Oprette eller tilpasse en webstedsindholdstype

I denne artikel beskrives det, hvordan du opretter og tilpasser webstedsindholdstyper.

Hvis du vil oprette webstedsindholdstyper for et websted, skal du have tilladelsen Fuld kontrol for det pågældende websted. Hvis du vil oprette webstedsindholdstyper for det øverste niveau i gruppen af websteder, skal du være administrator for gruppen af websteder.

Denne artikel indeholder

Om webstedsindholdstyper og nedarvning

Oprette en webstedsindholdstype

Føje en dokumentskabelon til en indholdstype

Ændre kolonnerne for en indholdstype

Tilføje en kolonne

Fjerne en kolonne

Ændre rækkefølgen af kolonner

Gøre en kolonne obligatorisk, valgfri eller skjult

Føje en arbejdsproces til en indholdstype

Skrivebeskytte en indholdstype

Angive en politik til administration af oplysninger for en indholdstype

Anvende en politik for en gruppe af websteder på en webstedsindholdstype

Oprette en ny politik til administration af oplysninger for en listeindholdstype

Ændre indstillingerne for panelet for dokumentoplysninger for en indholdstype

Administrere dokumentkonverteringer for en webstedsindholdstype

Slette en webstedsindholdstype

Om webstedsindholdstyper og nedarvning

Indholdstyper organiseres i et hierarki, der gør det muligt for en indholdstype at nedarve sine karakteristika fra en anden indholdstype. Det gør det muligt for kategorier af dokumenter at dele attributter på tværs af en organisation og samtidigt lade team tilpasse attributterne for bestemte websteder eller lister.

Indholdstyper defineres først centralt i et websteds galleri med webstedsindholdstyper. De indholdstyper, der defineres på webstedsniveau, kaldes webstedsindholdstyper. Webstedsindholdstyper er tilgængelige til brug på alle underordnede websteder for det websted, som de er defineret for. Hvis en webstedsindholdstype f.eks. er defineret i Galleri med webstedsindholdstyper for webstedet på øverste niveau i en gruppe af websteder, er den tilgængelig til brug på lister og i biblioteker på alle webstederne i den pågældende gruppe af websteder. Webstedsindholdstyper kan tilføjes individuelt til lister eller biblioteker og tilpasses til brug på disse lister eller i disse biblioteker. Når der føjes en forekomst af en webstedsindholdstype til en liste eller et bibliotek, kaldes den en listeindholdstype. Listeindholdstyper er underordnede i forhold til de webstedsindholdstyper, de er oprettet ud fra.

Når du definerer en ny, brugerdefineret webstedsindholdstype i et websteds galleri med webstedsindholdstyper, starter du med at vælge en eksisterende, overordnet webstedsindholdstype i Galleri med webstedsindholdstyper som udgangspunkt. Den nye webstedsindholdstype, som du opretter, nedarver alle attributterne for den overordnede webstedsindholdstype, f.eks. dokumentskabelon, indstillinger for skrivebeskyttelse, arbejdsprocesser og kolonner. Når du har oprettet denne nye webstedsindholdstype, kan du ændre disse attributter. Når du udfører ændringer af webstedsindholdstyper, kan du angive, om disse ændringer skal anvendes på andre underordnede webstedsindholdstyper eller listeindholdstyper, som nedarver deres attributter fra disse webstedsindholdstyper. Det er kun de attributter, som de underordnede webstedsindholdstyper eller listeindholdstyper deler med en overordnet indholdstype, der kan opdateres. Hvis en underordnet webstedsindholdstype er blevet tilpasset med yderligere attributter, som den overordnede webstedsindholdstype ikke har, f.eks. ekstra kolonner, overskrives disse tilpasninger ikke, når den underordnede webstedsindholdstype opdateres. De ændringer, som du udfører på en webstedsindholdstype, påvirker ikke den overordnede webstedsindholdstype, som webstedsindholdstypen er oprettet ud fra.

Toppen af siden

Oprette en webstedsindholdstype

 1. Gå til det websted, som du vil oprette en ny webstedsindholdstype for.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

 4. Klik på Opret.

 5. Skriv et navn og en beskrivelse til den nye webstedsindholdstype i sektionen Navn og beskrivelse på siden Ny webstedsindholdstype.

 6. Vælg den gruppe, du vil vælge denne nye indholdstype fra, på listen Vælg overordnet indholdstype fra.

  Bemærk: Gruppen Særlige indholdstyper indeholder de indholdstyper, som ændrer funktionalitet for din liste eller dit bibliotek, når de tilføjes.

 7. Vælg den overordnede indholdstype, som du vil basere din egen indholdstype på, på listen Overordnet indholdstype.

  Bemærk: Listen over overordnede indholdstyper er forskellig, afhængigt af den indstilling du valgte i forrige trin.

 8. Angiv, om den nye webstedsindholdstype skal gemmes i en eksisterende gruppe eller en ny gruppe i sektionen Gruppe.

 9. Klik på OK.

 10. Webstedsindholdsoplysningerne for den nye indholdstype vises. Du kan vælge indstillinger på denne side, som definerer den nye indholdstype yderligere. Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilpasser din webstedsindholdstype, i de andre afsnit i dette emne.

Toppen af siden

Føje en dokumentskabelon til en indholdstype

Du kan kun knytte en dokumentskabelon til en dokumentindholdstype (en indholdstype, som er afledt af den overordnede indholdstype for dokumentet). Når du tilknytter en dokumentskabelon med en indholdstype, kan det være med til at sikre, at alle nye dokumenter, som forfattere opretter med denne indholdstype, baseres på en identisk skabelon.

Forestil dig f.eks., at din organisation bruger en bestemt dokumentskabelon til juridiske kontrakter. Hvis du knytter denne dokumentskabelon til den indholdstype, som organisationen bruger til juridiske kontrakter, baseres alle nye juridiske kontrakter, som er oprettet ved hjælp af denne indholdstype, på denne dokumentskabelon for juridiske kontrakter.

 1. Gå til det websted, du vil ændre en webstedsindholdstype for.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

 4. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, du vil ændre.

  Bemærk: Hvis navnene på webstedsindholdstyperne ikke er links, betyder det, at webstedet nedarver sine webstedsindholdstyper fra et andet websted, og at webstedsindholdstypen skal opdateres på det pågældende websted.

 5. Klik på Avancerede indstillinger under Indstillinger.

 6. Hvis den dokumentskabelon, du vil bruge, er gemt på en placering på dit websted, skal du klikke på Skriv URL-adressen på en eksisterende dokumentskabelon og derefter skrive URL-adressen til den skabelon, du vil anvende.

  Bemærk: Du kan bruge en URL-adresse, der er relativ i forhold til en placering på et websted eller i en ressourcemappe. Dokumentskabeloner kan gemmes enten på webstedsressourcernes standardplacering http://Servernavn/Websted/Dokumentbiblioteksnavn/Formularer/Indholdstypenavn/ eller i et bibliotek, der er oprettet specifikt til opbevaring af dokumentskabeloner.

  Tabellen herunder indeholder eksempler på de typer af URL-adresser, du kan anvende. I eksemplerne antages det, at standardmappen for dokumentskabelonressourcer (de mapper, der indeholder filerne for webstedsindholdstyper), som er placeret på http://Servernavn/Websted/Dokumentbiblioteksnavn/Formularer/Indholdstypenavn/ findes, og at dokumentskabelonen hedder Docname.doc.

URL-type

Eksempel

Relativ i forhold til websted

Servernavn/Websted/Biblioteksnavn/Formularer/Docname.doc

Relativ i forhold til ressourcemappe

Docname.doc

 1. Klik på Overfør en ny dokumentskabelon i sektionen Dokumentskabeloner, hvis du vil overføre den dokumentskabelon, du vil bruge, og klik derefter på Gennemse. Gå til placeringen for den fil, du vil bruge, i dialogboksen Vælg fil, markér filen, og klik derefter på Åbn.

 2. Klik på Ja i sektionen Opdater websteder og lister under Opdater alle indholdstyper, der nedarver fra denne type?, hvis du vil opdatere alle de indholdstyper, der nedarver fra denne indholdstype med dokumentskabelonen.

 3. Klik på OK.

Toppen af siden

Ændre kolonnerne for en indholdstype

Du kan angive de egenskaber eller metadata, du vil indsamle for et element af en bestemt indholdstype, ved at føje kolonner til webstedsindholdstypen. Din organisation vil måske spore et bestemt sæt metadata for alle sine indkøbsordrer, f.eks. kontonummer, projektnummer og projektleder. Hvis du føjer kolonner til kontonummer, projektnummer og projektleder til indkøbsordrens indholdstype, bliver brugerne bedt om at levere disse metadata for elementer af denne indholdstype.

Du kan ændre kolonner for en indholdstype på flere måder. Du kan:

Tilføje en kolonne

 1. Gå til webstedet, som du vil ændre en webstedsindholdstype for.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

 4. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, du vil ændre.

  Bemærk: Hvis navnene på webstedsindholdstyperne ikke er links, betyder det, at webstedet nedarver sine webstedsindholdstyper fra et andet websted, og at webstedsindholdstypen skal opdateres på det pågældende websted.

 5. Klik på Tilføj fra eksisterende webstedskolonner under Kolonner.

 6. I sektionen Vælg kolonner skal du under Vælg kolonner fra klikke på pilen for at vælge den gruppe, du vil tilføje en kolonne fra.

 7. Under Tilgængelige kolonner skal du klikke på den kolonne, du vil tilføje, og derefter klikke på Tilføj for at flytte kolonnen til listen Kolonner, der skal tilføjes.

 8. Gentag trin 6 og 7, hvis du vil tilføje flere kolonner.

 9. Klik på Ja i sektionen Opdater liste‑ og webstedsindholdstyper under Opdater alle indholdstyper, der nedarver fra denne type?, hvis du vil opdatere alle de indholdstyper, der nedarver fra denne webstedsindholdstype.

Toppen af siden

Fjerne en kolonne

 1. Gå til det websted, som du vil ændre en webstedsindholdstype for.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

 4. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, du vil ændre.

  Bemærk: Hvis navnene på webstedsindholdstyperne ikke er links, betyder det, at webstedet nedarver sine webstedsindholdstyper fra et andet websted, og at webstedsindholdstypen skal opdateres på det pågældende websted.

 5. Klik på navnet på den kolonne, du vil fjerne fra indholdstypen, under Kolonner.

 6. Klik på knappen Fjern, og klik derefter på OK, når du bliver spurgt, om du vil fjerne kolonnen fra indholdstypen.

  Bemærk: Knappen Fjern er muligvis ikke tilgængelig for alle de kolonner, der er tilknyttet en indholdstype.

Toppen af siden

Ændre rækkefølgen af kolonner

 1. Gå til det websted, som du vil ændre en webstedsindholdstype for.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

 4. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, du vil ændre.

  Bemærk: Hvis navnene på webstedsindholdstyperne ikke er links, betyder det, at webstedet nedarver sine webstedsindholdstyper fra et andet websted, og at webstedsindholdstypen skal opdateres på det pågældende websted.

 5. Klik på Kolonnerækkefølge under Kolonner.

 6. Klik på pilen ud for den kolonne, du vil ændre rækkefølgen for, i kolonnen Placering fra toppen i sektionen Kolonnerækkefølge, og vælg derefter det ønskede rækkefølgenummer.

 7. Klik på Ja i sektionen Opdater websteder og lister under Opdater alle indholdstyper, der nedarver fra denne type?, hvis du vil opdatere alle indholdstyper, der nedarver fra denne webstedsindholdstype.

Toppen af siden

Gøre en kolonne obligatorisk, valgfri eller skjult

 1. Gå til webstedet, som du vil ændre en webstedsindholdstype for.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

 4. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, du vil ændre.

  Bemærk: Hvis navnene på webstedsindholdstyperne ikke er links, betyder det, at webstedet nedarver sine webstedsindholdstyper fra et andet websted, og at webstedsindholdstypen skal opdateres på det pågældende websted.

 5. Klik på navnet på den kolonne, du vil gøre obligatorisk, under Kolonner.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Kolonneindstillinger:

  • Klik på Obligatorisk for at kræve, at brugerne angiver oplysninger for en kolonne.

  • Klik Valgfrit for at gøre det valgfrit for brugerne at angive oplysninger for en kolonne.

  • Klik på Skjult for at skjule en kolonne, så den ikke vises i formularerne Ny, Rediger eller Vis for indholdstypen.

  • Klik på Ja i sektionen Opdater liste‑ og webstedsindholdstyper under Opdater alle indholdstyper, der nedarver fra denne type?, hvis du vil opdatere alle de indholdstyper, der nedarver fra denne webstedsindholdstype.

 7. Klik på OK.

Toppen af siden

Føje en arbejdsproces til en indholdstype

arbejdsproces gør det muligt at angive en forretningsgang for elementer og dokumenter på et websted. Organisationer kan bruge arbejdsprocesser til at automatisere og administrere bestemte, fælles forretningsgange, f.eks. dokumentgodkendelse eller ‑gennemsyn. Ved at føje en arbejdsproces til en indholdstype kan du være med til at sikre, at alle elementer af den pågældende indholdstype er underlagt konsistente forretningsgange. Hvis en arbejdsproces er blevet føjet til en indholdstype, kan den startes for individuelle elementer af den pågældende indholdstype.

Bemærk: Du kan kun føje en arbejdsproces til en indholdstype, hvis der er implementeret en arbejdsproces for webstedet eller arbejdsområdet. Hvis arbejdsprocesser ikke er tilgængelige, skal du kontakte den centrale administrator.

 1. Gå til det websted, som du vil ændre en webstedsindholdstype for.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

 4. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, du vil ændre.

  Bemærk: Hvis navnene på webstedsindholdstyperne ikke er links, betyder det, at webstedet nedarver sine webstedsindholdstyper fra et andet websted, og at webstedsindholdstypen skal opdateres på det pågældende websted.

 5. Klik på Indstillinger for arbejdsproces under Indstillinger.

 6. Klik på Tilføj en arbejdsproces.

 7. Klik på den arbejdsprocesskabelon, du vil bruge, i sektionen Arbejdsproces på siden Tilføj en arbejdsproces.

 8. Skriv et entydigt navn til arbejdsprocessen i sektionen Navn.

 9. Angiv en opgaveliste, der skal bruges til arbejdsprocessen, i sektionen Opgaveliste.

  Bemærkninger: 

  • Du kan bruge standardopgavelisten, eller du kan oprette en ny liste. Hvis du bruger standardopgavelisten, kan deltagerne i arbejdsprocessen let finde og se deres arbejdsprocesopgaver ved hjælp af visningen Mine opgaver på listen Opgaver.

  • Opret en ny opgaveliste, hvis opgaverne i denne arbejdsproces omhandler eller afslører følsomme eller fortrolige data, som du vil holde adskilt fra den overordnede opgaveliste.

  • Opret en ny opgaveliste, hvis virksomheden har adskillige arbejdsprocesser, eller hvis arbejdsprocesser omfatter mange opgaver. I sådanne tilfælde kan du evt. oprette opgavelister til hver enkelt arbejdsproces.

 10. I sektionen Oversigtsliste skal du vælge en oversigtsliste, der skal bruges til arbejdsprocessen. Oversigtslisten indeholder alle de hændelser, der forekommer i hver forekomst af arbejdsprocessen.

  Bemærk: Du kan bruge standardoversigtslisten, eller du kan oprette en ny liste. Hvis virksomheden har mange arbejdsprocesser, kan du evt. oprette en særskilt oversigtsliste til hver enkelt arbejdsproces.

 11. I sektionen Startindstillinger skal du angive, hvordan, hvornår og af hvem en arbejdsproces kan startes.

  Bemærk: Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige, hvis de ikke understøttes af den arbejdsprocesskabelon, du har valgt.

 12. Klik på Ja i sektionen Opdater liste‑ og webstedsindholdstyper, hvis du vil føje arbejdsprocessen til alle de indholdstyper, som nedarver fra indholdstypen.

 13. Klik på enten OK eller Næste.

 14. På siden Tilpas arbejdsproces skal du markere eventuelle ekstra indstillinger, du vil bruge og derefter klikke på Gem.

Toppen af siden

Skrivebeskytte en indholdstype

 1. Gå til det websted, som du vil ændre en webstedsindholdstype for.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

 4. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, du vil ændre.

  Bemærk: Hvis navnene på webstedsindholdstyperne ikke er links, betyder det, at webstedet nedarver sine webstedsindholdstyper fra et andet websted, og at webstedsindholdstypen skal opdateres på det pågældende websted.

 5. Klik på Avancerede indstillinger under Indstillinger.

 6. I sektionen Skrivebeskyttet skal du under Skal indholdstypen være skrivebeskyttet? klikke på Ja.

 7. Klik på Ja i sektionen Opdater websteder og lister under Opdater alle indholdstyper, der nedarver fra denne type?, hvis du vil opdatere alle indholdstyper, der nedarver fra denne webstedsindholdstype.

 8. Klik på OK.

Toppen af siden

Angive en politik til administration af oplysninger for en indholdstype

Du kan Anvende en politik for en gruppe af websteder på en webstedsindholdstype. Alternativt kan du Oprette en ny politik til administration af oplysninger for en listeindholdstype, der kun anvendes på en specifik webstedsindholdstype.

Anvende en politik for en gruppe af websteder på en webstedsindholdstype

Hvis der i forvejen er oprettet politikker til administration af oplysninger for webstedet, og de er oprettet som politikker for en gruppe af websteder, kan du anvende dem på individuelle webstedsindholdstyper.

 1. Gå til det websted, som du vil ændre en webstedsindholdstype for.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

 4. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, du vil ændre.

  Bemærk: Hvis navnene på webstedsindholdstyperne ikke er links, betyder det, at webstedet nedarver sine webstedsindholdstyper fra et andet websted, og at webstedsindholdstypen skal opdateres på det pågældende websted.

 5. Klik på Indstillinger for politik til administration af oplysninger under Indstillinger.

 6. Klik på Brug en politik for en gruppe af websteder under Angiv politikken, og vælg derefter den politik, du vil anvende.

 7. Klik på OK.

Toppen af siden

Oprette en ny politik til administration af oplysninger for en listeindholdstype

Du kan definere en politik til administration af oplysninger, som kun kan anvendes på en bestemt webstedsindholdstype. Hvis du opretter en politik til administration af oplysninger på denne måde, kan du ikke genbruge denne politik til andre indholdstyper, websteder, lister eller biblioteker.

 1. Gå til det websted, som du vil ændre en webstedsindholdstype for.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

 4. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, du vil ændre.

  Bemærk: Hvis navnene på webstedsindholdstyperne ikke er links, betyder det, at webstedet nedarver sine webstedsindholdstyper fra et andet websted, og at webstedsindholdstypen skal opdateres på det pågældende websted.

 5. Klik på Indstillinger for politik til administration af oplysninger under Indstillinger.

 6. Klik på Definer en politik under Angiv politikken, og klik derefter på OK.

 7. Skriv en kort beskrivelse af den politik, du er ved at oprette, i sektionen Navn og administrativ beskrivelse på siden Rediger politik.

  Bemærk: Når du definerer en politik for en listeindholdstype, bliver navnet på listeindholdstypen til navnet på politikken. Du kan kun angive entydige navne for de politikker til administration af oplysninger, som er defineret på listen Politikker for gruppe af websteder.

 8. Angiv en beskrivelse, der forklarer formålet med politikken for brugerne, i sektionen Politikerklæring. Denne beskrivelse vises for brugerne, når de åbner dokumenter eller elementer, som er underlagt politikken. Det bør angives, hvilke politikfunktioner der anvendes på indholdet, eller hvilken særlig håndtering der kræves til indholdet. En politikerklæring kan være på op til 512 tegn.

 9. Vælg de politikfunktioner, som du vil føje til politikken til administration af oplysninger, i de næste sektioner.

  Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af funktionerne for de individuelle politikker til administration af oplysninger ved at følge linkene under Se også.

 10. Når du er færdig med at vælge indstillinger for de enkelte politikfunktioner, som du vil føje til denne politik til administration af oplysninger, skal du klikke på OK for at anvende politikfunktionerne.

Toppen af siden

Ændre indstillingerne for panelet for dokumentoplysninger for en indholdstype

Panelet for dokumentoplysninger, som vises i følgende programmer i Microsoft Office 2010: Word, Excel og PowerPoint, sætter brugerne i stand til at se og ændre indholdstypeegenskaberne for et dokument, der er gemt på en dokumentstyringsserver direkte i det Office-program, de redigerer dokumentet i. Hvis dokumentindholdstypen for et bestemt bibliotek indeholder kolonnen Status, kan brugerne se egenskaben Status i panelet for dokumentoplysninger i Word, når de redigerer dokumentet. De kan også bruge panelet for dokumentoplysninger til at ændre værdien for egenskaben Status fra Kladde til Endelig. Når dokumentet gemmes på serveren, opdateres denne egenskab automatisk i kolonnen Status for biblioteket.

 1. Gå til det websted, som du vil ændre en webstedsindholdstype for.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

 4. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, du vil ændre.

  Bemærk: Hvis navnene på webstedsindholdstyperne ikke er links, betyder det, at webstedet nedarver sine webstedsindholdstyper fra et andet websted, og at webstedsindholdstypen skal opdateres på det pågældende websted.

 5. Klik på Panel for dokumentoplysninger under Indstillinger.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Skabelon for Panel for dokumentoplysninger:

  • Hvis du vil bruge en standardskabelon, som viser de egenskaber (kolonner), der er defineret for indholdstypen, skal du klikke på Brug standardskabelonen for Microsoft Office-programmer.

  • Hvis du vil bruge en eksisterende brugerdefineret skabelon, skal du klikke på Brug en eksisterende brugerdefineret skabelon (URL, UNC eller URN) og derefter skrive stien til det sted, hvor skabelonen er placeret.

  • Hvis du vil overføre en eksisterende brugerdefineret skabelon (XSN), skal du klikke på Send en eksisterende brugerdefineret skabelon (XSN), der skal bruges og derefter klikke på Gennemse for at finde frem til den skabelon, du vil bruge.

   Bemærk: Hvis du vil overføre en skabelon på denne måde, skal du fjerne URL-adressen til publicering fra skabelonen i InfoPath, før du publicerer og overfører skabelonen.

  • Hvis du vil oprette et brugerdefineret panel i InfoPath, skal du klikke på Opret en ny brugerdefineret skabelon.

   Bemærk: Hvis du vælger denne indstilling, starter og viser InfoPath standardskabelonen, som du kan tilpasse for at oprette et brugerdefineret panel.

 7. Angiv i sektionen Vis altid, om dette panel for dokumentoplysninger skal vises automatisk, første gang dokumenter af denne indholdstype åbnes eller gemmes i et Office 2010-program.

 8. Klik på OK.

Toppen af siden

Administrere dokumentkonverteringer for en webstedsindholdstype

Webstedsadministratorer kan aktivere dokumentkonvertering, så slutbrugerne kan konvertere dokumenter af én filtype til et andet format. Dokumentkonvertering for webstedsindholdstyper gør det også muligt for webstedsadministratorer at konfigurere indholdstyper, så de kan gemme indstillinger, der definerer, hvilke konverteringsprogrammer der er tilgængelige, og hvordan disse konverteringsprogrammer fungerer på dokumenter med den pågældende indholdstype. Der indgår en række dokumentkonverteringsprogrammer i programmet, og din virksomhed kan have flere brugerdefinerede konverteringsprogrammer herudover. Når dokumentkonvertering er aktiveret i Central administration, er konverteringsprogrammerne som standard tilgængelige for alle de webstedsindholdstyper, der kan bruges i et dokumentbibliotek. Dette omfatter følgende indholdstyper:

 • Dokumentindholdstyper som Grundlæggende side, Dokument, Formular og Billede

 • Sidelayoutindholdstyper som Artikelside, Omdirigeringsside og Velkomstside

De konverteringsprogrammer, der er aktiveret, er tilgængelige for slutbrugerne, når de vælger et dokument med en given indholdstype og derefter klikker på Konverter dokument i genvejsmenuen. Det er kun de konverteringsprogrammer, der gælder specifikt for dokumentets filtype, f.eks. .docx, som vises.

Hvis der er flere konverteringsprogrammer for en filtype, f.eks. XML, kan du redigere listen over konverteringsprogrammer, hvis du foretrækker det, for at sikre, at brugerne kun kan se de konverteringsprogrammer, der er relevante for dokumenter med denne indholdstype. Du kan desuden ændre konfigurationsindstillingerne for et konverteringsprogram. I begge disse situationer kan du benytte følgende fremgangsmåde, når du vil udføre ændringer af dokumentkonverteringsprogrammer.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder.

 2. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

 3. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, du vil administrere dokumentkonvertering for.

 4. Klik på Administrer dokumentkonvertering for denne indholdstype under Indstillinger.

  Bemærk: Dokumentkonverteringsprogrammer er kun tilgængelige for dokumentindholdstyper.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for det konverteringsprogram, som du ikke vil have, at andre slutbrugere skal kunne se. Sørg for, at alle de konverteringsprogrammer, du vil bruge, er markeret, og klik derefter på Anvend.

 6. Hvis indstillingen Konfigurer findes ud for det konverteringsprogram, du vil bruge, kan du klikke på den for at definere nye konverteringsindstillinger.

Toppen af siden

Slette en webstedsindholdstype

Du kan muligvis ikke slette en webstedsindholdstype, hvis den bruges på et websted.

 1. Gå til det websted, som du vil slette en webstedsindholdstype for.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

 4. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, du vil slette.

  Bemærk: Hvis navnene på webstedsindholdstyperne ikke er links, betyder det, at webstedet nedarver sine webstedsindholdstyper fra et andet websted, og at webstedsindholdstypen skal opdateres på det pågældende websted.

 5. Klik på Slet denne webstedsindholdstype under Indstillinger.

 6. Klik på OK, når du bliver spurgt, om du vil slette webstedsindholdstypen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×