Oprette eller slette et brugerdefineret talformat

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Excel giver mange muligheder for at vise tal som procenter, valuta, datoer osv. Hvis disse indbyggede formater ikke opfylder dine behov, kan du tilpasse et indbygget talformat for at oprette dit eget. Hvis du vil vide mere om, hvordan du ændrer talformatkoder, kan du se retningslinjerne for at tilpasse et talformat, før du går i gang.

Hvad vil du foretage dig?

Gennemse retningslinjer for at brugerdefinere et talformat

Oprette et brugerdefineret talformat

Slette et brugerdefineret talformat

Gennemse retningslinjer for at brugerdefinere et talformat

Hvis du vil oprette et brugerdefineret talformat, skal du starte med at vælge et af de indbyggede talformater som udgangspunkt. Du kan derefter ændre en af kodesektionerne i dette format for at oprette dit eget brugerdefinerede talformat.

Et talformat kan have op til fire sektioner af kode adskilt af semikolon. Disse kodesektioner definerer formatet for positive tal, negative tal, nulværdier og tekst – i den nævnte rækkefølge.

< POSITIVE >; < NEGATIVE >; < nul >; < tekst >

Du kan f.eks. bruge disse kodesektioner til at oprette følgende brugerdefinerede format:

[Blå] # ,# #0.00_); [Rød] (#, ## 0.00); 0,00; " salg "@

Du behøver ikke inkludere alle kodesektioner i det brugerdefinerede talformat. Hvis du kun angiver to kodesektioner for det brugerdefinerede talformat, anvendes den første sektion til positive tal og nuller, og den anden sektion anvendes til negative tal. Hvis du kun angiver en kodesektion, anvendes det for alle tal. Hvis du vil udelade en kodesektion og inkludere en kodesektion, der følger efter, skal du inkludere det afsluttende semikolon for den sektion, du vil udelade.

Følgende vejledning vil være nyttig til at brugerdefinere nogen af disse kodesektioner for talformat.

Retningslinjer for inkludering af tekst og tilføjelse af afstand

 • Vis både tekst og tal    For at få vist tekst og tal i en celle, skal du omslutte tegnet tekst i dobbelte anførselstegn ("") eller foran et enkelt tegn med en omvendt skråstreg (\). Medtage tegnene i det relevante afsnit i Formatkoderne. For eksempel Indtast formatet $0,00" overskud"; $-0.00 "manglende" til at vise et positivt beløb som "$125.74 Overskud" og et negativt beløb som "$125.74 manglende." Bemærk, at der er et mellemrum før både "Overskud" og "Manglende" i hver kodeafsnittet.

  Følgende tegn vises uden brug af anførselstegnene.

$

Dollartegn

+

Plustegn

(

Venstre parentes

:

Kolon

^

Circumflex accent (indsætningstegn)

'

Apostrof

{

Venstre krøllet parentes

<

Mindre end-tegn

=

Lighedstegn

-

Minustegn

/

Skråstreg

)

Højre parentes

!

Udråbstegn

&

Og-tegn

~

Tilde

}

Højre krøllet parentes

>

Større end-tegn

Mellemrum

 • Inkluder en sektion til tekstindtastning    Hvis en tekstsektion er inkluderet, er den altid den sidste sektion i talformatet. Inkluder tegnet "snabel-a" (@) i den sektion, hvor du vil have vist tekst, som du indtaster i cellen. Hvis tegnet @ udelades fra tekstsektionen, vises tekst, som du indtaster, ikke. Hvis du ønsker altid at få vist specifikke teksttegn med den indtastede tekst, kan du omgive den ekstra tekst i anførselstegn (" "). F.eks. "bruttoindbetalinger for "@

  Hvis formatet ikke inkluderer en tekstsektion, bliver en ikke-numerisk værdi, som du indtaster i en celle med dette format anvendt, ikke påvirket af formatet. Hele cellen konverteres desuden til tekst.

 • Tilføj mellemrum    Hvis du opretter et mellemrum, der er bredden på et tegn i et talformat, skal du inkludere et understregningstegn (_) efterfulgt af det tegn, du vil bruge. Når du f.eks. anbringer en højre parentes efter en understregning, som f.eks. _), opstilles positive tal korrekt med negative tal i parentes.

 • Gentag tegn    Hvis du vil gentage næste tegn i formatet, så kolonnebredden udfyldes, skal du medtage en stjerne (*) i talformatet. Skriv f.eks. 0*- for at medtage nok stiplede streger efter et tal for at udfylde cellen, eller skriv *0 før et format for at medtage foranstillede nuller.

Retningslinjer for brug af decimalpladser, mellemrum, farver og betingelser

 • Inkluder decimalpladser og signifikante cifre    Hvis du vil formatere brøker eller tal, der indeholder decimaltegn, skal du medtage følgende pladsholdere for cifre, decimaltegn og tusindtalsseparatorer i en sektion.

0 (nul)

Denne cifferpladsholder viser insignifikante nuller, hvis et tal har færre cifre, end der er nuller i formatet. Hvis du f.eks. skriver 8,9, og det skal vises som 8,90, skal du bruge formatet #,00.

#

Denne Cifferpladsholder følger de samme regler som 0 (nul). Excel viser dog ikke ekstra nuller, når det tal, du skriver har færre cifre på hver side af decimaltegnet, end der er # symboler i formatet. For eksempel, hvis det brugerdefinerede format er #. ##, og du skriver 8,9 i cellen, det tal 8,9 vises.

?

Denne cifferpladsholder følger de samme regler som 0 (nul). Men i Excel tilføjes et mellemrum for insignifikante nuller på begge sider af decimaltegnet, så decimaltegn justeres i kolonnen. F.eks. justerer det brugerdefineret format 0,0? decimaltegnene for tallene 8,9 og 88,99 i en kolonne.

. (punktum)

Denne cifferpladsholder viser decimalpunktet i et tal.

 • Hvis et tal har flere cifre til højre for decimaltegnet, end der er pladsholdere i formatet, afrundes tallet til det antal decimaler, der er pladsholdere til. Hvis der er flere cifre til venstre for decimaltegnet, end der er pladsholdere, vises de overskydende cifre. Hvis formatet kun indeholder nummertegn (#) til venstre for decimaltegnet, begynder tal, der er mindre end 1, med et decimaltegn, f.eks. ,47.

Hvis du vil vise

Som

Skal du bruge denne kode

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#,000

0,631

0,6

0,#

12
1234,568

12,0
1234,57

#,0#

44,398
102,65
2,8

44,398
102,65
    2,8
(med justerede decimaler)

???.???

5,25
5,3

5 1/4
5 3/10
(med justerede brøker)

# ???/???

 • Vise en tusindtalsseparator    Hvis du vil vise et komma som tusindtalsseparator, eller hvis du vil skalere et tal med et multiplum af 1.000, skal du inkludere et komma i talformatet.

  Excel adskiller tusindvis af kommaer, hvis formatet, der indeholder et komma, omsluttet af nummertegn (#) eller nuller. Et komma, der følger efter et Cifferpladsholder skaleres antallet af 1.000. Eksempelvis hvis formatet er #.0,, og du skriver 12,200,000 i cellen, vises det tal 12.200.0

Hvis du vil vise

Som

Skal du bruge denne kode

12000

12.000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2

0,0..

 • Angive farver    Hvis du vil angive farven for en sektion for formatet, skal du skrive navnet på en af følgende otte farver omgivet af firkantede parenteser i sektionen. Farvekoden skal være det første element i sektionen.

[Sort]

[Grøn]

[Hvid]

[Blå]

[Lyslilla]

[Gul]

[Akvamarin]

[Rød]

 • Angive betingelser    Hvis du vil angive talformater, som kun skal anvendes, hvis et tal opfylder en betingelse, som du angiver, skal du omgive betingelsen af firkantede parenteser. Betingelsen består af en sammenligningsoperator og en værdi. Følgende format viser f.eks. tal, der er mindre end eller lig med 100, med rød skrift, og tal, der er større end 100, med blå skrift.

  [Rød] [< = 100] ; [ Blå] [> 100]

  Anvende betingede formater til celler (for eksempel farve skygge, der afhænger af værdien af en celle), klik på Betinget formatering i gruppen typografier under fanen Startside.

Retningslinjer for formater for valuta, procenttal og videnskabelig notation

 • Inkludere valutasymboler    Hvis du vil angive et af de følgende valutasymboler i et talformat, skal du trykke på Num Lock og bruge det numeriske tastatur til at angive ANSI-koden for dette symbol.

Hvis du vil indtaste

Skal du trykke på denne kode

¢

Alt+0162

£

Alt+0163

¥

Alt+0165

euro

Alt+0128

 • Bemærk: Brugerdefinerede formater gemmes sammen med projektmappen. Hvis du vil have, at Excel altid skal bruge et bestemt valutasymbol, skal du vælge det valutasymbol, der er valgt i Indstillinger for International i Kontrolpanel, før du starter Excel.

 • Vise procentdele    Hvis du vil vise tal som procentdele af 100 – f.eks. vise ,08 som 8 % eller 2,8 som 280 % – skal du medtage procenttegnet (%) i talformatet.

 • Vise videnskabelig notation    Hvis du vil vise tal i videnskabeligt (eksponentiel) format, skal du bruge følgende eksponentkoder i en sektion.

E (E-, E+, e-, e+)

Viser et tal i videnskabeligt format (eksponentiel). I Excel vises et tal til højre for "E" eller "e", der svarer til antallet af pladser, decimaltegnet blev flyttet. Hvis formatet f.eks. er 0,00E+00, og du skriver 12.200.000 i cellen, vises 1,22E+07. Hvis du ændrer talformatet til #0,0E+0, vises tallet 12,2E+6.

Retningslinjer for dato‑ og klokkeslætsformater

 • Viser dage, måneder og år    Hvis du vil have vist tal som dataformater (f.eks. dage, måneder og år), skal du bruge følgende koder i en sektion.

m

Viser måneden som et tal uden et foranstillet nul.

mm

Viser måneden som et tal med et foranstillet nul, når det er relevant.

mmm

Viser måneden som en forkortelse (jan til dec).

mmmm

Viser måneden som et fuldt navn (januar til december).

mmmmm

Viser måneden som et enkelt bogstav (j til d).

d

Viser dagen som et tal uden et foranstillet nul.

dd

Viser dagen som et tal med et foranstillet nul, når det er relevant.

ddd

Viser dagen som en forkortelse (søn til lør).

dddd

Viser dagen som et fuldt navn (søndag til lørdag).

åå

Viser året som et tocifret tal.

åååå

Viser året som et firecifret tal.

Hvis du vil vise

Som

Skal du bruge denne kode

Måneder

1–12

m

Måneder

01–12

mm

Måneder

jan–dec

mmm

Måneder

januar–december

mmmm

Måneder

j–d

mmmmm

Dage

1–31

d

Dage

01–31

dd

Dage

søn-lør

ddd

Dage

søndag-lørdag

dddd

År

00–99

åå

År

1900–9999

åååå

 • Vise timer, minutter og sekunder    Hvis du vil have vist klokkeslætsformater (f.eks. timer, minutter og sekunder), skal du bruge følgende koder i en sektion.

t

Viser timetallet som et tal uden et foranstillet nul.

[t]

Viser forløbet tid i timer. Hvis du arbejder med en formel, der returnerer et tidspunkt, hvori antallet af timer overstiger 24, skal du bruge et talformat som [t]:mm:ss.

hh

Viser timetallet som et tal med et foranstillet nul, når det er relevant. Hvis formatet indeholder AM eller PM, baseres timetallet på 12-timers formatet. Ellers vises timetallet på basis af 24-timers formatet.

m

Viser minuttallet som et tal uden et foranstillet nul.

Bemærk: Koden m eller mm skal vises umiddelbart efter koden t eller tt eller umiddelbart før koden ss. Ellers vises måneden i stedet for minutter.

[m]

Viser forløbet tid i minutter. Hvis du arbejder med en formel, der returnerer et tidspunkt, hvori antallet af minutter overstiger 60, skal du bruge et talformat som [mm]:ss.

mm

Viser minuttallet som et tal med et foranstillet nul, når det er relevant.

Bemærk: Koden m eller mm skal vises umiddelbart efter koden t eller tt eller umiddelbart før koden ss. Ellers vises måneden i stedet for minutter.

s

Viser sekundtallet som et tal uden et foranstillet nul.

[s]

Viser forløbet tid i sekunder. Hvis du arbejder med en formel, der returnerer et tidspunkt, hvori antallet af sekunder overstiger 60, skal du bruge et talformat som [ss].

ss

Viser sekundtallet som et tal med et foranstillet nul, når det er relevant. Hvis du vil have vist brøkdele af et sekund, skal du bruge et talformat som h:mm:ss.00.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Viser timetallet ved hjælp af et 12-timers ur. I Excel vises AM, am, A eller a for timetal fra midnat til middag og PM, pm, P eller p for timetal fra middag til midnat.

Hvis du vil vise

Som

Skal du bruge denne kode

Åbningstider

0–23

t

Åbningstider

00–23

tt

Minutter

0–59

m

Minutter

00–59

mm

Sekunder

0–59

s

Sekunder

00–59

ss

Klokkeslæt

4 AM

t AM/PM

Klokkeslæt

16:36

t:mm AM/PM

Klokkeslæt

4:36:03 P

t:mm:ss A/P

Klokkeslæt

4:36:03.75

t:mm:ss.00

Forløbet tid (timer og minutter)

1:02

[t]:mm

Forløbet tid (minutter og sekunder)

62:16

[mm]:ss

Forløbet tid (sekunder og hundrededele)

3735,80

[ss].00

Toppen af siden

Oprette et brugerdefineret talformat

 1. Åbn den projektmappe, hvor du vil oprette og gemme et brugerdefineret talformat.

 2. Klik på dialogboksstarteren i nederste højre hjørne i gruppen Tal under fanen Startside.

  Dialogboksstarterknappen i gruppen Tal

 3. Klik på Tilpas i feltet Kategori.

 4. Vælg det talformat, du vil tilpasse, på listen Type.

  Det valgte talformat vises i feltet Type over listen Type.

  Bemærk: Når du vælger et indbygget talformat på listen Type, oprettes der en kopi af dette talformat, som du derefter kan tilpasse. Det oprindelige talformat på listen Type kan ikke ændres eller slettes.

 5. Foretag de nødvendige ændringer til det valgte talformat i feltet Type.

  Tip: Du kan få flere oplysninger om de ændringer, du kan foretage, i Gennemse retningslinjer for at brugerdefinere et talformat i denne artikel.

Bemærk: Et brugerdefineret talformat gemmes i den projektmappe, hvor den blev oprettet, og vil ikke være tilgængelig i andre projektmapper. Hvis du vil bruge et brugerdefineret format i en ny projektmappe, kan du gemme den aktuelle projektmappe som en Excel-skabelon, som du kan bruge som grundlag for den nye projektmappe.

Toppen af siden

Slette et brugerdefineret talformat

 1. Åbn den projektmappe, der indeholder det brugerdefinerede talformat, du vil slette.

 2. Klik på dialogboksstarteren i nederste højre hjørne i gruppen Tal under fanen Startside.

  Dialogboksstarterknappen i gruppen Tal

 3. Klik på Tilpas i feltet Kategori.

 4. Vælg det brugerdefinerede talformat, du vil slette, på liste Type.

  Bemærk: Indbyggede talformater på listen Type kan ikke slettes.

 5. Klik på Slet.

  Bemærk: Alle celler i projektmappen, der blev formateret med det slettede brugerdefinerede format, vises som standardformatet Generelt.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×