Oprette eller slette et bibliotek

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Et typisk bibliotek Et SharePoint-bibliotek er placeret på et websted, hvor du kan oprette, gemme, opdatere og samarbejde om filer med teammedlemmer. Hver type bibliotek – dokument, billede, formular, wiki-side, aktiv, rapport, post, dataforbindelser og slide – viser en liste over filer og vigtige oplysninger om filerne, som der blev den sidste person til at redigere filen, som hjælper brugerne med at bruge filerne til at arbejde sammen. Når du er færdig med et bibliotek, kan du arkivere filer, slette ubrugte biblioteket og spare plads på harddisken.

Bemærk: Hvis du vil oprette eller slette et bibliotek, skal du have tilladelse til at oprette lister.

Hvad vil du foretage dig?

Få flere oplysninger om biblioteker

Oprette et bibliotek

Slette et bibliotek

Næste trin

Få mere at vide om biblioteker

Du kan oprette og håndtere dokumenter, regneark, præsentationer, formularer og andre filtyper i et SharePoint-bibliotek. Nogle biblioteker oprettes for dig, når du opretter et nyt websted, som f.eks. biblioteket Delte dokumenter på et teamwebsted. Du kan tilpasse disse biblioteker til dine formål, eller du kan oprette dine egne ekstra biblioteker. Hver type af bibliotek har et specifikt formål, og nogle har forskellige sæt af funktioner og egenskaber.

Dokumentbibliotek    Brug et dokumentbibliotek til mange filtyper, herunder dokumenter og regneark. Du kan gemme andre typer filer i et dokumentbibliotek, selvom nogle filer blokeres af sikkerhedshensyn. Når du arbejder med programmer, der ikke er blokerede, kan du oprette disse filer fra biblioteket. Marketingteamet kan f.eks. have sit eget bibliotek til planlægningsmaterialer, nyheder og publikationer.

Billedbibliotek    Brug et billedbibliotek, hvis du vil dele en samling af digitale billeder eller grafik. Selvom billeder kan gemmes i andre typer SharePoint-biblioteker, har billedbiblioteker flere fordele. Fra et billedbibliotek kan du f.eks. få vist billeder i et diasshow, overføre billeder til computeren og redigere billeder med de grafikprogrammer, der er kompatible med Windows SharePoint Services. Du kan overveje at oprette et billedbibliotek, hvis du vil gemme billeder af teambegivenheder eller produktlanceringer. Du kan også oprette en kæde til billeder i biblioteket fra et andet sted på dit websted, f.eks. fra wikier og blogs.

Formularbibliotek    Brug et formularbibliotek, hvis du vil administrere en gruppe XML-baserede forretningsformularer. Organisationen bruger f.eks. et formularbibliotek til udgiftsrapporter. Opsætning af et formularbibliotek kræver en XML-editor eller et XML-formulardesignprogram, f.eks. Microsoft InfoPath. Den formular, som brugerne udfylder, er blot en .xml-fil, som indeholder de data (og kun dataene), der blev angivet i formularen, f.eks. udgiftsdatoen og beløbet. Alt andet, der udgør udgiftsrapporten, findes i formularskabelonen. Når formularerne er blevet udfyldt, kan du flette formulardataene eller eksportere dem til analyse.

Wikisidebibliotek    For at oprette en samling af forbundne wikisider, skal du bruge et wikisidebibliotek. En wiki gør det muligt for flere personer til at indsamle rutinemæssige oplysninger i et format, der er nemt at oprette og redigere. Du kan også tilføje wikisider, der indeholder billeder, tabeller, links og interne hyperlinks til dit bibliotek. Eksempelvis hvis dit team opretter et websted med Virksomhedswiki for et projekt, kan webstedet gemme tip og tricks i en serie af sider, der har forbindelse til hinanden.

Aktivbibliotek    Hvis du vil dele og administrere digitale medieaktiver, f.eks. billed‑, lyd‑ og videofiler, skal du bruge et aktivbibliotek. Et aktivbibliotek gør det lettere for brugerne at finde og genbruge digitale mediefiler, som andre allerede har oprettet, f.eks. logoer og virksomhedsbilleder. Et aktivbibliotek indeholder også indholdstyper med egenskaber og visning til administration og gennemsyn af medieaktiver, f.eks. miniaturer og metadatanøgleord. Det kan f.eks. være, at du vil administrere og gemme mærkede billeder og genbrugelige brudstykker af indhold fra programmer, så de er tilgængelige i hele virksomheden og anvendes ensartet.

Bibliotek for dataforbindelser     For at forenkle vedligeholdelse og administration af dataforbindelser, du brug et bibliotek for dataforbindelser. Et bibliotek for dataforbindelser (LISTEN) er en centralt metode til at gemme Office-dataforbindelsesfil (ODC) filer. Hver af disse filer (.odc) indeholder oplysninger om, hvordan du finder, logge på, forespørgslen og få adgang til en ekstern datakilde. Centralisering ODC-filer i et bibliotek for dataforbindelser gør det også muligt at dele, administrere og søge dataforbindelsesfiler fra i et SharePoint-websted, og hjælper med at sikre, at forretningsdata og rapporter, især regneark bevare et ensartet sæt af værdier og formelresultater som "én version af sandheden".

Slideibliotek     Effektiv del dias i en præsentation ved at bruge et diasbibliotek. Diasbiblioteker hjælpe dig med at dele, gemme og administrere slides fra Microsoft PowerPoint eller et kompatibelt program. Når du publicerer en præsentation i et diasbibliotek, overføre slides som individuelle filer, så de kan redigeres og registreres uafhængigt af hinanden. Det Slidebibliotek, med en kæde til præsentationen, så du får besked, når dias ændres. Biblioteket kan du sortere slides ved at markere dem og kan hjælpe dig med at holde styr på Oversigt. Diasbiblioteker indeholder også særlige funktioner til at finde, administrere og genbruge slides.

Postbibliotek     Brug en postbibliotek for at holde et centralt lager til at lagre og administrere din organisations poster eller vigtige dokumenter i virksomheden. Din organisation muligvis eksempelvis skal overholde overholdelse af regler, der kræver en organiseret proces til administration af relevante dokumenter. Webstedet datacenter kan indeholde et antal post billedbiblioteker til lagring af forskellige typer poster. For hvert bibliotek, kan du indstille politikker, der bestemmer, hvilke poster der skal store, hvordan du kan distribuere og administrere dokumenterne og hvor lang tid der skal bevares disse poster.

Rapportbibliotek     Brug et rapportbibliotek for at forenkle oprettelse, administration og leveringen af websider, dokumenter og KPI'er (KPI) af målepunkter og mål. Biblioteket rapport er et centralt sted, hvor du kan oprette og gemme rapporter, som Excel-projektmapper og dashboardsider. Når du publicerer en Excel-projektmappe i et rapportbibliotek, er det enkeltklik aktiveret til at åbne i Vis i browser, som er en praktisk metode til at se projektmappen uden at føje den til en webdelssider.

Bibliotek for dataforbindelser til PerformancePoint-    For at forenkle vedligeholdelse og administration af dataforbindelsesfiler til PerformancePoint, kan du bruge biblioteket for dataforbindelser til PerformancePoint. I dette bibliotek, kan du gemme Office-dataforbindelsesfil (ODC) og Universal Data forbindelse (UDC).

Dashboards-bibliotek    Indholder Webdelssider, Webdelssider med stauslister og dashboards i PerformancePoint.

Bibliotek med procesdiagrammer (metriske og AMERIKANSKE enheder)    Brug et bibliotek med procesdiagrammer for at gemme og dele diagram proces dokumenter, som dem, der er oprettet med Microsoft Visio 2010. Metriske og OS enheder biblioteker er skræddersyet til deres respektive mål.

Bemærk: Afhængigt af dit websted og konfiguration, yderligere biblioteker, som typografibiblioteket, webstedsaktiver og websted Sidebiblioteket, oprettes automatisk ved SharePoint Server 2010. Du kan dog oprette disse bestemte biblioteker via brugergrænsefladen.

Toppen af siden

Oprette et bibliotek

Bemærk: Fremgangsmåden ved oprettelse af et bibliotek på et websted til mødearbejdsområde adskiller sig fra den følgende fremgangsmåde. Du kan finde links til flere oplysninger om at oprette og tilpasse et mødearbejdsområde i afsnittet Se også.

 1. Naviger til det websted, hvor du vil oprette biblioteket.

 2. Klik på Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret Knappen Opret .

  Bemærk: Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Klik på den ønskede type bibliotek under Biblioteker, som f.eks. Dokumentbibliotek eller Billedbibliotek.

 4. Skriv et navn til biblioteket i feltet Navn. Navnet er obligatorisk.

  Navnet vises øverst på bibliotekssiden, bliver en del af adressen til bibliotekssiden og vises i de navigationselementer, der hjælper med at finde og åbne biblioteket.

 5. Skriv en beskrivelse af formålet med biblioteket i feltet Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst på bibliotekssiden, under navnet på biblioteket. Hvis du planlægger at gøre det muligt at sende indhold til biblioteket via e-mail, kan du føje bibliotekets e-mail-adresse til beskrivelsen, så brugerne nemt kan finde den.

 6. Hvis du vil føje et link til dette bibliotek til Hurtig start, skal du kontrollere, at Ja er valgt i sektionen Navigation.

 7. Nogle biblioteker understøtter integration af indgående e-mail. Hvis sektionen Indgående e-mail vises, har administratoren konfigureret webstedet, så det kan modtage indhold via e-mail. Hvis brugerne skal kunne føje filer til biblioteket ved at sende dem som vedhæftede filer i en e-mail, skal du klikke på Ja. Skriv derefter den første del af den adresse, som brugerne skal benytte til biblioteket, i feltet E-mail-adresse.

 8. Klik på Ja i sektionen Oversigt over dokumentversioner eller Oversigt over billedversioner for at oprette en version, hver gang en fil tjekkes ind i biblioteket.

  Du kan senere vælge, om du vil gemme både overordnede og underordnede versioner, og hvor mange versioner af hver du vil holde styr på.

 9. For nogle biblioteker er sektionen Dokumentskabelon, som angiver standardprogrammerne til oprettelse af nye filer, muligvis tilgængelig. Klik på den type standardfil, der skal bruges som skabelon for de filer, som oprettes i biblioteket, på rullelisten i sektionen Dokumentskabelon.

  Bemærk: Hvis indholdstyper er aktiveret, angives standardskabelonen gennem indholdstypen. Hvis der er aktiveret flere indholdstyper, kan brugere vælge mellem forskellige standardfiltyper, når de opretter nye filer. I dette tilfælde angives standardfiltyperne af indholdstyperne i stedet for sektionen Dokumentskabelon, når du opretter biblioteket.

 10. Klik på Opret.

Toppen af siden

Slette et bibliotek

Vigtigt: Når du sletter et bibliotek, sletter du også dokumenter, metadata om dokumenterne, versionshistorik, biblioteksindstillinger og specifikke tilladelsesniveauer, som er knyttet til biblioteket. Inden du sletter et bibliotek, skal du sikre dig, at ingen bruger biblioteket, og at ingen har brug for dokumenterne. Du skal også sikre, at du forstår organisationens proces og politikker for sletning af biblioteker, hvilket kan begrænse tilladelsen til at slette biblioteker.

 1. Klik på navnet på biblioteket i Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger, klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på biblioteket under den relevante bibliotekssektion.

  Bemærk: Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For et billedbibliotek på menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , skal du klikke på < bibliotek > Indstillinger for bibliotek.

  • Klik på fanen Bibliotek under Biblioteksværktøjer for andre biblioteker, og klik derefter på Indstillinger for bibliotek i gruppen Indstillinger.

 3. Klik på Slet dette <bibliotekstype> bibliotek under Tilladelser og administration.

 4. Klik på OK, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen, hvis du er sikker på, at du vil slette biblioteket.

  Tip: Afhængigt af opsætningen af webstedet kan du muligvis gendanne et bibliotek, som du utilsigtet har slettet, ved hjælp af papirkurven. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om at bruge papirkurven i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Næste trin

Når du har oprettet et bibliotek, kan det være, du ønsker flere oplysninger om at:

 • Organisere biblioteker

 • Administrere biblioteker med mange elementer

 • Tilføje, åbne og redigere filer i et bibliotek

 • Administrere biblioteksindstillinger og tilladelser

 • Kontrollere filversioner og tjekke procedurer ind/ud

 • Konfigurere biblioteksskabeloner og tilføje indholdstyper

 • Arbejde med kolonner og visninger

 • Bruge dokumentcentre og postcentre

 • Bruge metadata og arbejdsprocesser

Du kan finde links til flere oplysninger om de næste trin i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×