Oprette eller slette en pivottabel- eller pivotdiagramrapport

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

For at analysere numeriske data i dybden og for at besvare uventede spørgsmål om dine data i et regneark eller en ekstern datakilde kan du oprette en pivottabelrapport eller Pivotdiagram-rapport.

Vigtigt!    I Microsoft Excel 2010 er guiden Pivottabel og pivotdiagram, der var tilgængelig i tidligere versioner af Excel, blevet erstattet af kommandoerne Pivottabel og Pivotdiagram på fanen Indsæt i gruppen Tabeller. Guiden Pivottabel og pivotdiagram er stadig tilgængelig, og du kan bruge den efter behov ved at tilføje den til værktøjslinjen Hurtig adgang eller ved at trykke på Alt, D, P for at starte den.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om rapporter om pivottabeller og pivotdiagrammer

Hvad er en pivottabelrapport?

Hvad er en pivotdiagramrapport?

Oprette en pivottabel ud fra data i et regneark

Oprette en pivottabel fra en ekstern datakilde

Oprette en pivotdiagramrapport fra en eksisterende pivottabelrapport

Konvertere en pivotdiagramrapport til et almindeligt diagram

Oprette et almindeligt diagram fra nogle eller alle data i en pivottabelrapport

Slette en pivottabelrapport eller en pivotdiagramrapport

Slette en pivottabelrapport

Slette en pivotdiagramrapport

Få mere at vide om rapporter om pivottabeller og pivotdiagrammer

En pivottabelrapport er nyttig til at summere, analysere, udforske og vise oversigtsdata. En pivotdiagramrapport kan hjælpe dig med at visualisere opsummerede data fra en pivottabelrapport, så du nemt kan se sammenligninger, mønstre og tendenser. Både en pivottabelrapport og en pivotdiagramrapport gør det muligt at foretage informerede beslutninger om vigtige data i virksomheden.

Hvad er en pivottabelrapport?

En pivottabelrapport er en interaktiv måde, hvorpå du hurtigt kan opsummere et stort antal data. Brug en pivottabelrapport til at analysere numeriske data i detaljer og besvare uventede spørgsmål om dine data. En pivottabelrapport er især udviklet til:

 • Forespørgsler om store datamængder på mange brugervenlige måder.

 • Subtotaler og sammenlægning af numeriske data, summering af data efter kategorier og underkategorier og oprettelse af brugerdefinerede beregninger og formler.

 • Udvidelse og skjulning af niveauer af data for at fokusere på dine resultater og indskrænkning af detaljeringsniveauet ud fra opsummeringsdataene for områder, der har særlig interesse for dig.

 • Flytning af rækker til kolonner eller kolonner til rækker (eller "pivotering") for at få vist forskellige opsummeringer af kildedataene.

 • Filtrering, sortering, gruppering og betinget formatering af de mest nyttige og interessante delmængder af data for at gøre det muligt for dig at fokusere på de ønskede oplysninger.

 • Præsentation af kortfattede, flotte og kommenterede onlinerapporter eller udskrevne rapporter.

Du bruger ofte en pivottabel, når du vil analysere relaterede totaler, især når du har en lang liste med tal, der skal opsummeres, og indsamlede data eller subtotaler ville hjælpe dig med at se på data fra forskellige perspektiver og sammenligne tallene for ensartede data. I følgende eksempel på en pivottabelrapport kan du nemt se, hvordan det samlede tredje kvartals salg i golfafdelingen i celle F3 kan sammenlignes med salg for en anden sport eller med et andet kvartal eller med det samlede salg i alle afdelinger.

Eksempel på kildedata og den deraf følgende pivottabel

1. Kildedata – i dette tilfælde fra et regneark

2. Kildeværdierne for opsummeringen af 3. kvartals salg af golfudstyr i pivottabellen

3. Hele pivottabellen

4. Opsummeringen af kildeværdierne i C2 og C8 fra kildedataene

Et eksempel på kildedata og den deraf følgende pivottabelrapport

I en pivottabelrapport bliver hver kolonne eller hvert felt i kildedataene til et pivottabelfelt, der opsummerer flere rækker med oplysninger. I det forrige eksempel bliver kolonnen Sport til feltet Sport, og hver post (en samling af oplysninger om et felt) for Golf er opsummeret i et enkelt Golfelement.

Et værdifelt, f.eks. Summen af salg, indeholder de værdier, som skal summeres. I forrige rapport indeholder oversigten 3. kvartals salg af golfudstyr summen af værdien Salg fra hver række i kildedataene, hvor kolonnen Sport indeholder kolonnen Golf og kolonnen Kvartal indeholder 3. kvartal. Som standard opsummerer dataene i området Værdier de underliggende kildedata i pivotdiagramrapporten på følgende måde: Numeriske værdier bruger funktionen SUM til at lægge værdier til, og tekstværdier bruger funktionen TÆL til at tælle antallet af værdier.

Hvis du vil oprette en pivottabelrapport, skal du definere kildedataene, angive en placering i projektmappen og opstille felterne.

Hvad er en pivotdiagramrapport?

En pivotdiagramrapport giver en grafisk repræsentation af dataene i en pivottabelrapport, som i dette tilfælde kaldes tilknyttet pivottabelrapport. En pivotdiagramrapport er interaktiv, hvilket betyder, at du kan sortere og filtrere den, så den viser undersæt af pivottabeldataene. Når du opretter en pivotdiagramrapport, vises filtrene for pivotdiagramrapporten i område for grafik, så du kan sortere og filtrere de underliggende data i pivotdiagramrapporten. De ændringer, du foretager i layoutet af felterne og dataene i den tilknyttede pivottabelrapport, afspejles med det samme i pivotdiagramrapporten.

En pivotdiagramrapport viser dataserie-kategorier, datapunkter og akser, ligesom standarddiagrammer gør. Du kan også ændre diagramtypen og andre indstillinger, f.eks. titlerne, placeringen af signaturforklaring, datanavne og diagrammets placering.

En pivotdiagram-rapport

En pivotdiagramrapport af sportssalg pr. kvartal

Du kan automatisk oprette en pivotdiagramrapport, når du først opretter en pivottabelrapport, eller du kan oprette en pivotdiagramrapport fra en eksisterende pivottabelrapport.

Toppen af siden

Oprette en pivottabel ud fra data i et regneark

Når du opretter en pivottabelrapport ud fra data i et regneark, bliver disse data kildedataene for pivottabelrapporten.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge regnearksdata som datakilde, skal du klikke i en celle i det celleområde, der indeholder dataene.

  • Hvis du vil anvende data i en Excel-tabel som datakilde, skal du klikke i en celle i Excel-tabellen.

   Bemærk!   Sørg for, at området har kolonneoverskrifter, eller at sidehoveder vises i tabellen, og at der ikke er tomme rækker i området eller tabellen.

 2. På fanen Indsæt i gruppen Tabeller skal du klikke på Pivottabel eller klikke på pilen under Pivottabel og derefter klikke på Pivottabel.

  billede af båndet i excel

  Dialogboksen Opret pivottabel vises i Excel.

  Tip    Hvis du vil oprette en pivottabel- og en pivotdiagramrapport på samme tid, skal du på fanen Indsæt i gruppen Tabeller klikke på pilen under Pivottabel og derefter klikke på Pivotdiagram. Dialogboksen Opret pivottabel med pivotdiagram vises i Excel.

 3. Under Vælg de data, du vil analysere skal du sørge for, at Vælg en tabel eller et område er markeret, og derefter i feltet Tabel/område bekræfte det celleområde, du vil bruge som de underliggende data.

  Excel bestemmer automatisk området til pivottabelrapporten, men du kan vælge et andet ved at angive et andet område eller et navn, du har defineret til området. Du kan finde flere oplysninger om at definere navne under Definere og bruge navne i formler.

  I forbindelse med data i et andet regneark eller en anden projektmappe skal du medtage projektmappen og regnearksnavnet ved hjælp af følgende syntaks [projektmappenavn]arknavn!område.

  Tip    Du kan også klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt. Vælg derefter området i regnearket, og klik derefter på Udvid dialogboks Knapflade .

 4. Under Vælg, hvor pivottabellen skal placeres skal du angive en placering ved at gøre et af følgende:

  • Klik på Nyt regneark, hvis du vil placere pivottabellen i et nyt regneark med start i celle A1.

  • For at placere pivottabelrapporten i et bestemt regneark skal du markere Eksisterende regneark og derefter i feltet Placering angive den første celle i det område af celler, hvor du vil placere pivottabelrapporten.

 5. Klik på OK.

  Excel tilføjer en tom pivottabel til den angivne placering og viser pivottabelfeltlisten, så du kan tilføje felter, oprette et layout og tilpasse pivottabellen.

  Bemærk!    Hvis du opretter en pivotdiagramrapport samtidig med, at du opretter en pivottabelrapport, vises diagrammet oven på tilknyttet pivottabelrapport. Et pivotdiagramrapport og den tilknyttede pivottabelrapport skal altid være i samme projektmappe.

 6. Hvis du vil føje felter til rapporten, skal du gøre et af følgende:

  • Du kan placere et felt i standardområdet i layoutsektionen ved at markere afkrydsningsfeltet ud for feltnavnet i feltsektionen.

   Som standard føjes ikke-numeriske felter til området Rækkenavne, numeriske felter føjes til området Værdier og OLAP-dato- og klokkeslætshierarkier (Online Analytical Processing) føjes til området Kolonnenavne.

  • For at placere et felt i et bestemt område i layoutsektionen skal du højreklikke på feltnavnet i sektionen og derefter vælge Føj til rapportfilter, Føj til kolonnenavn, Føj til rækkenavn eller Føj til værdier.

  • For at trække et felt til det ønskede område skal du klikke og holde på feltnavnet i feltsektionen og derefter trække det til et område i layoutsektionen.

   Tip!

 7. Du kan bruge pivottabelfeltlisten til at omarrangere felterne når som helst ved at højreklikke på felterne i layoutsektionen og derefter vælge det ønskede område eller ved at trække felterne mellem områderne i layoutsektionen. Se Oversigt over pivottabeller og pivotdiagrammer og pivotere data i en pivottabel eller et pivotdiagram kan finde flere oplysninger om feltlisten, og hvordan du kan omarrangere felterne på Office.com.

 8. De ændringer, du foretager af kildedataene, når du har oprettet pivottabelrapporten, afspejles i rapporten, når du opdaterer den markerede pivottabelrapport (Pivottabelværktøjer, fanen Indstillinger, gruppen Data, knappen Opdater).

 9. Hvis du tilføjer rækker til området med kildedata, kan du indsætte disse rækker i pivottabelrapporten ved at ændre kildedataene (Pivottabelværktøjer, fanen Indstillinger, gruppen Data, knappen, Skift kildedata). Hvis kildedataene er i en Excel-tabel, vises ekstra rækker automatisk, når du opdaterer pivottabelrapporten.

Toppen af siden

Oprette en pivottabel fra en ekstern datakilde

Når du opretter en pivottabelrapport ud fra eksterne data, opretter du en forbindelse til kildedata, som er gemt uden for Excel, f.eks. i et databaseprogram (f.eks. Microsoft Access eller Microsoft SQL Server) eller en OLAP-kube (Online Analytical Processing).

 1. Klik på en celle i regnearket.

 2. På fanen Indsæt i gruppen Tabeller skal du klikke på Pivottabel eller klikke på pilen under Pivottabel og derefter klikke på Pivottabel.

  billede af båndet i excel

  Dialogboksen Opret pivottabel vises i Excel.

  Tip    Hvis du vil oprette en pivottabel- og en pivotdiagramrapport på samme tid, skal du på fanen Indsæt i gruppen Tabeller klikke på pilen under Pivottabel og derefter klikke på Pivotdiagram. Dialogboksen Opret pivottabel med pivotdiagram vises i Excel.

 3. Under Vælg de data, du vil analysere skal du klikke på Brug en ekstern datakilde.

 4. Klik på Vælg forbindelse.

 5. I feltet Vis øverst i dialogboksen Eksisterende forbindelser skal du markere kategorien for forbindelser, du vil angive en forbindelse for, eller vælge Alle forbindelser (som er standard).

 6. Under Vælg en forbindelse skal du vælge en forbindelse og derefter klikke på Åbn.

  Bemærk!    Hvis du vælger en forbindelse fra kategorien Forbindelser i denne projektmappe, vil du genbruge eller dele en eksisterende forbindelse. Hvis du vælger en forbindelse fra kategorierne Forbindelsesfiler på netværket eller Forbindelsesfiler på denne computer, kopieres forbindelsesfilen i projektmappen som en ny projektmappeforbindelse og benytter derefter denne fil (en .odc-fil) som den nye forbindelse for pivottabelrapporten.

 7. Under Vælg, hvor pivottabellen skal placeres skal du angive en placering ved at gøre et af følgende:

  • Klik på Nyt regneark, hvis du vil placere pivottabellen i et nyt regneark med start i celle A1.

  • For at placere pivottabelrapporten i et bestemt regneark skal du markere Eksisterende regneark og derefter i feltet Placering angive den første celle i det område af celler, hvor du vil placere pivottabelrapporten.

 8. Klik på OK.

  Excel tilføjer en tom pivottabel til den angivne placering og viser pivottabelfeltlisten, så du kan tilføje felter, oprette et layout og tilpasse pivottabellen.

  Bemærk!    Hvis du opretter en pivotdiagramrapport samtidig med, at du opretter en pivottabelrapport, vises diagrammet oven på tilknyttet pivottabelrapport. Et pivotdiagramrapport og den tilknyttede pivottabelrapport skal altid være i samme projektmappe.

 9. Hvis du vil føje felter til rapporten, skal du gøre et af følgende:

  • Markér afkrydsningsfeltet ud for hvert feltnavn i feltsektionen. Feltet er placeret i et standardområde i layoutsektionen, men du kan omarrangere felterne, hvis du ønsker det.

   Som standard føjes ikke-numeriske felter til området Rækkenavne, numeriske felter føjes til området Værdier, og dato- og klokkeslætshierarkier for OLAP (Online Analytical Processing) føjes til området Kolonnenavne.

  • Højreklik på feltnavnet, og vælg derefter den relevante kommando, Føj til Rapportfilter, Føj til kolonnenavn, Føj til rækkenavn og Føj til værdier for at placere feltet i et bestemt område i layoutsektionen.

   Tip!   Du kan også klikke på et feltnavn og holde det nede og derefter trække feltet mellem feltsektion og et område i layoutsektionen.

Tip!    Du kan bruge pivottabelfeltlisten til at omarrangere felterne når som helst ved at højreklikke på felterne i layoutsektionen og derefter vælge det ønskede område eller ved at trække felterne mellem områderne i layoutsektionen. Se Oversigt over pivottabeller og pivotdiagrammer og pivotere data i en pivottabel eller et pivotdiagram på Office.com kan finde flere oplysninger om feltlisten, og hvordan du kan omarrangere felterne.

Toppen af siden

Oprette en pivotdiagramrapport fra en eksisterende pivottabelrapport

 1. Klik på pivottabellen.

  Dette viser Pivottabelværktøjer, der tilføjer fanen Indstillinger og Design.

 2. På fanen Indstillinger i gruppen Værktøjer skal du klikke på Pivotdiagram.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på den ønskede diagramtype og diagramundertype i dialogboksen Indsæt diagram. Alle diagrammer kan bruges, undtagen et xy-punkt-, boble- eller aktiediagram.

  Du kan finde flere oplysninger om diagramtyper, Tilgængelige diagramtyper.

 4. Klik på OK.

  Den pivotdiagramrapport, der vises, har filtre for pivotdiagramrapporten, som du kan bruge til at ændre de data, der vises i diagrammet.

Bemærkninger   

 • En pivotdiagramrapport og dens tilknyttet pivottabelrapport skal altid være i samme projektmappe.

 • Hvis du indsætter et almindeligt diagram for pivottabeldata (fanen Indsæt, gruppen Diagrammer), vil diagrammet være et pivotdiagram, der er tilknyttet pivottabelrapporten.

Toppen af siden

Konvertere en pivotdiagramrapport til et almindeligt diagram

Du kan konvertere en pivotdiagramrapport til et almindeligt diagram ved at slette dens tilknyttet pivottabelrapport. Hvis du har flere pivottabelrapporter og pivotdiagramrapporter i din projektmappe, skal du muligvis først finde den tilknyttede pivottabelrapport, der har det samme navn som pivotdiagramrapporten.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du ved, hvilken pivottabel der er knyttet til den pivotdiagramrapport, du vil ændre, skal du klikke på den pågældende pivottabelrapport.

  • Hvis du ikke ved, hvilken pivottabel der er knyttet til den pivotdiagramrapport, du vil ændre, skal du gøre følgende:

   1. Klik på den pivotdiagramrapport, du vil ændre.

    Dette viser Pivotdiagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout, Formater og Analysér.

   2. For at finde navnet på den tilknyttede pivottabelrapport skal du gøre følgende:

  • På fanen Design i gruppen Data skal du klikke på Vælg data.

   billede af båndet i excel

  • I dialogboksen Vælg datakilde i feltet Diagramdataområde skal du notere navnet på den tilknyttede pivottabel, som er den tekst, der følger efter udråbstegnet (!), og derefter klikke på OK.

   1. For at finde den tilknyttede pivottabelrapport skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  • Klik på en pivottabelrapport i projektmappen.

  • På fanen Indstillinger i gruppen Pivottabel skal du klikke på Indstillinger og derefter klikke på Indstillinger.

   Gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger under Værktøjer til pivottabel

  • I feltet Navn skal du notere, om navnet svarer til navnet på den tilknyttede pivottabelrapport.

  • Gentag trin 1 til 3 i proceduren for hver pivottabelrapport i projektmappen, indtil du finder det samme navn i feltet Navn.

  • Klik på OK, og vælg derefter den tilknyttede pivottabelrapport, der har det samme navn som den pivotdiagramrapport, du vil ændre.

   Dette viser Pivottabelværktøjer, der tilføjer fanen Indstillinger og Design.

 2. På fanen Indstillinger i gruppen Handlinger skal du klikke på Vælg og derefter klikke på Hele pivottabellen.

  billede af båndet i excel

 3. Tryk på Delete.

Toppen af siden

Oprette et almindeligt diagram fra nogle eller alle data i en pivottabelrapport

 1. Markér kildedataene i den pivottabelrapport, du vil bruge i diagrammet.

  Tip!    Hvis du vil medtage feltknapper og data i den første række og kolonne af rapporten, skal du begynde at trække fra det nederste højre hjørne af de data, du vælger.

 2. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  billede af båndet i excel

  Tastaturgenvej: Du kan også trykke på Ctrl+C.

 3. Klik på en tom celle uden for pivottabelrapporten.

 4. Under fanen Hjem i gruppen Udklipsholder skal du klikke på pilen under Indsæt, og derefter under Indsæt værdier skal du klikke på Værdier, Værdier og talformatering eller Værdier og kildeformatering.

  billede af båndet i excel

 5. Klik på den ønskede diagramtype i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt, og klik derefter på en diagramundertype.

  billede af båndet i excel

  Du kan finde flere oplysninger om diagramtyper, Tilgængelige diagramtyper.

Toppen af siden

Slette en pivottabelrapport eller en pivotdiagramrapport

Slette en pivottabelrapport

 1. Klik et vilkårligt sted i den pivottabelrapport, du vil slette.

  Dette viser Pivottabelværktøjer, der tilføjer fanen Indstillinger og Design.

 2. Under fanen Indstillinger i gruppen Handlinger skal du klikke på pilen under Vælg og derefter klikke på Hele pivottabellen.

  billede af båndet i excel

 3. Tryk på Delete.

Bemærk!    Sletning af en pivottabelrapport, der er knyttet til en pivotdiagramrapport, ændrer den pågældende pivotdiagramrapport til et almindeligt diagram, som du ikke længere kan pivotere eller opdatere.

Slette en pivotdiagramrapport

 1. Klik et vilkårligt sted i det pivotdiagram, du vil slette.

 2. Tryk på Delete.

Bemærk!    Sletning af en pivotdiagramrapport sletter ikke den tilknyttede pivottabelrapport.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×