Oprette eller redigere egenskaber i Dashboarddesigner

Du kan bruge PerformancePoint Dashboard Designer til at oprette og redigere dashboardelementer, herunder indikatorer, nøgletalsindikatorer (KPI'er), scorecards, rapporter, datakildeforbindelser og dashboardsider. Hvert element, som du og andre dashboardforfattere opretter, har sit eget sæt egenskaber. Egenskaber kategoriseres som generelle egenskaber, brugerdefinerede egenskaber eller tilladelser. Du kan bestemme, hvilken egenskabstype du vil redigere, ved hjælp af følgende tabel:

Rediger denne type:

    Hvis du vil:

Generelle egenskaber

 • Ændre navnet på et dashboardelement.

 • Angive, hvor et dashboardelement skal gemmes på PerformancePoint Monitoring Server.

 • Angive, hvem der ejer et dashboardelement.

Brugerdefinerede egenskaber

 • Føje interne oplysninger til et dashboardelement, som udvider funktionaliteten for det pågældende element, hvis du f.eks. vil kæde en KPI for et scorecard sammen med en analytisk rapport i et dashboard.

 • Gemme flere oplysninger sammen med et dashboardelement, som du bruger sammen med Monitoring Server SDK (Software Development Kit).

Tilladelser

 • Tildele eller ændre Editor-tilladelser for et element.

 • Tildele eller ændre Læser-tilladelser for et element.

Bemærk: Du skal være tildelt rollen Editor for at kunne redigere egenskaber i Dashboard Designer. Hvis du ikke er tildelt rollen Editor for et element, du vil redigere eller bruge, kan du åbne elementet i dit arbejdsområde, gemme det på en anden placering og derefter genudgive det på Monitoring Server. Du er som standard tildelt rollen Editor for de elementer, du selv opretter eller udgiver.

Hvad ønsker du at gøre?

Redigere generelle egenskaber

Oprette eller redigere brugerdefinerede egenskaber

Tildele eller ændre brugertilladelser

Få flere oplysninger

Redigere generelle egenskaber

Du redigerer en eller flere af de generelle egenskaber for et element, når du vil ændre navnet eller beskrivelsen af elementet, ejeren af elementet eller den placering, hvor elementet skal gemmes på Monitoring Server. Du kan kun få vist generelle egenskaber i Dashboard Designer og ikke i Windows SharePoint Services.

Bemærk: Følgende fremgangsmåde forudsætter, at du eller andre brugere har oprettet elementer i Dashboard Designer.

 1. I Dashboard Designer skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over elementer, der gemmes på Monitoring Server.

 2. Klik på en elementtype, f.eks. dashboards, KPI'er, scorecards, rapporter, datakilder eller indikatorer, i Browser til arbejdsområdet. Der vises to faner i den midterste rude i arbejdsområdet: Server og Arbejdsområde. Under fanen Server vises alle de elementer, du og andre dashboardforfattere har udgivet på Monitoring Server. Under fanen Arbejdsområde vises alle de elementer, du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de elementer, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det element, du vil redigere, ikke findes, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på elementet for at åbne det i arbejdsområdet.

 3. Klik på fanen Egenskaber, og gennemgå de oplysninger, der er angivet i afsnittet Generelle Egenskaber. Der kan du redigere navnet på elementet, beskrivelsen eller ejeren af elementet samt visningsmappen for elementet.

  • Du kan ændre navnet på et element ved at skrive et andet navn i feltet Navn.

  • Du kan tilføje en beskrivelse af et element eller redigere en eksisterende beskrivelse ved at angive de relevante oplysninger i feltet Beskrivelse.

  • Du kan ændre ejeren af et element ved at skrive navnet på en gruppe eller enkeltperson i feltet Ansvarlig person. Navnet skal skrives i formatet DOMÆNE\brugernavn.

  • Du kan gemme elementet i en anden mappe på Monitoring Server ved at klikke på Gennemse og derefter vælge eller oprette en ny mappe.

 4. Når du er færdig med at redigere de generelle egenskaber for et element, skal du klikke på fanen Startside og derefter på Udgiv alle for at gemme ændringerne på Monitoring Server.

Toppen af siden

Oprette eller redigere brugerdefinerede egenskaber

Du opretter eller redigerer brugerdefinerede egenskaber, når du vil udvide funktionaliteten for dashboardelementer på en af følgende måder:

Knytte KPI'er for et scorecard til andre rapporter i et dashboard

Du opretter brugerdefinerede egenskaber, når du vil oprette links mellem KPI'er for et scorecard og andre rapporter. Når du kæder KPI'er sammen med andre rapporter, opretter du en brugerdefineret egenskab for hver KPI, der skal indgå i sammenkædningen. Du bruger den brugerdefinerede egenskab til at konfigurere links mellem den pågældende KPI og rapporten eller rapporterne i dashboardet. Når du har installeret dashboardet, fungerer hver af de sammenkædede KPI'er som et filter for de andre rapporter. Når dashboardbrugere klikker på et af disse KPI'er, vises der flere oplysninger, der relaterer sig til KPI'en, i den tilknyttede rapport. (Du kan finde flere oplysninger under Knytte KPI'er for scorecards til analytiske rapporter).

Tilføje interne oplysninger i et dashboardelement

Du kan bruge brugerdefinerede egenskaber til at tilføje noter eller andre oplysninger i et dashboardelement, du ikke ønsker dashboardforbrugere skal kunne se. Et eksempel på dette kunne være, at du bruger en rapport, der er blevet oprettet af en anden dashboardforfatter. Du har spørgsmål til den datakilde, som rapporten bruger, men du ønsker ikke at ændre den datakilde, der bruges af rapporten. Du beslutter at sende dit spørgsmål til rapporten ved at tilføje en brugerdefineret egenskab. Når andre brugere af Dashboard Designer ser dit spørgsmål, har de også mulighed for at sende deres svar ved hjælp af brugerdefinerede egenskaber. Dette er en effektiv fremgangsmåde til at holde alle oplysninger om et givet element samlet på ét sted i Dashboard Designer, uden at de installerede dashboards bliver alt for uoverskuelige. Du og andre brugere af Dashboard Designer kan få vist de oplysninger, du tilføjer ved hjælp af brugerdefinerede egenskaber, men dashboardbrugere, som bruger Windows SharePoint Services, har ikke adgang til at se dem.

Gemme oplysninger til et element, som du bruger sammen med Monitoring Server SDK

Du kan bruge Monitoring Server til at oprette brugerdefinerede løsninger, f.eks. udvidelser, brugerdefinerede elementer og brugerdefinerede guider, men det er ofte nødvendigt at føje oplysninger til dashboardelementer, før du kan bruge dem sammen med SDK. Du tilføjer oplysninger ved at oprette brugerdefinerede egenskaber, som indeholder oplysningerne. Et eksempel på dette kunne være, at du bruger Monitoring Server SDK til at oprette en guide, som en organisation kan benytte til at oprette dashboards og automatisere denne proces. Dashboardbrugere anvender guiden til at vælge et kriterium, f.eks et teamnavn, hvorefter guiden opretter et dashboard, som indeholder flere forskellige rapporter eller scorecards for det pågældende team. Hvis du vil implementere guiden, skal du starte med at oprette brugerdefinerede egenskaber for hver rapport og hvert scorecard, herunder teamnavne og andre værdier. Når dashboardbrugere anvender guiden, kalder den de værdier, du har angivet under de brugerdefinerede egenskaber. (Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger Monitoring Server SDK, under PerformancePoint-overvågningens SDK på MSDN.)

Bemærk: Brugerdefinerede egenskaber er valgfrie. Du bruger dem kun, når du vil udvide funktionaliteten for dashboardelementerne.

Oprette brugerdefinerede egenskaber

Bemærk: Følgende fremgangsmåde forudsætter, at du eller andre brugere har oprettet elementer i Dashboard Designer.

 1. I Dashboard Designer skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over elementer, der gemmes på Monitoring Server.

 2. Klik på en elementtype, f.eks. dashboards, KPI'er, scorecards, rapporter, datakilder eller indikatorer i Browser til arbejdsområdet. Der vises to faner i den midterste rude i arbejdsområdet: Server og Arbejdsområde. Under fanen Server vises alle de elementer, du og andre dashboardforfattere har udgivet på Monitoring Server. Under fanen Arbejdsområde vises alle de elementer, du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de elementer, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det element, du vil redigere, ikke findes, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på elementet for at åbne det i arbejdsområdet.

 3. Klik på fanen Egenskaber i arbejdsområdet for det element, du har valgt. Klik derefter på Ny egenskab i afsnittet Brugerdefinerede egenskaber. Dialogboksen Vælger af egenskabstype åbnes.

 4. Marker den egenskabstype, du vil tilføje, og klik derefter på OK. Der vises en tom række i afsnittet Brugerdefinerede egenskaber.

 5. Angiv et navn, en værdi og en beskrivelse for den nye egenskab som beskrevet i følgende tabel.

  Bemærk: Du kan ikke ændre teksten i kolonnen Type.

I denne kolonne

Skal du skrive

Navn

Et ord eller en ordforbindelse, der beskriver den brugerdefinerede egenskab. Det navn, du angiver, kan indeholde både tal og specialtegn, f.eks. skilletegn og stjerner.

Værdi

Den værdi, du angiver, afhænger af egenskabstypen.

 • Tekst     Skriv et ord eller en ordforbindelse. Det ord eller den ordforbindelse, du skriver, kan indeholde specialtegn, f.eks. skilletegn, klammer og parenteser. Når du vil knytte KPI'er til andre rapporter i dashboardet, kan du f.eks. angive et entydigt MDX-navn af typen [Hierarki].[Niveau].[Navn], svarende til et medlem eller en måling i SQL Server 2005 Analysis Services-datakuben. Et andet eksempel kunne være, at du vil oprette en note om et element, som kun skal være synlig i Dashboard Designer, hvor du kan skrive en enkel sætning eller to, som indeholder tegnsætning, f.eks. punktummer, udråbstegn eller spørgsmålstegn.

 • Decimaltal     Skriv en numerisk værdi. Værdien skal være et decimaltal og kan være enten et positivt eller et negativt tal.

 • Dato     Skriv en kalenderdato. Datoen skal være i et format, der svarer til de internationale indstillinger for den computer, hvor du kører Dashboard Designer. Hvis computeren f.eks. bruger formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, skal den dato, du angiver i kolonnen Værdi, anvende det samme format.

 • Hyperlink     Skriv en webadresse (URL) til et internt eller ekstern websted. Den webadresse, du angiver, skal starte med http:// eller https://.

Beskrivelse

Skriv ord eller ordforbindelser, der beskriver den brugerdefinerede egenskab, samt hvordan du vil bruge den.

 1. Klik på fanen Startside, når du er færdig med at oprette brugerdefinerede egenskaber, og klik derefter på Udgiv alle for at gemme ændringerne på Monitoring Server.

Redigere eller slette brugerdefinerede egenskaber

Bemærk: Følgende fremgangsmåde forudsætter, at du eller andre brugere har oprettet elementer i Dashboard Designer, og at disse elementer indeholder en eller flere brugerdefinerede egenskaber.

 1. I Dashboard Designer skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over elementer, der gemmes på Monitoring Server.

 2. Klik på en elementtype, f.eks. dashboards, KPI'er, scorecards, rapporter, datakilder eller indikatorer i Browser til arbejdsområdet. Der vises to faner i den midterste rude i arbejdsområdet: Server og Arbejdsområde. Under fanen Server vises alle de elementer, du og andre dashboardforfattere har udgivet på Monitoring Server. Under fanen Arbejdsområde vises alle de elementer, du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de elementer, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det element, du vil redigere, ikke findes, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på elementet for at åbne det i arbejdsområdet.

 3. Klik på fanen Egenskaber i arbejdsområdet for det element, du har valgt. Gennemgå derefter de oplysninger, der er angivet i afsnittet Brugerdefinerede egenskaber. Der kan du redigere eller slette dine brugerdefinerede egenskaber.

  • Du kan slette en brugerdefineret egenskab ved at klikke i den tomme kolonne, der er placeret til venstre for kolonnen Navn, for at markere rækken med egenskaben og derefter klikke på Slet markerede egenskaber.

  • Du kan ændre en egenskabstype ved at slette egenskaben og derefter oprette en ny.

  • Du kan ændre et navn, en værdi eller en beskrivelse ved at klikke i den relevante kolonne og skrive de nye oplysninger. Brug følgende tabel som vejledning.

I denne kolonne

Skal du skrive

Navn

Et ord eller en ordforbindelse, der beskriver den brugerdefinerede egenskab. Det navn, du angiver, kan indeholde både tal og specialtegn, f.eks. skilletegn og stjerner.

Værdi

Den værdi, du angiver, afhænger af egenskabstypen.

 • Tekst     Skriv et ord eller en ordforbindelse. Det ord eller den ordforbindelse, du skriver, kan indeholde specialtegn, f.eks. skilletegn, klammer og parenteser. Når du vil knytte KPI'er til andre rapporter i dashboardet, kan du f.eks. angive et entydigt MDX-navn af typen [Hierarki].[Niveau].[Navn], svarende til et medlem eller en måling i Analysis Services 2005-datakuben. Et andet eksempel kunne være, at du vil oprette en note om et element, som kun skal være synlig i Dashboard Designer, hvor du kan skrive en enkel sætning eller to, som indeholder tegnsætning, f.eks. punktummer, udråbstegn eller spørgsmålstegn.

 • Decimaltal     Skriv en numerisk værdi. Værdien skal være et decimaltal og kan være enten et positivt eller et negativt tal.

 • Dato     Skriv en kalenderdato. Datoen skal være i et format, der svarer til de internationale indstillinger for den computer, hvor du kører Dashboard Designer. Hvis computeren f.eks. bruger formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, skal den dato, du angiver i kolonnen Værdi, anvende det samme format.

 • Hyperlink     Skriv en webadresse (URL) til et internt eller ekstern websted. Den webadresse, du angiver, skal starte med http:// eller https://.

Beskrivelse

Skriv ord eller ordforbindelser, der beskriver den brugerdefinerede egenskab, samt hvordan du vil bruge den.

 1. Klik på fanen Startside, når du er færdig med at redigere de brugerdefinerede egenskaber, og klik derefter på Udgiv alle for at gemme ændringerne på Monitoring Server.

Toppen af siden

Tildele eller ændre brugertilladelser

Du kan redigere tilladelserne for elementer i Dashboard Designer. Du kan for eksempel tildele brugere rollen Editor for at give dem adgang til at få vist, redigere eller slette elementer i Dashboard Designer. Eller, du kan tildele brugere rollen Læser for at give dem adgang til at få vist elementer i Dashboard Designer.

Bemærk: Følgende fremgangsmåde forudsætter, at du eller andre brugere har oprettet elementer i Dashboard Designer.

 1. I Dashboard Designer skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over elementer, der gemmes på Monitoring Server.

 2. Gå til Browser til arbejdsområdet, og klik på en elementtype, f.eks. dashboards, KPI'er, scorecards, rapporter, datakilder eller indikatorer. Der vises to faner i den midterste rude i arbejdsområdet: Server og Arbejdsområde. Under fanen Server vises alle de elementer, du og andre dashboardforfattere har udgivet på Monitoring Server. Under fanen Arbejdsområde vises alle de elementer, du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de elementer, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det element, du vil redigere, ikke findes, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på elementet for at åbne det i arbejdsområdet.

 3. Klik på fanen Egenskaber i den midterste rude i arbejdsområdet, og gennemgå de oplysninger, der er angivet i afsnittet Tilladelser.

 4. Du kan tilføje eller redigere tilladelser ved at benytte følgende fremgangsmåder:

  • Du kan tilføje en bruger eller tildele tilladelser ved at klikke på Ny tilladelse. Skriv navnet på brugeren i kolonnen Bruger. Navnet skal angives i formatet DOMÆNE\brugernavn. Tildel derefter rollen Editor eller Læser.

  • Du kan redigere tilladelser ved at klikke på en bruger i kolonnen Rolle og vælge Editor eller Læser. Brugere, der er tildelt rollen Editor, har tilladelse til at ændre et dashboardelement. Brugere, der er tildelt rollen Læser, har kun tilladelse til at få vist et dashboardelement.

   Bemærk: Du skal være tildelt rollen Editor, før du har tilladelse til at redigere et givet element. Hvis du ikke er tildelt rollen Editor for et element, du vil redigere eller bruge, kan du åbne elementet i dit arbejdsområde, gemme det på en anden placering og derefter udgive det på Monitoring Server. Du er som standard tildelt rollen Editor for de elementer, du selv opretter eller udgiver.

 5. Gentag, indtil du er færdig med at redigere tilladelserne for et element.

  Bemærk: Kontroller, at hver bruger kun er tildelt én type tilladelse. Hvis du f.eks. tildeler rollen Editor til en bruger, kan du ikke også tildele den samme bruger rollen Læser.

 6. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alle for at gemme ændringerne på Monitoring Server.

Toppen af siden

Få flere oplysninger

Klik på det link, der passer bedst til det, du vil vide mere om.

Oprette eller redigere en dashboardside
Knytte KPI'er for scorecards til analytiske rapporter
Opdatere, få vist og redigere dashboardelementer
Om roller og tilladelser i Dashboarddesigner.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×