Oprette eller opdatere en indholdsfortegnelse

I Word 2010 giver det opdaterede bånd mulighed for at lade dine tabeller skille sig ud med et enkelt klik. Se en video.

Du kan oprette en indholdsfortegnelse ved at vælge de overskriftstypografier,f.eks. Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3, du vil have med i indholdsfortegnelsen. Microsoft Office Word søger efter overskrifter, der passer til den valgte typografi, formaterer og indrykker teksten i henhold til overskriftstypografien og indsætter derefter indholdsfortegnelsen i dokumentet.

Microsoft Office Word 2007 indeholder et galleri med automatiske typografier til indholdsfortegnelser. Marker elementerne til indholdsfortegnelsen, og klik på den ønskede typografi i galleriet. Office Word 2007 opretter automatisk indholdsfortegnelsen ud fra de overskrifter, du har markeret.

Du kan også skrive en indholdsfortegnelse manuelt.

Bemærk: I denne artikel forklares det, hvordan du tilføjer en indholdsfortegnelse. Artiklen omhandler ikke citatsamlinger eller figurtabeller.

Hvad vil du foretage dig?

Skrive en indholdsfortegnelse manuelt

Oprette en indholdsfortegnelse automatisk

Skrive en indholdsfortegnelse manuelt

Du kan skrive elementerne i indholdsfortegnelsen og bruge tabulatorstop til at få vist de stiplede linjer, eller ledelinjer, mellem hvert element og sidetallet. Hvis du vil oprette indholdsfortegnelsen automatisk, skal du se Oprette en indholdsfortegnelse automatisk.

 1. Skriv det første element.

 2. Tryk på Tab, og skriv sidetallet for det første element.

 3. Vælg tabulatorstoptegnet.

  Bemærk:  Hvis tabulatorstoptegnet ikke vises, skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Vis/skjul i gruppen Afsnit.

 4. Klik på dialogboksstarteren for Afsnit under fanen Sidelayout

 5. Klik på Tabulatorer.

 6. Under Position skal du skrive, hvor sidetallet skal placeres.

  Bemærk: Hvis du vil have vist linealen, så du kan skrive placeringen i højre margen, skal du klikke på knappen Vis lineal nederst på det lodrette rullepanel.

 7. Klik på Højre under Justering.

 8. Klik på den ønskede indstilling under Fyldtegn, og klik derefter på OK.

 9. Tryk på Enter, og skriv det næste element.

 10. Tryk på Tab, og skriv sidetallet for det andet element.

 11. Gentag, indtil indholdsfortegnelsen er komplet.

Vigtigt:  Hvis du ændrer i overskrifter eller på antal sider i dokumentet, skal du opdatere indholdsfortegnelsen manuelt.

Toppen af siden

Oprette en indholdsfortegnelse automatisk

Den letteste måde at oprette en indholdsfortegnelse på er ved at bruge de indbyggede overskriftstypografier. Du kan også oprette en indholdsfortegnelse baseret på de brugerdefinerede typografier, du har angivet. Eller du kan tildele niveauerne i indholdsfortegnelsen til separate tekstindgange.

Markere indgange vha. indbyggede overskriftstypografier

 1. Marker den overskrift, hvorpå du vil anvende en overskriftstypografi.

 2. Klik på den ønskede typografi under fanen Startside i gruppen Typografier.

  Billede af Word-båndet

  Hvis du f.eks. markerer tekst, der skal formateres som en hovedoverskrift, skal du klikke på typografien Overskrift 1 i galleriet Hurtige typografier.

Bemærk: 

 • Hvis du ikke kan se den ønskede typografi, skal du klikke på pilen for at udvide galleriet Hurtige typografier.

 • Hvis den ønskede typografi ikke bliver vist i galleriet Hurtige typografier, skal du trykke på CTRL+SKIFT+S for at åbne opgaveruden Anvend typografier. Klik på den ønskede typografi under Typografinavn.

Oprette en indholdsfortegnelse

Når du har markeret indgangene til indholdsfortegnelsen, skal du oprette den.

Oprette en indholdsfortegnelse ud fra indbyggede overskriftstypografier

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du har oprettet et dokument vha. overskriftstypografier.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte indholdsfortegnelsen, hvilket normalt er i starten af dokumentet.

 2. Klik på Indholdsfortegnelse i gruppen Indholdsfortegnelse under fanen Referencer, og klik derefter på den typografi for indholdsfortegnelsen, du vil bruge.

  Billede af Word-båndet

  Bemærk: Hvis du vil angive flere indstillinger, f.eks. hvor mange overskriftsniveauer der skal vises, skal du klikke på Indsæt indholdsfortegnelse for at åbne dialogboksen Indholdsfortegnelse. Du kan finde flere oplysninger om de forskellige indstillinger i Formatere indholdsfortegnelsen.

Oprette en indholdsfortegnelse ud fra anvendte brugerdefinerede typografier

Benyt denne fremgangsmåde, hvis du allerede har anvendt brugerdefinerede typografier på overskrifterne. Du kan angive, hvilke typografier der skal benyttes, når indholdsfortegnelsen oprettes.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte indholdsfortegnelsen.

 2. Klik på Indholdsfortegnelse i gruppen Indholdsfortegnelse under fanen Referencer, og klik derefter på Indsæt indholdsfortegnelse.

 3. Klik på Indstillinger.

 4. Find den typografi, som du har anvendt på overskrifterne i dokumentet, under Tilgængelige typografier.

 5. Skriv et tal fra 1 til 9 under Niveau ud for typografinavnet for at angive, hvilket niveau overskriftstypografien skal repræsentere.

  Bemærk: Hvis du kun vil benytte brugerdefinerede typografier, skal du slette niveaunumrene for de indbyggede typografier, f.eks. Overskrift 1.

 6. Gentag trin 4 og 5 for hver overskriftstypografi, der skal medtages i indholdsfortegnelsen.

 7. Klik på OK.

 8. Vælg en indholdsfortegnelse til dokumenttypen:

  • Udskrevet dokument    Hvis du opretter et dokument, der skal læses på papir, skal du oprette en indholdsfortegnelse, hvor hver enkelt indgang angiver både overskriften og det sidetal, hvor overskriften vises.

  • Onlinedokument    I et dokument, der skal læses i Word, kan du formatere indgangene i indholdsfortegnelsen som hyperlinks, så læsere kan gå til en overskrift ved at klikke på indgangen i indholdsfortegnelsen.

 9. Klik på et layout i boksen Formater, hvis du vil bruge et af de eksisterende layout.

 10. Vælg øvrige indstillinger for indholdsfortegnelsen.

Formatere indholdsfortegnelsen

Hvis du allerede har en indholdsfortegnelse i dokumentet, kan du ændre indstillingerne. For at gøre dette, skal du indsætte en ny indholdsfortegnelse ved hjælp af dialogboksen Indholdsfortegnelse.

 1. Vælg den eksisterende indholdsfortegnelse.

 2. Klik på Indholdsfortegnelse i gruppen Indholdsfortegnelse under fanen Referencer, og klik derefter på Indsæt indholdsfortegnelse.

  Billede af Word-båndet

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Indholdsfortegnelse:

  • Hvis du vil ændre, hvor mange overskriftsniveauer der skal vises i indholdsfortegnelsen, skal du angive det ønskede antal i feltet ved siden af Vis niveauer under Generelt.

  • Hvis du vil ændre det hele indholdsfortegnelsens udseende, skal du klikke på et andet format på listen Formater. Du kan se, hvordan dit valg ser ud, i områderne Vis udskrift og Eksempel på webside.

  • Hvis du vil ændre, hvordan overskriftsniveauerne vises i indholdsfortegnelsen, skal du klikke på Rediger. Klik på det niveau, du vil ændre, i dialogboksen Typografi og klik derefter på Rediger. Du kan ændre skrifttypen, skriftstørrelsen og indrykningen i dialogboksen Rediger typografi.

Opdatere en indholdsfortegnelse

Hvis du har tilføjet eller fjernet overskrifter eller andre indgange fra indholdsfortegnelsen, kan du hurtigt opdatere den.

 1. Klik på Opdater indholdsfortegnelse i gruppen Indholdsfortegnelse under fanen Referencer.

  Billede af Word-båndet

 2. Klik på Opdater kun sidetal eller Opdater alt.

Slette en indholdsfortegnelse

 1. Klik på Indholdsfortegnelse i gruppen Indholdsfortegnelse under fanen Referencer.

  Billede af Word-båndet

 2. Klik på Fjern indholdsfortegnelse.

Toppen af siden

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!