Oprette eller bruge opkaldslister i Business Contact Manager

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

En af de vigtigste opgaver i en virksomhed er at holde kontakt til faktiske og potentielle kunder. Ofte er et telefonopkald den bedste måde at bevare denne kontakt på.

Du vil følge op på kundeemner, der har givet dig deres visitkort eller venstre oplysninger på din webside, kaldet kunder, der ønskede at vide, hvornår out-på-lager-varer er fundet, eller kontakt nuværende konti eller forretningskontakter, der er forfaldne til deres betalinger.

I denne artikel beskrives, hvordan du arbejder med og måle effektiviteten af opkaldslister i Business Contact Manager til Outlook med oplysninger om at oprette målrettede lister, der modtager og ringe scripts, og hvordan til at spore dine aktiviteter og resultater.

Hvad vil du foretage dig?

Fremme din virksomhed via telefonopkald

Åbn en opkaldsliste

Redigere en opkaldsliste

Fremme din virksomhed via telefonopkald

Med Business Contact Manager til Outlook kan du samle en opkaldsliste fra dine firmaer og forretningskontaktpersoner, oprette et script, kaldet og spore resultaterne af hver telefonopkald. Du kan også oprette en opkaldsliste fra navnene i en rapport. Oplysninger om oprettelse af en opkaldsliste fra en rapport, skal du se Brug rapporter og diagrammer i Business Contact Manager.

En opkaldsliste er også en vigtig markedsføringsaktivitet og kan være en del af en marketingkampagne.

Hvis du vil spore resultaterne af en telemarketing, skal du registrere navnet på aktiviteten i feltet igangsatte ved for hver konto, forretningskontakt, kundeemne eller Salgsmulighed post, der genereres ved aktiviteten. Også registrere oplysningerne på siderne i posten med opkaldslisten Detaljer og spore budgetterede og faktiske omkostninger.

Brug siden Spor af opkald listeformen for at se resultaterne af din opkaldsliste. Hvis opkaldslisten er en del af en marketingkampagne, kan det samlede resultat af kampagnen kan spores under fanen analyse af Marketing- arbejdsområde.

Oprette en opkaldsliste

En opkaldsliste i Business Contact Manager til Outlook er mere end blot en liste over navne og numre. Det er et system, kan du være klar og klar på telefonen, og hjælper dig med at spore resultaterne for hvert sæt af opkald.

Modtagerlisten for en marketingaktivitet kan kun indeholde én posttype - enten Konto eller Forretningskontaktpersoner. Forretningskontaktpersoner og Kundeemner kan være på samme liste, fordi kundeemneposten er baseret på posttypen Forretningskontaktpersoner.

 1. I navigationsruden under Business Contact Manager, skal du klikke på Marketing.

 2. Klik på Opkaldslisten knappen Opkaldslisteikon på båndet i gruppen Ny under fanen Startside.

 3. Skriv navnet på opkaldslisten, f.eks. "Mulige kunder i Randers", i feltet Navn under Aktivitet i opkaldslisteformularen.

  Opkaldslistepost

  Bemærk: Hvis opkaldslisten er en del af en marketingkampagne, skal du skrive navnet på kampagnen i feltet Kampagne eller klikke på pilen for at vælge navnet på en eksisterende kampagne. Hvis den ikke er en del af en kampagne, knyttes opkaldslisten til standardmarketingkampagnen.

 4. Klik på typen post, du vil i kontakt med din opkaldsliste, Alle konti, alle forretningskontaktpersoner og kundeemner, Alle forretningskontaktpersoner eller Kundeemner, alle i afsnittet modtagerliste.

  Du kan også klikke på en af følgende indstillinger:

  • Søg i mappen. Vælg en søgemappe, som indeholder en forudfiltreret liste over modtagere, for at oprette en brugerdefineret liste. Feltet omdøbes til Brugerdefineret liste, når du har valgt en mappe.

  • Eksisterende marketingaktivitet. Vælg en modtagerliste, du har brugt til en tidligere marketingaktivitet.

  • Ny liste. Åbn dialogboksen Filtrer forretningskontaktpersoner, og vælg filtreringskriterier.

   Tip: Du kan også oprette en liste over modtagere fra en rapport. Yderligere oplysninger finder du under Brug rapporter og diagrammer i Business Contact Manager.

   Hvis du har oprettet nye posttyper på baggrund af kontotypen, vises de på listen over alle konti. Hvis du har oprettet nye posttyper på baggrund af forretningskontaktpersontypen, vises de på listen over alle forretningskontaktpersoner og kundeemner.

 5. Hvis du vil redigere den valgte liste ved at filtrere den, skal du klikke på Gennemgå og filtrer.

  Du kan få flere oplysninger om filtrering under Filtrere poster i Business Contact Manager.

 6. Klik på Detaljer for at åbne siden aktivitet detaljer på båndet i gruppen Vis under fanen Startside. Hvis du vil, kan du angive værdier for kampagnekode, budgetterede omkostninger, startdato, slutdato og kommentarer.

  Bemærk: Hvis du vil vende tilbage til hovedsiden i opkaldslisteformularen, skal du klikke på Generelt under Vis under fanen Marketing på båndet.

 7. Oplysninger om hver modtager vises på siden Generelt under oplysninger om modtageren. Klik på Vælg sektioner knappen Knappen Markér afsnit for at ændre hvilke sektioner fra post vist, og derefter vælge de sektioner, du vil have vist.

 8. Hvis du vil, kan du oprette et script for at gøre opkaldende ensartede og for at sikre, at du dækker alle ønskede punkter. Derudover sikrer et script, at du holder dig til emnet og hurtigt kan skifte retning, hvis en telefonsamtale ikke går som forventet.

  Oprette et opkaldsscript

  • Klik på Script kalde Opkaldslisteikon på båndet i gruppen Logfil over telefonopkald.

  • Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette et script for alle opkald:

   • Indtast scriptet i vinduet Kald script.

   • Klik på Hent indhold under Handlinger Ikonet Indlæs script , og find derefter et allerede gemt dokument.

   • Kopiér og indsæt et script fra et andet dokument.

    Scriptet vises på logfilen over telefonopkald for hver modtager.

    Opkaldsliste med script

    Bemærk: Hvis du redigerer script i afsnittet logfil over telefonopkald i posten med opkaldslisten, ændrer du kun versionen af scriptet for den valgte modtager. Hvis du vil redigere scriptet for alle opkald, skal du klikke Script kalde Opkaldslisteikon på båndet og derefter redigere scriptet i vinduet Kalde Script.

 9. Hvis du vil, kan du bruge funktionen kategorisering af Outlook til at føje en farvekategori til opkaldslisten. Klik på Kategoriser, og klik derefter på en farvekategori på båndet under fanen Marketing i gruppen mærker.

 10. Hvis du vil begynde at foretage opkald med det samme, kan du starte med første navn på listen. Ellers skal du gemme opkaldslisten.

Før du foretager koldt opkald, forskning nationale gør ikke kalde registreringsdatabasen og FCC-regulativer på www.fcc.gov/cgb/donotcall/. De ikke kalder regler gælder ikke for virksomheder, som forbrugeren har et eksisterende kundeforhold.

Toppen af siden

Åbn en opkaldsliste.

Det kan være nødvendigt at genoptage arbejdet på en opkaldsliste, hvis du ikke har kunnet ringe til alle i samme session, eller det kan være nødvendigt at ændre modtagerlisten eller scriptet.

 1. I navigationsruden under Business Contact Manager, skal du klikke på Marketing.

 2. Dobbeltklik på den opkaldsliste, der skal åbnes, under fanen Opkaldslister i listeruden.

Toppen af siden

Redigere en opkaldsliste

Opkaldslister er lette at oprette og ændre. Du kan ændre typen poster, der vises på listen, kan du tilpasse listen ved filtrering eller vælge modtagerne, og du kan ændre scriptet for alle eller nogle af modtagerne.

 1. Åbn den opkaldsliste, der skal ændres.

 2. Hvis du vil ændre opkaldslisten, skal du følge vejledningen under Oprette en opkaldsliste.

Vigtigt: Du kan ikke redigere en opkaldsliste, efter at du ændrer opkaldsstatus for en post på listen. I stedet for kan du højreklikke på opkaldslisten og derefter klikke på Nå med opkaldsliste for at oprette en ny opkaldsliste baseret på den eksisterende opkaldsliste.

Toppen af siden

Foretage og spore dine opkald vha. en opkaldsliste

 1. Åbn eller opret en opkaldsliste.

  Under modtagerliste fremhæves det første navn på listen.

  Modtagerliste for opkaldsliste uden foretagede opkald

  Bemærk: De viste navne er fra feltet Arkiver som i kildeposten. Det navn, der vises under Oplysninger om modtager er fra feltet Fulde navn.

 2. Ved hjælp af telefonnummeret under modtager oplysninger om, at ringe til kontaktpersonen.

 3. Åbn scriptet. På båndet under Logfil over telefonopkald skal du klikke på Kald script. Når du kommer igennem til kontakten, skal du læse scriptet på en naturlig måde, eller give din besked, hvis du ikke har noget script.

  Bemærk: Hvis du redigerer script i afsnittet logfil over telefonopkald i posten med opkaldslisten, kan du ændre scriptet kun for den valgte modtager.

 4. Klik på eller angiv en varighed for telefonopkaldet under Samlet varighed i logfilen over telefonopkald. Du kan også time opkaldet automatisk.

  Sådan timer du et opkald automatisk

  1. Klik på Start Timer Ikonet Start timer på båndet i gruppen Logfil over telefonopkald, når du begynder dit opkald eller genoptage den efter en pause.

  2. Når der er en pause i opkaldet, eller når du er færdig med opkaldet, skal du klikke på Stop Timer Ikonet Afbryd timer midlertidigt .

   Opkaldets varighed registreres i logfilen over telefonopkald i feltet Samlet varighed. Du kan også klikke på eller indtaste varigheden af opkaldet manuelt.

 5. Klik på Tilføj tidsstempel for at tilføje noter på din samtale på båndet i gruppen Logfil over telefonopkald, og derefter skrive dine kommentarer i den boks, hvor scriptet vises.

  Bemærk: Hvis du vil ændre tekstens udseende, skal du klikke på fanen Formater tekst på båndet for at bruge formateringskommandoerne. Hvis du vil tilføje filer, billeder eller tabeller, skal du klikke på fanen Indsæt.

 6. I løbet af et opkald, og efter at det er afsluttet, kan du klikke på en af følgende indstillinger under Modtagerhandlinger under fanen Marketing på båndet:

  • Nyt oversigtsemne for at føje et kommunikationsoversigtsemne som f.eks. en forretningskommentar, en opgave, en fil eller en e-mail til modtagerposten. Opkaldslisten oprettes automatisk en ny logfil over telefonopkald til modtageren.

  • Opfølgning for at føje et opfølgningsflag til posten eller for at markere et opfølgningselement som fuldført vha. indstillingen Markér som fuldført.

  • Åbn for at vise modtagerens post.

  • Webside for at vise den webside, der er tilknyttet modtagerposten, hvis den er tilgængelig.

 7. Opdatere posten i slutningen af opkaldet, i afsnittet ringe status. Ikke kaldt vælges som standard. Klik på et af følgende afkrydsningsfelter:

  1. Besked

  2. Opkald fuldført

  3. Foretag ikke opkald

   Vigtigt: Du kan ikke ændre en opkaldsliste, når du ændrer opkaldsstatus til en post på listen. Du kan dog oprette en ny opkaldsliste, der er identisk med en eksisterende opkaldsliste. Højreklik på opkaldslisten i Marketing- arbejdsområde, og klik derefter på nå med opkaldslisten.

 8. Hvis en modtager beder skal tages fra listen, kan du markere afkrydsningsfeltet kald ikke. Det firma eller den forretningskontaktperson, markeres som kald ikke i begge modtagerliste og på siden Detaljer for firma-eller forretningskontaktpersonpost. Modtageren kan ikke medtages i fremtidige opkaldslister.

 9. Klik på Gem og luk for at foretage følgende ændringer:

  1. Gem ændringerne som en logfil over telefonopkald i kommunikationsoversigten for den valgte post, og gå til den næste post for at foretage opkald.

  2. Stop timeren, og registrer den samlede varighed af opkaldet i logfilen over telefonopkald.

  3. Angiv opkaldsstatus på modtagerlisten.

   Opkaldsliste med to foretagede opkald

   1 - venstre en meddelelse. 2 – opkald er fuldført. 3 – kald ikke. 4 – den aktuelle modtager.

   Bemærk: Selvom status opdateres i Modtagerliste, når du gemmer posten, skal indstillingerne under Opkaldsstatus ændres manuelt.

 10. Når du har kaldt alle på listen, kan du lukke aktiviteten. Klik på Afkrydsningsfeltet lukketbåndet i gruppen Marketing.

Toppen af siden

Måle effektiviteten af marketingopkaldslister

Du kan oprette opkaldslister og scripts til mange formål. Men når du foretager marketingopkald, skal du have resultatet af dit arbejde. Gennemse resultaterne af opkaldslisten på siden Spor i opkaldslisten.

 1. Åbn en opkaldsliste.

 2. Klik på Registrer Ikonet Spor side på båndet i gruppen Vis under fanen Startside.

 3. Gennemse følgende elementer på siden Spor:

  • Under aktivitet resultater, kan du se oversigtsoplysninger for igangsatte kundeemner, igangsatte salgsmuligheder, igangsatte firmaer, igangsatte kontaktpersoner, logfiler over telefonopkald, der er startet og forventet omsætning for aktiviteten. Hvert felt har også en knap af typen Vis rapport, som viser en detaljeret rapport over data for det pågældende felt.

   Bemærk: Oplysningerne på siden Registrer, herunder forventet omsætning opdateres, når firma-, forretningskontaktperson-, kundeemne- eller salgsmulighedspost poster omfatter navnet på opkaldslisten i feltet iværksat af.

  • Under Aktivitetsoplysninger kan du opdatere følgende oplysninger:

   • Faktiske omkostninger     Angiv de faktiske omkostninger til opkaldslisten, så du kan beregne dit afkast.

   • Lukket     Markér dette afkrydsningsfelt for at angive, at opkaldslisten er færdig, og at aktiviteten er lukket. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at aktivere opkaldslisten igen.

  • Under Modtagere kan du gennemse en liste over de opkald, du har foretaget, og hvis du vil, kan du oprette en salgsmulighedspost ud fra modtagerposten. Du skal bare klikke på navnet på listen og derefter klikke på Initier salgsmulighed.

   Bemærk: Du kan også oprette en salgsmulighedspost fra modtagerlisten på siden Generelt i opkaldslisten. Vælg et navn på modtagerlisten, derefter på båndet under fanen Marketing i gruppen Handlinger modtager, klik på Nyt oversigtsemne, Ikonet Nyt historikelement , og klik derefter på salgsmulighed.

 4. Klik på Gem og Luk Gem og luk-ikon .

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×