Oprette eller ændre et brugerdefineret felt

Du kan oprette eller ændre brugerdefinerede felt i Microsoft Office Project Web Access og føje disse felter til dine projekter.

Du kan også anvende lister (eller attributter) på brugerdefinerede felter, der hjælper med at oprette de værdier, som gruppemedlemmer får vist og bruger. Disse attributter er afledt af:

 • Opslagstabeller     Disse tabeller indeholder foruddefinerede værdier, der, efter de er oprettet, kan vælges på en liste over gruppemedlemmer, når de føjer et brugerdefineret felt til deres projektplaner.

 • Formler     Formler kan bruges til at generere feltværdier ved at beregne flere felter og funktioner.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette eller ændre et brugerdefineret felt

Oprette eller ændre en opslagstabel

Oprette en formel til et brugerdefineret felt

Oprette eller ændre et brugerdefineret felt

 1. Klik på Serverindstillinger fra Hurtig start.

 2. Klik på Definition af brugerdefineret virksomhedsfelt på siden Serverindstillinger.

 3. Klik på Nyt felt for at oprette et nyt felt.

  Hvis du vil redigere et felt, skal du markere det felt, du vil redigere, ved at klikke på feltnavnet i tabellen.

 4. Skriv et navn på feltet i boksen Navn på siden Nyt brugerdefineret felt (eller siden Rediger brugerdefineret felt, hvis du redigerer et eksisterende felt).

 5. Klik på Projekt, Ressource eller Opgave på listen Enhed i afsnittet Enhed og type, og klik derefter på felttypen på listen Type.

 6. I afsnittet Brugerdefinerede attributter skal du angive, om feltet har en associeret opslagstabel eller foruddefinerede værdier, eller om der i feltet anvendes en formel til at definere dets værdier. Se Oprette eller redigere en opslagstabel, hvis du vil oprette eller redigere en opslagstabel.

 7. Hvis du have vist feltværdier som den type data eller tekst, der skal vises, og som du valgte i afsnittet Enhed og type i afsnittet Værdier, der skal vises, skal du markere Data.

 8. Hvis du vil have vist grafiske indikatorer i stedet for data, skal du markere Grafiske indikatorer i afsnittet Værdier, der skal vises.

  • På listen Kriterier for skal du klikke på Oversigtsrækker, Ikke-oversigtsrækker eller Projektoversigt for at angive, hvilken type oplysninger du vil have vist grafiske indikatorer for.

  • Hvis du vil indskrænke den type oplysninger, du vil have vist med grafiske indikatorer, skal du vælge en test i gitteret, en feltværdi at teste imod og det billede, der skal vises for den grafiske indikator.

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis dataværdier i værktøjstip, hvis du vil have vist feltværdien som et skærmtip.

 9. I afsnittet Påkrævet skal du markere Ja eller Nej for at angive, om brugere skal skrive data i dette felt. Du kan f.eks. få vist et billede af en rød knap, hvis værdien i et omkostningsfelt overskrider budgettet.

 10. Klik på Gem.

Bemærk: Hvis du bruger en grafisk indikator til at definere feltets værdi, åbnes Microsoft Office Project Professional 2007, når du klikker på Gem, for at verificere de grafiske indikatorer eller funktionerne i formlen. Luk Office Project Professional 2007, når du er færdig med at oprette eller redigere feltet. Du behøver ikke at foretage yderligere tilpasninger af det brugerdefinerede felt, du oprettede i Project Web Access, i Project Professional.

Toppen af siden

Oprette eller ændre en opslagstabel

 1. Klik på Serverindstillinger fra Hurtig start.

 2. Klik på Definition af brugerdefineret virksomhedsfelt på siden Serverindstillinger.

 3. Klik på Ny opslagstabel for at oprette en ny opslagstabel.

  Hvis du vil redigere en eksisterende opslagstabel, skal du klikke på dens navn i tabellen Opslagstabeller til brugerdefinerede felter.

 4. Skriv et navn på opslagstabellen i boksen Navn på siden Ny opslagstabel (eller siden Rediger opslagstabel, hvis du redigerer en eksisterende opslagstabel).

 5. I afsnittet Type skal du vælge den type projektoplysninger, du vil bruge i opslagstabellen.

 6. I afsnittet Kodemaske skal du angive den numeriske eller alfabetiske struktur af hver enkelt værdi i opslagstabellen.

  Hvis du f.eks. vil have, at værdier i opslagstabellen indeholder to bogstaver efterfulgt af tre tal i en hierarkisk struktur, skal du i den første række af kodemasketabellen klikke på Tegn, skrive 2 for at angive antallet af tegn og derefter skrive et punktum til brug som separator mellem værdierne. I den anden række skal du klikke på Tal, skrive 3 og derefter indtaste en separator for anden del af opslagstabelværdien.

  Tip: Strukturen af dine opslagsfeltkoder vises i boksen Eksempel på kode.

 7. I afsnittet Opslagstabel skal du skrive værdierne i tabellen og oprette en hierarkisk relation mellem hver enkelt værdi. Disse værdier skal svare til den kodemaskedefinition, der er angivet i afsnittet Kodemaske. Dette er værdierne, som brugerne kan vælge mellem, når de indsætter data i de brugerdefinerede felter. For lettere at oprette værdiens hierarkiske relation, skal du klikke på knapperne på værktøjslinjen over tabellen:

  • Hvis du vil angive en hierarkisk relation, skal du markere den række, der indeholder den værdi, du vil indrykke, og derefter klikke på Indryk Knapflade .

  • Klik på Indsæt række Knapflade for at oprette en ny række.

   Fortsættelse af ovennævnte eksempel: Hvis du vil have, at værdierne for opslagstabellen skal indeholde to bogstaver efterfulgt af tre tal i en hierarkisk struktur, skal du i den første række af opslagstabellens værdier skrive den første tegnværdi med to bogstaver. I den anden, tredje og fjerde række skal du skrive de trecifrede tal, der er relateret hierarkisk til den første række og derefter indrykke hver enkelt af disse under den første række. I den femte række skal du skrive værdien af den anden tegnværdi med to bogstaver osv.

Toppen af siden

Oprette en formel til et brugerdefineret felt

 1. Klik på Serverindstillinger fra Hurtig start.

 2. Klik på Definition af brugerdefineret virksomhedsfelt på siden Serverindstillinger.

 3. Klik på navnet på det felt, som du vil associere en formel med, eller klik på Nyt felt.

 4. Klik på Formel i afsnittet Brugerdefinerede attributter på siden Nyt brugerdefineret felt (eller siden Rediger brugerdefineret felt, hvis du redigerer en eksisterende formel).

 5. Du kan forenkle opbygningen af en funktion ved at klikke på Vælg funktion. På listen over funktioner skal du klikke på en funktionskategori og derefter klikke på den funktion, du vil bruge.

  Funktionen vises i boksen.

 6. Hvis du vil udvikle funktionen yderligere, skal du klikke på Vælg operator og derefter klikke på en operator. Operatoren føjes til formlen.

  Husk følgende, når du opbygger en formel:

  • Sæt projektfelter mellem kantede parenteser. For eksempel vil denne formel [Name]&"."&[Project] returnere en værdi, der omfatter navnet på opgaven, efterfulgt af navnet på projektet med et punktum (.) mellem de to navne. Det har formen TaskName.ProjectName.

  • En formel kan indeholde op til 29 niveauer (indlejringer) af funktioner.

 7. Klik på Gem for at gemme feltet med den associerede formel.

Bemærk: Når du klikker på Gem, åbnes Microsoft Office Project Professional 2007 for at verificere funktionerne i formlen. Luk Office Project Professional 2007, når du er færdig med at oprette eller redigere feltet. Du behøver ikke at gemme eventuelle ændringer i Project Professional, fordi Project kun anvendes til at verificere formlen med.

Hvorfor er der visse handlinger, jeg ikke kan udføre i Project Web Access?

Afhængigt af de tilladelsesindstillinger, du har brugt til at logge på Project Web Access, kan du muligvis ikke se eller bruge bestemte funktioner. Desuden kan det, du ser på nogle sider, adskille sig fra det dokumenterede, hvis serveradministratoren har tilpasset Project Web Access og ikke har tilpasset Hjælp tilsvarende.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×