Oprette eller ændre en visning

Du kan bruge visninger til at se de elementer på en liste eller i et bibliotek, der er vigtigst for dig eller bedst passer til et bestemt formål. Du kan f.eks. oprette visninger af de nyeste filer, af de listeelementer, der gælder for en bestemt afdeling, eller af filer oprettet af en bestemt person. Når du opretter en visning, er den altid tilgængelig, når du ser på en liste eller et bibliotek.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Visningstyper

Oprette en visning

Arbejde med mobile visninger

Tilføje kolonner

Ændre indstillingerne for en kolonne

Slette en kolonne

Vælge en anden visning eller ændre en visning

Hver liste eller hvert bibliotek har mindst én visning baseret på type og de anvendte indstillinger. Nogle lister og biblioteker har andre indbyggede visninger, og du kan oprette brugerdefinerede visninger. En opgaveliste har f.eks. flere visninger som f.eks. kun dagens opgaver, kun de opgaver, du er tildelt, alle opgaver osv.

Visninger i menuen Vis

Du kan oprette personlige visninger og offentlige visninger. En personlig visning er kun tilgængelig for dig, når du ser på en liste eller et bibliotek. En offentlig visning er tilgængelig, når enhver ser på en liste eller et bibliotek. Du skal have tilladelse til at ændre listens eller bibliotekets design for at kunne oprette en offentlig visning. Du kan gøre en offentlig visning til standardvisningen for en liste eller et bibliotek.

Når du eller en anden person designer et websted, kan du derudover oprette en kæde til forskellige visninger, eller du kan designe sider med Webdel, der bruger de forskellige visninger.

Du kan gøre lister eller biblioteker mere alsidige ved at tilføje ekstra kolonner. Du kan oprette flere visninger, der viser eller skjuler kolonnerne, alt efter visningens formål. Brugere kan f.eks. være interesseret i kun at se de filer, der gælder for deres afdeling, eller filerne sorteret efter projektnummer.

Hvis listen eller biblioteket er stort eller komplekst – din gruppe arbejder f.eks. på flere projekter eller flere grupper arbejder på samme projekt – kan visninger hjælpe brugerne med at se de vigtigste data.  .

Du kan vælge, hvor mange elementer der vises ad gangen i hver visning. Brugere kan f.eks. gennemse en liste i sæt på 25 eller 100 listeelementer pr. side, alt efter deres præferencer og forbindelseshastighed.

Visninger kan også være med til at styre, hvordan lister og biblioteker vises på mobile enheder. Nogle enheder kan begrænse antallet af tegn, der vises i en kolonne.

Visninger kan på flere måder gøre listerne og bibliotekerne mere effektive. Her er nogle måder, du kan bruge visninger på:

 • Filtrere efter et sæt kriterier, f.eks. en afdeling eller en persons navn.

 • Sortere i en bestemt rækkefølge for f.eks. at vise de sidst redigerede filer.

 • Vise eller skjule kolonner for f.eks. at se en mere overskuelig visning.

 • Gruppere oplysninger, der er baseret på listedata, f.eks. grupperet efter afdeling.

 • Vise subtotaler for kolonner, f.eks. antallet af kontraktdokumenter.

 • Se en kalendervisning af en liste med start- og slutdatoer.

 • Vise en liste i et databaseprogram, der muliggør dataanalyse.

 • Se alle elementer på samme niveau i en flad visning uden mapper.

Toppen af siden

Visningstyper

Når du opretter en brugerdefineret visning i Windows SharePoint Services 3.0, starter du med at basere den på en type visning, som bestemmer, hvordan listeelementerne vises. Du kan f.eks. vise listeelementer på en lineær liste i lighed med linjer på et stykke papir, eller du kan vise oplysningerne mere visuelt, f.eks. at vise datoer i en månedskalender. Du kan også basere en ny visning på en eksisterende visning, hvilket sparer tid, hvis du vil bruge en eksisterende visning som udgangspunkt.

 • Standard     Her vises listeelementer eller filer som en traditionel liste på en webside. Standardvisningen er standard for de fleste typer lister og biblioteker, og du kan tilpasse den på forskellige måder.

 • Kalender    Her vises kalenderelementerne i et visuelt format, der svarer til en bord- eller vægkalender. Du kan anvende dags-, uge- eller månedsvisninger i dette format. Du kan f.eks. oprette en kalender for at spore dit teams tidsfrister for et projekt eller en ferie i organisationen.

  Ugevisning valgt i kalender

  1. Kalendere har forskellige visninger.

  2. Begivenheder, som varer hele dagen, vises øverst i en kalender i henhold til dato. Andre begivenheder vises efter dato og klokkeslæt.

 • Dataark    Denne visning indeholder data i et format, du kan redigere, f.eks. en tabel i en database eller et regneark. Denne visning kan være en hjælp, hvis du har brug for at foretage omfattende redigeringsopgaver eller tilpasning, eller hvis du eksporterer dataene til et regnearks- eller databaseprogram. Visningen Dataark kræver et kontrolelement eller program, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services, f.eks. Office Access 2007, og understøttelse af ActiveX-objekt.

 • Gantt    Denne visning giver en visuel oversigt over data med søjler, der viser status, hvis dataene er baseret på et tidsinterval. En Gantt-visning kan hjælpe dig med at styre projekter og få en hurtig oversigt over dataene. Du kan bruge denne visning til f.eks. at se, hvilke opgaver der overlapper hinanden, og for at visualisere det samlede fremskridt.

  Del af liste i Gantt-visning

Bemærk: Andre typer af visninger kan findes tilgængelige for din liste eller dit bibliotek.

Toppen af siden

Oprette en visning

Når du får vist en liste eller et bibliotek, kan du midlertidigt sortere eller filtrere filerne ved at pege på en kolonnes navn og derefter klikke på pilen ud for dette navn. Det er praktisk, hvis du har brug for at se filerne på en bestemt måde en gang imellem, men du skal gentage trinnene, næste gang du får vist listen eller biblioteket.

Sortere elementer på en liste eller i et bibliotek

Hvis du forventer ofte at få vist oplysninger på en bestemt måde, kan du oprette en visning. Du kan altid bruge denne visning, når du arbejder med listen eller biblioteket. Når du opretter en visning, føjes den til menuen Vis Menuen Vis for en liste eller et bibliotek. Menuen Vis grupperer visningerne i afsnit, herunder standardvisningen, personlige visninger, yderligere offentlige visninger, visninger relateret til godkendelse af indhold (f.eks. Godkend/afvis), ud over kommandoer til at redigere og oprette visninger.

Inden du begynder

Inden du opretter en visning, kan det være en god ide at tilføje flere kolonner af hensyn til større fleksibilitet til sortering, gruppering og filtrering. Yderligere oplysninger om at oprette kolonner finder du i Tilføje kolonner i denne artikel.

Hvis du opretter en visning til en mobil enhed, skal du tage højde for grænserne for gruppens mobile enheder. Hjælp til at fastlægge disse grænser finder du i Arbejde med mobile visninger senere i denne artikel.

Oprette en visning

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åbne i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket.

 2. Klik på Opret visning i menuen Vis Menuen Vis .

 3. Klik på den type visning, du vil oprette, under Vælg et visningsformat. Til de fleste situationer i biblioteker kan du klikke på Standardvisning, men du kan vælge andre visninger til specifikke situationer.

 4. I boksen Navn på visning kan du skrive et navn på visningen, f.eks. Sorteret efter efternavn.

 5. Hvis du vil gøre denne visning til standardvisning, skal du markere afkrydsningsfeltet Gør dette til standardvisning.

  Du kan kun gøre dette til standardvisningen, hvis det er en offentlig visning, og hvis du har tilladelse til at ændre designet af en liste.

 6. Vælg, om du vil oprette en personlig visning, som kun du kan bruge, eller en offentlig visning, som andre kan bruge, i sektionen Målgruppe under Målgruppe for visning.

 7. I sektionen Kolonnerkan du vise eller skjule kolonner ved at markere de ønskede afkrydsningsfelter. Skriv et tal, der angiver kolonnens placering i visningsrækkefølgen, ud for kolonnenavnet.

 8. Vælg i afsnittet Sorter, om og hvordan oplysningerne skal sorteres. Du kan bruge to kolonner til sorteringen, f.eks. først efter forfatter og dernæst efter filnavn for hver forfatter.

 9. Vælg i afsnittet Filtrer, om og hvordan filerne skal filtreres. Med en filtreret visning får du et mindre udvalg, f.eks. elementer oprettet af en bestemt afdeling eller med en godkendt status.

 10. Brug sektionen Gruppér efter til at gruppere elementer med samme værdi i deres egen sektion, f.eks. en sektion, der kan udvides, for dokumenter af en bestemt forfatter.

 11. I sektionen Totaler kan du tælle antallet af elementer i en kolonne, f.eks. det samlede antal problemer. I nogle tilfælde kan du opsummere eller filtrere yderligere oplysninger, f.eks. gennemsnit.

 12. Vælg den ønskede typografi for visningen i sektionen Typografi, f.eks. en nedtonet liste, hvor hver anden række er nedtonet.

 13. Hvis listen eller biblioteket indeholder mapper, kan du oprette en visning, der ikke omfatter mapperne – dette kaldes sommetider for en flad visning. Hvis du vil have vist alle listeelementerne på samme niveau, skal du klikke på Vis alle elementer uden mapper

 14. Hvis listen eller biblioteket er stort, kan du begrænse antallet af filer, der kan vises på listen, i biblioteket eller på samme side. Vælg de ønskede indstillinger i afsnittet Elementbegrænsning.

 15. Hvis du planlægger at få vist listen eller biblioteket på en mobil enhed, skal du vælge de ønskede indstillinger i afsnittet Mobil.

 16. Klik på OK.

Toppen af siden

Arbejde med mobile visninger

I Windows SharePoint Services 3.0 kan du få vist og endda opdatere nogle lister og biblioteker fra en mobil enhed, f.eks. en PDA (Personal Digital Assistant) eller mobiltelefon.

Længden og størrelsen på visse dele af en liste eller et bibliotek er begrænset på mobile enheder på grund af skærmbredden og mulige ydelsesproblemer. Du kan oprette visninger til din mobile enhed, der er baseret på begrænsningerne.

Visse typer af lister, som f.eks. diskussionsforumer, er ikke tilgængelige i mobilvisninger. Visse kolonnetyper er heller ikke tilgængelige i mobilvisning, herunder Valuta, Ja/Nej og Person eller gruppe. Hvis en grænse nås, angives det indhold, der ikke vises, med en ellipse (…) i mobilvisningen.

Hvis personer i gruppen får vist lister eller biblioteker på begge typer mobilenheder, skal du tage højde for mobillisternes grænser, når du designer en mobilvisning.

Der er følgende grænser for visninger af lister og biblioteker på mobile enheder.

Element

Grænse

Tegn på en listes eller et biblioteks webtitel

20

Tegn i navnet på en liste eller et bibliotek

20

Antal mobilvisninger

10

Antal elementer vist i en visning

100

Tegn i et listeelements titel

20

Tegn i et kolonnenavn

20

Tekstfelt på enkelt linje

256

Tekstfelt på flere linjer

256

Hvert valg i et valgfelt

10

Antal indstillinger i et valgfelt

10

Tegn i hvert element i et opslagsfelt

20

Antal indstillinger på en opslagsliste

20

Tegn i et hyperlink- eller billedfelt

20

Tegn i navnet på en vedhæftet fil

20

Antal viste vedhæftede filer (til listeelementer)

3

Tegn i et beregnet felt

20


Toppen af siden

Tilføje kolonner

Kolonner er en hjælp til at kategorisere og spore oplysninger som f.eks. afdelingsnavn eller projektnummer. Du har mulighed for at oprette flere forskellige typer kolonner, herunder en enkelt tekstlinje, en rulleliste med valgmuligheder, et tal, der beregnes ud fra andre kolonner, eller endda et billede af en person med navn under.

Bemærk: Følgende fremgangsmåde begynder fra den liste- eller biblioteksside, hvor du vil tilføje kolonnen. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start. Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

 1. Klik på Opret kolonne i menuen Indstillinger Settings menu .

 2. Skriv det ønskede navn i boksen Kolonnenavn i sektionen Navn og type.

 3. Vælg den type oplysninger, der skal vises i kolonnen, under Typen af oplysninger i denne kolonne er.

 4. Skriv en beskrivelse i boksen Beskrivelse i sektionen Yderligere indstillinger for kolonne for at hjælpe brugerne med at forstå formålet med kolonnen, og hvilke data den kan indeholde. Beskrivelsen er valgfri.

 5. Afhængigt af den valgte kolonnetype kan der blive vist flere indstillinger i sektionen Yderligere indstillinger for kolonne.

 6. Hvis du vil føje kolonnen til den standardvisning, som brugerne på webstedet automatisk ser, første gang de åbner en liste eller et bibliotek, skal du klikke på Føj til standardvisning.

 7. Klik på OK.

Toppen af siden

Ændre indstillingerne for en kolonne

Du kan ændre indstillingerne for en kolonne, f.eks. kolonnens navn. Alt efter kolonne- og listetype kan du foretage yderligere ændringer. Du kan f.eks. ændre den datatype, som nogle kolonner indeholder, eller begrænse antallet af tegn, de indeholder. Når du ændrer indstillingerne, skal du sørge for, at de eksisterende data stemmer overens med de nye indstillinger, du anvender.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åbne i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket.

 2. Klik på navnet på den kolonne, du vil ændre, under Kolonner.

 3. Foretag de ønskede ændringer, og klik derefter på OK.

Bemærk: Du kan angive, at en kolonne skal indekseres, så det bliver hurtigere at skifte mellem visninger af lister og biblioteker over flere mapper. Klik på Indekserede kolonner for at få vist indstillingerne for en liste eller et bibliotek. Marker den kolonne, du vil indeksere, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Slette en kolonne

Vigtigt: Denne fremgangsmåde sletter kolonnen og alle data i den.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åbne i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket.

  Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Listeindstillinger eller den ønskede indstilling i menuen Indstillinger Settings menu .

  • Klik på Administrer meddelelser under Administrationslinks på en blog for at få vist listen over meddelelser. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger.

 2. Klik på navnet på den kolonne, du vil slette, under Kolonner.

 3. Klik på Slet.

  Det kan være nødvendigt at rulle til bunden af siden for at se knappen Slet.

 4. Når der vises en advarsel, og hvis du er sikker på, at du vil slette kolonnen, skal du klikke på OK.

Bemærk: Lister og biblioteker indeholder visse obligatoriske kolonner, som ikke kan slettes, f.eks. kolonnen Titel eller Navn. Hvis kolonnen ikke kan slettes, er knappen Slet ikke tilgængelig. Hvis du ikke kan slette en kolonne, men kolonnen ikke skal vises i en visning, kan du skjule den. Der er hyperlinks til yderligere oplysninger om at skjule kolonner i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Vælge en anden visning eller ændre en visning

De tilgængelige visninger afhænger af indstillingerne for listen eller biblioteket, og om nogen har oprettet yderligere visninger. Mange lister og biblioteker har mere end én standardvisning. En opgaveliste har f.eks. visninger til de opgaver, du er tildelt, og til alle opgaver for i dag.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åbne i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil vælge en anden visning, skal klikke på den ønskede visning i menuen Vis Menuen Vis .

  • Hvis du vil foretage ændringer af en visning, skal du klikke på menuen Vis og derefter klikke på Rediger denne visning.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×