Oprette eller ændre et brugerdefineret felt og en opslagstabel

Du kan oprette eller ændre brugerdefinerede felt i Microsoft Project Web App og føje disse felter til dine projekter. En nyhed i Project Server 2010 er muligheden for at tilføje brugerdefinerede felter, der styres af en arbejdsproces, og brugerdefinerede felter med flere linjer.

Du kan også anvende lister (eller attributter) på brugerdefinerede felter, der hjælper med at oprette de værdier, som gruppemedlemmer får vist og bruger. Disse attributter er afledt af:

 • Opslagstabeller     Disse tabeller indeholder foruddefinerede værdier, der, efter at de er oprettet, kan vælges på en liste af gruppemedlemmer, når de føjer et brugerdefineret felt til deres projektplaner.

 • Formler     Formler kan bruges til at generere feltværdier ved at beregne flere felter og funktioner.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette eller ændre et brugerdefineret felt

Oprette eller ændre en opslagstabel

Oprette eller ændre et brugerdefineret felt

 1. Klik på Serverindstillinger på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Klik på Brugerdefinerede virksomhedsfelter og opslagstabeller på siden Serverindstillinger.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Nyt felt for at oprette et nyt felt.

  • Hvis du vil redigere et felt, skal du markere det felt, du vil redigere, ved at klikke på feltnavnet i tabellen.

 4. Skriv et navn på feltet i boksen Navn på siden Nyt brugerdefineret felt (eller siden Rediger brugerdefineret felt , hvis du redigerer et eksisterende felt).

 5. Klik på Projekt, Ressource eller Opgave på listen Enhed i sektionen Enhed og type, og klik derefter på felttypen på listen Type. Der kan blive vist flere feltattributter, afhængigt af den valgte type.

 6. I sektionen Brugerdefinerede attributter skal du angive, om feltet har en tilknyttet opslagstabel eller foruddefinerede værdier, eller om der i feltet anvendes en formel til at definere dets værdier. Opslagstabellen kan kun bruges med brugerdefinerede tekstfelter. Hvis du vil oprette eller redigere en opslagstabel, skal du se Oprette eller redigere en opslagstabel.

  Bemærk!:  Det er kun tekstfelter for Project-elementer, der kan have flere linjer tekst. Felter med flere linjer tekst er ikke tilgængelige i Project Professionel.

 7. Hvis du vil oprette en formel, der genererer en værdi for det brugerdefinerede felt, skal du vælge Formel i sektionen Brugerdefinerede attributter og derefter skrive ligningen for formlen. Du kan forenkle opbygningen af en funktion ved at klikke på Vælg funktion. På listen over funktioner skal du klikke på en funktionskategori og derefter klikke på den funktion, du vil bruge. Hvis du vil bruge et felt i funktionen, skal du klikke på Vælg felt. Eller du kan skrive navnet på feltet i kantede parenteser.

 8. Hvis du vil udvikle funktionen yderligere, skal du klikke på Vælg operator og derefter klikke på en operator. Operatoren føjes til formlen. Her er to eksempler.

  • Denne formel [Navn]&"."&[Projekt] returnerer en værdi, der indeholder navnet på opgaven efterfulgt af navnet på projektet med et punktum (.) mellem de to navne i formatet Opgavenavn.Projektnavn.

  • Den følgende formel returnerer værdien "Ingen grundlinje", "Overbudgetteret med 20 % eller mere" eller "Under budget":

   Switch(Len(CStr([Grundlinje slut]))<3; "Ingen grundlinje"; ([Omkostning]+1)/ ([Omkostning for grundlinje]+1)>1,2;"Overbudgetteret med 20 % eller mere"; ([Omkostning]+1)/([Omkostning for grundlinje]+1)>1; "Overbudgetteret";Sand;"Under budget")

   Bemærk!:  Funktionen CStr i ovenstående formel virker kun, hvis feltet [Grundlinje slut] er defineret. Ellers returnerer formlen #FEJL for "Ingen grundlinje". Hvis du prøver formlen, skal du bruge den uden grafiske symboler, så du kan se tekstresultaterne. Hvis du bruger formlen med grafiske symboler, er der ikke nogen symboler, der viser fejlen i Project Professionel 2010.

 1. Vælg den afdeling i organisationen, som feltet tilhører, i sektionen Afdeling. Hvis der ikke er valgt en afdeling, anvendes feltet for alle brugere af Project Web App. Brugerdefinerede felter på afdelingsniveau kan kun ses og ændres af de brugere, der er tilknyttet afdelingen.

 2. Hvis feltet er en ressourcetype eller en opgaveelementtype, skal du i sektionen Beregning for oversigtsrækker vælge, hvordan felter bliver opløftet (eller summeret og vist) i oversigtsrækker. Vælg indstillingen Brug formler, hvis du vil bruge feltet formel i sektionen Brugerdefinerede attributter for at angive, hvordan feltet opløftes.

 3. Hvis feltet er en ressourcetype eller opgaveelementtype, skal du i sektionen Beregning for tildelingsrækker vælge, om feltet kan beregnes (eller dets værdier distribueres) til tildelte ressourcer eller underopgaver.

 4. Hvis du have vist feltværdier som den type data eller tekst, der skal vises, og som du valgte i afsnittet Enhed og type i afsnittet Værdier, der skal vises, skal du markere Data.

 5. Hvis du vil have vist grafiske symboler i stedet for data, skal du markere Grafiske symboler i sektionen Værdier, der skal vises.

  • På listen Kriterier for skal du klikke på Oversigtsrækker, Ikke-oversigtsrækker eller Projektoversigt for at angive, hvilken type oplysninger du vil have vist grafiske indikatorer for.

  • Hvis du vil indskrænke den type oplysninger, du vil have vist med grafiske indikatorer, skal du vælge en test i gitteret, en feltværdi at teste imod og det billede, der skal vises for den grafiske indikator.

  • Markér afkrydsningsfeltet Vis dataværdier i værktøjstip, hvis du vil have vist feltværdien som et skærmtip.

 6. Vælg Ja eller Nej i sektionen Funktionsmåde for at angive, om brugere skal angive data i feltet. Hvis afkrydsningsfeltet Funktionsmåde, der styres af arbejdsproces er markeret, kan feltet ikke være påkrævet for indstillingen Ja/Nej i denne sektion. Feltet kan dog være påkrævet, hvis definitionen af selve arbejdsprocessen kræver, at feltet angives.

 7. Klik på Gem.

Toppen af siden

Oprette eller ændre en opslagstabel

 1. Klik på Serverindstillinger på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Klik på Brugerdefinerede virksomhedsfelter og opslagstabeller på siden Serverindstillinger.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette en ny opslagstabel, skal du klikke på Ny opslagstabel nederst på siden.

  • Hvis du vil redigere en eksisterende opslagstabel, skal du klikke på dens navn i tabellen Opslagstabeller til brugerdefinerede felter.

 4. Skriv et navn på opslagstabellen i boksen Navn på siden Ny opslagstabel (eller siden Rediger opslagstabel, hvis du redigerer en eksisterende opslagstabel).

 5. I sektionen Type skal du vælge den type projektoplysninger, du vil bruge i opslagstabellen.

 6. Hvis opslagstabellen indeholder tekstværdier, vises sektionen Kodemaske. I sektionen Kodemaske skal du angive den numeriske eller alfabetiske struktur af hver enkelt værdi i opslagstabellen.

  Hvis du f.eks. vil have, at værdier i opslagstabellen indeholder to bogstaver efterfulgt af tre tal i en hierarkisk struktur, skal du i den første række af kodemasketabellen klikke på Tegn , skrive 2 for at angive antallet af tegn og derefter skrive et punktum til brug som separator mellem værdierne. I den anden række skal du klikke på Tal , skrive 3 og derefter indtaste en separator for anden del af opslagstabelværdien.

Tip!: Strukturen af dine opslagsfeltkoder vises i feltet Eksempel på kode.

 1. I afsnittet Opslagstabel skal du skrive værdierne i tabellen og oprette en hierarkisk relation mellem hver enkelt værdi. Der kan kun oprettes hierarkiske relationer for tekstfelter. Disse værdier skal svare til den kodemaskedefinition, der er angivet i afsnittet Kodemaske . Dette er værdierne, som brugerne kan vælge mellem, når de indsætter data i de brugerdefinerede felter.

  Klik på knapperne på værktøjslinjen over tabellen for lettere at oprette værdiens hierarkiske relation:

  • Hvis du vil angive en hierarkisk relation, skal du markere den række, der indeholder den værdi, du vil indrykke, og derefter klikke på Indryk Knapflade .

  • Klik på Indsæt række Knapflade for at oprette en ny række.

   Fortsættelse af ovennævnte eksempel: Hvis du vil have, at værdierne for opslagstabellen skal indeholde to bogstaver efterfulgt af tre tal i en hierarkisk struktur, skal du i den første række af opslagstabellens værdier skrive den første tegnværdi med to bogstaver. I den anden, tredje og fjerde række skal du skrive de trecifrede tal, der er relateret hierarkisk til den første række og derefter indrykke hver enkelt af disse under den første række. I den femte række skal du skrive værdien af den anden tegnværdi med to bogstaver osv.

 2. Under tabellen kan du vælge, hvordan værdierne i opslagstabellen skal vises:

  • Efter rækkenummer Brug denne indstilling for at få vist opslagsværdierne i den rækkefølge, de vises i tabellen.

  • Sorteret stigende Brug denne indstilling for at få vist opslagsværdierne i stigende rækkefølge.

  • Sorteret faldende Brug denne indstilling for at få vist opslagsværdierne i faldende rækkefølge.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×