Oprette eller ændre en visning

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge visninger til at se de elementer på en liste eller i et bibliotek, der er vigtigst for dig eller bedst passer til et bestemt formål. Du kan f.eks. oprette visninger af de nyeste filer, af de listeelementer, der gælder for en bestemt afdeling, eller af filer oprettet af en bestemt person. Når du opretter en visning, er den altid tilgængelig, når du ser på en liste eller et bibliotek.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Visningstyper

Oprette en visning

Arbejde med mobile visninger

Tilføje kolonner

Ændre indstillingerne for en kolonne

Slette en kolonne

Vælge en anden visning eller ændre en visning

Oversigt

Hver liste eller hvert bibliotek har mindst én visning baseret på type og de anvendte indstillinger. Nogle lister og biblioteker har andre indbyggede visninger, og du kan oprette brugerdefinerede visninger. En opgaveliste har f.eks. flere visninger som f.eks. kun dagens opgaver, kun de opgaver, du er tildelt, alle opgaver osv.

Visninger i menuen Vis

Du kan oprette personlige visninger og offentlige visninger. En personlig visning er kun tilgængelig for dig, når du ser på en liste eller et bibliotek. En offentlig visning er tilgængelig, når enhver ser på en liste eller et bibliotek. Du skal have tilladelse til at ændre listens eller bibliotekets design for at kunne oprette en offentlig visning. Du kan gøre en offentlig visning til standardvisningen for en liste eller et bibliotek.

Desuden, når du eller en anden Designer et websted, kan du sammenkæde forskellige visninger, eller du kan designe sider med webdele, som gør brug af de forskellige visninger.

Du kan gøre lister eller biblioteker mere alsidige ved at tilføje ekstra kolonner. Du kan oprette flere visninger, der viser eller skjuler kolonnerne, alt efter visningens formål. Brugere kan f.eks. være interesseret i kun at se de filer, der gælder for deres afdeling, eller filerne sorteret efter projektnummer.

Hvis listen eller biblioteket er stort eller komplekst – din gruppe arbejder f.eks. på flere projekter eller flere grupper arbejder på samme projekt – kan visninger hjælpe brugerne med at se de vigtigste data.  .

Du kan vælge, hvor mange elementer der vises ad gangen i hver visning. Brugere kan f.eks. gennemse en liste i sæt på 25 eller 100 listeelementer pr. side, alt efter deres præferencer og forbindelseshastighed.

Visninger kan også være med til at styre, hvordan lister og biblioteker vises på mobile enheder. Nogle enheder kan begrænse antallet af tegn, der vises i en kolonne.

Visninger kan på flere måder gøre listerne og bibliotekerne mere effektive. Her er nogle måder, du kan bruge visninger på:

 • Filtrere efter et sæt kriterier, f.eks. en afdeling eller en persons navn.

 • Sortere i en bestemt rækkefølge for f.eks. at vise de sidst redigerede filer.

 • Vise eller skjule kolonner for f.eks. at se en mere overskuelig visning.

 • Gruppere oplysninger, der er baseret på listedata, f.eks. grupperet efter afdeling.

 • Vise subtotaler for kolonner, f.eks. antallet af kontraktdokumenter.

 • Se en kalendervisning af en liste med start- og slutdatoer.

 • Vise en liste i et databaseprogram, der muliggør dataanalyse.

 • Se alle elementer på samme niveau i en flad visning uden mapper.

Toppen af siden

Visningstyper

Når du opretter en brugerdefineret visning i Windows SharePoint Services 3.0, starter du med at basere den på en type visning, som bestemmer, hvordan listeelementerne vises. Du kan f.eks. vise listeelementer på en lineær liste i lighed med linjer på et stykke papir, eller du kan vise oplysningerne mere visuelt, f.eks. at vise datoer i en månedskalender. Du kan også basere en ny visning på en eksisterende visning, hvilket sparer tid, hvis du vil bruge en eksisterende visning som udgangspunkt.

 • Standard     Her vises listeelementer eller filer som en traditionel liste på en webside. Standardvisningen er standard for de fleste typer lister og biblioteker, og du kan tilpasse den på forskellige måder.

 • Kalender    Her vises kalenderelementerne i et visuelt format, der svarer til en bord- eller vægkalender. Du kan anvende dags-, uge- eller månedsvisninger i dette format. Du kan f.eks. oprette en kalender for at spore dit teams tidsfrister for et projekt eller en ferie i organisationen.

  Ugevisning valgt i kalender

  1. Kalendere har forskellige visninger.

  2. Begivenheder, som varer hele dagen, vises øverst i en kalender i henhold til dato. Andre begivenheder vises efter dato og klokkeslæt.

 • Dataark    Denne visning indeholder data i et format, du kan redigere, f.eks. en tabel i en database eller et regneark. Denne visning kan være en hjælp, hvis du har brug for at foretage omfattende redigeringsopgaver eller tilpasning, eller hvis du eksporterer dataene til et regnearks- eller databaseprogram. Visningen Dataark kræver et kontrolelement eller program, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services, f.eks. Office Access 2007, og understøttelse af ActiveX-objekt.

 • Gantt    Denne visning giver en visuel oversigt over data med søjler, der viser status, hvis dataene er baseret på et tidsinterval. En Gantt-visning kan hjælpe dig med at styre projekter og få en hurtig oversigt over dataene. Du kan bruge denne visning til f.eks. at se, hvilke opgaver der overlapper hinanden, og for at visualisere det samlede fremskridt.

  Del af liste i Gantt-visning

Bemærk!: Andre typer af visninger kan findes tilgængelige for din liste eller dit bibliotek.

Toppen af siden

Oprette en visning

Når du får vist en liste eller et bibliotek, kan du midlertidigt sortere eller filtrere filerne ved at pege på en kolonnes navn og derefter klikke på pilen ud for dette navn. Det er praktisk, hvis du har brug for at se filerne på en bestemt måde en gang imellem, men du skal gentage trinnene, næste gang du får vist listen eller biblioteket.

Sortere elementer på en liste eller i et bibliotek

Hvis du forventer at få vist oplysninger i en bestemt måde ofte, kan du oprette en visning. Du kan bruge denne visning, når du arbejder med listen eller biblioteket. Når du opretter en visning, føjes det til at få vist menuen Menuen Vis af en liste eller bibliotek. Menuen Vis grupperer visningerne i sektioner, herunder standardvisningen, personlige visninger, yderligere offentlige visninger, visninger, der er relateret til godkendelse af indhold (såsom Godkend/afvis ), ud over kommandoer til at ændre og oprettelse af visninger.

Inden du begynder

Før du opretter en visning, kan du vil tilføje flere kolonner for at aktivere større fleksibilitet for sortering, gruppering og filtrering. Se tilføje kolonner i denne artikel kan finde flere oplysninger om oprettelse af kolonner.

Hvis du opretter en visning til en mobilenhed, bør du overveje grænserne for din gruppe mobilenheder. Se arbejde med mobile visninger senere i denne artikel for at få hjælp ved fastlæggelse af disse begrænsninger.

Oprette en visning

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

 2. Vis menuen Menuen Vis , klik på Opret visning.

 3. Klik på den type visning, du vil oprette, under Vælg et visningsformat. Til de fleste situationer i biblioteker kan du klikke på Standardvisning, men du kan vælge andre visninger til specifikke situationer.

 4. Skriv et navn til visningen, som Sorted efter efternavn i boksen Visningsnavn.

 5. Hvis du vil gøre dette til standardvisningen, skal du markere afkrydsningsfeltet gør denne standardvisning til.

  Du kan gøre dette standardvisningen kun, hvis det er en offentlig visning, og hvis du har tilladelse til at ændre designet af en liste.

 6. Vælg, om du vil oprette en personlig visning, som kun du kan bruge, eller en offentlig visning, som andre kan bruge, under Målgruppe for visning i sektionen Målgruppe.

 7. Du kan vise eller skjule kolonner ved at markere de ønskede afkrydsningsfelter i sektionen Kolonner. Angiv nummeret for kolonnens rækkefølge i visningen ud for kolonnenavnet.

 8. Vælg, om og hvordan oplysningerne skal sorteres, i sektionen Sorter. Du kan bruge to kolonner til sorteringen, f.eks. først efter forfatter og derefter efter filnavn for hver forfatter.

 9. Vælg i afsnittet Filtrer, om og hvordan filerne skal filtreres. Med en filtreret visning får du et mindre udvalg, f.eks. elementer oprettet af en bestemt afdeling eller med en godkendt status.

 10. I sektionen Grupper efter kan du gruppere elementer med samme værdi i deres egen sektion, f.eks. en udvidelig sektion til dokumenter af en bestemt forfatter.

 11. I sektionen Totaler kan du tælle antallet af elementer i en kolonne, f.eks. det samlede antal problemer. I nogle tilfælde kan du opsummere eller uddrage yderligere oplysninger, f.eks. gennemsnit.

 12. I sektionen Typografi skal du vælge den typografi, du ønsker til visningen. Det kan f.eks. være en nedtonet liste, hvor hver anden række er nedtonet.

 13. Hvis listen eller biblioteket indeholder mapper, kan du oprette en visning, der ikke omfatter mapperne – dette kaldes sommetider for en flad visning. Hvis du vil have vist alle listeelementerne på samme niveau, skal du klikke på Vis alle elementer uden mapper

 14. Hvis listen eller biblioteket er stort, kan du begrænse antallet af filer, der kan vises på listen, i biblioteket eller på samme side. Vælg de ønskede indstillinger i afsnittet Elementbegrænsning.

 15. Hvis du planlægger at få vist listen eller biblioteket på en mobil enhed, skal du vælge de ønskede indstillinger i afsnittet Mobil.

 16. Klik på OK.

Toppen af siden

Arbejde med mobile visninger

I Windows SharePoint Services 3.0 kan du få vist og endda opdatere nogle lister og biblioteker fra en mobil enhed, f.eks. en PDA (Personal Digital Assistant) eller mobiltelefon.

Længden og størrelsen på visse dele af en liste eller et bibliotek er begrænset på mobile enheder på grund af skærmbredden og mulige ydelsesproblemer. Du kan oprette visninger til din mobile enhed, der er baseret på begrænsningerne.

Visse typer af lister, som f.eks. diskussionsforumer, er ikke tilgængelige i mobilvisninger. Visse kolonnetyper er heller ikke tilgængelige i mobilvisning, herunder Valuta, Ja/Nej og Person eller gruppe. Hvis en grænse nås, angives det indhold, der ikke vises, med en ellipse (…) i mobilvisningen.

Hvis personer i gruppen får vist lister eller biblioteker på begge typer mobilenheder, skal du tage højde for mobillisternes grænser, når du designer en mobilvisning.

Der er følgende grænser for visninger af lister og biblioteker på mobile enheder.

Element

Grænse

Tegn på en listes eller et biblioteks webtitel

20

Tegn i navnet på en liste eller et bibliotek

20

Antal mobilvisninger

10

Antal elementer vist i en visning

100

Tegn i et listeelements titel

20

Tegn i et kolonnenavn

20

Tekstfelt på enkelt linje

256

Tekstfelt på flere linjer

256

Hvert valg i et valgfelt

10

Antal indstillinger i et valgfelt

10

Tegn i hvert element i et opslagsfelt

20

Antal indstillinger på en opslagsliste

20

Tegn i et hyperlink- eller billedfelt

20

Tegn i navnet på en vedhæftet fil

20

Antal viste vedhæftede filer (til listeelementer)

3

Tegn i et beregnet felt

20


Toppen af siden

Tilføje kolonner

Kolonner hjælper din gruppe kategorisere og spore oplysninger, som den afdeling navn eller projektnummer. Har du forskellige valgmuligheder for typen kolonne, som du opretter, herunder en enkelt linje med tekst, en rulleliste med indstillinger, et tal, der beregnes ud fra andre kolonner eller endda navn og billede af en person på dit websted.

Bemærk!: Følgende fremgangsmåde begynder fra den liste- eller biblioteksside, hvor du vil tilføje kolonnen. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start. Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

 1. I menuen Indstillinger Menuen Indstillinger skal du klikke på Opret kolonne.

 2. Skriv det ønskede navn i feltet Kolonnenavn i sektionen Navn og type.

 3. Under Typen af oplysninger i denne kolonne er skal du markere de oplysninger, som du gerne vil have vist i kolonnen.

 4. Angiv en beskrivelse i feltet Beskrivelse i sektionen Yderligere indstillinger for kolonne, der kan hjælpe andre med at forstå formålet med kolonnen og hvilke data, den skal indeholde. Denne beskrivelse er valgfri.

 5. Det afhænger af den valgte kolonnetype, om der findes flere indstillinger i sektionen Yderligere indstillinger for kolonne. Vælg de ønskede indstillinger.

 6. Hvis du vil føje en kolonne til standardvisningen, som andre på dit websted automatisk ser, når de første gang åbner en liste eller et bibliotek, skal du klikke på Føj til standardvisning.

 7. Klik på OK.

Toppen af siden

Ændre indstillingerne for en kolonne

Du kan ændre indstillingerne for en kolonne, f.eks. kolonnens navn. Alt efter kolonne- og listetype kan du foretage yderligere ændringer. Du kan f.eks. ændre den datatype, som nogle kolonner indeholder, eller begrænse antallet af tegn, de indeholder. Når du ændrer indstillingerne, skal du sørge for, at de eksisterende data stemmer overens med de nye indstillinger, du anvender.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

  1. Gør et af følgende:

   • I menuen Indstillinger Menuen Indstillinger skal du klikke på Listeindstillinger eller den ønskede indstilling.

   • På et blogwebsted skal du under Administrationslinks klikke på Administrer meddelelser for at få vist listen over indlæg. I menuen Indstillinger skal du klikke på Listeindstillinger.

 2. Klik på navnet på den kolonne, du vil ændre, under Kolonner.

 3. Foretag de ønskede ændringer, og klik derefter på OK.

Bemærk!: Du kan angive, at en kolonne skal indekseres, så det bliver hurtigere at skifte mellem visninger af lister og biblioteker over flere mapper. Klik på Indekserede kolonner for at få vist indstillingerne for en liste eller et bibliotek. Marker den kolonne, du vil indeksere, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Slette en kolonne

Vigtigt!: Denne fremgangsmåde sletter kolonnen og alle data i den.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

  1. Gør et af følgende:

   • I menuen Indstillinger Menuen Indstillinger skal du klikke på Listeindstillinger eller den ønskede indstilling.

   • På et blogwebsted skal du under Administrationslinks klikke på Administrer meddelelser for at få vist listen over indlæg. I menuen Indstillinger skal du klikke på Listeindstillinger.

 2. Klik på navnet på den kolonne, du vil slette, under Kolonner.

 3. Klik på Slet.

  Det kan være nødvendigt at rulle til bunden af siden for at se knappen Slet.

 4. Når der vises en advarsel, og hvis du er sikker på, at du vil slette kolonnen, skal du klikke på OK.

Bemærk!: Lister og biblioteker indeholder visse obligatoriske kolonner, som ikke kan slettes, f.eks. kolonnen Titel eller Navn. Hvis kolonnen ikke kan slettes, er knappen Slet ikke tilgængelig. Hvis du ikke kan slette en kolonne, men kolonnen ikke skal vises i en visning, kan du skjule den. Der er hyperlinks til yderligere oplysninger om at skjule kolonner i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Vælge en anden visning eller ændre en visning

De tilgængelige visninger afhænger af indstillingerne for listen eller biblioteket, og om nogen har oprettet yderligere visninger. Mange lister og biblioteker har mere end én standardvisning. En opgaveliste har f.eks. visninger til de opgaver, du er tildelt, og til alle opgaver for i dag.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil vælge en anden visning i menuen Vis Menuen Vis , skal du klikke på den ønskede visning.

  • Hvis du vil foretage ændringer af en visning, skal du klikke på menuen Vis og derefter klikke på Rediger denne visning.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×