Oprette datavisninger i SharePoint Designer

Med SharePoint Designer 2010 kan du hurtigt oprette grænseflader, der kan tilpasses, til dine forretningsdatakilder ved hjælp af datavisninger. En datavisning er en direkte visning af en datakilde. Visningen kan tilpasses, og den kan bruges til at vise data eller til at skrive data tilbage til en datakilde. Datavisninger kan bruges med en databaseforespørgsel, et XML-dokument, webtjenester, serverscripts og SharePoint-lister og ‑biblioteker.

Hvis organisationen gemmer oplysninger i databaser, kan du oprette forbindelse til en database og bruge den som datakilde, hvorfra du kan oprette en række datavisninger på en side for at få en dashboardlignende oplevelse. Du kan også bruge datavisninger til at vise data fra en ekstern datakilde, f.eks. vejrudsigter, som du kan tilføje på webstedet.

Denne artikel introducerer datavisninger, og hvordan du kan føje dem til dit websted ved hjælp af SharePoint Designer 2010.

Denne artikel indeholder

Hvad er en datavisning?

Indsætte en datavisning fra båndet

Indsætte en datavisning ved hjælp af ruden Oplysninger om datakilde

Trække datakilder fra navigationsruden

Forslag til næste trin

Hvad er en datavisning?

En datavisning er en direkte visning af en datakilde. Datavisningen kan tilpasses og er baseret på Microsoft ASP.NET-teknologi. SharePoint Designer 2010 henter data fra en datakilde i form af XML (Extensible Markup Language) og viser dataene ved hjælp af XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations)

Du kan ændre en datavisning ved hjælp af SharePoint Designer 2010. En datavisning giver læse‑ og skriveadgang til en lang række kilder, herunder databaseforespørgsler, XML-dokumenter, webtjenester, SharePoint-lister og ‑biblioteker og serverscripts. Du kan også oprette en datavisning, der viser data fra flere datakilder.

Når du indsætter en datavisning på en side, kan du også bruge disse WYSIWYG-værktøjer i SharePoint Designer 2010 til at tilføje eller fjerne kolonner, filtrere, sortere og gruppere felter, og ændre skrifttypeformatering og det overordnede layout. Når du formaterer datavisningen ved hjælp af disse WYSIWYG-værktøjer, indsætter SharePoint Designer 2010 det nødvendige XSL (Extensible Stylesheet Language) direkte på siden, så du ikke behøver at vide, hvordan man skriver XSL. Hvis du gerne vil skrive XSL direkte, kan du til enhver tid åbne siden i kodevisning.

Bemærk:  Hvis du primært arbejder med lister og biblioteker som datakilder, kan du bruge datavisninger eller listevisninger til at læse og skrive data fra og til disse datakilder. Listevisninger minder om datavisninger, men de har nogle fordele, f.eks. fuld understøttelse af tilpasning af visningen i browseren. Du kan få mere at vide om listevisninger i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Indsætte en datavisning fra båndet

Hvis du vil oprette en datavisning, skal du først oprette eller åbne en side (en ASP.NET-side) i SharePoint Designer 2010. Du kan derefter føje datavisningen til siden. Der findes flere måder at oprette datavisningen på. Den hurtigste måde er at vælge Datavisning på båndet, hvor du kan vælge datakilden med et enkelt klik.

Når du bruger denne kommando på båndet, og du vælger en liste eller et bibliotek som datakilde, føjes der en listevisning (XLV) til siden. Hvis du vælger en anden type datakilde end en liste eller et bibliotek, f.eks. en XML-fil, en databaseforbindelse, et serverscript eller en webtjenesteforbindelse, føjes der en datavisning (DFWP) til siden. Du kan få mere at vide om forskellene mellem listevisning og datavisninger i afsnittet Se også.

Du kan oprette en datavisning fra båndet ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn dit websted i SharePoint Designer 2010.

 2. Klik på Websider i ruden Navigation.

 3. Vælg den webside, hvor du vil tilføje datavisningen.

  Bemærk:  Hvis du ikke har en side, hvor du kan tilføje datavisningen, skal du oprette en. Det kan være en ASPX-side eller en webdelsside. Se Oprette SharePoint-sider i afsnittet Se også.

 4. Klik på Rediger fil i gruppen Rediger under fanen Side.

 5. Klik i det div‑ eller form-felt, der vises.
  På en webdelsside ser div-kodefeltet sådan ud:
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010
  På en ASPX-side ser form-feltet sådan ud:
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 6. Klik på Datavisning i gruppen Datavisninger og formularer under fanen Indsæt. Vælg derefter en datakilde.
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 7. Datavisningen oprettes på siden, og den ser ud som dette:
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

Toppen af siden

Indsætte en datavisning ved hjælp af ruden Oplysninger om datakilde

Foruden at bruge Datavisning på båndet til at vælge en datakilde kan du indsætte en tom datavisning fra båndet. Når du indsætter en tom datavisning, vælger du en datakilde, og du vælger derefter, hvordan felterne skal føjes til siden ved hjælp af opgaveruden Oplysninger om datakilde. Du kan f.eks. tilføje felterne som visning af ét eller flere elementer.

Når du bruger denne metode til at oprette en datavisning, kan du vælge en række forskellige datakilder, bl.a. XML-filer, databaseforbindelser, serverscripts, webtjenesteforbindelser og SharePoint-lister og ‑biblioteker. Til forskel fra de foregående trin, indsættes der en datavisning (DFWP) på siden, uanset hvilken type datakilde der bruges. Det betyder, at du opretter en datavisning (DFWP) og ikke en listevisning (XLV) for en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek. Du kan få mere at vide om forskellene mellem listevisninger og datavisninger i afsnittet Se også.

Du kan oprette en datavisning fra opgaveruden Oplysninger om datakilde ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn dit websted i SharePoint Designer 2010.

 2. Klik på Websider i ruden Navigation.

 3. Vælg den webside, hvor du vil tilføje datavisningen.

  Bemærk:  Hvis du ikke har en side, hvor du kan tilføje datavisningen, skal du oprette en. Det kan være en ASPX-side eller en webdelsside. Se Oprette SharePoint-sider i afsnittet Se også.

 4. Klik på Rediger fil i gruppen Rediger under fanen Side.

 5. Klik i det div‑ eller form-felt, der vises.
  På en webdelsside ser div-kodefeltet sådan ud:
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010
  På en ASPX-side ser form-feltet sådan ud:
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 6. Klik på Datavisning i gruppen Datavisninger og formularer under fanen Indsæt. Vælg derefter Tom datavisning.

 7. Klik på Klik her for at vælge en datakilde i den tomme pladsholder for datavisningen.
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 8. Vælg en datakilde i dialogboksen Vælg datakilde, og klik derefter på OK.

 9. Opgaveruden Oplysninger om datakilde vises.
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 10. Markér det felt i opgaveruden, der skal vises i datavisningen.
  Tip! Hvis du vil markere flere felter, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på hvert enkelt felt.

 11. Klik på Indsæt markerede felter som, og vælg derefter en af følgende indstillinger:

  • Visning af et enkelt element for at få vist en enkelt post i en datavisning.

  • Visning af flere elementer for at få vist flere poster med felterne i kolonner med overskrifter over hver kolonne.

 12. Du kan alternativt trække de markerede felter fra opgaveruden og direkte til den tomme pladsholder for datavisningen. Felterne indsættes på siden som en visning med flere elementer, hvor de første fem felter vises i tabellen.

 13. Datavisningen oprettes på siden, og den ser ud som dette:
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

Toppen af siden

Trække datakilder fra navigationsruden

En anden måde at oprette en datavisning på er at trække og slippe en datakilde fra navigationsruden. Med ASPX-siden eller en webdelsside åben i SharePoint Designer 2010 skal du klikke på opslagsnålsknappen Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010 ud for Datakilder eller Alle filer. Dette viser filer og tilgængelige datakilder nederst i ruden Navigation. Derfra kan du klikke på og trække datakilden til siden.

På samme måde som når du bruger Datavisning på båndet, vil tilføjelsen af en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek medføre, at der oprettes en listevisning (XLV) på siden. Hvis du tilføjer en anden type datakilde, vil det medføre, at der oprettes en datavisning (DFWP).

Toppen af siden

Forslag til næste trin

Når du har oprettet en datavisning, kan du begynde at tilpasse den ved hjælp af værktøjerne til datavisning i SharePoint Designer 2010. Du kan tilføje og fjerne kolonner, filtrere data, anvende betinget formatering, ændre det overordnede layout og meget mere. Se Tilpasse liste‑ og datavisninger i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×