Oprette dataformularer ved hjælp af SharePoint Designer

Med SharePoint Designer 2010 kan du hurtigt oprette grænseflader, der kan tilpasses, til dine forretningsdatakilder ved hjælp af formularer. Formularer er en vigtig del af ethvert SharePoint-websted, hvor du indsamler data fra brugerne. Du kan oprette formularer ved først at føje en datavisning til en af websiderne og derefter indsætte de enkelte felter fra datakilden som formularer. Brugerne kan derefter bruge formularen til at skrive data tilbage til datakilden via browseren.

Du kan oprette formularer til en lang række datakilder, herunder databaseforbindelser, XML-dokumenter og SharePoint-lister og ‑biblioteker.

I denne artikel beskrives formularer mere detaljeret, og du får en beskrivelse af, hvordan du kan oprette dem i SharePoint Designer 2010.

I denne artikel

Hvad er en formular?

Indsætte en formular ved hjælp af båndet

Indsætte en formular ved hjælp af ruden Oplysninger om datakilde

Forslag til næste trin

Hvad er en formular?

Formularer er baseret på funktionen Datavisning i SharePoint Designer 2010, så en nøgle til at forstå formularer er at forstå datavisninger. En datavisning er en visning af en datakilde, som kan tilpasses. Du kan indsætte en datavisning på en ASPX-side som enten en visning eller en formular. En datavisning, der indsættes som en visning, giver dig mulighed for at formatere præsentationen af data. Hvis du indsætter datavisningen som en formular, kan du redigere dataene via en browser, og ændringerne skrives tilbage til og gemmes i den oprindelige datakilde.

De datavisninger, der er indsat som formularer, kan oprettes for SharePoint-lister og ‑biblioteker, databaseforbindelser og lokale XML-dokumenter. De understøtter dog ikke webtjenesteforbindelser af typerne SOAP og REST. Selve formularen er altid i redigeringstilstand og viser enten en post eller mange poster ad gangen. Brugerne kan tilføje nye poster eller redigere eksisterende poster i browseren (men de kan ikke slette poster).

Når du indsætter en datavisning, henter SharePoint Designer 2010 data fra en datakilde i form af XML (Extensible Markup Language) og viser disse data ved at bruge XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations). Når du har indsat en formular på en side, kan du bruge redigeringsværktøjerne for datavisning i SharePoint Designer 2010 til at tilføje eller fjerne kolonner, filtrere, sortere og gruppere felter osv. Du kan bruge WYSIWYG-værktøjer til at ændre egenskaberne for skrifttypen, billeder, kontrolelementer og det overordnede layout af formularen.

Når du bruger disse værktøjer, indsætter SharePoint Designer 2010 den nødvendige XSLT-kode direkte på siden, så du ikke behøver at have kendskab til at skrive XSL. Hvis du vil tilpasse XSL-koden direkte, kan du til enhver tid åbne siden i kodevisning.

Bemærk: En anden måde at lade brugerne tilføje og redigere poster i en datavisning på, er at aktivere indbygget redigering i datavisningen. Få mere at vide om at tilpasse liste‑ og datavisninger i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Indsætte en formular ved hjælp af båndet

Den hurtigste og nemmeste måde at oprette en formular på, er at bruge indstillingen Datavisninger og formularer på båndet i SharePoint Designer 2010. Når du opretter en formular på denne måde, kan du vælge mellem disse tre typer formularer: en formular til oprettelse af et nyt element, en formular til redigering af et element eller en formular til visning af et element. Du kan oprette alle formularerne til flere forskellige datakilder, f.eks. SharePoint-lister og ‑biblioteker, XML-filer og databaseforbindelser.

Når du tilføjer en formular på denne måde, tilføjer SharePoint Designer 2010 en webdel af typen Dataformular på siden. Når den er tilføjet, kan du tilpasse formularen ved hjælp af indstillingerne for redigering af datavisningen på båndet og WYSIWYG-værktøjerne på selve siden.

Udfør følgende trin for at indsætte en formular ved hjælp af båndet i SharePoint Designer 2010.

 1. Trin et. Åbn dit websted i SharePoint Designer 2010.

 2. Klik på Websider i ruden Navigation.

 3. Vælg den webside, hvor du vil tilføje dataformularen.
  Bemærk! Hvis du ikke har en side til dataformularen, skal du oprette en. Det kan enten være en ASPX-side eller en webdelsside.

 4. Klik på Rediger fil i gruppen Rediger under fanen Side.

 5. Klik i det div‑ eller form-felt, der vises.
  På en webdelsside ser div-kodefeltet sådan ud:
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010
  På en ASPX-side ser form-feltet sådan ud:
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 6. Under fanen Indsæt kan du se tre formularindstillinger i gruppen Datavisninger og formularer:
  Formularer i SPD

 7. Vælg en formulartype som beskrevet herunder:

 8. Formular til nyt element viser tomme felter for en enkelt post. Hvert felt er placeret på sin egen række, hvor feltnavnet er overskriften. Ved hjælp af en formular til nye elementer kan du føje data til en datakilde én post ad gangen. Du skal medtage alle de nødvendige felter, der kræves, for at brugerne kan oprette nye poster.

 9. Formular til redigering af element viser en enkelt post som en formular. Hvert felt har sin egen række, hvor feltnavnet er overskriften for rækken. Ved hjælp af formularen til redigering af et element kan du redigere én post ad gangen. Formularen indeholder navigationslinks, som du kan bruge til at vise den næste eller forrige post.

 10. Formular til visning af element viser en post som en visning, der ikke kan redigeres, og den bruges som regel til at vise egenskaberne for en post.

  Bemærk:  Hvis du vil tilføje en formular, hvor der vises flere elementer på en gang, skal du se de næste trin, hvor du opretter formularer ved hjælp af opgaveruden Oplysninger om datakilde.

 11. Vælg den datakilde, du vil bruge.

  Bemærk:  En af kommandoerne i menuen bruges til at oprette en Brugerdefineret listeformular. Dette gælder kun SharePoint-lister og ‑biblioteker. Få mere at vide om listeformularer i afsnittet Se også.

 12. Hvis du vil have vist flere datakilder, skal du klikke på Flere datakilder, vælge en datakilde i dialogboksen Vælg datakilde og klikke på OK.

 13. Formularen føjes til siden og viser felterne fra datakilden.

Toppen af siden

Indsætte en formular ved hjælp af ruden Oplysninger om datakilde

En anden måde at oprette en formular på er at indsætte en tom datavisning, vælge en datakilde og derefter bruge ruden Oplysninger om datakilde til at tilføje de enkelte felter. Ved hjælp af denne kommando kan du vælge, hvilke felter der fra starten skal medtages på formularen, og du kan derefter vælge den type formular, der skal bruges. Du kan vælge mellem tre typer: en formular med et enkelt element, en formular med flere elementer eller en formular for et nyt element.

Når du tilføjer en formular på denne måde, tilføjer SharePoint Designer 2010 en webdel af typen Dataformular på siden. Når den er tilføjet, kan du tilpasse formularen ved hjælp af indstillingerne for redigering af datavisningen på båndet og WYSIWYG-værktøjerne på selve siden.

Udfør følgende trin for at indsætte en formular ved hjælp af ruden Oplysninger om datakilde i SharePoint Designer 2010.

 1. Åbn dit websted i SharePoint Designer 2010.

 2. Klik på Websider i ruden Navigation.

 3. Vælg den webside, hvor du vil tilføje dataformularen.
  Bemærk! Hvis du ikke har en side til datavisningen, skal du oprette en. Det kan enten være en ASPX-side eller en webdelsside. Se Oprette SharePoint-sider i afsnittet Se også.

 4. Klik på Rediger fil i gruppen Rediger under fanen Side.

 5. Klik i det div‑ eller form-felt, der vises.
  På en webdelsside ser div-kodefeltet sådan ud:
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010
  På en ASPX-side ser form-feltet sådan ud:
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 6. Klik på Datavisning i gruppen Datavisninger og formularer under fanen Indsæt. Vælg derefter Tom datavisning.

 7. Klik på Klik her for at vælge en datakilde i den tomme pladsholder for datavisningen.
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 8. Vælg en datakilde i dialogboksen Vælg datakilde, og klik derefter på OK.

 9. Opgaveruden Oplysninger om datakilde vises.
  Åbn webstedet i SharePoint Designer 2010

 10. Markér det felt i opgaveruden, der skal vises i dataformularen. Hvis du vil markere flere felter, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på hvert enkelt felt.

  Bemærk:  Afhængigt af den type datakilde, du bruger, kan nogle af felterne muligvis ikke redigeres. I en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek kan du f.eks. ikke redigere Oprette af, Ændret af og andre systemfelter.

 11. Klik på Indsæt markerede felter som, og vælg derefter en af følgende indstillinger:

  • Formular med et enkelt element viser en enkelt post som en formular. Hvert felt har sin egen række, hvor feltnavnet er overskriften for rækken. Ved hjælp af en formular til et enkelt element kan du redigere én post ad gangen. Formularen indeholder navigationslinks, som du kan bruge til at vise den næste eller forrige post.

  • Formular med flere elementer viser flere poster som formularer på den samme side. Hvert felt har sin egen kolonne, hvor feltnavnet er overskriften for kolonnen. Når du bruger en formular med flere elementer, kan du hurtigt redigere dataene for flere poster på en gang og derefter gemmer ændringerne på samme tid.

  • Formular til nyt element viser tomme felter for en enkelt post. Hvert felt er placeret på sin egen række, hvor feltnavnet er overskriften. Ved hjælp af en formular til nye elementer kan du føje data til en datakilde én post ad gangen. Du skal medtage alle de nødvendige felter, der kræves, for at brugerne kan oprette nye poster.

 12. Dataformularen føjes til websiden.

Toppen af siden

Forslag til næste trin

Når du har oprettet en datavisning, kan du begynde at tilpasse den med værktøjerne til datavisning og WYSIWYG-værktøjerne til formatering i SharePoint Designer 2010. Du kan tilføje og fjerne kolonner, filtrere data, sortere og gruppere felter, anvende betinget formatering og meget mere. Ved hjælp af WYSIWYG-værktøjerne kan du ændre det overordnede tabellayout, tilføje grafik, formatere tekst og meget mere. Få mere at vide om at tilpasse liste‑ og datavisninger i afsnittet Se også.

Vigtigt:  Når du arbejder med formularer, skal du muligvis tilpasse formularen ved at tilføje beskrivende tekst i kolonneoverskrifterne, som forklarer, hvilke data der skal angives i felterne. Hvis du f.eks. bruger en SQL-database som datakilde, kan det kræve, at der angives en talværdi i et bestemt felt. Hvis brugerne i stedet angiver en tekstværdi, får de vist en fejlmeddelelse, når de forsøger at gemme formularen. Du bør derfor tilføje beskrivende tekst ud for de felter, hvor der gælder særlige krav til inputværdierne.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×