Oprette betingede (booleske) udtryk

I denne artikel beskrives det, hvordan du kan oprette betingede udtryk (også kaldet booleske udtryk). Et betinget udtryk evaluerer til enten sand eller falsk og returnerer derefter et resultat, der opfylder den angivne betingelse. Hvis du bruger funktioner i et betinget udtryk, kan du også angive en handling for de værdier, der opfylder og ikke opfylder betingelsen i udtrykket. Du kan f.eks. oprette et udtryk, der finder alle salg med en overskudsmargen på 10 procent eller mindre og derefter angive, at disse værdier skal vises med rødt eller erstattes med en meddelelse.

Denne artikel indeholder

Om betingede udtryk

Oprette et betinget udtryk

Eksempler på betingede udtryk

Om betingede udtryk

Et betinget udtryk er et udtryk, der undersøger, om dataene opfylder en betingelse, og derefter udfører en handling, der er afhængig af resultatet. Et udtryk kan f.eks. søge efter datoværdier efter en angivet startdato og vise en fejlmeddelelse, hvis der indtastes en tidligere dato.

Betingede udtryk har samme format og bruger samme grundlæggende syntaks som andre udtryk, og du kan anvende dem på samme måde som andre udtryk:

 • I forbindelse med tabelfelter føjes udtrykket til egenskaben Valideringsregel. De værdier, som brugerne angiver i feltet, skal herefter opfylde betingelserne i udtrykket. Hvis du f.eks. anvender udtrykket >=#1/1/1900# i et Dato og klokkeslæt-felt, skal brugerne angive datoværdier, der er lig med eller senere end 1. januar 1900.

 • I forbindelse med kontrolelementer i formularer kan du føje udtrykket til egenskaben Kontrolelementkilde eller Valideringsregel. Normalt føjes betingede udtryk til egenskaben Valideringsregel, og udtryk, der beregner værdier, føjes til egenskaben Kontrolelementkilde. Hvis du f.eks. føjer >=#1/1/1900# til egenskaben Valideringsregel for et kontrolelement, kan brugerne ikke indtaste ugyldige data. Hvis du bruger udtrykket Date() i egenskaben Kontrolelementkilde, vises dags dato som standardværdien.

 • I forbindelse med forespørgsler kan du føje betingede udtryk til en tom celle i rækken Felt eller bruge et udtryk i rækken Kriterier i forespørgslen. Hvis du bruger et udtryk i rækken Felt, vises resultaterne som en kolonne i forespørgselsresultaterne. Hvis du bruger et udtryk som et kriterium for et eksisterende felt, fungerer udtrykket som et filter og begrænser det antal poster, som forespørgslen returnerer.

  Du kan f.eks. bruge dette udtryk i rækken Felt i en forespørgsel: =IIf([Ordredato]<=#04/01/2003#,[Ordredato],"Ordre angivet efter 1. april"). Udtrykket angiver et datokriterium (<=#04/01/2003#). Når forespørgslen køres, vises alle de dataværdier, der opfylder kriteriet, og de eventuelle datoværdier, som ikke opfylder kriteriet, erstattes med meddelelsen "Ordre angivet efter 1. april". Fremgangsmåden i afsnittet Føje et udtryk til en forespørgsel viser, hvordan dette udtryk bruges i en forespørgsel.

  Hvis du bruger følgende udtryk i feltet Kriterier i en forespørgsel, returneres til gengæld kun poster med datoer, som opfylder kriteriet: Between #04/01/2003# AND #05/15/2003#.

Flere oplysninger om oprettelse og brug af udtryk finder du i artiklen Oprette et udtryk.

Toppen af siden

Oprette et betinget udtryk

I dette afsnit forklares det, hvordan du føjer et betinget udtryk til en tabel, et kontrolelement i en formular eller en rapport og en forespørgsel. Eksemplerne nedenfor viser, hvordan du kan bruge udtryk til at undersøge værdierne i et Dato og klokkeslæt-felt og aktivere en handling, der afhænger af, om dataværdierne opfylder den angivne betingelse. De anvendte udtryk varieres en smule.

Føje et udtryk til et tabelfelt

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på feltet Dato og klokkeslæt i kolonnen Datatype.

 3. Klik på egenskabsboksen Valideringsregel under Feltegenskaber under fanen Generelt, og skriv følgende udtryk:

  >=#01/01/1900#

  Bemærk: Det er ikke nødvendigt at bruge det amerikanske datoformat. Du kan benytte det datoformat, der anvendes i dit land/område. Du skal imidlertid altid indsætte datoværdien i nummertegn (#) som vist.

 4. Klik på kolonnen ud for Valideringsmeddelelse, og skriv denne tekststreng:

  Datoen skal ligge efter 1. januar 1900.

  Du kan igen bruge dit lokale datoformat.

 5. Gem ændringerne, og skift til dataarkvisning. Dette gør du på følgende måde: Højreklik på dokumentfanen for tabellen, og klik derefter på Dataarkvisning i genvejsmenuen.

 6. Indtast en datoværdi, der ligger efter 1. januar 1900, i feltet Dato og klokkeslæt. Der vises den meddelelse, som er angivet i egenskabsboksen Valideringsregel, og det er ikke muligt at forlade feltet, medmindre der angives en værdi, som udtrykket evaluerer som sand.

Føje et udtryk til et kontrolelement

 1. Højreklik på den formular, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Højreklik på et kontrolelement, der er bundet til et Dato og klokkeslæt-felt, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen.

  Egenskabsarket for kontrolelementet vises.

 3. Klik på feltet ud for Valideringsregel under fanen Data eller fanen Alle, og skriv følgende udtryk:

  >=#01/01/1900#

  Bemærk: Det er ikke nødvendigt at bruge det amerikanske datoformat. Du kan benytte det datoformat, der anvendes i dit land/område. Du skal imidlertid altid indsætte datoværdien i nummertegn (#) som vist.

 4. Klik på kolonnen ud for Valideringsmeddelelse, og skriv denne tekststreng:

  Datoen skal ligge efter 1. januar 1900.

 5. Gem ændringerne, og skift til formularvisning. Dette gør du på følgende måde: Højreklik på dokumentfanen for formularen, og klik derefter på Formularvisning i genvejsmenuen.

Føje et udtryk til en forespørgsel

 1. Højreklik på den forespørgsel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på en tom celle i rækken Felt i designgitteret, og skriv følgende udtryk:

  =IIf([Feltnavn]<=#01/01/2004# , [Feltnavn] , "Datoen skal ligge før 1. januar 2004")

  Du skal huske at erstatte begge forekomster af Feltnavn med navnet i feltet Dato og klokkeslæt. Hvis den anvendte tabel ikke indeholder datoer før 1. januar 2004, skal du ændre datoerne i udtrykket, så det fungerer med dine data.

 3. Gem ændringerne, og klik derefter på Kør for at få vist resultaterne.

Udtrykket fungerer på følgende måde: Det første argument (=IIf([Feltnavn]<=#01/01/2004#) angiver den betingelse, som dataene skal opfylde – datoerne skal være tidligere end 1. januar 2004. Det andet argument ([Feltnavn]) angiver, hvad brugerne ser, hvis betingelsen er sand – datoerne i feltet. Det tredje argument ("Datoen skal ligge før 1. januar 2004")) angiver den meddelelse, som vises, hvis de indtastede data ikke opfylder betingelsen.  

Vær i det følgende opmærksom på, at det ikke er alle betingede udtryk, der bruger funktionen IIf. Husk desuden, at det er funktionen IIf, som kræver argumenterne. Det er ikke selve udtrykket.

Flere oplysninger om udtryk og deres anvendelse finder du i artiklen Oprette et udtryk.

Toppen af siden

Eksempler på betingede udtryk

Udtrykkene i tabellen nedenfor viser nogle måder, som sande og falske værdier kan beregnes på. Disse udtryk anvender funktionen IIf (Immediate If) til at afgøre, om en betingelse er sand eller falsk, og returnerer derefter én værdi, hvis betingelsen er sand, og en anden værdi, hvis betingelsen er falsk.

Yderligere oplysninger finder du i artiklen Funktionen IIf.

Udtryk

Beskrivelse

=IIf([Bekræftet] = "Ja", "Ordre bekræftet", "Ordre ikke bekræftet")

Viser meddelelsen "Ordre bekræftet", hvis værdien i det bekræftede felt er Ja. I modsat fald vises meddelelsen "Ordre ikke bekræftet".

=IIf(IsNull([Land/område])," ", [Land/område])

Viser en tom streng, hvis værdien i feltet Land/område er Null. I modsat fald vises værdien i feltet Land/område.

=IIf(IsNull([Region]),[By]&" "& [Postnummer], [By]&" "&[Region]&" " &[Postnummer])

Viser værdierne i felterne By og Postnummer, hvis værdien i feltet Region er Null. I modsat fald vises værdierne i felterne By, Region og Postnummer.

=IIf(IsNull([Leveringsdato] - [Forsendelsesdato]), "Kontroller, om der mangler en dato", [Leveringsdato] - [Forsendelsesdato])

Viser meddelelsen "Kontroller, om der mangler en dato", hvis resultatet er Null, når værdien i feltet Forsendelsesdato trækkes fra værdien i feltet Leveringsdato. I modsat fald vises forskellen mellem værdierne i felterne Leveringsdato og Forsendelsesdato.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×