Oprette SmartArt-grafik

Et grafisk SmartArt-objekt er en visuel gengivelse af dine oplysninger, som du hurtigt og nemt kan oprette ved at vælge mellem mange forskellige layout. Det gør det nemt for dig at formidle dine budskaber eller idéer.

SmartArt-grafik med diastekst og layoutgalleri

Denne artikel indeholder

Oversigt over oprettelse af SmartArt-grafik

Hvad skal du tænke på, når du opretter SmartArt-grafik?

Oprette SmartArt-grafik

Ændre farver globalt i SmartArt-grafikken

Anvende en SmartArt-typografi i SmartArt-grafik

Oversigt over oprettelse af SmartArt-grafik

Det meste af det indhold, der oprettes med 2007 Microsoft Office-system-programmerne, er tekst, selvom illustrationer letter forståelsen, forbedrer hukommelsen og opfordrer læseren til at handle. Det kan være en udfordring at oprette illustrationer af høj kvalitet, især hvis du ikke er professionel grafiker eller ikke har råd til at ansætte én. Hvis du bruger tidligere versioner af Microsoft Office, kan du bruge lang tid på at sikre, at figurerne har samme størrelse og er justeret ordentligt, at teksten ser rigtig ud og formatere figurerne, så de passer til den gennemgående stil i dokumentet – i stedet for at fokusere på indholdet. Med den nye funktion i 2007 Office-udgivelse kaldet SmartArt-grafik og andre nye funktioner som f.eks. tema, kan du med få klik med musen oprette illustrationer af professionel kvalitet.

Du kan oprette SmartArt-grafik i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 eller i en e-mail i Microsoft Office Outlook 2007. Selvom du ikke kan oprette SmartArt-grafik i andre 2007 Office-udgivelse-programmer, kan du kopiere og indsætte SmartArt-grafik som billeder i disse programmer.

Da Office PowerPoint 2007-præsentationer ofte indeholder dias med punktopstillinger, kan du hurtigt konvertere diastekst til et grafisk SmartArt-objekt. Desuden kan du føje animationer til det grafiske SmartArt-objekti Office PowerPoint 2007-præsentationer.

Når du opretter SmartArt-grafik, bliver du anmodet om at vælge en SmartArt-grafiktype, f.eks. Proces, Hierarki, Cyklus eller Relation. En type svarer til en kategori i SmartArt-grafik, og hver enkelt type indeholder flere forskellige layout. Når du har valgt et layout, er det nemt at ændre layoutet for SmartArt-grafikken. Det meste af teksten og andet indhold, farver, typografier, effekter og tekstformatering overføres automatisk til det nye layout.

Når du markerer et layout, vises pladsholdertekst (f.eks. [Tekst]), så du kan se, hvordan SmartArt-grafikken ser ud. Pladsholdertekst udskrives normalt ikke og vises ikke i et diasshow. Figurerne vises og udskrives dog altid, medmindre du sletter dem. Du kan erstatte pladsholderteksten med dit eget indhold.

Samtidig med, at du tilføjer og redigerer indholdet i tekstruden, opdateres SmartArt-grafikken automatisk: Figurer tilføjes eller fjernes efter behov.

Du kan også tilføje og fjernefigurer i SmartArt-grafikken for at justere layoutets struktur. Layoutet Grundproces vises f.eks. med tre figurer, men der er måske kun behov for to figurer i din proces, eller der kan være behov for fem. Efterhånden som du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten, opdateres placeringen af figurerne og mængden af tekst automatisk,  og det oprindelige design og den oprindelige kant på SmartArt-grafiklayoutet bevares.

Hvis du hurtigt vil give SmartArt-grafik et professionelt og flot udseende, skal du anvende en SmartArt-typografi.

Toppen af siden

Hvad skal du tænke på, når du opretter SmartArt-grafik?

Før du opretter SmartArt-grafik, skal du forestille dig, hvilken type og hvilket layout der er mest velegnet at vise dine data i. Hvad vil du udtrykke med grafikken? Skal grafikken have et bestemt udseende? Du kan nemlig hurtigt og nemt skifte layout, prøve forskellige layout (forskellige typer), indtil du finder det, der bedst illustrerer dit budskab. Grafikken skal være tydelig og nem at følge. Eksperimentér med forskellige SmartArt-grafiktyper – tag udgangspunkt i tabellen nedenfor. Tabellen er ment som en hjælp til at komme i gang og er ikke en komplet liste.

Formålet med grafik

Grafiktype

Vise ikke-fortløbende oplysninger

Liste

Vise trinnene i en proces eller på en tidslinje

Proces

Vise en gentagen proces

Cyklus

Vise et beslutningstræ

Hierarki

Oprette et organisationsdiagram

Hierarki

Illustrere forbindelser

Relation

Vise, hvordan delene er relateret til helheden

Matrix

Vise de forholdsmæssige relationer med den største komponent øverst eller nederst

Pyramide

Tænk over, hvor meget teksten fylder, eftersom tekstmængden ofte afgør, hvilket layout du bruger, og hvor mange figurer der er behov for i layoutet. Generelt fungerer SmartArt-grafik bedst, når antallet af figurer og tekstmængden er begrænset til nøglepunkter. Større tekstmængder kan virke forstyrrende i SmartArt-grafikken og kan gøre det vanskeligere at formidle budskabet visuelt. Nogle former for layout, f.eks. Vandret liste 6 i typen Proces, fungerer dog udmærket med større tekstmængder.

Nogle SmartArt-grafiklayout indeholder et fast antal figurer. Layoutet Modsatrettede pile i typen Relation er f.eks. designet til at vise to modstridende ideer eller koncepter. Kun to figurer kan indeholde tekst, og layoutet kan ikke ændres, så det kan vise flere ideer eller koncepter.

Layout med modvægtspile

Hvis du skal formidle mere end to ideer, skal du skifte til et andet layout, der har mere end to figurer til tekst, f.eks. layoutet Grundpyramide i typen Pyramide. Husk, at hvis du ændrer SmartArt-grafiklayout eller type, kan det ændre betydningen af dine oplysninger. Et SmartArt-grafiklayout med pile, der peger til højre, f.eks. Grundproces i typen Proces, har en anden betydning end SmartArt-grafik med pile, der danner en cirkel, f.eks. Kontinuerlig cyklus i typen Cyklus.

Toppen af siden

Oprette SmartArt-grafik

 1. Klik på SmartArt på fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  Billede af gruppen Illustration på båndet

 2. Klik på den ønskede type og det ønskede layout i dialogboksen Vælg et grafisk SmartArt-objekt.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at skrive teksten:

  • Klik på en figur i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten.

  • Klik på [Tekst] i tekstruden, og skriv eller indsæt teksten.

  • Kopier teksten fra et andet program, klik på [Tekst], og indsæt den i tekstruden.

   Hvis tekstruden ikke er synlig

   1. Klik på SmartArt-grafikken.

   2. Klik på Tekstrude i gruppen Opret grafik på fanen Design under SmartArt-grafikværktøjer.

Toppen af siden

Ændre farver globalt i SmartArt-grafikken

Du kan anvende farvevariationer, der er afledt af temafarver, på figurerne i SmartArt-grafiklayoutet.

 1. Klik på SmartArt-grafikken.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Billede af gruppen SmartArt-typografier

 3. Klik på den ønskede farvevariant.

Toppen af siden

Anvende en SmartArt-typografi i SmartArt-grafik

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, som du kan anvende på figurerne i SmartArt-grafikken til at oprette et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på SmartArt-grafikken.

 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, under SmartArt-værktøjer under fanen Design i gruppen SmartArt-typografier.

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Flere Knapflade.

Tip!    

Toppen af siden

Gælder: Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog