Oprette, ændre eller slette en visning af en liste eller bibliotek - administrator

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge visninger til at se de elementer på en liste eller et bibliotek, der er vigtigst for dig eller, der passer til et bestemt formål. For eksempel kan du oprette visninger af filerne i et bibliotek, der gælder for en bestemt afdeling eller en visning med bestemte kolonner, der er inkluderet. Hver liste eller et bibliotek har mindst én standardvisning. For eksempel indeholder en oversigt over opgaver flere visninger, som Alle opgaver og Mine opgaver. Du kan ændre disse visninger, så den passer til dit formål, eller du kan oprette nye visninger.

Bemærk: Hvis du opretter visninger, der skal være adgang til via telefoner eller andre mobile enheder, skal du overveje de mobile enheders funktionalitet i betragtning. For at få mere for at vide, skal du se konfigurere et SharePoint-websted til mobilenheder.

Sådan oprettes en visning:

 1. Gå til det bibliotek, hvor du vil oprette en visning for et dokumentbibliotek.

  Klik på rullepilen for Alle dokumenter, og derefter vælge Administrer visninger.

  Administrere visninger kommando
 2. Rul ned på indstillingssiden for til sektionen visninger, og klik på Opret visning.

  Visninger sektion på siden Indstillinger for
  1. Hvis du ikke kan se kommandoen Administrer visninger, eller du vil oprette en visning for en liste, klik derefter på den liste eller bibliotek, hvor du vil oprette en visning, klik på fanen liste eller et bibliotek, og klik derefter på Opret visning.

   Knappen Opret visning på båndet i SharePoint-biblioteket.

  Bemærk: Hvis Opret visning er deaktiveret, kan du ikke har tilladelse til at oprette en visning. Du kan finde oplysninger om tilladelserne, skal du oprette personlige og offentlige visninger, afsnittet Indstillinger for visninger nedenfor.

 3. Klik på Standardvisning eller en eksisterende visning, du vil basere visningen på siden Indstillinger.

 4. Skriv et navn til visningen i feltet Visningsnavn. Vælg Gør denne visning til standardvisning, hvis du vil gøre denne visning til standardvisning for listen eller biblioteket. Du kan gøre en offentlig visning til standardvisningen for en liste eller et bibliotek.

 5. Vælg Opret en personlig visning eller Opret en offentlig visning i sektionen Målgruppe for visning under Vis målgruppe.

  Bemærk: Hvis Opret en offentlig visning er deaktiveret, har du ikke de nødvendige tilladelser til at oprette en offentlig visning for denne liste eller dette bibliotek.

 6. Markér de kolonner, som skal medtages i visningen, og fjern markeringen for de kolonner, der ikke skal medtages i visningen, i sektionen Kolonner. Vælg den rækkefølge, som kolonnerne skal vises i, ud for kolonnetallene.

 7. Konfigurer de andre indstillinger for visningen som Sortér og Filtrer, og klik på OK nederst på siden.

Følg disse trin for at ændre en visning, f.eks. for at gøre den til standardvisningen, tilføje eller fjerne kolonner og ændre sorteringsrækkefølgen for elementer i visningen.

 1. Gå til det bibliotek, hvor du vil ændre en visning for et dokumentbibliotek.

 2. Klik på rullepilen for Alle dokumenter, og derefter vælge Administrer visninger.

  Administrere visninger kommando
 3. Rul ned på indstillingssiden for til sektionen visninger, og klik på den visning, du vil ændre.

  1. Hvis du ikke kan se kommandoen Administrer visninger, eller du vil ændre en visning for en liste, derefter gå til lister og biblioteker, og klik på fanen liste eller et bibliotek.

   Rulleliste med aktuelle listevisninger

  2. Klik på Rediger visning.

   Bemærk: Hvis Rediger visning er deaktiveret, kan du ikke har tilladelse til at ændre den aktuelle visning. Du kan dog redigere dine personlige visninger. Finde oplysninger om tilladelserne, skal du oprette personlige og offentlige visninger, du i afsnittet på Indstillinger for visninger senere i denne artikel.

  3. Vælg den visning, du vil ændre, på rullelisten Aktuel visning.

  Bemærk: Hvis Rediger visning er deaktiveret, kan du ikke har tilladelse til at oprette en visning. Du kan finde oplysninger om tilladelserne, skal du oprette personlige og offentlige visninger, afsnittet Indstillinger for visninger nedenfor.

 4. Foretag de ønskede ændringer, og klik derefter på OK nederst på siden.

Benyt følgende fremgangsmåde for at slette en visning.

Bemærk: Hvis Slet ikke er en indstilling, kan det standardvisningen for en liste eller et bibliotek. Først skal du redigere en anden visning og gøre det til standard.

 1. Gå til det bibliotek, hvor du vil slette en visning for et dokumentbibliotek.

 2. Klik på rullepilen for Alle dokumenter, og derefter vælge Administrer visninger.

  Administrere visninger kommando
 3. Rul ned på indstillingssiden for til sektionen visninger, og klik på den visning, du vil slette.

  1. Hvis du ikke kan se kommandoen Administrer visninger, eller du vil oprette en visning for en liste, den liste eller det bibliotek, hvor du vil oprette en visning, klik på fanen liste eller et bibliotek.

   Knappen Opret visning på båndet i SharePoint-biblioteket.

  2. Vælg den visning, du vil slette, på rullelisten Aktuel visning.
   Rulleliste med aktuelle listevisninger

  3. Klik på Rediger visning.

   Bemærk: Hvis Rediger visning er deaktiveret, skal har du ikke de nødvendige tilladelser til at ændre den aktuelle visning. Du kan dog redigere dine personlige visninger. Du kan finde oplysninger om tilladelserne, skal du oprette personlige og offentlige visninger, kan du se Indstillinger for visninger senere i denne artikel.

   Vis knappen Rediger med rullemenuen åbnes

 4. Klik på Slet øverst i området.

 5. Klik på OK, når du bliver bedt om det.

Når du opretter en visning, skal du først vælge, om du vil basere visningen på:

 • Et foruddefineret format, som f.eks. en kalender

 • En eksisterende visning

 • Formularer og rapporter, der er oprettet ved hjælp af Microsoft Access

Den indstilling, som du vælger, fastsætter kravene for dataene på listen eller i biblioteket, og hvordan oplysninger vil blive vist. Hvis du f.eks. vil oprette en kalendervisning, skal listen eller biblioteket indeholde kolonner, der kan bruges til startdatoen og slutdatoerne i kalenderelementer.

Bemærk: Når oprettet, kan du ændre formatet af en visning, f.eks fra en kalender til en Gantt-visning. Du kan dog oprette flere visninger af de samme data for hvert nyt format, du vil bruge.

Ikke alle foruddefinerede formater er tilgængelige for alle typer af lister og biblioteker. Der er f.eks. visningsformater, der kun er tilgængelige for diskussionsforummer. Følgende er de formater, der er tilgængelige. Brugerdefinerede formater er muligvis også tilgængelige på et websted.

 • Standardvisning    Denne visning viser liste- og bibliotekselementerne i på hinanden følgende rækker. Standardvisning er standarden for de fleste typer af lister og biblioteker. Du kan tilpasse visningen på mange forskellige måder, som f.eks. ved at tilføje eller fjerne kolonner fra visningen.

  En standardvisning

 • Kalendervisning    Denne visning viser listen og biblioteket i et format, der minder om en vægkalender. Du kan anvende dags-, uge- eller månedsvisninger i dette format. Denne visning kan være nyttig, hvis du vil se elementerne på en liste eller i et bibliotek i kronologisk rækkefølge. Kalendervisninger har krav, som adskiller sig fra andre formater.

  Kalendervisning

 • Dataarkvisning    I denne visning vises liste- og bibliotekselementer i et gitter på samme måde som et regneark. Denne visning kaldes også Ekspresredigering og kan være nyttig, hvis du skal redigere mange elementer på en liste eller i et bibliotek på samme tid. Visningen er også nyttig, hvis du vil eksportere dine data til et regneark eller databaseprogram.

  Dataarkvisning

 • Gantt-visning    Denne visning viser liste- og bibliotekselementer i søjler, der sporer fremdrift. En Gantt-visning kan hjælpe dig med at administrere projekter. Du kan bruge denne visning til f.eks. at se, hvilke opgaver der overlapper hinanden, og til at visualisere det samlede fremskridt.

  Gantt-visning

 • Access-visning    Brug Microsoft Access til at oprette formularer og rapporter, der er baseret på listen eller biblioteket.

  Opret en visning med Microsoft Access

 • Brugerdefineret visning i SharePoint Designer    Starte og bruge SharePoint Designer-app til at oprette brugerdefinerede visninger. Dette kræver avancerede tilladelser.

  Billede af SharePoint Designer 2013 forside.

 • Eksisterende visning     Hvis en eksisterende visning er tæt på den visning, du vil, kan du spare tid ved hjælp af en eksisterende visning som udgangspunkt for at oprette en ny visning. Under overskriften Start fra en eksisterende visning, får du vist en liste over dine aktuelle visninger. Klik på en visning for at oprette en ny visning.

  Start fra en eksisterende visning

Visninger har mange indstillinger, der gør det lettere for dig hurtigt at finde de oplysninger, som du skal bruge på en liste eller i et bibliotek. Følgende er indstillinger for SharePoint-visninger. Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle typer af visninger. Indstillingerne for kalendervisninger adskiller sig fra andre typer af visninger.

Det maksimale antal elementer i en visning er 5000. Du kan administrere antallet af elementer i en visning ved hjælp af indstillingerne for grænse filter og element. Yderligere oplysninger finder du i administrere lister og biblioteker med mange elementer .

 • Standardvisning    Alle lister og biblioteker har en standardvisning, som er den visning, andre se, når de gå til listen eller biblioteket. Du kan ændre standardvisningen til en offentlig visning for listen eller biblioteket. men du kan ikke angive en personlig visning som standardvisning. Hvis du vil slette en visning, der er standardvisningen, skal du først foretage en anden offentlig visning standarden for listen eller biblioteket.

  Bemærk: Hvis gør denne standardvisning til ikke vises på siden Opret eller rediger Vis sider, du har ikke tilladelse til at oprette en offentlig visning eller visningen er en personlig visning. Hvis du vil oprette en offentlig visning skal du være i gruppen Designer for listen eller biblioteket, eller har tilsvarende rettigheder. Se Video: forstå tilladelser i SharePoint flere på tilladelser.

 • Målgruppe    Når du opretter en visning, kan du angive tilhørerne til visningen skal være Personlig visning eller Offentlig visning. En personlig visning er en visning, som kun du kan se. En offentlig visning er en visning, som alle kan se.

  Du kan ændre en personlig visning til en offentlig visning eller en offentlig visning til en personlig visning. Du kan bruge en offentlig visning som et udgangspunkt for personlige eller offentlige visninger. Du kan kun bruge en personlig visning som udgangspunktet for personlige visninger.

  Hvis Opret visning er deaktiveret, når du forsøger at oprette en visning, har du ikke de nødvendige tilladelser til at oprette en visning. Hvis Opret visning er tilgængelig, men indstillingen Opret en offentlig visning er deaktiveret, du skal være i designergruppen eller tilsvarende tilladelser. Med Opret en personlig visning skal du være i gruppen medlem til listen eller biblioteket, eller har tilsvarende rettigheder.

 • Kolonner    Kolonnerne i en visning indeholder de oplysninger, du vil se for listen eller biblioteket elementer. Kolonner, sammen med andre funktioner i visninger som filtre, kan hjælpe dig kun se de oplysninger, der er vigtigst for dit arbejde. Dette er især nyttig, hvis listen eller biblioteket indeholder mange elementer. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med kolonner for at oprette brugerdefinerede visninger, under oprette, ændre eller slette en kolonne i en liste eller et bibliotek.

 • Gantt-kolonner    Markér de kolonner, der skal være i Gantt-visningen. Titlen er et påkrævet tekstfelt. Startdato og Forfaldsdato er påkrævede datofelter. Når du markerer en kolonne, som f.eks. Titel, og der ikke vises nogen indstilling i rullelisten, skal du oprette kolonnen for at understøtte denne visning.

 • Sortér    Angiv den rækkefølge, som elementer vises i, i visningen. Du kan have op til to kriterier. Du kan f.eks. vise elementerne på en opgaveliste, der er sorteret efter prioritet og derefter efter forfaldsdato.

 • Filtrer    Konfigurer en visning til at vise et undersæt af elementerne på en liste eller et bibliotek ved at filtrere dem med oplysninger i listen eller bibliotekets kolonner. En visning kan f.eks. vise dokumenterne i et bibliotek til et angivet projekt.

  Tip: Du kan bruge nogle funktioner som filtre, såsom [i dag] for at få vist elementer, når datoen, der stemmer overens med i dag eller [mig] for at få vist elementer til brugeren af visningen. Du kan også kombinere enkle ligninger med funktioner. For eksempel for at få vist elementer, der er oprettet i de seneste syv dage, filter på kolonnen oprettet angivet operatoren til er mindre end, og værdien til [i dag] -7 (uden mellemrum). Mens lidt dateret, kan du se Introduktion til databeregninger kan finde flere oplysninger.

 • Tabelvisning    Indeholder afkrydsningsfelter for hvert element, så brugere kan vælge flere liste- eller bibliotekselementer for at foretage massehandlinger. Dette kan spare masser af tid, hvis mange elementer på en liste eller i et bibliotek skal ændres. En bruger kan f.eks. vælge eller tjekke flere dokumenter ud.

 • Gruppér efter    Gruppeliste- og bibliotekselementer efter oplysninger i kolonnerne. Gruppér f.eks. elementerne i en opgave efter prioritet og procent fuldført.

 • Totaler    Viser oversigtsberegninger for kolonnerne i visningen, f.eks.: Antal, gennemsnit, maksimum, minimum. Ved at angive titelkolonnen til Antal i et dokumentbibliotek, viser visningen f.eks. antallet af dokumenter i visningen og i grupperne i visningen. De kolonner, der er tilgængelige for totaler, og de indstillinger der er tilgængelige for hver kolonne, er forskellige afhængigt af typen af kolonne, f.eks. tal, og typen af liste eller bibliotek, som visningen oprettes for.

 • Typografi    Fastsætter layoutet på visningen, som f.eks. et nyhedsbrev. Alle typografier er ikke tilgængelige for alle visningstyper.

  • Grundlæggende tabel    Viser elementer i rækker.
   En standardvisning

  • I boks    Viser elementerne på listen ved hjælp af et layout, der ligner visitkort. Denne typografi er kun tilgængelig for lister.
   Visning med typografien I boks

  • I boks, ingen etiketter    Minder om typografien I boks, men etiketterne for kolonnerne er ikke i visningen. Denne typografi er kun tilgængelig for lister.

  • Standard    Standardvisningen varierer afhængigt af listen eller bibliotekets type og konfiguration.

  • Dokumentdetaljer    Viser filerne i et bibliotek ved at bruge et layout, der minder om visitkort. Denne typografi er tilgængelig for de fleste biblioteker, men ikke lister.
   Visningen Dokumentdetaljer

  • Nyhedsbrev    Viser elementer i rækker med linjer mellem rækkerne.
   Visning med typografien Nyhedsbrev

  • Nyhedsbrev, ingen linjer    Viser elementer i rækker med skiftende skygger uden linjer mellem rækkerne.
   Visningen Nyhedsbrev, ingen linjer

  • Ruden Vis udskrift Viser navnet på elementerne i venstre side af siden. Når du peger på navnet på et element, vises de kolonner, der er valgt til visningen, i højre side af siden.
   Vis typografi i visningsruden

  • Nedtonet    Viser elementer i rækker med skiftende skygge.
   Visningen Nedtonet

 • Mapper    Markér Vis elementer i mapper for at få vist liste- eller biblioteksmapperne i visningen med elementerne. Markér Vis alle elementer uden mapper for kun at få vist liste- eller bibliotekselementerne i visningen, hvilket også kaldes en flad visning. Du kan muligvis også vælge, om den visning, du opretter, gælder i alle mapper, kun i mappen på øverste niveau eller i mapper med en bestemt indholdstype.

 • Elementbegrænsning    Du kan angive, hvordan mange elementer der vises på samme tid (batcher) i hver enkelt visning, eller det samlede antal elementer, som denne visning vil vise. Jo større batchen af elementer er i en visning, desto længere tid tager det at hente den i browseren.

 • Mobil    Du kan angive, at denne visning er til mobilenheder, er standardmobilvisningen for mobilenheder og det antal elementer, der skal vises i listevisningen Webdele for denne visning. Denne indstilling er ikke tilgængelig for lister og biblioteker. Visningen skal være en offentlig visning.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Typer af og indstillinger

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×