Opret og send mailpublikationer ved hjælp af Publisher

Mail kan være en effektiv og billig måde at holde kontakten med kunder. Når du bruger Microsoft Office Outlook 2007 som dit mailprogram, kan du hurtigt og nemt sende en publikation i en mail, mens du arbejder i Microsoft Office Publisher 2007.

Denne artikel indeholder

Vælg den bedste metode til maillevering

Opret en mailpublikation

Send en mailpublikation

Vælg den bedste metode til maillevering

Du kan bruge Office Publisher 2007 til at sende professionelle mails på en af følgende måder:

 • Send en mail på en enkelt side ved hjælp af Office Outlook 2007.

 • Opret en mailfletning med indhold, der er tilpasset hver modtager på adresselisten.

 • Send publikationen som en vedhæftet fil, f.eks. som en publikation, som en PDF-fil eller som en XPS-fil.

Før du beslutter, hvilken mulighed du vil bruge, skal du tænke over indholdet, dine værktøjer og kravene fra din målgruppe. Brug tabellen nedenfor til at hjælpe dig med at afgøre, hvilken mailmulighed du bedst kan bruge til dit formål.

Dine mål og målgruppens behov

Send som en meddelelse

Opret mailfletning

Send som publikation

Send som PDF eller XPS

Du ved ikke, hvilke HTML-aktiverede mailprogrammer modtagerne af din meddelelse bruger

X

X

X

Du ved ikke, om modtagerne har Publisher

X

X

X

Du ved, at modtagerne har Publisher

X

Du ønsker, at modtagerne skal kunne læse og udskrive indholdet i dets oprindelige format

X

X

Du vil sende en personlig meddelelse til hver modtager

X

Du vil sende publikationen ved hjælp af et mailprogram, der ikke er Outlook

X

X

Send en meddelelse

Når du sender en publikation som en mail, kan modtagerne læse meddelelsen i HTML-aktiverede mailklienter – f.eks. med Windows Live Hotmail, MSN Hotmail, AOL og Yahoo, og i Microsoft Outlook, Outlook Express og Windows Mail. Modtagerne behøver ikke at have Publisher installeret for at få vist meddelelsen, fordi den side du sender, vises i brødteksten i mailen.

Vigtigt: Denne indstilling kræver, at du bruger Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Outlook Express (version 5.0 eller nyere) eller Windows Mail som dit standardprogram til mail.

Hvordan indstiller jeg mit standardprogram til mail?

Windows Vista

 1. Klik på knappen Start Knapflade , og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. I Startside for Kontrolpanel, skal du klikke på Netværk og Internet, og derefter klikke på Internetindstillinger, eller i Klassisk visning skal du dobbeltklikke på Internetindstillinger.

 3. Klik på fanen Programmer i dialogboksen Egenskaber for Internettet.

 4. På fanen Programmer skal du klikke på Indstil programmer.

 5. I vinduet Standardprogrammer skal du klikke på Angiv dine standardprogrammer.

  • Under Programmer skal du klikke på det program, du vil bruge som dit standardprogram til mail, klikke på Benyt dette program som standard og derefter klikke på OK.

Microsoft Windows XP

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. I Kategorivisning skal du klikke på Netværk- og internetforbindelser, og derefter klikke på Internetindstillinger, eller i Klassisk visning skal du dobbeltklikke på Internetindstillinger.

 3. Klik på fanen Programmer i dialogboksen Egenskaber for Internettet.

 4. På listen Mail skal du klikke på pilen for at markere det mailprogram, du vil bruge, og derefter klikke på OK.

Bemærk: At gøre et program til standardprogram for mail, kontakter og kalender tilføjer eller konfigurerer ikke automatisk mailkonti i din Outlook-profil. Før du kan sende eller læse mails i Outlook, skal du også tilføje og konfigurere mailkontoen. Du kan se yderligere oplysninger om at tilføje og konfigurere mailkonti ved at klikke på links i sektionen Se også.

Nyhedsbrev som mailmeddelelse

Sende en vedhæftet fil

Når du sender en publikation som en vedhæftet fil, skal modtageren have det relevante program, der kan åbne den vedhæftede fil for at få vist publikationen, uanset om det er Office Publisher 2007 eller Microsoft Publisher 2003 til en publikation, Adobe Acrobat Reader til en PDF-fil eller Microsoft Windows XP eller Windows Vista for en XPS-fil.

Toppen af siden

Opret en mailpublikation

Du kan oprette en publikation, der kan sendes som en mail, på tre forskellige måder:

 • Du kan sende en eksisterende publikation som mailen.

 • Du kan starte med en af de mange foruddefinerede mailpublikationer.

 • Du kan starte med en tom publikation.

  Vigtigt: Hvis du vil bruge kommandoen Send mail i Office Publisher 2007, skal du have et af følgende programmer installeret på computeren:

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Outlook Express (version 5.0 eller nyere)

  • Windows Mail

Brug af mailfletning

Uanset hvordan du opretter publikationen i Office Publisher 2007, kan du indsætte en personlig note til hver modtager ved at oprette en mailfletning. Opret en mailfletning, når du vil sende et stort antal mails, der hovedsageligt er identiske, men hvor du også vil medtage nogle unikke oplysninger i hver mail. Du kan se flere oplysninger om mailfletning i afsnittet Opret mailfletning.

Baser en mail på en eksisterende publikation

Hvis du allerede har oprettet specifikke publikationer til at holde kontakten med dine kunder, kan du nemt udvide rækkevidden af din kommunikation ved at sende en af disse publikationer som en mail på en enkelt side. Hvis du f.eks. opretter et nyhedsbrev til kunder, kan du sende det – med alle dine store nyheder – som en mail.

Når du sender en mail i Office Publisher 2007, gør Publisher arbejdet for dig. Hvis der er flere sider i publikationen, har du mulighed for at sende den aktuelle side eller alle sider. Hvis du vælger at sende alle sider, kombinerer Publisher indholdet af alle sider til én-mailside. Du kan få vist denne side og omarrangere tekst og grafik. Du kan også indsætte indhold, som Publisher efterlod i opgaveruden Ekstra indhold, fordi Publisher ikke kunne afgøre, hvor du ville indsætte det.

Før du sender mailen, kontrollerer Designkontrol mailen for potentielle problemer, f.eks. skrifttyper, der ikke er egnet til at blive vist online (ikke-webklare skrifttyper) og tekst, der vil blive eksporteret som et billede (som øger filstørrelsen på mailen). Designkontrol foreslår løsninger for hvert af de problemer, som den finder.

Send en eksisterende publikation som en mail

 1. Åbn den publikation, der indeholder siden eller de sider, du vil sende som en mail.

 2. På menuen Filer skal du pege på Send mail og derefter klikke på Send som meddelelse.

 3. I dialogboksen Send som meddelelse skal du klikke på Send alle sider eller Send kun den aktuelle side, og klik derefter på OK.

  Bemærk: Hvis publikationen kun har én side, vises dialogboksen Send som meddelelse ikke.

 4. Hvis du har klikket på Send alle sider, skal du vælge, om du vil gemme den aktuelle publikation, før den formateres til mail, og derefter klikke på OK.

 5. Publisher arrangerer dit indhold på en enkelt side. Du kan omarrangere tekstfelter, billeder og andre objekter, som du kan i en publikation. Hvis du har indhold i opgaveruden Ekstra indhold i venstre side, skal du gøre et af følgende:

  • Du kan slette et element i opgaveruden Ekstra indhold, skal du klikke på pilen til højre for elementet og derefter klikke på Slet.

  • Hvis du vil indsætte det ekstra indhold fra opgaveruden i publikationen, skal du klikke på pilen til højre for hvert element og derefter klikke på Indsæt.

  • Hvis du vil flytte det ekstra indhold til Indholdsbiblioteket, skal du klikke på pilen til højre for hvert element og derefter klikke på Flyt til indholdsbiblioteket.

 6. Klik på Designkontrol over den øverste lineal i mailpublikationen. I opgaveruden Designkontrol i venstre side skal du bekræfte, at Kør e-mail-tjek (kun den aktuelle side) er markeret, og derefter gennemse listen over punkter, der skal løses, og hvordan du løser dem.

Start med en foruddefineret mailpublikation

Office Publisher 2007 indeholder mange design til flotte, effektfulde mailpublikationer, som du nemt kan sende som meddelelser.

Mailpublikationstyperne omfatter nyhedsbreve, breve, meddelelser om arrangementer og produktlister. For hver af disse mailpublikationstyper kan du vælge mellem 45 primære design for at oprette mails, der er i overensstemmelse med den øvrige virksomhedskommunikation og de øvrige marketingmaterialer, som du opretter i Office Publisher 2007. Du kan derefter tilpasse mailpublikationen ved at erstatte pladsholdertekst og grafik med dit eget indhold.

Mailskabeloner i Publisher

Start med en foruddefineret publikation

 1. Start Publisher.

 2. Klik på Mail på listen Publikationstyper.

 3. Klik på Nyere design eller Klassiske design under Mail.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på eksempelbilledet for det design, du vil bruge.

  • Søg efter yderligere design på skabeloner til mails på Microsoft Office Online.

   Sådan gør du

   Vigtigt: Du skal have oprettet forbindelse til internettet, inden du søger på Office Online efter skabeloner.

   1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

    • Klik på Se skabeloner fra Microsoft Office Online i kataloget Mail.

    • Skriv et nøgleord i feltet Søg efter skabeloner. Skriv f.eks. mail. Klik på Microsoft Office Online på listen, og klik derefter på den grønne knap Søg.

     Bemærk: Feltet Søg efter skabeloner findes oven over overskriften Mail.

   2. Klik på den ønskede skabelon.

 5. Vælg de ønskede indstillinger.

  Bemærk: Hvis du bruger en skabelon, som du har hentet fra Office Online, kan du ikke tilpasse designet, før du opretter publikationen.

  Du kan angive farveskema og skrifttypeskema samt indsætte dine firmaoplysninger, før du opretter publikationen. Gør et af følgende:

  • Klik på det ønskede farveskema og skrifttypeskema under Tilpas.

   Bemærk: For at forhindre teksten i publikationen konverteres til et billede, når du sender din mail, skal du vælge et webklart skrifttypeskema. Du kan finde oplysninger om webklare skrifttyper og webklare skrifttypeskemaer ved at klikke på et link i sektionen Se også.

  • Klik under Tilpas på det ønskede firmaoplysningssæt, eller opret et nyt.

 6. Klik på Opret.

 7. Erstat tekst og billeder i mailpublikationen med dit eget indhold.

  Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med tekst og grafik i Få tekst på siden i Publisher og Tip til arbejde med billeder.

 8. Gem en mailpublikation

Start med en tom publikation

Hvis du vil designe mailpublikationen fra bunden, kan du starte med en tom publikation.

 1. Start Publisher.

 2. Klik på Mail på listen Publikationstyper.

 3. Under Mail skal du klikke på Tomme størrelser.

 4. Klik på den ønskede tomme skabelon.

 5. Klik på det ønskede farveskema-, skrifttypeskema- og firmaoplysningssæt under Tilpas.

  Bemærk: For at forhindre teksten i publikationen konverteres til et billede, når du sender din mail, skal du vælge et webklart skrifttypeskema. Du kan finde oplysninger om webklare skrifttyper og webklare skrifttypeskemaer ved at klikke på et link i sektionen Se også.

 6. Klik på Opret.

 7. Klik på Layouthjælpelinjer i menuen Arranger, og klik derefter på fanen Margenhjælpelinjer.

 8. Tilføj tekst, billeder og evt. andre objekter i publikationen.

 9. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med tekst og grafik i Få tekst på siden i Publisher og Tip til arbejde med billeder.

 10. Gem en mailpublikation

Toppen af siden

Sende mailpublikationen

Når du er færdig med din publikation, er du klar til at sende den.

Se et eksempel, og send en mail

Når du sender en side som en mail, sendes mailen HTMLformat, og modtageren af mailen behøver ikke at have Office Publisher 2007 installeret for at få vist mailen. Den side, du sender, vises i brødteksten i mailen.

Du kan se mailen, før du sender den. Siden vises i din aktuelle webbrowser.

Vigtigt: Du kan sende en enkelt side som en mail, eller du kan få den vist, før du sender den, hvis du har Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Outlook Express (version 5.0 eller nyere) eller Windows Mail installeret på computeren. Du kan se yderligere oplysninger om at tilføje og konfigurere mailkonti ved at klikke på links i sektionen Se også.

 1. For at få vist mailen, som den vises, når den er sendt, skal du pege på Send mail på menuen Filer og derefter klikke på Vis mail.

  Den aktuelle meddelelse vises i din browser.

 2. På menuen Filer skal du pege på Send mail og derefter klikke på Send som meddelelse for at sende mailen.

 3. Skriv eller vælg modtagernes mailadresser i felterne Til og Cc i brevhovedet.

 4. Skriv titlen på mailen i feltet Emne.

 5. Vælg eventuelle andre ønskede indstillinger på værktøjslinjen i brevhovedet.

 6. Klik på Send.

Bemærk: 

 • Efter at du har fået vist et eksempel på siden vha. Vis mail, skal du sende siden som en mail til dig selv for at se, om du vil foretage nogle sidste ændringer, før du sender den til modtagerne. Når du sender siden til din egen mailkonto, kan du se, hvor stor filen er (hvis filstørrelsen kan være et problem for dine modtagere).

 • Udseendet af din mail kan variere en smule fra én modtagers mailprogram til en andens, afhængigt af det mailprogram, der bruges af modtageren. Hvis du vil vide, præcis hvordan din mail ser ud, når den åbnes i et bestemt mailprogram, skal du arrangere en test med en eller flere personer, der bruger dette program. Hvis de er i nærheden, kan du sende siden til dem og derefter se den i deres mailprogram. Eller du kan bede om deres feedback, før du sender mailen til en større målgruppe.

Send en publikation som en vedhæftet fil

Når modtagerne skal kunne læse og udskrive indholdet af publikationen i dens oprindelige format, skal du sende publikationen som en vedhæftet fil. Hvis du har Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Outlook Express (version 5.0 eller nyere) eller Windows Mail installeret på computeren, kan du sende en mail, der omfatter publikationen som en vedhæftet fil i et af disse formater:

 • En Publisher-publikation

 • En PDF-fil

 • En XPS-fil

Bemærk: Du kan kun gemme som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-systemprogram, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Få mere at vide under Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

Tip: Hvis du ikke bruger Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Outlook Express (version 5.0 eller nyere) eller Windows Mail som standard mailprogram, kan du publicere mailpublikationen som en PDF-fil eller en XPS-fil, og derefter kan du vedhæfte PDF- eller XPS-filen i en mail i dit mailprogram.

Når du sender en publikation som en vedhæftet fil, er det ikke nødvendigt at se et eksempel på udseendet i en browser, da mailmodtagerne åbner og viser publikationen i det tilhørende program, f.eks. Office Publisher 2007 eller Microsoft Publisher 2003 for en publikation, Adobe Acrobat Reader for en PDF-fil eller Microsoft Windows XP eller Windows Vista for en XPS-fil.

Sende en vedhæftet fil

 1. I menuen Filer skal du pege på Send mail og gøre et af følgende:

  • Hvis du vil sende publikationen som en vedhæftet publikation, skal du klikke på Send publikation som vedhæftet fil.

   Bemærk: Når du sender en Publisher-publikation som en vedhæftet fil i en mail, skal modtageren have Office Publisher 2007 eller Office Publisher 2003 installeret for at få vist publikationen.

  • Hvis du vil sende publikationen som en vedhæftet PDF-fil, skal du klikke på Send publikation som vedhæftet PDF-fil.

  • Hvis du vil sende publikationen som en vedhæftet XPS-fil, skal du klikke på Send publikation som vedhæftet XPS-fil.

 2. Skriv eller vælg modtagernes mailadresser i felterne Til og Cc i brevhovedet.

 3. Skriv titlen på mailen i feltet Emne.

 4. Vælg eventuelle andre ønskede indstillinger på værktøjslinjen i brevhovedet.

 5. Klik på Send.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×