Opret og brug dokumentkomponenter til indhold i Word-dokumenter

En række foruddefinerede blokke af tekst og formatering, kaldet dokumentkomponenter, er tilgængelige i Word og kan nemt indsættes. Der findes dokumentkomponenter overalt i Word, herunder forudformaterede sidehoveder, sidefødder, sidetal, tekstfelter, forsider, vandmærker, hurtige tabeller, indholdsfortegnelser, bibliografier og ligninger. De indbyggede dokumentkomponenter er tema-aktiverede, hvilket betyder, at hvis du ændrer dokumenttemaet, opdateres formaterne automatisk – endda i dokumentkomponentgallerier. Du kan tilpasse Dokumentkomponent-poster til dine behov, og du kan oprette brugerdefinerede dokumentkomponenter og føje dem til deres relevante gallerier.

Denne artikel indeholder

Find dokumentkomponenter

Indsæt eksisterende dokumentkomponenter

Opret nye dokumentkomponenter

Rediger egenskaberne for dokumentkomponenter

Slet dokumentkomponenter

Find dokumentkomponenter

Du kan få vist de mange dokumentkomponenter ved at søge i de forskellige gallerier (hvoraf de fleste, men ikke alle, findes på fanen Indsæt), eller du kan se hele samlingen på én gang ved at åbne Liste over dokumentkomponenter, som du finder ved at klikke på Indsæt > Hurtige dele.

Liste over dokumentkomponenter

Mens du får vist et dokumentkomponentgalleri, kan du hurtigt finde en dokumentkomponent på Liste over dokumentkomponenter ved at højreklikke på en dokumentkomponent, f.eks. en Forside eller et Sidehoved, og derefter klikke på Organiser og slet. Liste over dokumentkomponenter åbnes med posten markeret automatisk.

Toppen af siden

Indsæt eksisterende dokumentkomponenter

Du kan indsætte en dokumentkomponent i et dokument ved at klikke på Dokumentkomponent i det tilhørende galleri (f.eks. galleriet Tekstfelt på fanen Indsæt).

Her er nogle af de dokumentkomponentgallerier, du finder i Word.

Galleriet Forsider

Galleriet Bibliografi

Galleriet Sidefod

Galleriet Vandmærke

Du kan også bruge Liste over dokumentkomponenter til at gennemse og indsætte en dokumentkomponent i dokumentet ved at klikke på Indsæt > Hurtige dele > Liste over dokumentkomponenter.

Vælg Liste over dokumentkomponenter i menuen Hurtige dele

Bemærk!: Hvis du vil indsætte dokumentkomponenter ved hjælp af tastaturet, skal du skrive navnet på dokumentkomponenten i dokumentet og derefter trykke på F3.

Du kan føje et dokumentkomponentgalleri til værktøjslinjen Hurtig adgang ved at højreklikke på galleriknappen på båndet og derefter klikke på Føj til værktøjslinjen Hurtig adgang. Nogle dokumentkomponentgallerier, f.eks. Forside, Indholdsfortegnelse og Hurtig tabel, indeholder flere kommandoer i genvejsmenuen. Hvis du f.eks. højreklikker på en dokumentkomponent i galleriet Forsider, finder du Indsæt i starten af dokumentet, Indsæt ved aktuelle dokumentplacering, Indsætter i starten af sektionen, Indsæt i slutningen af sektionen eller Indsæt i slutningen af dokumentet. Hvis du højreklikker på en dokumentkomponent i galleriet Hurtige tabeller, som findes på fanen Indsæt under indstillingerne for Tabel, kan du også finde Indsæt i sidehovedet (starten af den aktuelle side) og Indsæt i sidefoden (slutningen af den aktuelle side)

Dokumentkomponent-kommandoer i galleriet Hurtige tabeller

Når du indsætter en dokumentkomponent i dokumentet, kan du tilpasse dokumentkomponentens formatering og egenskaber, uden at det påvirker den dokumentkomponent, der er gemt i skabelonen.

Toppen af siden

Opret nye dokumentkomponenter

Ofte anvendt dokumentindhold, f.eks. ét eller flere afsnit med data, logoer, grafik, specialformaterede sidehoveder eller sidefødder, standardtabeller eller ligninger, kan nemt omdannes til en dokumentkomponent.

 1. Markér de data, du vil gøre til en genanvendelig dokumentkomponent.

 2. På fanen Indsæt skal du klikke på Hurtige dele, og derefter skal du klikke på Gem markering i galleri over hurtige dele, eller tryk på Alt+F3.

 3. Dialogboksen Opret ny dokumentkomponent vises, hvor du kan navngive, klassificere, beskrive og bestemme placeringen af dokumentkomponenten.

  Dialogboksen Opret nyt dokumentkomponent

Tip!: Hvis du vil medtage al afsnitsformatering, f.eks. typografi, linjeafstand, indrykning, justering osv., skal du vælge afsnitstegnet (¶) sammen med dit indhold. Hvis du ikke allerede får vist formateringsmærker, skal du gå til fanen Hjem, og i gruppen Afsnit skal du klikke på knappen Vis/skjul ¶ for at slå formateringsmærker til/fra og få bekræftet, om du har brugt afsnitsmærket i din markering. Hvis du ikke medtager afsnitsmærket, matcher den indsatte dokumentkomponent det aktuelle afsnits formatering.

Dialogboksen Opret ny dokumentkomponent indeholder følgende indstillinger:

 • Navn     Angiv et entydigt navn til dokumentkomponenten. Hvis du har et sæt relaterede dokumentkomponenter, kan du overveje at starte alle navnene med det samme første ord for at gruppere stykkerne sammen, når det er nødvendigt, f.eks. Årsrapportforside, Årsrapportsidehoved eller Årsrapporttabel.

 • Galleri     Føj nye dokumentkomponenten til et bestemt galleri, f.eks. Forsider, Sidetal, Sidehoveder, Sidefødder, Hurtige tabeller, Vandmærker og så videre. Hvis din dokumentkomponent er en generel dokumentkomponent og ikke er relateret til et eksisterende galleri, skal du bruge Hurtige dele, så de vises under galleriet Hurtige dele.

 • Kategori     Placer dokumentkomponenten i en kategori, der vises i gallerierne med dokumentkomponenter og på Liste over dokumentkomponenter. Overvej at oprette en ny kategori til din virksomhed eller afdeling, så alle de tilknyttede dokumentkomponenter anbringes i den samme kategori i alle gallerierne med dokumentkomponenter, og så du hurtigt kan sortere dem på listen over dokumentkomponenter.

  Tip!: Hvis du vil vise dine dokumentkomponenter øverst i dokumentkomponentgallerierne, skal du oprette et navn til kategorien, der starter med et symbol, f.eks. en stjerne, eller sætte navnet i parenteser.

 • Beskrivelse     Angiv en kort beskrivelse, som kan minde dig om og informere andre om hovedformålet med dokumentkomponenten. Beskrivelserne vises som udvidede skærmtip i galleriet Dokumentkomponent (forudsat at Vis funktionsbeskrivelser i skærmtip er aktiveret i Word-indstillinger), og de vises også under indholdsruden, når du vælger en dokumentkomponent på Liste over dokumentkomponenter.

 • Gem i     Dokumentkomponenter kan kun gemmes i skabeloner. Du kan gemme dokumentkomponenter i Dokumentkomponenter.dotx (valgt som standard), Normal.dotm eller en global skabelon, så de er tilgængelige for alle åbne dokumenter. De kan også gemmes i en dokumentskabelon, der kun gør dokumentkomponenter tilgængelige for dokumenter, der anvender den pågældende skabelon. Listen Gem i indeholder Dokumentkomponenter.dotx, Normal.dotm, indlæste globale skabeloner, den vedhæftede dokumentskabelon til det aktive dokument, hvis det er en anden skabelon end Normal.dotm, og en eventuel gemt skabelon, hvis den er åben og den aktuelle fil. Hvis du opretter dokumentkomponenter til at dele med andre, bør du gemme dem i en separat skabelon, så du kan distribuere dem.

 • Indstillinger     Angiv, om dokumentkomponenten skal indsættes kun som indhold på markørens placering (velegnet til indhold som f.eks. ligninger), indsættes i dens eget afsnit (velegnet til afsnit eller overskrifter) eller indsættes på sin egen side (der indsættes et sideskift før og efter dokumentkomponenten).

  Tip!: Brug galleriet Gem markering i gallerinavn, som findes nederst i dokumentkomponentgallerierne, for at få hurtigt adgang til dialogboksen Opret ny dokumentkomponent og automatisk vælge det tilsvarende galleriet i dialogboksen.

Toppen af siden

Rediger egenskaberne for dokumentkomponenter

Du kan ændre egenskaberne for en dokumentkomponent – herunder ændre skabelonen Gem i – ved at ændre oplysningerne i dialogboksen Rediger dokumentkomponent, som ligner meget dialogboksen Opret ny dokumentkomponent. Hvis du vil redigere egenskaber for dokumentkomponenten, skal du åbne dialogboksen Rediger dokumentkomponent på en af to måder:

 • Højreklik på et gallerielement, og vælg Rediger egenskaber.

 • Klik på Hurtige dele på fanen Indsæt, klik på Liste over dokumentkomponenter, vælg navnet på dokumentkomponenten på listen, og klik på knappen Rediger egenskaber.

Når du åbner dialogboksen Rediger dokumentkomponent, skal du foretage de ønskede ændringer og klikke på OK for at lukke dialogboksen. Du bliver spurgt, om du vil omdefinere dokumentkomponenten. Hvis du klikker på Ja, træder ændringerne i kraft øjeblikkeligt.

Du kan også omdefinere en dokumentkomponent, f.eks. ændre indholdet eller formateringen. Du skal blot foretage dine ændringer, og markere indholdet. På fanen Indsæt skal du klikke på Hurtige dele > Gem markering i galleri over hurtige dele, eller tryk på Alt+F3. I dialogboksen Opret ny dokumentkomponent skal du skrive det samme navn som den dokumentkomponent, du vil omdefinere, og foretage eventuelle andre nødvendige ændringer, f.eks. ændre galleriet eller kategorien. Når du klikker på OK, vises der en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil omdefinere indtastningen.

Toppen af siden

Slet dokumentkomponenter

Hvis du vil slette indhold, der er oprettet ved at indsætte en dokumentkomponent, skal du blot slette indholdet, ligesom du ville gøre med andet indhold. Hvis du vil slette en dokumentkomponentpost, skal du markere dokumentkomponenten på listen over dokumentkomponenter (Indsæt > Hurtige dele > Liste over dokumentkomponenter) og derefter klikke på Slet.

Toppen af siden

Se også

Brug Hurtige dele og Autotekst i Word

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×