Opret en kontaktgruppe eller distributionsliste i Outlook

Brug en kontaktgruppe (tidligere kaldet en "distributionsliste") til at sende en mail til flere personer – et projektteam, en bestyrelse eller måske en gruppe af venner. Sådan opretter du en kontaktgruppe:

Dialogboksen Kontaktpersongruppe

Du kan finde oplysninger om kontaktgrupper i Mac i Opret en kontaktgruppe i Outlook til Mac.

 1. På navigationslinjen skal du klikke på Personer.

  • For Outlook 2013: Personer

  • For Outlook 2016: Personer

 2. Vælg, hvor du vil tilføje kontaktgruppen, under Mine kontakter. Klik på Kontakter for dette eksempel.

 3. Klik på Hjem > Ny kontaktgruppe.

 4. Skriv et navn for gruppen i feltet Navn under fanen Kontaktgruppe.

 5. Klik på Tilføj medlemmer, og tilføj derefter personer fra adressekartoteket eller listen over kontakter.

  Føje medlemmer til en ny gruppe

  Bemærk: Hvis du vil tilføje en person, der ikke findes i dit adressekartotek eller dine kontakter, skal du oprette eller tilføje en person som en kontakt.

 6. Klik på Gem og luk .

  Hvis du vil lære mere om, hvordan du bruger den nye kontaktgruppe, skal du se Sende en mail til en kontaktgruppe.

Hvis du altid sender mails til den samme gruppe af personer, kan du oprette en kontaktgruppe (tidligere kaldet en distributionsliste), der indeholder alle modtagerne, ud fra en tidligere mail, du har sendt til dem. Næste gang du vil kontakte dem eller planlægge et møde med dem, kan du føje kontaktgruppen til linjen TIL i meddelelsen i stedet for at tilføje personerne en ad gangen.

 1. Åbn en mail, der blev sendt til de personer, du vil medtage i kontaktgruppen.

 2. Fremhæv alle navnene med musen i feltet Til eller Cc.

  Markér personerne i mailen

 3. Højreklik på markeringen, og klik derefter på Kopiér, eller tryk på Ctrl+C.

 4. Klik på Personer i Outlook (ikke i den åbne mail).

  Tip:  Hvis kontaktlisten ikke vises, skal du klikke på Personer igen.

  Klik på Personer

 5. Klik på Hjem > Ny kontaktgruppe.

  Klik på Ny kontaktgruppe på fanen Hjem

 6. Skriv et navn på din kontaktgruppe, såsom Særlige projekter.

 7. Klik på Tilføj medlemmer > Fra kontakter i Outlook.

  Tilføj medlemmer fra kontakter i Outlook

 8. Højreklik i feltet Medlemmer i det vindue, der åbner, og klik på Sæt ind, eller tryk på Ctrl+V.

 9. Klik på OK.

  Personerne fra mailen vises som en medlemsliste for din kontaktgruppe.

  Din nye kontaktgruppe bør nu indeholde personer

 10. Klik på Gem og luk.

Kontaktgrupper vises på din liste over kontakter sammen med enkeltpersoner. Du kan se forskellen på de ikoner, der vises til venstre for navnene i listevisningen. Kortikonet er til individuelle kontakter, og personikonet er til kontaktgrupper.

Personikoner angiver kontaktgrupper, og kortikoner angiver individuelle kontakter

Du kan altid tilføje personer eller fjerne personer fra kontaktgruppen senere.

Hvis du har mange forretningskontakter eller personlige kontakter, som du har skrevet ind i et Excel-regneark, kan du importere dem direkte i Outlook.

Du kan derefter oprette en kontaktgruppe (tidligere kaldet en "distributionsliste") ud fra de importerede kontaktoplysninger. Med en kontaktgruppe kan du sende mails og mødeinvitationer til personer uden at skulle tilføje hvert enkelt navn hver gang.

Desværre kan du i Outlook ikke oprette en kontaktgruppe ud fra en liste over kontakter i Excel. Men du kan gøre det ved at følge disse fire trin:

 1. Gør dine kontaktdata klar til import.

 2. Importér oplysningerne.

 3. Knyt kolonnerne i Excel-regnearket til de relevante felter i Outlook.

 4. Opret din kontaktgruppe.

Trin 1: Gem dine kontaktoplysninger fra Excel i en fil, som kan importeres i Outlook

I Outlook kan du ikke importere projektmapper med flere ark, men du kan importere semikolonseparerede filer (.csv-filer). Sådan gemmer du din projektmappe som en .csv-fil:

 1. Klik på det regneark i projektmappen, som indeholder de oplysninger, du vil importere i Outlook.

 2. Klik på Filer > Gem som.

 3. Vælg, hvor du vil gemme filen.

 4. Vælg CSV (MS-DOS) (*.csv) i feltet Filtype for at give filen et filnavn, og klik på Gem.

 5. Hvis du får vist meddelelsen "Den valgte filtype indeholder ikke projektmapper, der kan indeholde flere ark", skal du klikke på OK. Meddelelsen fortæller blot, at der er begrænsninger i .csv-filen – der sker ikke noget med din oprindelige projektmappe (.xlsx-filen).

 6. Når du får vist meddelelsen "Nogle funktioner i projektmappen kan gå tabt", skal du klikke på Ja for at gemme det aktuelle regneark som en CSV-fil. Den oprindelige projektmappe (.xlsx-filen) lukkes, men der foretages ikke nogen ændringer i den.

 7. Luk csv-filen.

Du er nu færdig i Excel og kan starte importen i Outlook.

Trin 2: Start importen

 1. Klik på Filer > Åbn og eksportér > Importér/eksportér i Outlook.

  Importér/eksportér

  Dette starter guiden Import og eksport.

 2. Vælg Importér fra et andet program eller en anden fil, og klik derefter på Næste.

  Guiden Importér og eksportér

 3. Vælg Semikolonseparerede værdier, og klik på Næste.

 4. Klik på Gennemse, og vælg den gemte csv-fil.

 5. Under Indstillinger kan du vælge, om du vil erstatte dubletter (eksisterende kontakter), oprette dubletter eller undlade at importere dubletter. Du bør overveje følgende:

  • Hvis du erstatter dubletter, slettes de eksisterende kontakter, hvis Outlook finder en kontakt med det samme navn (eller et andet felt som beskrevet i afsnittet om tilknytning herunder). Hvis du allerede har oplysninger på nogle af de samme kontakter i Outlook, kan du i stedet vælge at oprette dubletter.

  • Det er mere sikkert at oprette dubletter, da du kan rydde op i dem senere.

  • Hvis du er sikker på, at oplysningerne for eksisterende kontakter i Outlook er de samme som for kontakterne i importfilen, kan du vælge ikke at importere dubletter. Så er det kun nye kontakter, der importeres i Outlook.

 6. Klik på Næste, og vælg, hvor du vil gemme dine nye, importerede kontakter. Kontakter skal vælges som standard. Hvis du vil bruge en anden mappe, kan du rulle for at finde den mappe, du vil bruge.

 7. Klik på Næste.

 8. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet ud for Importér "MineKontakter.csv" (hvis du har kaldt filen det) er markeret.

 9. Du skal ikke klikke på Udført endnu, fordi du skal knytte nogle af kolonnerne i csv-filen til kontaktfelter i Outlook.

Trin 3: Knyt kolonnerne i din CSV-fil til kontaktfelter i Outlook

 1. Klik på knappen Forbind brugerdefinerede felter. Feltet Forbind brugerdefinerede felter vises.

  • Under Fra vises der er felt med kolonnenavnene i csv-importfilen.

  • Under Til kan du se de felter, der som standard bruges til kontakter i Outlook. Hvis et af felterne stemmer med en kolonne i csv-filen, vises kolonnen under Forbundet med.

   Dialogboksen Forbind brugerdefinerede felter

 2. Du er muligvis nødt til at tilknytte nogle af felterne manuelt. I det følgende eksempel indeholder importfilen kontakternes telefonnummer i kolonnen Privattelefon. Dette felt findes ikke i Outlook, hvor det i stedet hedder Telefon (privat).

  Knyt felter i importfilen til felter i Outlook

 3. Træk Privattelefon fra ruden til venstre, og slip den på Telefon (privat) i den højre rude.

  Privattelefon vises nu i kolonnen Forbundet med.

  Tilknyttede felter

 4. Træk resten af værdierne i venstre rude til de relevante Outlook-felter i den højre rude ét felt ad gangen. Du kan f.eks. trække Adresse til enten Gade (privat) eller Gade (arbejde), afhængigt af typen af adresser.

 5. Klik på OK og Udført.

  Dine kontakter er nu importeret i Outlook.

  Kontakter

Nu er kontakterne importeret i Outlook, og du mangler kun at oprette kontaktgruppen.

Trin 4: Opret din kontaktgruppe

 1. Klik på Personer.

  Klik på Personer

 2. Vælg, hvor du vil tilføje kontaktgruppen, under Mine kontakter. Klik på Kontakter for dette eksempel.

 3. Klik på Hjem > Ny kontaktgruppe.

  Klik på Ny kontaktgruppe på fanen Hjem.

 4. Skriv et navn for gruppen i feltet Navn under fanen Kontaktgruppe.

 5. Klik på Tilføj medlemmer > Fra kontakter i Outlook.

 6. Hold Ctrl nede, klik på de importerede kontakter, og klik derefter på Medlemmer for at føje dem til kontaktgruppen.

 7. Klik på OK.

 8. Klik på Gem og luk .

Se også

Føje personer til en kontaktgruppe

Rediger visningen på navigationslinjen

I Outlook 2010 er der ikke et maksimalt antal navne, som du medtage i en kontaktgruppe.

Oprette en kontaktpersongruppe

 • Oprette en kontaktgruppe med nye navne eller navne i adressekartoteket    

  1. I Kontaktpersoner skal du under fanen Startside i gruppen Ny klikke på Ny kontaktgruppe.

   Kommandoen Ny kontaktgruppe på båndet

  2. Skriv et navn for kontaktgruppen i feltet Navn.

  3. På fanen Kontaktgruppe skal du i gruppen Medlemmer klikke på Tilføj medlemmer og derefter klikke på Fra Outlook-kontakter, Fra adressekartoteket eller Ny mailkontakt.

  4. Hvis du tilføjer en ny mailkontakt, skal du angive oplysningerne for personen i dialogboksen Tilføj nyt medlem.

   Hvis du tilføjer et medlem fra Outlook-kontakter eller et Adressekartotek, kan du gøre følgende:

   1. I rullelisten Adressekartotek skal du klikke på det Adressekartotek, der indeholder de mailadresser, som du vil medtage i din kontaktgruppe.

   2. I listen over navnene skal du klikke på de navne, du ønsker og derefter klikke på Medlemmer. Du kan tilføje navne fra forskellige adressekartoteker til den samme kontaktgruppe.

  5. Gør dette for hver person, du vil føje til kontaktgruppen, og klik derefter på OK.

   Kontaktgruppen er gemt i mappen Kontakter under det navn, du giver den.

 • Oprette en kontaktgruppe ved at kopiere navne fra en mail    

  1. I den meddelelse, du vil kopiere navnene fra, skal du klikke på navnene i feltet Til eller Cc.

  2. Højreklik på markeringen, og klik derefter på Kopiér.

  3. I Mail skal du på fanen Startside i gruppen Ny klikke på Nye elementer, klik derefter på Flere elementer, og klik så på Kontaktgruppe.

  4. Skriv et navn for kontaktgruppen i feltet Navn.

  5. På fanen Kontaktgruppe skal du i gruppen Medlemmer klikke på Tilføj medlemmer, og klik derefter på enten Fra Outlook-kontakter eller Fra adressekartoteket.

  6. Nederst i dialogboksen Vælg medlemmer skal du højreklikke i feltet Medlemmer, og klik derefter på Indsæt.

Bemærk:  Et medlem behøver ikke at være i dit adressekartotek for at blive føjet til kontaktgruppen. Medlemmets navn og mailadresse medtages, når du kopierer og indsætter fra den oprindelige mail.

Når du modtager en meddelelse, der indeholder en kontaktgruppe, som du vil bruge, kan du gemme den i dine Kontakter.

 1. Åbn den meddelelse, der indeholder kontaktgruppen.

 2. I feltet Til eller Cc skal du højreklikke på kontaktgruppen og derefter klikke på Tilføje til Outlook-kontakter.

Vis mig navnene i en kontaktgruppe

Gør et af følgende:

 • Vise navnene i adressekartoteket

  1. Klik på Til i en ny meddelelse.

  2. I rullelisten Adressekartotek skal du klikke på det adressekartotek, der indeholder de mailadresser, som du ønsker oplysninger om.

   Tip: Kan du ikke se den rette kontaktgruppe? Du skal muligvis først tilføje et adressekartotek .

  3. Søg efter navnet på kontaktgruppen, eller skriv det i feltet Søg.

  4. I listen Navn skal du højreklikke på den kontaktgruppe, du ønsker, og derefter klikke på Egenskaber.

 • Få vist navnene i overskriften på en meddelelse eller mødeindkaldelse

  1. I feltet Til skal du klikke på plustegnet (+) ud for navnet på kontaktgruppen.

   Bemærk:  Når listen er udvidet, kan du skjule den igen i den pågældende meddelelse.

 1. I Kontakter skal du åbne kontaktgruppen.

  Bemærk:  I listevisninger er kontaktgrupper markeret med ikonet for kontaktgruppe Knapflade .

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Tilføje en adresse fra et adressekartotek eller en mappe med kontakter    

   1. På fanen Kontaktgruppe skal du i gruppen Medlemmer klikke på Tilføj medlemmer, og derefter klikke på enten Fra Outlook-kontakter eller Fra adressekartoteket.

   2. I rullelisten Adressekartotek skal du klikke på det adressekartotek, der indeholder de mailadresser, som du vil medtage i din kontaktgruppe.

   3. Søg efter det ønskede navn, eller skriv det i feltet Søg.

   4. Klik på navnet, og klik derefter på Medlemmer i listen Navn. Gør dette for hver person, du vil føje til kontaktgruppen, og klik derefter på OK.

  • Tilføje en adresse, der ikke er i en mappe med kontakter eller et adressekartotek    

   1. På fanen Kontaktgruppe skal du i gruppen Medlemmer klikke på Tilføj medlemmer og derefter klikke på Ny mailkontakt.

   2. Skriv oplysningerne til mailadressen, og klik derefter på OK.

  • Fjerne et navn    

   1. I listen over navne skal du klikke på det navn, du vil fjerne, og derefter klikke på Fjern medlem i gruppen Medlemmer på fanen Kontaktgruppe.

Se også

Del en mappe med kontaktpersoner med andre

Oprette en distributionsliste

Distributionslister gemmes som standard i din mappe Kontakter. Hvis du bruger en Microsoft Exchange-konto, kan din global adresseliste indeholde globale distributionslister, som er tilgængelige for alle, der bruger det pågældende netværk. Personlige distributionslister, som du opretter i din mappe Kontakter, er kun tilgængelige for dig, men du kan dele dem ved at sende dem til andre.

Hvor mange navne kan jeg medtage i en distributionsliste?

Det maksimale antal navne, der kan medtages i en distributionsliste, afhænger af størrelsen på selve kontaktfilerne (for hver kontakt). Der er ingen klare regler, men generelt kan en distributionsliste indeholde mellem 50-70 navne og mailadresser. Det maksimale antal mailadresser med minimal filstørrelse for kontakter, er cirka 125, og dette kan omfatte andre distributionslister.

Du kan finde flere oplysninger i Knowledge Base-artiklen om den maksimale størrelse for distributionslister.

Gør et af følgende:

 • Oprette en distributionsliste ved hjælp af navne i adressekartoteket    

  1. I menuen Filer skal du pege på Ny og derefter klikke på Distributionsliste.

  2. I feltet Navn skal du skrive navnet på din distributionsliste. (F.eks. "Politiske venner").

  3. På fanen Distributionsliste skal du klikke på Vælg medlemmer.

  4. I rullelisten Adressekartotek skal du klikke på det adressekartotek, der indeholder de mailadresser, som du vil medtage i distributionslisten.

   Listen Adressekartoteker

  5. Skriv et navn, som du vil medtage, i feltet Søg. Når det navn, du søger efter, vises i nedenstående liste, skal du klikke på den og derefter klikke på Medlemmer.

  6. Gør dette for hver person, du vil føje til distributionslisten, og klik derefter på OK.

   Hvis du vil tilføje en længere beskrivelse af distributionslisten, skal du klikke på Noter på fanen Distributionsliste og derefter skrive teksten.

   Distributionslisten er gemt i mappen Kontakter under det navn, du giver den.

 • Oprette en distributionsliste ved at kopiere navne fra en mail    

  1. I den meddelelse, du vil kopiere navnene fra, skal du vælge navnene i feltet Til eller Cc.

  2. Højreklik på dit valg, og klik derefter på Kopiér i genvejsmenuen.

  3. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik på Distributionsliste under Opret nyt Outlook-element.

  4. På fanen Distributionsliste skal du klikke på Vælg medlemmer i gruppen Medlemmer.

  5. Nederst i dialogboksen Vælg medlemmer skal du højreklikke i feltet Medlemmer og derefter klikke på Indsæt på genvejsmenuen.

   Bemærk: Et medlem behøver ikke at være i dit adressekartotek for at kunne blive føjet til distributionslisten. Medlemmets navn og mailadresse medtages, når du kopierer og indsætter fra den oprindelige mail.

  6. Klik på OK.

  7. Skriv et navn på distributionslisten i feltet Navn.

  8. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger under fanen Distributionsliste.

Distributionslister gemmes som standard i din mappe Kontakter. Når du modtager en distributionsliste fra en anden person, kan du gemme den til dine kontakter.

 1. Åbn den meddelelse, der indeholder distributionslisten.

 2. Højreklik på distributionslisten i sidehovedet i meddelelsen, og klik derefter på Tilføje til Outlook-kontakter i genvejsmenuen.

Du kan redigere en distributionsliste ved at tilføje eller slette navne.

Vis mig navnene i en distributionsliste

Gør et af følgende:

 • Vise navnene i adressekartoteket

 • Klik på Til i en ny meddelelse.

 • I rullelisten Adressekartotek skal du klikke på det adressekartotek, der indeholder den distributionsliste, som du ønsker oplysninger om.

 • I feltet Søg skal du skrive navnet på distributionslisten.

 • I listen Navn skal du højreklikke på distributionslisten, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen.

  Hvorfor kan jeg ikke se listen Navn i adressekartoteket?

  Du kan have brugt søgeindstillingen Flere kolonner sidste gang, du brugte adressekartoteket. Klik på Kun navn ud for Søg for at gendanne listevisningen Navn.

 • Få vist navnene i overskriften på en meddelelse eller mødeindkaldelse

  • I feltet Til skal du klikke på plustegnet (+) ud for navnet på distributionslisten.

   Bemærk:  Når listen er udvidet, kan du skjule den igen. Distributionslister i feltet Mail på en kontakt kan ikke udvides

 1. Åbn distributionslisten i Kontakter.

  Bemærk: I listevisninger er distributionslister markeret med Knapflade .

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Tilføje en adresse fra et adressekartotek eller en mappe med kontakter    

   1. På fanen Distributionsliste skal du klikke på Vælg medlemmer.

   2. I rullelisten Adressekartotek skal du klikke på det adressekartotek, der indeholder de mailadresser, som du ønsker i distributionslisten.

   3. Skriv et navn, som du vil medtage, i feltet Søg.

   4. Klik på navnet, og klik derefter på Medlemmer i listen Navn. Gør dette for hver person, du vil føje til distributionslisten, og klik derefter på OK.

    Hvorfor kan jeg ikke se listen Navn i adressekartoteket?

    Du kan have brugt søgeindstillingen Flere kolonner sidste gang, du brugte adressekartoteket. Klik på Kun navn ud for Søg for at gendanne listevisningen Navn.

  • Tilføje en adresse, der ikke er i en mappe med kontakter eller et adressekartotek    

   1. På fanen Distributionsliste skal du klikke på Tilføj ny.

   2. Skriv oplysningerne til mailadressen, og klik derefter på OK.

  • Slette et navn    

   1. Klik på navnet, og klik derefter på Fjern.

En distributionsliste er en gruppe mailadresser, som du opretter og føjer til Outlook-adressekartoteket som en enkelt mailadresse. Når du sender en meddelelse til en distributionsliste, sendes den til hver mailadresse på listen.

Gør et af følgende:

 • Opret en distributionsliste ved hjælp af navne i adressekartoteket    

  1. I menuen Filer skal du pege på Ny og derefter klikke på Distributionsliste.

  2. Skriv et navn i feltet Navn.

  3. På fanen Distributionsliste skal du klikke på Vælg medlemmer.

  4. I rullelisten Adressekartotek skal du klikke på det adressekartotek, der indeholder de mailadresser, som du ønsker i distributionslisten.

  5. Skriv et navn, som du vil medtage, i feltet Søg. På listen herunder skal du klikke på navnet og derefter på Medlemmer. Gør dette for hver person, du vil føje til distributionslisten, og klik derefter på OK.

   Hvis du vil tilføje en længere beskrivelse af distributionslisten, skal du klikke på Noter på fanen Distributionsliste og derefter tilføje beskrivelsen.

   Distributionslisten er gemt i mappen Kontakter under det navn, du giver den.

 • Opret en distributionsliste ved at kopiere navne fra en mail    

  1. I den mailmeddelelse, du vil kopiere navnene fra, skal du vælge navnene i feltet Til eller Cc.

  2. Højreklik på dit valg, og klik derefter på Kopiér i genvejsmenuen.

  3. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik på Distributionsliste under Opret nyt Outlook-element.

  4. På fanen Distributionsliste skal du klikke på Vælg medlemmer i gruppen Medlemmer.

  5. Nederst i dialogboksen Vælg medlemmer skal du højreklikke i feltet Medlemmer og derefter klikke på Indsæt på genvejsmenuen.

   Bemærk: Et medlem behøver ikke at være i dit adressekartotek for at kunne blive føjet til distributionslisten. Medlemmets navn og mailadresse medtages, når du kopierer og indsætter fra den oprindelige mail.

  6. Klik på OK.

  7. Skriv et navn på distributionslisten i feltet Navn.

  8. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger under fanen Distributionsliste.

Du kan finde flere oplysninger om distributionslister, f.eks. hvordan du tilføjer navne eller sender en meddelelse til en del af en liste, i Opret og rediger en kontaktgruppe eller distributionsliste.

Opret en Outlook-kontaktgruppe

Når du organiserer individuelle kontakter i mapper, kan du organisere dine relaterede kontaktmapper i grupper i Navigationsrude, for at de altid er synlige og let tilgængelige.

Tip: Lad altid dine kontaktmapper være synlige ved at gøre gruppen åben eller "udvidet", eller skjul gruppen for at få mere plads. Klik på pilene i gruppeoverskriften for at udvide og skjule gruppen.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×