Opret en grundlæggende præsentation i PowerPoint

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Bruge PowerPoint til at hurtigt og nemt oprette en grundlæggende præsentation. PowerPoint indeholder også mange funktioner, som du kan bruge til at forbedre og forbedre dit arbejde.

Bemærk: Du kan læse mere om PowerPoint 2016 eller PowerPoint 2013 i Grundlæggende opgaver til oprettelse af en PowerPoint-præsentation.

Følgende er en række opgaver med beskrivelser af hver opgave og links til hver af de procedurer, som du kan bruge til at opbygge din præsentation. Afhængigt af kompleksiteten af præsentationen behøver du muligvis ikke at udføre alle de procedurer, der refereres til i denne artikel. Selvom du kan udføre procedurerne i vilkårlig rækkefølge, anbefales den rækkefølge, der er vist nedenfor.

Links til artikler med hjælp

Denne artikel indeholder:

Lær arbejdsområdet i PowerPoint at kende

En hurtig rundvisning i at arbejde i et PowerPoint-vindue

Navngiv og gem præsentationen

Fremgangsmåder til at navngive og gemme din præsentation

Tilføje, arrangere og slette slides

Fremgangsmåder til at tilføje, omarrangere eller slette slides i din præsentation

Føje tekst til et dias

Fremgangsmåder til at:

 • Føje tekst til et tekstfelt

 • Tilføje tekst, der er en del af en figur

 • Tilføje tekst, der er uafhængigt af en figur

Anvend en skabelon i præsentationen

Fremgangsmåder til at:

 • Anvend en indbygget skabelon til PowerPoint

 • Anvend en skabelon, som du har oprettet og derefter gemt på computeren

 • Hent en gratis PowerPoint-skabelon fra Office.com eller en tredjeparts websted, og anvend den til din præsentation

  Tip: Du kan spare tid ved at anvende en foruddefineret skabelon.

Anvend et tema for at føje farve og typografi til din præsentation

Fremgangsmåder til at tilføje farve og formatere og anvende effekter til tekst og andre elementer i en præsentation

Tip: Hvis du har anvendt en foruddefineret skabelon, vil du sandsynligvis ikke ændre temafarver, skrifttyper og typografier.

Indsætte et billede

Fremgangsmåder til at tilføje et foto eller billeder

Tilføj, rediger eller slet figurer

Fremgangsmåder til at tilføje, ændre og slette mange forskellige figurer

Indsætte et skærmbillede eller skærmklip

Fremgangsmåder til at indsætte et hentet skærmbillede og andet indhold

Opret SmartArt-grafik

Fremgangsmåder til at oprette flotte illustrationer blot med nogle få klik med musen.

Tilføj slidenumre, sidetal eller dato og klokkeslæt

Fremgangsmåder til at føje slidenumre, sidetal eller dato og klokkeslæt til slides, noter og uddelingskopier

Oprette et link

Fremgangsmåder til at:

 • Oprette et link til en slide i den samme præsentation

 • Oprette et link til en slide i en anden præsentation

 • Oprette et link til en side eller fil på internettet

 • Oprette et link til en mailadresse

 • Oprette et link til en ny fil

Lever og distribuer præsentationen

Indeholder et link til fremgangsmåder for de mange forskellige metoder, du kan levere eller distribuere en præsentation på

Få vist talerens noter privat, mens du fremfører en præsentation på flere skærme

Hvordan du får vist præsentationen med talerens noter på én computer (f.eks. din bærbare computer), mens din målgruppe ser præsentationen uden noter på en anden skærm (f.eks. projiceret på en større skærm), og hvordan Præsentationsvisning konfigureres.

Udskriv dine slides eller uddelingskopier

Fremgangsmåder til at:

 • Indstille slidestørrelse, sideretning og nummer på første slide

 • Angive udskriftsindstillinger og derefter udskrive slides eller uddelingskopier

 • Gemme udskriftsindstillingerne

Opret og udskriv noter

Fremgangsmåder til at:

 • Opret noter

 • Skab mere plads til dine noter

 • Tilføj grafik eller formatering til alle noter

 • Få vist noter på en webside

 • Udskrive noter med miniaturebilleder af slides

 • Udskrive noter uden miniaturebilleder af slides

Udskriv dine slides

En oversigt over udskrivning af PowerPoint, og fremgangsmåder til, hvordan du kan angive slidestørrelse og papirretning til udskrivning, og hvordan du kan udskrive dine slides

Hvad vil du foretage dig?

Lære arbejdsområdet i PowerPoint at kende

Navngive og gemme præsentationen

Tilføje, omarrangere og slette slides

Tilføje og formatere tekst

Anvende et mere passende udseende til din præsentation

Tilføje clipart, SmartArt-grafik og andre objekter

Tilføje links

Kontrollere stavning og gennemse din præsentation

Få mere at vide om forberedelse til at fremvise din præsentation

Det kan være, at du har brug for at oprette en PowerPoint-præsentation ved dagens afslutning, men at du ikke har oprettet en før. Eller måske har du for længe siden oprettet PowerPoint-præsentationer, men du ikke kan huske hvordan.

Denne artikel er et godt sted at begynde at lære (eller huske på), hvordan du bruger PowerPoint. Når artiklen er slut, har du en ny PowerPoint-præsentation og en solid viden om og tillid til brug af Office PowerPoint 2007.

 • Det kan være en god ide at udskrive i denne artikel, før du begynder at arbejde, så du ikke behøver at skifte mellem artiklen på skærmen og PowerPoint-vinduet. Tryk på Ctrl+P for at udskrive denne artikel.

Lære arbejdsområdet i PowerPoint at kende

Gør et af følgende:

 • Hvis Office PowerPoint 2007 allerede kører, skal du gemme og lukke eventuelle åbne præsentationer og derefter afslutte og genstarte PowerPoint 2007.

  Du kan finde links til oplysninger om at gemme præsentationer i afsnittet Se også.

 • Hvis Office PowerPoint 2007 ikke allerede kører, skal du starte det nu.

Når du starter PowerPoint, åbnes det i visning kaldet Normal visning, hvor du kan oprette og arbejde med slides.

Arbejdsområdet i PowerPoint, når du starter programmet

1. I ruden Slide kan du arbejde direkte på de enkelte slides.

2. Stiplede rammer angiver pladsholdere, hvor du kan skrive tekst eller indsætte billeder, diagrammer og andre objekter.

3. Fanen Slide viser en miniaturebilledeversion af hver enkelt slide i fuld størrelse, der vises i ruden Slide. Når du har tilføjet andre slides, kan du klikke på et miniaturebillede under fanen Slides for at få vist sliden i ruden Slide. Du kan også trække i miniaturebillederne for at flytte rundt på slidene i præsentationen. Du kan desuden tilføje eller slette slides under fanen Slides.

4. I ruden Noter kan du skrive noter om den aktuelle slide. Du kan uddele dine noter til målgruppen eller referere til dine noter i Præsentationsvisning, når du fremlægger din præsentation.

Bemærk: Som standard gælder Office PowerPoint 2007 tom præsentation skabelon, som vises i den foregående illustration, for nye præsentationer. Tom præsentation er den nemmeste og mest generisk skabeloner i Office PowerPoint 2007. Tom præsentation er en god skabelon skal bruges, når du først begynder at arbejde med PowerPoint, fordi det er nemt at og kan tilpasses på mange forskellige præsentationstyper. For at oprette en ny præsentation, der er baseret på skabelonen tom præsentation, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Ny, klik på tom og seneste under skabeloner og dobbeltklik derefter på tom Præsentation under tom og seneste.

Når du åbner skabelonen Tom præsentation, er kun en lille del af ruden Noter synlig. Hvis du vil have vist en større del af ruden Noter, så du har mere plads til at skrive i den, skal du gøre følgende:

 1. Peg på øverste kant af ruden Noter.

 2. Når markøren bliver til en Vandret delelinje skal du trække kanten for at gøre lidt mere plads til talerens noter, som vist i nedenstående illustration.

Arbejdsområde med tilpasset noterude

Bemærk, at sliden i ruden Slide automatisk tilpasses den tilgængelige plads.

Øverst på skærmen er der tre knapper, der kan være nyttige:

 • Fortryde Knapflade , som Fortryder den seneste ændring. (Hvis du vil se Skærmtip om, hvilken handling kan ikke fortrydes, skal du placere markøren på knappen. For at få vist en menu med andre seneste ændringer, der kan ikke fortrydes, klik på pilen til højre for fortryde Knapflade .) Du kan også fortryde en ændring ved at trykke på CTRL + Z.

 • Annullere Fortryd Knapflade eller gentage Knapflade , som enten gentager eller annullerer fortrydelsen af den sidste ændring, afhængigt af hvilken handling, du netop har udført. (Hvis du vil se et skærmtip om, hvilken handling skal gentages eller gendannet, skal du placere markøren på knappen.) Du kan også Gentag eller annullere Fortryd en ændring ved at trykke på CTRL + Y.

 • Microsoft Office PowerPoint Hjælp Knapflade , som åbner ruden PowerPoint Hjælp. Du kan også åbne Hjælp ved at trykke på F1.

Se også

Tilpasse værktøjslinjen Hurtig adgang

Navngive og gemme præsentationen

Som med alle andre softwareprogrammer er det en gode god ide at navngive og gemme din præsentation med det samme og derefter gemme dine ændringer, ofte, mens du arbejder:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Gem som, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis en præsentation kan åbnes i Office PowerPoint 2007, skal du klikke på PowerPoint-præsentation.

  • Hvis en præsentation kan åbnes i både Office PowerPoint 2007 og tidligere versioner af PowerPoint, skal du klikke på PowerPoint 97-2003-præsentation.

   Hvis du vælger denne indstilling, du kan ikke bruge en af de funktioner, der er nye i Office PowerPoint 2007.

 2. Vælg på listen Gem i i dialogboksen Gem som den mappe eller anden placering, hvor præsentationen skal gemmes,

 3. Angiv et navn til præsentationen i feltet Filnavn, eller acceptér standardfilnavnet, og klik derefter på Gem.

Du kan fra nu af, skal du trykke på CTRL + S eller klikke på Gem Knapflade øverst på skærmen for at gemme præsentationen hurtigt når som helst.

Se også

Gemme en fil

Tilføje, arrangere og slette slides

De enkelte slides, der angives automatisk i din præsentation, har to pladsholdere, en formateret til en titel og den anden formateret til en undertitel. Placeringen af pladsholdere på en slide, kaldes et layout. Office PowerPoint 2007 indeholder også andre typer pladsholdere, f.eks. til billeder og SmartArt-grafik.

Når du føjer en slide til din præsentation, kan du samtidig gøre følgende for at vælge et layout til den nye slide:

 1. Klik under fanen Slide lige under det enkelte slide, der allerede vises der.

 2. Klik på pilen ud for Ny slide i gruppen Slides under fanenHjem.

  Pil ud for knappen Nyt dias

  Der vises et galleri med miniaturer af de forskellige slidelayout, der er tilgængelige.

  Galleri med tilgængelige diaslayout

  1. Navnet identificerer det indhold, som hvert layout er beregnet til.

  2. Pladsholdere, der viser farvede ikoner, kan indeholde tekst, men du kan også klikke på ikonerne for automatisk at indsætte objekter, herunder SmartArt-grafik og clipart.

 3. Klik på det layout, du vil anvende til din nye slide.

  Den nye slide vises nu både under fanen Slides, hvor den er fremhævet som den aktuelle slide, og i ruden Slide. Gentag denne fremgangsmåde for hver ny side, du vil tilføje.

  Hvis din nye slide skal have samme layout som den foregående slide, kan du bare klikke på Ny slide i stedet for at klikke på pilen ud for den.

Find ud af, hvor mange slides du skal bruge

Når du skal beregne, hvor mange slides du har brug for, kan du skitsere det materiale, du skal dække, og derefter opdele materialet i individuelle slides. Du skal sandsynligvis som minimum bruge:

 • En titel med den overordnede titel

 • En introduktionsslide, der viser de vigtigste punkter eller områder i din præsentation

 • Én slide til hvert punkt eller område, der er angivet på introduktionssliden

 • En oversigtsslide, der gentager listen med de overordnede punkter eller områder i din præsentation

Hvis du har tre hovedpunkter eller -områder, du vil præsentere, kan du med denne grundlæggende struktur planlægge at have mindst seks slides: en titelslide, en introduktionsslide, én slide til hver af de tre hovedpunkter eller -områder og en slide med oversigt.

Enkel præsentation med seks dias

Hvis der er meget materiale, der skal præsenteres under et af dine vigtigste punkter eller områder, vil du måske oprette en undergruppering af slides til det pågældende materiale ved at bruge samme grundlæggende disposition.

Tip: Overvej, hvor lang tid hver enkelt slide skal ses på skærmen under præsentationen. Et godt standardoverslag er fra to til fem minutter pr. slide.

Anvend et nyt layout til en slide

Benyt følgende fremgangsmåder for at skifte layout for en eksisterende slide:

 1. Klik under fanen Slide på den slide, du vil anvende et nyt layout til.

 2. Klik på Layout i gruppen Slides under fanen Hjem, og klik derefter på det nye layout, du vil bruge.

  Hvis du anvender et layout, der ikke har nok af den rigtige type pladsholdere for det indhold, der allerede findes på sliden, oprettes der automatisk yderligere pladsholdere, der kan rumme indholdet.

Kopiere en slide

Hvis du vil oprette to slides, der er meget ens i indhold og layout, kan du gemme arbejdet ved at oprette én slide, der har al formatering og indhold, som begge slides skal dele, og derefter oprette en kopi af den pågældende slide, inden de hver især får det endelige, individuelle præg.

 1. Højreklik under fanen Slide på den slide, du vil kopiere, og klik derefter på Kopiér i genvejsmenu.

 2. Stadig under fanen Slides skal du højreklikke dér, hvor du vil indsætte den nye kopi af sliden, og derefter klikke på Sæt ind i genvejsmenuen.

Du kan også indsætte en kopi af en slide fra én præsentation til en anden.

Ændre rækkefølge for slides

 • Klik under fanen Slides på den slide, du vil flytte, og træk den derefter til den ønskede placering.

  Hvis du vil markere flere slides, skal du klikke på en slide, du vil flytte, og derefter trykke på Ctrl, mens du klikker på hver af de andre slides, du vil flytte.

Slette en slide

 • Under fanen Slides skal du højreklikke på den slide, du vil slette, og derefter klikke på Slet slide i genvejsmenuen.

Se også

Opret og udskriv en præsentation i dispositionsvisning

Kopiér og indsæt dine slides

Hvad er et slidelayout?

Tilføj og formatér tekst

Det mest almindelige indhold til slides i en PowerPoint-præsentation er tekst – i titler, overskrifter og opstillinger med punkttegn.

 • Hvis du vil føje tekst til en slide, skal du klikke på den pladsholder, hvor du vil tilføje teksten, og derefter skrive eller indsætte den tekst, du vil tilføje.

Opstillinger med punkttegn

Nogle pladsholdere formaterer automatisk tekst som en opstilling med punkttegn, mens andre pladsholdere ikke gør det. Brug en af følgende fremgangsmåder i gruppen Afsnit under fanen Hjem:

 • Markér teksten, for at skifte mellem en liste med punkttegn og unbulleted tekst, og klik derefter på punkttegn Knapflade .

 • Klik på pilen ud for punkttegn Knapflade for at ændre typografien for punkttegn i en liste med punkttegn, og klik derefter på den ønskede typografi for punkttegn.

  Du kan også foretage disse ændringer ved hjælp af miniværktøjslinjen, som er en praktisk, lille og delvist gennemsigtig værktøjslinje, der bliver tilgængelig, når du markerer tekst. Du får vist miniværktøjslinjen tydeligt, når du placerer markøren på den. Hvis du vil bruge miniværktøjslinjen, skal du klikke på en af de tilgængelige kommandoer.

  Du kan også få vist miniværktøjslinjen ved at højreklikke på ikke-markeret tekst.

Ret tekstens udseende

Der er mange måder at ændre udseendet af teksten i en slide på, lige fra grundlæggende knapper under fanen Hjem til formatering af skrifttype, typografi, størrelse, farve og afsnitsegenskaber til mere avancerede indstillinger, f.eks. animation eller konvertering til SmartArt-grafik.

Tilføj talerens noter

For meget tekst gør en slide overfyldt og distraherer din målgruppe. Men hvis nogle af de oplysninger, du har brug for, ikke vises på den skærm, som målgruppen får vist, hvordan kan du så holde styr på dem?

Løsningen på dette dilemma er talerens noter, som du kan skrive i ruden Noter til hver slide. Ved hjælp af talerens noter kan du undgå for meget indhold i præsentationen på skærmen, mens du stadig kan holde styr på alle de oplysninger, du skal bruge under præsentationen.

Du kan når som helst nemt klippe unødigt detaljeret tekst væk fra ruden Slide og derefter indsætte den pågældende tekst direkte i ruden Noter, så du stadig har den til reference.

Du kan udskrive talerens noter og derefter henvise til dem, mens du foretager din præsentation. Hvis du kører din Office PowerPoint 2007-præsentation fra én skærm (f.eks. på et podium), mens din målgruppe ser den på en anden skærm, kan du bruge præsentationsværtens visning til kun at få vist noterne på din skærm, mens du præsenterer.

Se også

Få vist talerens noter privat, mens du fremfører en præsentation på flere skærme

Føj formatering til dokumenter ved hjælp af miniværktøjslinjen

Oprette og udskrive noter

Føje tekst til et dias

Anvende et mere passende udseende til din præsentation

Du har indtil videre, fokuseret på organiseringen og det grundlæggende indhold af dine slides. Nu skal du overveje det overordnede udseende af præsentationen. Hvilken visuel tone vil du opnå? Hvilket udseende og hvilken funktionalitet vil gøre den tydelig og tiltalende for din målgruppe?

Office PowerPoint 2007 indeholder en lang række designtemaer, som gør det nemt at ændre præsentationens overordnede udseende. Et tema er et sæt af designelementer, der giver et bestemt, ensartet udseende for alle dine Office-dokumenter ved hjælp af bestemte kombinationer af farver, skrifttyper og effekter.

Office PowerPoint 2007 anvender automatisk Office-temaet til præsentationer, der er oprettet ved hjælp af skabelonen Tom præsentation, men du kan når som helst nemt ændre udseendet af din præsentation ved at anvende et andet tema.

Samme dias med to forskellige temaer anvendt

Anvend et andet tema i din præsentation

 • I gruppen Temaer under fanen Design skal du klikke på det dokumenttema, der skal anvendes.

  • Hold markøren over miniaturebilledet af temaet for at få vist, hvordan den aktuelle slide ser ud med det specifikke tema, der er anvendt.

  • Hvis du vil se miniaturebilleder af flere temaer, skal du klikke på pilene ud for rækken af miniaturer.

   Pile til visning af flere temaer

  • Medmindre du angiver andet, anvender Office PowerPoint 2007 temaer til hele præsentationen. Hvis du vil nøjes med at ændre udseendet af udvalgte slides, skal du under fanen Slides trykke på Crtl og holde den nede, mens du klikker på hver slide, du vil ændre. Hvis alle slides er markeret, skal du højreklikke på det tema, du vil anvende til dem, og derefter klikke på Anvend på de valgte slides i genvejsmenuen.

  • Hvis du senere beslutter, at du vil have et andet tema, skal du klikke på det pågældende tema for at anvende det.

Se også

Anvend, tilpas og gem et dokumenttema i Word eller Excel

Tilføj clipart, SmartArt-grafik og andre objekter

Du vil oprette en visuel præsentation, der er så effektiv som mulig – og ofte er en række slides, der kun indeholder opstillinger, ikke det mest dynamisk valg. Manglende visuel variation kan medføre, at opmærksomheden hos målgruppen svinder. Og mange typer oplysninger udtrykkes ikke klarest i et afsnit eller en punktopstilling.

Samme diasindhold med og uden grafisk indhold

Heldigvis gør Office PowerPoint 2007 det muligt at tilføje mange andre typer lydindhold og visuelt indhold, herunder tabeller, SmartArt-grafik, clipart, figurer, diagrammer, musik, film, lyde og animationer. Du kan også tilføje links – så du kan bevæge dig mere fleksibelt både i din præsentation og på placeringer uden for den – og du kan tilføje iøjnefaldende overgange mellem slides.

I dette afsnit introduceres kun nogle få af de mest grundlæggende typer objekter og effekter, som du kan føje til dine slides.

Tilføj clipart

 1. Klik på den pladsholder, du vil føje clipart til.

  Hvis du ikke vælger en pladsholder, eller hvis du vælger en pladsholder, der ikke må indeholde et billede, indsættes clipartet i midten af sliden.

 2. Klik på Clipart i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.

  Opgaveruden Clipart.

 3. I opgaveruden Clipart skal du finde det ønskede clipart og derefter klikke på det.

  When you search for clip art and pictures online, you'll be directed to Bing. You're responsible for respecting copyright, and the license filter in Bing can help you choose which images to use.

Du kan nu flytte clipartet, ændre størrelsen på det, rotere det og føje tekst til det og foretage andre ændringer.

Konvertere diastekst til SmartArt-grafik

SmartArt-grafik er en visuel gengivelse af dine oplysninger, som du fuldt ud kan tilpasse. Konvertering af tekst til en SmartArt-grafik er en hurtig måde at konvertere eksisterende slides til professionelt designede illustrationer. Med ét klik kan du f.eks. konvertere en slide med Dagsorden til en SmartArt-grafik.

Konverteret dagsordendias i PowerPoint

Du kan vælge mellem mange indbyggede layout for at kommunikere dit budskab eller dine ideer effektivt.

Sådan konverteres eksisterende tekst til SmartArt-grafik

 1. Klik på den pladsholder, der indeholder teksten, du vil konvertere.

 2. Klik på Konverter til SmartArt-grafik Knapflade i gruppen afsnit under fanen Startside.

 3. Hvis du vil se, hvordan SmartArt-grafik ser ud med din tekst, kan du i galleriet placere markøren over miniaturebilledet for den pågældende SmartArt-grafik. Galleriet indeholder layout til SmartArt-grafik, der fungerer bedst med punktopstillinger. Hvis du vil have vist hele layoutsættet, skal du klikke på Mere SmartArt-grafik.

  Når du finder en SmartArt-grafik, du kan lide, skal du klikke på den for at anvende den til din tekst.

  Du kan nu flytte SmartArt-grafikken, ændre størrelse på den, rotere den, føje tekst til den, anvende en anden Hurtig typografi til den og foretage andre ændringer.

Selvom det især er nemt at oprette SmartArt-grafik til eksisterende tekst, kan du også arbejde den anden vej rundt ved først at indsætte den SmartArt-grafik, du vil bruge, og derefter føje tekst til den:

 1. Klik på den pladsholder, du vil føje SmartArt-grafik til.

  Hvis du ikke vælger en pladsholder, eller hvis du vælger en pladsholder, der ikke må indeholde et billede, indsættes SmartArt-grafikken i midten af sliden.

 2. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

 3. I dialogboksen Vælg SmartArt-grafik i ruden yderst til venstre skal du klikke på den type SmartArt-grafik, du vil bruge.

 4. I den midterste rude skal du finde og klikke på det layout, du ønsker, og derefter klikke på OK.

  Hvis du vil have vist et eksempel på et layout, skal du klikke på det pågældende layout. Eksemplet vises i ruden yderst til højre.

Tilføj en slideovergang

Slideovergange er animationslignende effekter, der forekommer, når du skifter fra én slide til den næste. Office PowerPoint 2007 indeholder mange typer slideovergange, herunder almindelige effekter som udton, opløs, klip og vifte samt mere usædvanlig overgange som hjul og skaktern.

 • Klik på den overgang, du vil bruge i gruppen Overgang til næste slide under fanen Animationer skal du klikke på den overgang, du vil bruge.

  • Hold markøren over miniaturebilledet af den pågældende overgang for at få vist, hvordan den aktuelle slide ser ud med den bestemte overgang.

  • Hvis du vil se miniaturebilleder af flere overgange, skal du klikke på pilene ud for rækken af miniaturer.

   Pile til visning af flere overgange

  • Hvis du senere beslutter, at du vil have en anden overgang, skal du klikke på den pågældende overgang for at anvende den.

Du kan vælge andre indstillinger i gruppen Overgang til næste slide for at styre overgangshastighed, for at tilføje en lyd og for at anvende den samme overgang til alle slides i præsentationen.

Se også

Anvend eller ret en hurtig typografi for figurer

Få mere at vide om SmartArt-grafik

Tilføj overgange mellem slides

Tilføj, rediger eller slet figurer

Føj en tabel til en slide

Tilføj links

Du kan bruge links til at flytte fra én slide til en anden, til et netværk eller internetplacering eller endda til en anden fil eller et helt andet program.

 1. Markér den tekst, du vil klikke på for at aktivere linket.

  Alternativt kan du også markere et objekt (et stykke clipart f.eks. eller SmartArt-grafik).

 2. Klik på Link i gruppen Kæder under fanen Indsæt.

 3. I dialogboksen Indsæt link skal du klikke på den relevante knap i feltet Mine steder for destinationen af dit link (dvs. det sted, hvor linket fører dig hen).

  Hvis du f.eks. vil gå til et andet sted i din præsentation, skal du klikke på Placer i dette dokument.

 4. Find og klik på destinationsplaceringen, foretag eventuelle ønskede ændringer i felterne Tekst, der skal vises og Adresse, og klik derefter på OK.

Se også

Oprette eller redigere et link

Kontrollér stavning og gennemse din præsentation

Når alle dine slides ser ud, som du vil have dem, er der yderligere to trin, før din præsentation er færdig.

Stavekontrollér din præsentation

Selvom stavekontrollen aktiveres automatisk i Office PowerPoint 2007, er det stadig en god ide at kontrollere stavning igen, når du er færdig med at arbejde på din præsentation:

 1. Tryk på Ctrl+Home for at flytte til begyndelsen af præsentationen.

 2. Klik på Stavekontrol i gruppen Korrektur under fanen Gennemse.

  Hvis Office PowerPoint 2007 finder stavefejl, vises der en dialogboks, og den første stavefejl, som stavekontrollen har fundet, er markeret. Du angiver, hvordan du vil løse hver enkelt fejl, som programmet finder. Når den enkelte stavefejl er rettet, markeres den næste osv.

Få vist præsentationen som et slideshow

Hvis du vil have vist præsentationen på din computerskærm, nøjagtigt som den ser ud for din målgruppe, når du foretager præsentationen, kan du gøre følgende:

 1. Gør et af følgende i gruppen Start slideshow under fanen Slideshow:

  • Hvis du vil starte med den første slide i præsentationen, skal du klikke på Fra start.

  • Vil du starte med den slide, der aktuelt er vist i ruden Slide, skal du klikke på Fra aktuel slide.

   Præsentationen åbnes i Slideshowvisning.

 2. Klik for at gå videre til næste slide.

  Du kan når som helst gå tilbage til Normal visning ved at trykke på ESC.

Du kan selvfølgelig også gennemse præsentationen når som helst, mens du opretter den.

Se også

Kontrollér stavning og grammatik

Få mere at vide om forberedelse til at fremvise din præsentation

Nu, hvor præsentationen er fuldført, afhænger dit næste skridt af, hvem der skal fremlægge præsentationen, samt hvor den skal fremlægges, og hvilket udstyr der skal bruges:

 • Skal præsentationen køres på den computer, den blev oprettet på, eller skal den leveres via en cd eller en netværksplacering?

 • Hvis præsentationen køres live, skal du eller en anden så præsentere den, eller skal den køre automatisk?

Afhængigt af svarene på disse spørgsmål skal du muligvis fuldføre følgende processer i den angivne rækkefølge, i en anden rækkefølge eller (i nogle tilfælde) slet ikke:

 • Afprøv og tag tid    Det er vigtigt at afsætte tilstrækkelig tid, så den person, der foretager præsentationen, kan sikre sig, at den passer med tidsplanen (herunder tid til sidst til spørgsmål, hvis det er relevant) og til at afprøve den det tilstrækkeligt. Det er en god ide at afprøve præsentationen i det område, hvor den fremlægges, med brug af det udstyr, der skal anvendes, og helst foran mindst én eller to personer. På denne måde kan præsentationsværten blive bekendt med faciliteterne og en levende målgruppe – og feedback fra denne målgruppe kan være nyttig til at identificere alle elementer, der skal revideres før den egentlige præsentation.

 • Udskriv uddelingskopier og talerens noter    Du kan udskrive præsentationen enten som talerens noter eller uddelingskopier:

  • Talerens noter vises én slide øverst på hver udskrevet side sammen med indholdet af ruden Noter for den pågældende slide nederst på siden, og kan bruges af taleren som et script eller en disposition under præsentationen. De kan også fordeles til målgruppen, så hvert medlem har mere detaljerede oplysninger fra præsentationen.

  • Uddelingskopier viser en, to, tre, fire, seks eller ni slides på hver udskrevet side og er beregnet til tilfælde, hvor indholdet af ruden Noter ikke ønskes medtaget i udleveringen til målgruppen. (Uddelingskopier med tre slides pr. side inkluderer linjeret plads, hvor målgruppen kan skrive noter).

   Uddelingskopier og talerens noter

 • Pakket til fordeling via cd eller internettet    Når du bruger funktionen Pak til cd til at kopiere din færdige PowerPoint-præsentation til en cd, til en netværksplacering eller til harddisken på computeren, kopieres Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 og alle filer, som er knyttet til din præsentation (f.eks. film eller lyde) også. På den måde medtages alle elementerne i præsentationen, og personer, der ikke har Office PowerPoint 2007 installeret på deres computere, kan stadig se præsentationen.

Links til flere oplysninger

Kopier en præsentation til en cd, et netværk eller en lokal harddisk

Afprøv og tag tid på kørslen af en præsentation

Oprette en præsentation, der kører automatisk

Oprette og udskrive noter

Udskriv dine PowerPoint-slides og uddelingskopier

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×