Opret eller sammenkæd til data i en SharePoint-liste

Opret eller sammenkæd til data i en SharePoint-liste

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan hente data fra SharePoint til Access på en af to måder: ved at importere data eller sammenkæde data.

Importprocessen opretter en kopi af SharePoint-listen i en Access-database. Under importen kan du angive de lister, du vil kopiere, og for hver af de valgte lister, kan du angive, om du vil importere hele listen eller kun en bestemt visning.

Sammenkædningsprocessen opretter forbindelse til data i et andet program, så du kan se og redigere de seneste data både i SharePoint og i Access uden at oprette og vedligeholde en kopi af dataene i Access. Hvis du ikke vil kopiere en SharePoint-liste til din Access-database, men i stedet vil køre forespørgsler og oprette rapporter baseret på indholdet på listen, skal du sammenkæde til dataene.

I denne artikel beskrives både import fra og sammenkædning med en SharePoint-liste.

Bemærk!: Denne artikel gælder ikke for Access-webapps – den type database, du kan designe med Access og udgive online.

Hvad vil du foretage dig?

Importér en SharePoint-liste

Hvad mere skal jeg vide om at importere?

Relaterede opgaver til at importere

Sammenkæd til en SharePoint-liste

Importere en SharePoint-liste

Når du importerer data, opretter Access en tabel og kopierer kolonnerne og elementerne fra kildelisten (eller visningen) til tabellen som felter og poster. Når importen er afsluttet, kan du vælge at gemme detaljerne om importen som en specifikation. En importspecifikation kan bruges til at gentage importen på et andet tidspunkt, uden at du behøver at bruge guiden Import hver gang.

Her er nogle almindlige grunde til at importere en SharePoint-liste til en Access-database:

 • Hvis du vil flytte data permanent, f. eks en liste over kontakter, til en Access -database, fordi du ikke længere skal bruge oplysningerne på dit SharePoint-websted. Du kan importere listen til Accessog derefter slette listen fra SharePoint-webstedet.

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Access, men du bliver indimellem henvist til en SharePoint-liste, hvor der er flere data, som skal flettes ind i dine databaser.

Fuldfør disse trin, før du importerer listen

 1. Find det SharePoint-websted, der indeholder de lister, du vil kopiere, og noter webstedets adresse.

  En gyldig webstedsadresse starter med http:// eller https:// efterfulgt af navnet på serveren og slutter med stien til det specifikke websted på serveren.

 2. Identificer de lister, der skal kopieres til databasen, og angiv, om du vil kopiere hele listen eller kun en bestemt visning. Du kan kopiere flere lister i samme importhandling, men du kan kun kopiere én visning fra hver liste. Opret om nødvendigt en visning, der kun indeholder de kolonner og elementer, som du er interesseret i.

 3. Gennemse kolonnerne i kildelisten eller kildevisningen.

  I tabellen nedenfor angives nogle af de overvejelser, du bør gøre dig, når du skal importere forskellige elementer:

  Element

  Overvejelser

  Kolonner

  I Access er det kun de første 256 kolonner, der importeres, da det kun understøtter op til 256 felter i en tabel. Du kan undgå dette problem ved at oprette en visning, der kun indeholder de ønskede kolonner, og sørge for, at antallet af kolonner ikke overstiger 256.

  Mapper

  Hver mappe i SharePoint-listen bliver en post i Access-tabellen. Elementerne i mappen vises også som poster og placeres umiddelbart under den post, der repræsenterer mappen.

  Opslagskolonner

  Hvis kildekolonnen søger efter værdier på en anden liste, har du to muligheder:

  • Importér visningsværdierne som en del af selve feltet. I så fald behøver du ikke at importere den relaterede liste.

  • Tving destinationsfeltet til at slå op i en anden tabel. I så fald skal du importere den relaterede liste, hvis databasen ikke indeholder en tabel, der kan levere opslagsværdierne.

  Bemærk!: En kildekolonne af typen Person eller Gruppe er en særlig type opslagskolonne. Den søger efter værdier på listen Brugeroplysninger, så du skal vælge, om listen Brugeroplysninger skal importeres sammen med de andre lister.

  Beregnede kolonner

  Resultatet i en beregnet kolonne kopieres til et felt, hvor datatypen afhænger af det beregnede resultats datatype. Det udtryk, der udfører beregningen, kopieres ikke.

  Vedhæftede filer

  Kolonnen med vedhæftede filer på listen kopieres til et felt med navnet Vedhæftede filer.

  Kolonner med flere værdier

  En kolonne af typen Valg eller Opslag kan indeholde flere værdier. Når du importerer en kolonne, der understøtter flere værdier, opretter Access en kolonne, som understøtter flere værdier.

  RTF-formatering

  De kolonner der indeholder RTF-formatering importeres til Access som Notatfelter. Egenskaben Tekstformat for Notatfeltet Notat indstilles til RTF-format, og formateringen bevares. Bemærk, at når du begynder i Acces 2013, blev notatdatafelter omdøbt til Lange tekstfelter.

  Relationer

  I Access oprettes der ikke automatisk relationer mellem relaterede tabeller, når importen er fuldført. Relationerne mellem de forskellige nye og eksisterende tabeller skal oprettes manuelt ved hjælp af indstillingerne under fanen Relationer. Du kan få vist fanen Relationer ved at klikke på Relationer i gruppen Relationer under fanen Databaseværktøjer.

 4. Identificer den database, som listerne skal importeres til.

  Sørg for, at du har de nødvendige tilladelser til at føje data til databasen. Hvis du ikke vil gemme dataene i nogen af dine eksisterende databaser, skal du oprette en tom database.

 5. Gennemse tabellerne i databasen.

  Importhandlingen opretter en tabel med det samme navn som SharePoint-listen. Hvis dette navn allerede er i brug, føjer Access "1" til det nye tabelnavn – for eksempel for Contacts1, hvis Contacts1 også allerede er i brug, vil Access oprette Contacts2 osv.

Bemærk!: Access overskriver aldrig en tabel i databasen som en del af importhandlingen. Det er heller ikke muligt at føje indholdet i en liste eller visning til en eksisterende tabel.

Importere listen

 1. Åbn Access-databasen, hvori de importerede data skal gemmes. Hvis du ikke vil gemme dataene i nogen af de eksisterende databaser, skal du oprette en tom database.

 2. Placeringen af guiden Importér/sammenkæd tekst varierer en smule, afhængigt af din version af Access. Vælg de trin, der passer til din Access-version:

  • Hvis du bruger den nyeste version af Office 365-abonnementsversionen af Access, skal du klikke på Ny datakilde > Fra onlinetjenester > SharePoint-liste. i gruppen Importér og sammenkæd på fanen Ekstern Data.

  • Hvis du bruger Access 2016, Access 2013 eller Access 2010 skal du klikke på knappen Flere i gruppen Importér og sammenkæd på fanen Ekstern Data for at rulle ned til en liste med indstillinger og derefter klikke på SharePoint-liste.

 3. Access åbner dialogboksen Hent eksterne data – SharePoint Websted.

  Vælg at importere eller sammenkæde til et SharePoint-websted på dialogboksen Hent eksterne Data – SharePoint-websted.

 4. Angiv adressen på kildewebstedet i guiden.

 5. Markér Importér kildedataene til en ny tabel i den aktuelle database, og klik derefter på Næste.

 6. Vælg de lister, der skal importeres, på listen i guiden.

 7. Vælg den ønskede visning for hver af de valgte lister i kolonnen Elementer, der skal importeres.

 8. Afkrydsningsfeltet Importér visningsværdier i stedet for id'er til felter, der søger efter værdier, som er gemt på en anden liste styrer, hvilke data der importeres fra opslagskolonnerne i de valgte lister. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil importere visningsværdierne som en del af selve feltet, skal du markere afkrydsningsfeltet. I så fald søger feltet ikke efter værdier i en anden tabel.

  • Hvis destinationsfeltet skal søge efter værdier i en anden tabel, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Hvis du gør dette, bliver alle id'erne fra rækkerne med visningsværdier kopieret til destinationsfeltet. Disse id'er skal bruges til at definere et opslagsfelt i Access.

  Når du importerer id'er, skal du importere de lister, der leverer værdier til opslagskolonnerne (medmindre destinationsdatabasen allerede indeholder tabeller, der kan fungere som opslagstabeller).

  Importprocessen placerer id'erne i det tilsvarende felt, men det indstiller ikke alle de egenskaber, der er nødvendige for at feltet kan fungere som et opslagsfelt. Trinnene til at indstille egenskaberne for opslag er beskrevet under Indstille opslagsfelter i denne artikel.

 9. Klik på OK.

Access importerer listerne, og viser derefter statussen for handlingen på den sidste side i guiden. Hvis du planlægger at gentage importen på et senere tidspunkt, kan du gemme detaljerne som en importspecifikation.

Hvad mere skal jeg vide om at importere?

Relaterede opgaver til at importere

Når importen er udført, kan du eventuelt udføre følgende opgaver:

Bekræft datatyperne    Access vælger den relevante datatype for hvert felt, der svarer til en kildekolonne. Bekræft hvert felt og dets indstillinger for at sikre, at alle felterne er sat op som ønsket.

Undersøg flere felter    Afhængigt af den type liste, tabellen er baseret på, kan du også se tilstedeværelse i tabellen med nogle få ekstra felter (f. eks. redigering, ændring og type). Du kan finde flere oplysninger om disse felter og de oplysninger, de indeholder, i hjælp til SharePoint. Hvis du ikke har brug for disse felter i Access -databasen, kan du roligt slette dem.

Indstille opslagsfelter    Hvis du har importeret id'er for opslagskolonner, skal du angive opslagsegenskaberne for de tilsvarene felter manuelt.

 1. Åbn designvisningen, og klik på Guiden Opslag på listen Datatype for feltet.

 2. Acceptér standardindstillingen Opslagskolonnen skal slå værdierne op i en tabel eller forespørgsel i guiden, og klik derefter på Næste.

 3. Vælg den tabel eller forespørgsel, der skal levere opslagsværdierne til feltet, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!: Denne tabel kan være en nyimporteret eller en eksisterende tabel.

 4. Vælg id-feltet og det felt, der indeholder visningsværdierne, i ruden Feltliste, og klik derefter på Næste.

 5. Angiv en sorteringsrækkefølge, og klik derefter på Næste.

 6. Klik på Udfør og gem derefter dine designændringer.

Toppen af siden

Oprette en kæde til en SharePoint-liste

Når du opretter en kæde til en SharePoint-liste, opretter Access en ny tabel (ofte kaldet en sammenkædet tabel), der afspejler strukturen og indholdet af kildelisten. I modsætning til importfunktionen, der giver mulighed for at importere bestemte visninger, kan sammenkædningen kun oprette en kæde til hele listen – ikke til bestemte visninger af listen.

Der er to aspekter, som gør sammenkædning til en mere effektiv metode end import:

 • Tilføje og opdatere data    Du kan ændre data enten ved at søge på SharePoint-webstedet eller ved at arbejde i dataark eller formularvisning i Access. De ændringer, du foretager på ét område, afspejles i det andet. Men hvis du vil foretage strukturelle ændringer, f. eks at fjerne eller ændre en kolonne, skal du gøre det ved at åbne listen på SharePoint-webstedet. Du kan ikke tilføje, slette eller redigere felterne i en sammenkædet tabel, mens du arbejder i Access.

 • Opslagstabeller    Når du opretter en kæde til en SharePoint-liste, opretter Access automatisk sammenkædede tabeller for alle opslagslisterne (medmindre opslagslisterne allerede er kædet sammen med databasen). Hvis opslagslisterne indeholder kolonner, der søger i andre lister, medtages disse lister også i sammenkædningen, så hver opslagsliste med en sammenkædet tabel får en tilsvarende sammenkædet tabel i databasen. Access opretter desuden relationer mellem de sammenkædede tabeller.

Almindelige scenarier, hvor der oprettes en kæde til en SharePoint-liste

Du opretter typisk en kæde til en SharePoint-liste fra en Access-database af følgende grunde:

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Access til omfattende rapportering og forespørgsler og bruger Windows SharePoint Services til gruppesamarbejde og kommunikation. De enkelte teams opretter lister til at registrere forskellige ting (f. eks. kontakter og problemer), men ofte vises disse listedata i en database til sammenlægning og rapportering. Sammenkædning er det relevante valg, da det gør det muligt for brugere af både SharePoint-webstedet og databasen at tilføje og opdatere data og til altid at få vist og arbejde med de nyeste data.

 • Du er en Access-bruger, der for nyligt er begyndt at bruge Windows SharePoint Services. Du har overflyttet flere af dine databaser til teamets SharePoint-websted, og de fleste tabeller i disse databaser er sammenkædede tabeller. Fra nu af skal du oprette SharePoint-lister og kæde disse lister sammen med databaserne i stedet for at oprette lokale tabeller.

 • Du vil fortsat gemme lister på SharePoint-websteder, men du vil gerne have mulighed for at arbejde med de nyeste data i Access, så du kan udføre forespørgsler og udskrive rapporter.

Forberede oprettelse af en kæde til en SharePoint-liste

 1. Find det SharePoint-websted, der indeholder de lister, du vil oprette en kæde til, og noter webstedets adresse.

  En gyldig webstedsadresse starter med http:// eller https:// efterfulgt af navnet på serveren og slutter med stien til det specifikke websted på serveren.

 2. Identificer de lister, der skal oprettes en kæde til. Du kan oprette kæder til flere lister med en sammenkædning, men du kan ikke oprette en kæde til en bestemt visning af en liste.

  Bemærk!: Det er heller ikke muligt at oprette kæder til undersøgelser og diskussioner.

 3. Gennemse kolonnerne i kildelisten. I tabellen nedenfor angives nogle af de overvejelser, du bør gøre dig, når du skal importere forskellige elementer.

  Element

  Overvejelser

  Kolonner

  Access understøtter ikke mere end 256 felter i en tabel, så den sammenkædede tabel indeholder kun de første 256 kolonner.

  Mapper

  Hver mappe på SharePoint-listen vises som en post i Access-tabellen. Elementerne i mappen vises også som poster og placeres umiddelbart under den post, der repræsenterer mappen.

  Opslagskolonner

  Hvis en kildekolonne søger efter værdier på en anden liste, og denne relaterede liste ikke allerede findes i databasen, opretter Access automatisk sammenkædede tabeller for de relaterede lister.

  Bemærk!: En kildekolonne af typen Person eller Gruppe er en særlig type opslagskolonne, der søger efter værdier på listen Brugeroplysninger. Hvis du opretter en kæde til en liste, der indeholder en Person- eller Gruppe-kolonne, opretter Access automatisk en sammenkædet tabel for listen Brugeroplysninger.

  Beregnede kolonner

  Resultaterne for en beregnet kolonne vises i det tilsvarende felt, men du kan ikke få vist eller redigere den anvendte formel i Access.

  Vedhæftede filer

  Kolonnen med vedhæftede filer på listen vises som et felt med navnet Vedhæftede filer.

  Skrivebeskyttede kolonner

  De kolonner, der er skrivebeskyttet på SharePoint-listen, er fortsat skrivebeskyttede i Access. Desuden kan du ikke tilføje, slette eller redigere kolonner i Access.

  Kolonner med flere værdier

  En kolonne af typen Valg eller Opslag kan indeholde flere værdier. Når du udfører en sammenkædning, oprettes der felter, som understøtter flere værdier, for denne type kolonner. Der oprettes opslagskolonner med flere værdier i den sammenkædede tabel, hvis kildekolonnen er af typen Opslag.

 4. Find den database, hvori der skal oprettes en kæde. Du skal have de nødvendige tilladelser til at føje data til databasen. Hvis du ikke vil gemme dataene i nogle af de eksisterende databaser, skal du oprette en ny, tom database.

 5. Gennemse tabellerne i databasen. Når du opretter et link til en SharePoint-liste, oprettes der en tabel med det samme navn som kildelisten. Hvis dette navn allerede er i brug, vil Access tilføje "1" til det nye tabelnavn – f. eks Contacts1. Hvis Contacts1 også allerede er i brug, vil Access oprette Contacts2 osv. De samme regler gælder for relaterede lister.

  Bemærk!: I denne proces skal du huske, at Access aldrig overskriver en tabel i databasen som en del af importhandlingen. Du kan heller ikke føje indholdet i en SharePoint-liste til en eksisterende tabel.

Kæde til data

 1. Åbn destinationsdatabasen.

 2. Placeringen af guiden Importér/sammenkæd tekst varierer en smule, afhængigt af din version af Access. Vælg de trin, der passer til din Access-version:

  • Hvis du bruger den nyeste version af Office 365-abonnementsversionen af Access, skal du klikke på Ny datakilde > Fra onlinetjenester > SharePoint-liste. i gruppen Importér og sammenkæd på fanen Ekstern Data.

  • Hvis du bruger Access 2016, Access 2013 eller Access 2010 skal du klikke på knappen Flere i gruppen Importér og sammenkæd på fanen Ekstern Data for at rulle ned til en liste med indstillinger og derefter klikke på SharePoint-liste.

 3. Access åbner dialogboksen Hent eksterne data – SharePoint Websted.

  Vælg at importere eller sammenkæde til et SharePoint-websted på dialogboksen Hent eksterne Data – SharePoint-websted.

 4. Angiv adressen på kildewebstedet i guiden.

 5. Markér Opret en kæde til datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel, og klik derefter på Næste.

  Guiden viser de lister, der kan sammenkædes.

 6. Vælg de lister, der skal oprettes en kæde til, og klik derefter på OK.

  Bemærk!: Hvis nogle af listerne allerede er kædet sammen med databasen, er afkrydsningsfelterne for disse lister markeret. Hvis du vil fjerne nogle af kæderne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for de kæder, du vil fjerne.

  Access forsøger at oprette sammenkædede tabeller – både for de lister, du vælger i guiden, og for hver af de relaterede lister. Desuden vil Access forsøge at opdatere de sammenkædede tabeller, der svarer til de lister, du valgte i guiden. Access opretter også relationerne mellem tabellerne. Til forskel fra en importhandling, bevarer en sammenkædning indstillingerne for opslagsegenskaben mellem et opslagsfelt og den relaterede tabel. Du behøver ikke at indstille egenskaberne for opslagsfeltet manuelt i tabellen.

 7. Gennemse de sammenkædede tabeller i dataarkvisningen. Kontrollér, at alle felter og poster vises korrekt.

  Access vælger den rigtige datatype for hvert af de felter, der svarer til en kildekolonne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hver gang du åbner en sammenkædet tabel eller kildelisten, vises de seneste data i den. Hvis du foretager strukturændringer for en liste, bliver disse ikke automatisk afspejlet i en sammenkædet tabel. Hvis du vil opdatere en sammenkædet tabel for at anvende den seneste listestruktur, skal du højreklikke på tabellen i Navigationsruden, pege på Flere indstillinger og derefter klikke på Opdater liste.

Toppen af siden

Bemærk! Denne sektion gælder kun for Acces 2007.

Oversigt

Når du flytter en database fra Access til et SharePoint-websted, kan du oprette lister på SharePoint-webstedet, der forbliver knyttet til tabellerne i databasen. Guiden flyt til SharePoint-websted hjælper dig med at flytte data fra alle dine tabeller på samme tid og bevare deres relationer.

Når SharePoint-listerne er oprettet, kan personer arbejde med listerne på SharePoint-webstedet eller i de sammenkædede tabeller i Access, mens de bruger funktionerne i et SharePoint-websted til at administrere data og holde sig opdateret med ændringer.

Links til SharePoint-listerne er gemt i din Access-database, og formularerne, forespørgslerne og rapporterne forbliver også i Access. Du kan angive dataene ved hjælp af en tabel eller en formular i Access eller ved at redigere listen på SharePoint-webstedet.

Sådan flyttes data

Når det er muligt, flytter Guiden Flyt til SharePoint-websted dataene til lister, der er baseret på listeskabeloner på SharePoint-webstedet, f.eks en Kontakter-liste. Hvis en tabel ikke passer til en listeskabelon, bliver tabellen til en brugerdefineret liste i dataarkvisningen på SharePoint-webstedet.

Handlingen kan tage noget tid, afhængigt af størrelsen på databasen, dens antal af objekter og systemets ydeevne. Hvis du fortryder under processen, kan du klikke på Stop for at annullere den.

Guiden opretter en sikkerhedskopi af databasen på din computer. I Access oprettes der links til listerne fra tabellerne, så det er nemt at finde dataene på SharePoint-webstedet, når du arbejder i Access. Hvor det er muligt, repræsenteres relationerne mellem tabellerne som links mellem SharePoint-listerne.

Hvis der opstår problemer, rapporterer Guiden flyt til SharePoint-websted om problemerne og gemmer dem i Access-databasen som en logtabel, som du kan bruge til at foretage fejlfinding.

Brug Guiden flyt til SharePoint-websted

 1. Klik på Flyt til SharePoint i gruppen SharePoint-lister på fanen Eksterne data.

 2. Følg trinnene i Guiden flyt til SharePoint-websted, herunder angivelse af placeringen af SharePoint-webstedet.

  Hvis du vil annullere processen, skal du klikke på Stop.

 3. På den sidste side i guiden skal du markere afkrydsningsfeltet Vis detaljer, hvis du vil se flere oplysninger om overflytningen.

  Denne side i guiden indeholder en beskrivelse af, hvilke tabeller der er kædet til lister, og den indeholder oplysninger om placering af en sikkerhedskopi og URL-adressen på din database. Den giver også en advarsel, hvis der opstod problemer med overflytningen, og angiver placeringen af en logtabel, hvor du kan se flere oplysninger om problemerne.

 4. Klik på Udfør, når guidens handlinger er færdige.

  Hvis guiden viser en advarsel, skal du gennemgå tabellen Log og foretage de nødvendige handlinger for at sikre, at dine data er blevet overført korrekt. Visse felter flyttes måske ikke eller kan være konverteret til en anden datatype, som er kompatibel med en SharePoint-liste.

Bemærk!: Hvis du vil have vist dine lister på SharePoint-webstedet, skal du klikke på lister på værktøjslinjen Hurtig start eller klikke på Vis alt indhold på webstedet. Det kan være nødvendigt at opdatere siden i din webbrowser. Hvis du vil have, at dine lister vises på VærktøjsLinjen hurtig start på SharePoint-webstedet eller for at ændre andre indstillinger, som gør det muligt at registrere indstillinger på SharePoint-webstedet, kan du ændre liste indstillingerne på SharePoint-webstedet. Du kan finde flere oplysninger i hjælp på SharePoint-webstedet.

Begrænsninger for overførsel

Når Guiden flyt til SharePoint-websted er fuldført, kan du se en meddelelse, hvis Access stødte på problemer med dataene. Access opretter en logtabel, der kaldes problemer med flytning til SharePoint-websted og tilføjer tabellen i databasen. Tabellen Problemer med flytning til SharePoint-websted er gemt i databasen, men er ikke er udgivet som en liste på SharePoint-webstedet.

I følgende tabel vises begrænsningerne for, hvordan data overføres, typisk når Access og SharePoint ikke deler den samme funktion, eller du i nogle tilfælde ikke deler en datatype. Hvis din Access-tabel understøtter referentiel integritet, håndhæves den ikke på listen på SharePoint-webstedet. Oplysningerne i den følgende tabel kan hjælpe dig med at beslutte, om du vil overføre dine data, og det kan være praktisk, hvis du gennemser problemer, der er rapporteret i tabellen Flyt til SharePoint-websteds problemer .

Datatype eller problem

Problem

Resultat

COM-object-datatype

SharePoint-websteder understøtter ikke datatypen COM-objekt.

Feltet flyttes ikke.

Binær datatype

SharePoint-websteder understøtter ikke datatypen Binær.

Feltet flyttes ikke.

Dato

SharePoint-websteder understøtter ikke datoer før 1900.

Data med datoer før 1900 flyttes ikke.

Ny linje-tegn i tekstfelter

SharePoint-websteder understøtter ikke nye linje-tegn i et felt med en enkelt tekstlinje.

Feltet er konverteret til et tekstfelt med flere linjer eller et notatfelt.

Decimaldatatype

SharePoint-websteder understøtter ikke decimaldatatypen.

I stedet bruges nummerfeltet eller dobbeltheltalsfeltet.

Datatypen replikerings-id

SharePoint-websteder understøtter ikke Datatypen replikerings-id.

I stedet bruges en datatype med enkelt tekstlinje, afhængigt af typen af data.

Referentiel integritet

SharePoint-websteder understøtter ikke referentiel integritet.

Referentiel integritet håndhæves ikke i den nye liste.

Standardværdier, der ikke understøttes i en SharePoint-liste

SharePoint-websteder accepterer standardværdierne, der er statiske, f.eks tekst eller et tal, samt standarddatoer. Standardværdier fra Access der er dynamiske overflyttes ikke.

Visse standardværdiegenskaber flyttes ikke.

Datavalidering på et felt eller en tabel

Ingen datavalideringsregler flyttes til SharePoint-websteder.

Datavalidering på et felt eller en tabel bliver ikke flyttet eller træder i kraft.

Unikke indeksfelter

SharePoint-websteder bruger et entydigt indeksfelt til dens id-kolonne på en liste.

Andre entydige indeksfelter eller sæt af felter flyttes ikke.

Relationer med overlappende sletning eller opdateringer

SharePoint-websteder understøtter ikke overlappende sletninger i relaterede poster.

Sletninger videreføres ikke til relaterede poster og opdateringer videreføres ikke til relaterede felter.

Relationer, der gennemtvinger referentiel integritet

SharePoint-websteder understøtter ikke referentiel integritet.

Referentiel integritet håndhæves ikke i relationer mellem data i listerne.

Felter, der optæller automatisk (foruden id-feltet)

SharePoint-websteder understøtter kun automatisk nummerering til det felt, der bruges til id-kolonnen på en liste.

Automatisk nummerering anvendes ikke på andre kolonner end id-kolonnen.

Relationer, hvor du ikke kan oprette opslag

Nogle relationer understøttes ikke i SharePoint-websteder, f.eks når den primære nøgle ikke er relateret til id-kolonnen eller ikke er et heltal.

Relationen flyttes ikke.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×