Opgrader distributionslister til Office 365-grupper i Outlook

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Bidragydere: Diane Faigel
senest opdateret: 29 November, 2017

Det er nemt at opgradere distributionslister til Office 365-grupper i Outlook! Dette er en god måde at give din organisations distributionslister, alle de funktioner og funktionalitet på Office 365-grupper. Hvorfor du skal opgradere dine distributionslister til grupper i Outlook

Du kan opgradere distributionslister én ad gangen eller flere ad gangen.

Opgrader én eller flere distributionslister til Office 365-grupper i Outlook

Du skal være en global administrator i Office 365 eller Exchange-administrator for at opgradere en distributionsliste.

 1. Log på med din administratorkonto på https://aka.ms/admincenter.

  Brug din Office 365-administratorkonto til at logge på https://portal.office.de/adminportal/home#/homepage.

  Log på Office 365 drevet af 21Vianet.

 2. Gå til Administrationer > Exchange.

 3. I Exchange Administration skal du gå til Modtagere > Grupper.

  Du får vist en meddelelse, der angiver, at du har distributionslister (også kaldet distributionsgrupper), der er berettiget til at blive opgraderet til Office 365-grupper.

  Klik på Kom i gang

 4. Vælg én eller flere distributionslister (også kaldet en distributionsgruppe) fra siden Grupper.

  Vælg en distributionsgruppe fra gruppesiden
 5. Vælg ikonet for opgradering.

  Klik eller tryk på ikonet Opgrade til Office 365-grupper
 6. I dialogboksen med oplysninger skal du vælge Ja for at bekræfte opgraderingen. Processen starter øjeblikkeligt. Afhængigt af størrelsen og antallet af distributionslister, som du opgraderer, kan det tage minutter eller timer.

  Hvis distributionslisten ikke kan opgraderes, vises en dialogboks, som angiver dette. Se Hvilke distributionslister, der kan opgraderes.

 7. Hvis du skal opgradere flere distributionslister, skal du bruge rullelisten til at filtrere de distributionslister, der er blevet opgraderet. Hvis listen ikke er færdig, skal du vente lidt længere og derefter vælge Opdater for at se, hvad der er blevet opgraderet.

  Der er ingen meddelelse, der fortæller dig, hvornår opgraderingen er færdig for alle de distributionslister, du har valgt. Du kan regne dette ud ved at se, hvad der er angivet under Tilgængelig for opgradering eller Opgraderede distributionslister.

 8. Hvis du har valgt en distributionsliste til opgradering, men den stadig vises på siden som Tilgængelig for opgradering, er opgraderingen ikke lykkedes. Læse Hvad du skal gøre, hvis opgraderingen ikke virker.

Bemærk: Hvis du får gruppens oversigtsmails, har du måske lagt mærke til, at du nederst nogle gange bliver tilbudt en opgradering af alle berettigede distributionslister, som du ejer. Se Lav en gruppesamtale i Outlook for at få flere oplysninger om oversigtsmails.

Hvad du skal gøre, hvis opgraderingen ikke virker

Distributionslister, som ikke kan opgraderes, forbliver uændrede.

Hvis en eller flere berettigede distributionslister ikke opgraderes, skal du oprette en Supportanmodning. Problemet skal videresendes til Groups Engineering-teamet, så de kan finde ud af, hvad problemet er.

Det er muligt, at distributionslisten ikke blev opgraderet pga. et udfald af tjenesten. Dette er dog ikke særlig sandsynligt. Du kan også vente et stykke tid og derefter prøve at opgradere distributionslisten igen.

Sådan bruger du PowerShell til at opgradere flere distributionslister ad gangen

Hvis du er en erfaren bruger af PowerShell, foretrækker du måske at gå denne vej i stedet for at bruge brugergrænsefladen. Vi har en rigtig god pakke med scripts, som kan hjælpe dig med at masseopgradere distributionslister. Disse scripts kan kontrollere, om dine distributionslister er berettiget til opgradering, og hjælpe dig med opgraderingen.

Bemærk: Du kan også opgradere en enkelt distributionsliste til en Office 365-gruppe ved hjælp af New-UnifiedGroup PowerShell-cmdlet.

 • Hent scriptfilerne fra Microsoft Download Center.

 • Kontrollér, at du bruger PowerShell 3.0.

 • Kør kommandoen $env:PSModulePath.Split(";") [0] i PowerShell til at få vist en mappesti. Kopiér modulet DlMigrationModule.psm1 og strengfilen DlMigration.strings.psd1 til dér, hvor mappen er placeret.

Liste over opgraderingsscripts, og hvad de gør

 • Get-DlEligibilityList.ps1 – Dette script gennemgår alle distributionslister i din organisation, lagrer en detaljeret berettigelsesfil ( DlEligibilityList.txt) og angiver, hvilke distributionslister der er berettiget til opdatering. Filen skal indeholde følgende oplysninger om distributionslister: ExternalDirectoryObjectId, PrimarySmtpAddress, alias, navn, visningsnavn, berettigelse, årsager, medlemsantal, MemberSmtpList og OwnersDistinguishedName.

  Du kan få mere at vide under Hvilke distributionslister kan opgraderes?.

 • Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 – Dette script udfører konvertering og overførsel af distributionslister, der er valgt i filen DlEligibilityList.txt, og skriver resultatet til filen MigrationOutput.txt.

  Filen MigrationOutput.txt indeholder også følgende oplysninger om distributionslister: DL-ExternalDirectoryObjectId, DL-PrimarySmtpAddress, UG-ExternalDirectoryObjectId, UG-PrimarySmtpAddress, MigrationStatus, fejlmeddelelse

 • DlMigrationModule.psm1 – Dette modul indeholder den logik for berettigelse og overførsel, der bruges af scripterne Get-EligibilityList og Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.

 • DlMigration.strings.psd1 – Lokaliserede meddelelser vist efter overførselsscript ud fra sprogindstillingerne i browseren.

Sådan køres opgraderingsscripts

Hvis du planlægger, at opgraderingen skal strække sig over flere dage, skal du kontrollere, at du henter de nyeste scripts, før du starter overførslen.

 1. Opret forbindelse til Exchange PowerShell

 2. Kør scriptet Get-DlEligibilityList.ps1. Resultaterne bliver gemt i DlEligibilityList.txt-filen i arbejdsmappen.

  Get-DlEligibilityList.ps1 –WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” 
  
 3. Du kan lave kopier af DlEligibilityList.txt-filen, fjerne de rækker, du ikke vil opgradere, og bruge denne DlEligibilityList.txt-fil i det næste trin. Foretag ingen ændring af .txt-filformatet.

 4. Kør scriptet Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1. Resultaterne bliver gemt i MigrationOutput.txt i arbejdsmappen.

  Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 -WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” –DlEligibilityListPath “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration\DlEligibilityList.txt”
 5. Markér MigrationOutput.txt-filen for at verificere, at dine overførsler fungerede.

 6. Kontrollér, at dine nye Office 365-grupper er oprettet i organisationen ved at markere Office 365 Administration.

  Se dine nye Office 365-grupper i Administration Preview

  Distributionslisterne SMTP-adresse og Alias omdøbes, og distributionslisten vil være skjult fra adresselisterne.

Kontrollér din overførselsstatus

 • MigrationOutput.txt – Denne fil fortæller dig statussen for dine overførsler. Det er disse statusser, du ser i filen:

  • Succes – overførslen blev gennemført.

  • Fejl – overførslen mislykkedes, og kolonnen med fejl meddelelse angiver detaljerne.

  • NotEligible – distributionslisten opfylder ikke berettigelseskriteriet.

  • SuccessActionRequired – Distributionslisten blev opgraderet med alle medlemmer og egenskaber, men der er et problem forbundet med at genbruge SMTP eller slette distributionslisten. Fejlmeddelelsen har de relevante oplysninger, der skal bruges til at udføre handlingen.

  • FailureActionRequired – Overførslen mislykkedes. Der er brug for handling i Administration såsom en oprydning af ubrugte grupper.

  • UnknownError – Se kolonnen med fejlmeddelelser for at få flere oplysninger.

Ofte stillede spørgsmål om opgradering af distributionslister til Office 365-grupper i Outlook

Hvilke distributionslister kan opgraderes?

Du kan kun opgradere skyadministrerede, enkle, ikke-indlejrede distributionslister. Tabellen nedenfor viser distributionslister, som IKKE kan opgraderes.

Egenskab

Berettiget?

Lokalt administreret distributionsliste.

Nej

Indlejrede distributionslister Distributionslisten har enten underordnede grupper eller er medlem af en anden gruppe.

Nej

Distributionslister med medlems-RecipientTypeDetails, der ikke er UserMailbox, SharedMailbox, TeamMailbox, og MailUser

Nej

Distributionsliste, som har mere end 100 ejere

Nej

Distributionsliste, som kun har medlemmer og ingen ejer

Nej

Distributionsliste, der har alias med specialtegn

Nej

Hvis distributionslisten er konfigureret til at være en videresendelsesadresse for delt postkasse

Nej

Hvis distributionslisten er en del af afsenderbegrænsningen i en anden distributionsliste.

Nej

Sikkerhedsgrupper

Nej

Dynamiske distributionslister

Nej

Distributionslister, som er blevet konverteret til RoomLists

Nej

Get-DlEligibilityList.ps1-scriptet gennemgår alle distributionslister i din organisation og lagrer en berettigelsesfil, som angiver, hvilke distributionslister der er berettiget til opdatering. Du kan bruge medlems- og ejeroplysningerne til at sende meddelelser om opgradering eller fastslå den tid, en opgradering tager.

Her er definitionerne af berettigelse i scriptet.

 • Berettiget – Distributionslisten kan opgraderes til Office 365 med alle funktioner i en Office 365-gruppe.

 • Oplysninger – Distributionslisten kan opgraderes til en Office 365-gruppe, men vi vil gerne give nogle yderligere oplysninger om funktionaliteten af gruppen.

 • Advarsel – Distributionslisten kan opgraderes til en Office 365-gruppe med de fleste funktioner. Nogle ting, der ikke er så vigtige, fungerer muligvis ikke. Du kan vælge at opgradere distributionslister ved hjælp af et parameter i scripterne.

 • NotEligible – Disse distributionslister kan ikke opgraderes til en Office 365-gruppe.

Hvem kan køre opgraderingsscripterne?

Personer med Office 365 global administrator eller Exchange administratorrettigheder.

Hvor lang tid kører scripterne, og er der nogen begrænsninger?

For en enkelt forbindelse er Get-DlEligibilityList.ps1 ca. 25 minutter om at kontrollere berettigelsen for ca. 300 distributionslister. Den tid, det tager at køre Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1, afhænger af antallet af medlemmer i de distributionslister, der skal opgraderes. Det tager en ca. 1 minut for hver 250 medlemmer. Du kan angive NoOfConnections-parametret til 2 eller 3, hvilket gør scriptet hurtigere.

Hvis antallet af distributionslister i din organisation er over 5.000, eller hvis berettigelsesscriptet ser ud til at sidde fast, og der ikke er noget resultat for timer på PowerShell-administrationskonsollen, kan du opdele de distributionslister, der er dækket af Get-DlEligibilityList.ps1-scriptet, ved hjælp af parametret -CustomFilterOnAlias og køre overførselstrinnene på hvert sæt separat. Hvis f.eks. -CustomFilterOnAlias @("a*","b*") overføres som input, ser berettigelsesscriptet nu kun på distributionslister, hvis alias starter med a eller b.

Hvad betyder statussen "Kører" i MigrationOutput.txt-filen?

Det betyder, at denne distributionsliste blev valgt til overførsel, men den endelige status er ikke tilgængelig. Dette sker, når du trykker på Ctrl+C eller prøver at stoppe scriptet i at komme videre, eller når sessionen afbrydes pga. netværks- eller systemproblemer.

I dette tilfælde kan du, hvis –DeleteDlAfterMigration ikke blev angivet til sand, kontrollere status for distributionslisten ved at udføre en Get-DistributionGroup-handling ved hjælp af distributionslisterne ExternalDirectoryObjectId (findes i MigrationOutput.txt). Hvis distributionslisten blev opgraderet, får distributionslisten GUID‹en for Office 365-gruppen. Get-UnifiedGroup < GUID > returnerer gruppedetaljerne. Kontrollér, om SMTP-adressen på gruppen er som forventet.

I dette tilfælde kan du, hvis –DeleteDlAfterMigration-parametret blev angivet til sand, kontrollere status for distributionslisten ved at udføre en Get-DistributionGroup-handling ved hjælp af distributionslisterne ExternalDirectoryObjectId. Hvis der er ingen resultater, betyder det, at distributionslisten blev opgraderet. Hvis distributionslisten stadig findes, og SMTP-adressen ikke er ændret, mislykkedes oprettelse af gruppe. Hvis der findes distributionslister med omdøbt SMTP, der indeholder GUID, skal du køre Get-UnifiedGroup < GUID > for at se gruppedetaljer. Kontrollér også SMTP-adressen for distributionslisten og Office 365-gruppen.

Hvordan kan jeg slette en gruppe, der er oprettet i Azure AD, i tilfælde af FailureActionRequired?

Kør Remove-MsolGroup cmdlet i Azure Active Directory ved at sende Office-gruppe-id'et i fejlmeddelelsen.

Remove-MsolGroup –ObjectId GUID

Tjek Azure Active Directory-cmdletter.

Kan jeg køre scriptet i batches?

Du har mulighed for at angive batchstørrelsen som input. Hvis f.eks. batchstørrelsen er angivet til 100, vises de behandlede og fuldførte tællinger i PowerShell-konsollen efter behandling af hver 100 * n [antal forbindelser] distributionslister. For scriptet Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 bliver du efter hver batch bedt om at bekræfte, om du vil fortsætte.

Batchstørrelsen skal vælges ud fra den omtrentlige anslåede tid, det tager at køre hver batch, så du kan stoppe scriptet, hvis du ønsker det. Hvis du trykker på Ctrl-C eller lukker, mens du kører scriptet Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1, vil du ikke kende status for den aktuelle distributionsliste, der opgraderes. Hvis der f.eks. opgraderes 10 distributionslister i en batch, og du klikker på Ctrl+C, mens den 7. distributionsliste er ved at blive opgraderet, vil status være tilgængelig for de første 6 distributionslister. Status for den 7. distributionsliste vil mangle.

Hvordan angiver jeg alle distributionslisterne i organisationen, der allerede er opgraderet, men som ikke er blevet slettet?

$migratedDls = Get-DistributionGroup -Filter { Alias -Like 'MigratedDl-*' } | ForEach-Object { $guid = $_.Alias.Replace("MigratedDl-",""); $group = Get-UnifiedGroup $guid; if($group -ne $null) { Echo $_ } }

Hvad skal jeg gøre, hvis systemet lukkes ned, eller jeg ved et uheld er kommet til at lukke PowerShell?

Hvis systemet lukkede ned, mens du kørte Get-DlEligibilityList.ps1, skal du køre scriptet igen ved hjælp af ContinueFromPrevious-parametret.

Hvis systemet lukkede ned, mens du kørte scriptet Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1, skal du køre Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 scriptet igen. Du behøver ikke at køre Get-DlEligibilityList.ps1-scriptet igen. Se nærmere på det seneste arkiv med MigrationOutput.txt-filen, og kontrollér status for distributionslister med statussen "Kører".

Hvad skal jeg gøre, hvis SMTP-adressen ikke genbruges eller SMTP-adressen ikke er entydig?

Identificer den modtager, der benytter den samme SMTP-adresse vha. Get-Recipient < SMTP >- eller Get-UnifiedGroup-cmdletter. Find ud af, hvilket objekt der skal have denne SMTP, enten distributionsliste/gruppe/modtager. Opdater adresserne for disse objekter vha. EmailAddresses-parametret på Set-UnifiedGroup eller Set-DistributionGroup.

Kan jeg føre output fra DlEligibilityList.txt-filen til Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1-scriptet?

Du kan føre outputtet fra DlEligibilityList.txt-filen til Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1-scriptet. I dette tilfælde bliver alle berettigede distributionslister og deres data opgraderet. Ikke-berettigede distributionslister opgraderes ikke. Hvis der er ikke-berettigede distributionslister i DlEligibilityList.txt-filen, tager det længere tid at køre scriptet, da det kontrollerer for berettigelse igen.

Hvorfor viser visitkortet stadig en distributionsliste? Hvad skal jeg gøre for at forhindre, at en opgraderet distributionsliste vises i min liste med automatiske forslag?

 • For Outlook:

  • Når nogen forsøger at sende en mail i Outlook ved at skrive Office 365-gruppenavnet efter overførslen, opfattes modtageren som distributionslisten i stedet for Office 365-gruppen. Modtagerens visitkort bliver distributionslistens visitkort. Dette skyldes modtagerens cache eller kaldenavnscache i Outlook. Mailen sendes korrekt til Office 365-gruppen, men kan skabe forvirring om afsenderen.

   Du kan udføre trinnene i dette emne, Oplysninger om Outlook AutoComplete-listen for at nulstille cachehukommelsen, hvilket vil løse dette problem.

 • For Outlook på internettet

Får nye gruppemedlemmer en velkomstmail i deres indbakke?

Nej. Indstillingen til aktivering af velkomstmeddelelser er indstillet til FALSK som standard. Denne indstilling påvirker både eksisterende og nye gruppemedlemmer, der tilmelder sig, efter at overførslen er færdig. Hvis gruppeejeren senere giver tilladelse til gæstebrugere, modtager gæstebrugerne ikke en velkomstmail i deres indbakke. Gæstemedlemmer kan fortsat arbejde med gruppen.

Hvad sker der med distributionslisten, hvis opgradering fra EAC mislykkes?

Opgraderingen finder først sted, når opkaldet er sendt til serveren. Hvis opgraderingen mislykkes, vil dine distributionslister være intakte. De vil fungere som hidtil.

Almindeligt brugte parametre

 • ConvertClosedDlToPrivateGroup – Som standard konverteres en lukket distributionsliste til en privat gruppe. Hvis du ikke vil konvertere den lukkede distributionsliste til en privat gruppe, kan du angive ConvertClosedDlToPrivateGroup-parametret til $false.

 • DeleteDlAfterMigration – Hvis dette parameter er indstillet til $true under kørsel af Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1, bliver distributionslisten slettet, hvis overførslen gennemføres.

 • NoOfConnections – Antal parallelforbindelser, der kan bruges til overførsel. Område 1-3. Standard er 1. Hvis vi vælger at bruge 3, kan du efterfølgende ikke åbne eventuelle nye Exchange PowerShell-sessioner, før scripterne er færdige.

 • Credential – Legitimationsoplysninger for administratorlogon for at åbne nye sessioner, hvis NoOfConnections er angivet.

 • WorkingDir – Den sti, hvor logfiler og scriptets outputfiler bliver gemt. Standard: Aktuel arbejdsmappe

 • ContinueFromPrevious – Når dette parameter er angivet til sand, forsøger scriptet at kigge på outputfilerne for den forrige kørsel i arbejdsmappen outputfiler og fortsætte fra det sted, hvor det blev afbrudt. For at dette skal fungere, skal den sendte WorkingDir være den samme som den kørsel, hvorfra administrator ønsker at fortsætte. Exchange gemmer ikke nogen status om den forrige kørsel. Den gemmes i filerne i WorkingDir. Dette parameter er kun tilgængeligt i Get-DlEligibilityList.ps1-scriptet.

 • Hver gang Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 scriptet køres, arkiveres MigrationOutput.txt-filer fra tidligere overførselskørsler som MigrationOutput_yyyyMMddHHmmss.txt, og der oprettes en ny outputfil. Hvis du vil bruge den samme inputfil igennem flere kørsler, kan du fjerne de rækker, som er færdige, og derefter køre igen. Scriptet husker ikke det forrige output, så det vil forsøge at opgradere de behandlede distributionslister igen, og dette kan resultere i ekstra tidsspilde. Outputtet vil angive, at distributionslisten er ugyldig, hvis distributionslisten allerede er blevet opgraderet. I modsat fald vil det forsøge igen.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×