Operatoren Between...And

Bestemmer, om værdien af et udtryk ligger inden for et angivet værdiområde. Du kan bruge denne operator inde i SQL-streng/erklæring.

Syntaks

udtryk [Not] Betweenværdi1Andværdi2

Syntaksen for operatoren Between...And består af følgende dele:

Del

Beskrivelse

udtryk

Udtryk, der angiver det felt, som indeholder de data, du vil evaluere.

værdi1, værdi2

De udtryk, som du vil sammenligne udtryk med.


Bemærkninger

Hvis værdien af udtryk ligger mellem værdi1 og værdi2 (inklusive), returneres True af operatoren Between...And, ellers returneres False. Du kan angive den logiske operator Not, hvis du vil sammenligne det modsatte (dvs. om udtryk ligger uden for det interval, der er defineret ved værdi1 og værdi2).

Du kan f.eks. bruge Between...And til at bestemme, om værdien af et felt ligger inden for et bestemt numerisk interval. I følgende eksempel bestemmes, om en ordre blev sendt til en destination inden for et interval af postnumre. Hvis postnummeret ligger mellem 1500 og 1699, returnerer funktionen IIf “Local”. Ellers returneres “Nonlocal”.

SELECT IIf(PostalCode Between 98101 And 98199, “Local”, “Nonlocal”) FROM Publishers

Hvis udtryk, værdi1 eller værdi2 er Null, returnerer Between...And en Null-værdi.

Idet jokertegn, f.eks. *, behandles som konstanttegn, kan du ikke bruge dem sammen med operatoren Between...And. Du kan f.eks. ikke bruge 150* og 169* til at finde alle postnumre, der starter med 150 og 169. Du har til gengæld to andre måder at finde dem på. Du kan føje et udtryk til forespørgslen, der bruger de tre venstre tegn i tekstfeltet, og anvende Between...And på de tegn. Eller du kan udfylde de højeste og laveste værdier med ekstra tegn – i dette tilfælde 1500 til 1699, eller hvis du skal finde lange amerikanske postnumre, kan du bruge 98000 til 98999 – 9999. (Du skal udelade – 0000 fra de lave værdier, for ellers udgår 98000, hvis nogle postnumre har udvidede sektioner, og andre ikke har).Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×