Opdele en database

Du kan overveje at opdele en hvilken som helst database, som deles af flere personer over et netværk. Opdeling af en delt database kan forbedre dens ydeevne og reducere risikoen for at beskadige databasefilen.

Når du har opdelt en database, kan du vælge at flytte back end-databasen eller bruge en anden back end-database. Du kan bruge Styring af sammenkædede tabeller til at ændre den back end-database, du anvender.

Bemærkninger: 

 • At opdele en database er ikke det samme som at arkivere en database. Dette emne gennemgår ikke, hvordan du kan arkivere data. Du kan arkivere data ved at flytte gamle poster regelmæssigt til en anden database, enten fordi databasefilen vokser til filstørrelsesbegrænsningen for hurtigt, eller fordi du vil holde databasefilen lille, så dine data er overskueligt struktureret efter periode. I nogle tilfælde kan du arkivere data ved at opdele en database. Du kan få flere oplysninger i onlineartiklen Arkivering af Access-data (Archive Access data; artiklen er muligvis kun på engelsk).

 • Hvis du opdeler en webdatabase, flyttes evt. webtabeller i denne database ikke til back end-databasen, og de vil ikke være tilgængelige fra den front end-database, der bliver resultatet.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Inden du begynder

Opdele databasen

Distribuer front end-databasen.

Ændre, hvilken back end-database du bruger

Oversigt

Når du opdeler en database, kan du omorganisere den i to filer – en back end-database, der indeholder datatabellerne og en front end-database, der indeholder alle de andre databaseobjekter, f.eks. forespørgsler, formularer og rapporter. Hver bruger arbejder med dataene ved hjælp af en lokal kopi af front end-databasen.

Hvis du vil opdele en database, skal du bruge guiden Databaseopdeling. Når du har opdelt databasen, skal du distribuere front end-databasen til brugerne.

Fordele ved en database

Fordelene ved en opdelt database omfatter følgende:

 • Forbedret ydeevne    Databasens ydeevne bliver normalt betydeligt forbedret, da det kun er dataene, der sendes via netværket. I en delt database, der ikke der opdelt, sendes selve databaseobjekterne – tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, makroer og moduler – via netværket, ikke kun dataene.

 • Større tilgængelighed    Da det kun er dataene, der sendes via netværket, vil databasetransaktioner som f.eks. redigerede poster, som gør det nemmere at få adgang til at redigere dataene.

 • Øget sikkerhed    Hvis du gemmer back end-databasen på en computer, der bruger NTFS-filsystemet, kan du bruge NTFS-sikkerhedsfunktioner til at beskytte dataene. Da brugerne åbner back end-databasen ved hjælp af sammenkædede tabeller, er det mindre sandsynligt, at uautoriserede brugere ikke kan få adgang til dataene ved at åbne databasen uden tilladelse eller ved at foregive at være en autoriseret bruger. Windows XP, Windows Vista og Windows Server 2003 bruger som standard NTFS-filsystemet. Hvis du ikke er sikker på, hvilket filsystem der benyttes af filserveren, skal du kontakte systemadministratoren. Hvis du har administratorrettigheder på filserveren, kan du køre kommandoen msinfo32 til at kontrollere filsystemet selv.

  Hvordan kan jeg bruge msinfo32 til at kontrollere filsystemet?

  1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kør.

  2. Skriv msinfo32 i dialogboksen Kør, og klik på OK.

  3. Under Systemoplysninger skal du klikke på plussymbolet ved siden af Komponenter.

  4. Under Komponenter skal du klikke på plussymbolet ved siden af Lagring, og klik på Drev. Dialogboksen viser oplysninger om de tilgængelige drev i panelet til højre.

 • Øget pålidelighed    Hvis en bruger oplever et problem, og databasen lukker uventet, vil en eventuel beskadigelse af databasefilen normalt være begrænset til kopien af front end-databasen, som brugeren allerede havde åbnet. Da brugeren kun får adgang til data i back end-database ved hjælp af sammenkædede tabeller, er det meget mindre sandsynligt, at back end-databasefilen bliver beskadiget.

 • Fleksibelt udviklingsmiljø    Da alle brugere arbejder med en lokal kopi af front end-databasen, kan hver enkelt bruger selvstændigt udvikle forespørgsler, formularer, rapporter og andre databaseobjekter, uden at det har indvirkning på andre brugere. På samme måde kan du udvikle og distribuere en ny version af front end-databasen uden at forstyrre adgangen til de data, der er gemt i back end-databasen.

Toppen af siden

Inden du begynder

Inden du opdeler en database, skal du overveje følgende:

 • Du skal altid tage en sikkerhedskopi af en database, inden du opdeler den. Hvis du opdeler en database og derefter ombestemmer dig, kan du gendanne den oprindelige version via sikkerhedskopien.

 • Det kan tage lang tid at opdele en database. Du skal give brugerne besked, så de ikke bruger database, mens du opdeler den. Hvis en bruger redigerer data, mens du opdeler databasen, vil ændringerne ikke blive gemt i back end-databasen.

  Tip: Hvis en bruger ændrer data, mens du opdeler databasen, kan du importere de nye data til back end-databasen, når opdelingen er fuldført.

 • Selvom opdeling af databasen er en måde at dele data på, skal alle, der bruger databasen, have en version af Microsoft Office Access, som er kompatibel med back end-databasens filformat. Hvis back end-databasefilen f.eks. bruger filformatet .accdb, kan brugerne ikke få adgangen til databasens data, hvis de benytter Access 2003.

 • Det kan være en god idé at bruge et tidligere Access-filformat til back end-databasen, hvis du bruger funktioner, der ikke længere understøttes. Hvis du f.eks. bruger dataadgangssider, kan du fortsætte med at bruge dem, hvis back end-databasen er i et tidligere filformat, som understøtter dataadgangssider. Derefter kan du bruge det nye filformat til front end-databasen, så brugerne kan få adgang til fordelene ved det nye format. Bemærk, at du ikke kan ændre data på en dataadgangsside ved hjælp af Access 2010. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Opdele databasen

 1. Tag en kopi af den database, du vil kopiere, og gem den på din computer. Start med databasefilen på din lokale harddisk, ikke på et netværksshare. Hvis databasefilen aktuelt deles via din lokale harddisk, kan du lade den blive, hvor den er.

 2. Åbn kopien af databasen, som ligger på din lokale harddisk.

 3. Klik på Access-database på fanen Databaseværktøjer i gruppen Flyt data. Guiden Databaseopdeling starter.

 4. Klik på Opdel database.

 5. Angiv et navn, en filtype og en placering til back end-databasefilen i dialogboksen Opret back-end-database.

  Bemærkninger: 

  • Overvej, om du vil bruge det navn, Access foreslår. Det oprindelige filnavn bevares, og det angives, at databasen er en back end-database, ved hjælp af _be i navnet lige før filtypenavnet.

  • Undlad at ændre filtypen, medmindre nogle af brugerne skal bruge en tidligere version af Access til at få adgang til dataene.

  • Du kan angive stien til netværksplaceringen i boksen Filnavn foran filnavnet. Hvis netværksplaceringen til back end-databasen f.eks. er \\server1\share1\, og filnavnet til back end-databasen er MyDB_be.accdb, kan du skrive \\server1\share1\MyDB_be.accdb i boksen Filnavn.

  • Den placering, du vælger, skal være tilgængelig for alle, der skal bruge databasen. Da drevtilknytningerne kan variere, skal du angive placeringens UNC-sti i stedet for at bruge et forbundet drevbogstav.

 6. Når guiden er fuldført, vises en bekræftelse.

Databasen er nu opdelt. Front end-databasen er den fil, som du startede med (kopien af den oprindelige delte database), og back end-databasen er placeret på den netværksplacering, som du angav i trin 5 i denne procedure.

Begrænse ændringer i front end-databasens design

Hvis du vil begrænse ændringerne i den front end-database, som du distribuerer, kan du overveje at gemme den som en kompileret, binær fil (en .accde-fil). I Access 2010 er en kompileret, binær fil en databaseprogramfil, der er blevet gemt med kompilering af hele VBA-koden (Visual Basic Access). Der er ingen VBA-kildekode tilbage i en kompileret, binær Access-fil. Brugerne kan ikke ændre designet af objekterne i en .accde-fil.

 1. Åbn den front end-databasefil, som du vil gemme som en kompileret, binær fil (.accde).

 2. Klik på Opret ACCDE på fanen Databaseværktøjer i gruppen Databaseværktøjer. Knapflade

 3. Find den mappe, hvor filen skal gemmes, i dialogboksen Gem som, skriv et navn på filen i boksen Filnavn, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden

Distribuer front end-databasen.

Når du har opdelt databasen, skal du distribuere front end-databasen til brugerne, så de kan begynde at bruge databasen.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Send en e-mail til databasebrugerne, og vedhæft front end-databasefilen i meddelelsen. Medtag alle de instruktioner, som kan gøre det lettere for brugerne at komme i gang med at bruge front end-databasen med det samme.

 • Gem front end-databasefilen på en netværksplacering, som alle databasebrugerne har adgang til, og send derefter en e-mail til brugerne, hvor du angiver netværksplaceringen sammen med alle de øvrige instruktioner, som de skal bruge for at få adgang til databasen.

 • Distribuer front end-databasefilen ved hjælp af flytbare medier, f.eks. en cd-rom eller en USB-nøgle. Hvis du selv installerer filen, kan du teste den for at kontrollere, at den fungerer. Hvis brugerne skal installere filen, bør du vedlægge et dokument, som forklarer, hvordan de skal installere filen, og hvem de skal kontakte, hvis de oplever problemer.

Toppen af siden

Ændre, hvilken back end-database du bruger

Du kan flytte din back end-database eller bruge en anden back end-database ved hjælp af Styring af sammenkædede tabeller.

Hvis du vil flytte din back end-database, skal du først tage en sikkerhedskopi af den og gemme den på den nye placering, og derefter skal du følge denne procedure.

 1. Klik på Styring af sammenkædede tabeller i gruppen Databaseværktøjer under fanen Databaseværktøjer.

 2. I Styring af sammenkædede tabeller skal du markere de tabeller, der findes i den aktuelle back end-database.

  Tip: Hvis du ikke har oprettet en kæde til andre databaser, skal du klikke på Marker alt.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Spørg altid efter ny placering, og klik på OK.

 4. Find frem til og vælg den nye back end-database.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×