Opdatere tilsluttede (importerede) data

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Et celleområde, en Excel-tabel, en pivottabelrapport, en pivotdiagramrapport, en tekstfil og en webforespørgsel kan have forbindelse til en ekstern datakilde. Du kan opdatere dine data med opdaterede data fra den eksterne datakilde. Hver gang du opdaterer dataene, får du vist den nyeste version af oplysningerne i datakilden, herunder eventuelle ændringer af dataene.

Sikkerhedsnote : Forbindelser til eksterne data er muligvis deaktiveret på din computer. Hvis du vil opdatere dataene, når du åbner en projektmappe, skal du aktivere dataforbindelserne ved hjælp af linjen Sikkerhedscenter eller ved at placere arbejdsmappen på en placering, du har tillid til.

Yderligere oplysninger finder du se oprette, fjerne, eller ændre en pålidelig placering til dine filer, tilføje, fjerne, eller få vist en udgiver, der er tillid til, og få vist mine sikkerhedsindstillinger i Sikkerhedscenter.

Hvad vil du foretage dig?

Opdatere data fra en Microsoft Query, guiden Dataforbindelse eller Web forespørgsel

Opdatere data fra en importeret tekstfil

Opdatere en offlinekubefil

Opdatere data i en importeret XML-fil

Automatisk opdatere data, når en projektmappe åbnes

Automatisk opdatere data med jævne mellemrum

Kræve en adgangskode til opdatering af et eksternt dataområde

Køre en forespørgsel i baggrunden eller mens du venter

Kontrollere status for en opdateringshandling eller annullere en opdatering

Opdatere data fra en Microsoft-forespørgsel, guiden Dataforbindelse eller en webforespørgsel

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil opdatere en bestemt dataforbindelse i projektmappen, skal du klikke på en celle i det eksterne dataområde. Klik på pilen ud for Opdater alle i gruppen Forbindelser under fanen Data, og klik derefter på Opdater.

 • Hvis du vil opdatere alle dataforbindelser i projektmappen, skal du klikke på Opdater alle i gruppen Forbindelser under fanen Data .

Bemærk: Hvis du har mere end én projektmappe åben, skal du gentage handlingen i hver enkel projektmappe.

Toppen af siden

Opdatere data fra en importeret tekstfil

 1. Marker regnearket, der indeholder den importerede tekstfil.

 2. Klik på pilen ud for Opdater i gruppen Forbindelser under fanen Data, og klik derefter på Opdater.

 3. Marker din tekstfil i dialogboksen Importer tekstfil, og klik på Importer.

Toppen af siden

Opdatere en offline-kubefil

Opdatering af en offline-kubefil, som er en proces, der gendanner filen med de nyeste data fra serverkuben, kan være tidskrævende og kræve meget midlertidig diskplads. Start processen på et tidspunkt, hvor du ikke har brug for umiddelbar adgang til andre filer, og sørg for, at du har plads nok til at gemme filen igen.

 1. Klik på den pivottabelrapport, der er baseret på offline-kubefilen.

 2. Klik på pilen ud for Opdater i gruppen Forbindelser under fanen Data, og klik derefter på Opdater.

  billede af båndet i excel

Toppen af siden

Opdatere data i en importeret XML-fil

 1. Klik på en tilknyttet celle i regnearket for at markere den XML-tilknytning, du vil opdatere.

 2. Hvis fanen Udvikler ikke kan vælges, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få den vist:

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

   Bemærk: Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

 3. Klik på Opdater data i gruppen XML under fanen Udvikler.

  Gruppen XML på båndet

Toppen af siden

Opdatere data automatisk, når en projektmappe åbnes

Du kan opdatere et eksternt dataområde automatisk, når projektmappen åbnes. Du kan vælge, om projektmappen skal gemmes samtidig, uden at de eksterne data gemmes. På den måde reduceres størrelsen af projektmappefilen.

 1. Klik på en celle i det eksterne dataområde.

 2. Klik på pilen ud for Opdater i gruppen Forbindelser under fanen Data, og klik derefter på Forbindelsesegenskaber.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på fanen Anvendelse.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Opdater data, når filen åbnes under Opdatering.

 5. Hvis du vil gemme projektmappen med forespørgselsdefinitionen men uden de eksterne data, skal du markere afkrydsningsfeltet Fjern data fra det eksterne dataområde, før projektmappen gemmes.

Bemærk: Hvis du vil opdatere dataene, når projektmappen åbnes for en pivottabelrapport, kan du også markere afkrydsningsfeltet Opdater data, når filen åbnes. Du finder afkrydsningsfeltet i afsnittet Pivottabeldata under fanen Data i dialogboksen Indstillinger for pivottabel.

Du kan finde yderligere oplysninger finder Indstillinger for pivottabel.

Toppen af siden

Automatisk opdatere data med jævne mellemrum

 1. Klik på en celle i det eksterne dataområde.

 2. Klik på pilen ud for Opdater i gruppen Forbindelser under fanen Data, og klik derefter på Forbindelsesegenskaber.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på fanen Anvendelse.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Opdater hvert, og indtast derefter antallet af minutter mellem opdateringerne.

Toppen af siden

Anmode om en adgangskode til opdatering af et eksternt dataområde

Gemte adgangskoder er ikke krypterede og anbefales ikke. Hvis datakilden kræver en adgangskode, inden der kan etableres forbindelse til den, kan du kræve, at brugere skal indtaste adgangskoden, før de kan opdatere det eksterne dataområde. Følgende fremgangsmåde gælder ikke data, der er hentet fra en tekstfil (*.txt) eller en webforespørgsel (*.iqy).

Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: House27. Adgangskoder bør være på 8 eller flere tegn. En adgangskode på minimum 14 tegn er bedre.

Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

 1. Klik på en celle i det eksterne dataområde.

 2. Klik på pilen ud for Opdater i gruppen Forbindelser under fanen Data, og klik derefter på Forbindelsesegenskaber.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på fanen Definition.

 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gem adgangskode.

Bemærk: Det er kun første gang, at de eksterne dataområder opdateres, at du bliver spurgt om adgangskoden i Excel. Næste gang du starter Excel, vil du blive spurgt om adgangskoden igen, hvis du åbner den projektmappe, der indeholder forespørgslen, og derefter forsøger at opdatere.

Toppen af siden

Køre en forespørgsel i baggrunden, eller mens der ventes

Ved at køre en forespørgsel i baggrunden har du mulighed for at bruge Excel, mens forespørgslen kører.

Bemærk: Du kan ikke køre en OLAP-forespørgsel i baggrunden.

 1. Klik på en celle i det eksterne dataområde.

 2. Klik på pilen ud for Opdater i gruppen Forbindelser under fanen Data, og klik derefter på Forbindelsesegenskaber.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på fanen Anvendelse.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver baggrundsopdatering for at køre forespørgslen i baggrunden. Fjern markeringen for at køre forespørgslen, mens du venter.

Bemærk: Der kan ikke køres en forespørgsel i baggrunden, mens du indspiller en makro, der indeholder en forespørgsel. Hvis du vil ændre den indspillede makro, så forespørgslen kører i baggrunden, skal du redigere makroen i Visual Basic Editor. Skift opdateringsmetode for objektet i forespørgselstabellen fra BackgroundQuery := False til BackgroundQuery := True. Oplysninger om redigering af makroer finder du i hjælpen til Visual Basic for Applications.

Toppen af siden

Kontrollere status for en opdateringshandling eller annullere en opdatering

Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

 • Kontroller status for en forespørgsel    Der vises et ikon, som drejer rundt, på statuslinje som tegn på, at forespørgslen kører. Dobbeltklik på ikonet Aktiver baggrundsopdatering Opdateringsindikator for at kontrollere status for forespørgslen.

 • Stoppe en opdatering i baggrunden       Hvis du vil stoppe en forespørgsel, der kører i baggrunden, skal du dobbeltklikke på ikonet Baggrundsopdatering Opdateringsindikator på statuslinjen for at få vist dialogboksen Opdateringsstatus for eksterne data og derefter klikke på Stop opdateringen.

 • Standse en forespørgsel    Hvis du vil standse en forespørgsel under kørslen, når Aktiver baggrundsopdatering er slået fra, skal du trykke på Esc.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×