Opdatere importerede data

Du kan opdatere data, du har importeret til en Visio-tegning vha. kommandoen Kæd data til figurer i menuen Data.

Hvad vil du foretage dig?

Opdatere data i en tegning

Indstille Visio til automatisk at opdatere dataene i en tegning

Løse konflikter mellem gamle og nye data

Opdatere data i en tegning

 1. Åbn den tegning, der indeholder de data, du vil opdatere.

 2. Klik på Opdater data i menuen Data.

  Opdater data er ikke tilgængelig (vises nedtonet) i følgende tilfælde:

  • Du har ikke brugt datasammenkædningsfunktionerne til at importere data med.

  • Du arbejder med et pivotdiagram. Du kan opdatere dataene i et pivotdiagram ved at klikke på Opdater data i menuen Pivotdiagram.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Opdater data:

  • Opdater en enkelt datakilde ved at vælge en datakilde på listen Datakilde og derefter klikke på Opdater.

  • Opdater flere datakilder ved at holde CTRL nede, mens du vælger datakilderne på listen Datakilde, og klik derefter på Opdater.

  • Opdater alle datakilder ved at klikke på Opdater alt.

   Tip!: Du kan vælge den rækkefølge, datakilderne skal opdateres i, ved at klikke på kolonneoverskriften Datakilde.

Toppen af siden

Indstille Visio til automatisk at opdatere dataene i en tegning

 1. Åbn den tegning, der indeholder de data, du vil opdatere.

 2. Klik på Opdater data i menuen Data.

 3. Vælg en eller flere datakilder i dialogboksen Opdater data.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Vis denne dialogboks ved åbning af fil.

 5. Klik på Konfigurer.

 6. Marker afkrydsningsfeltet Opdater hvert under Automatisk opdatering i dialogboksen Konfigurer Opdater, og klik derefter på pilene for at vælge et interval.

Vigtigt!: Opdateringen fungerer kun korrekt, hvis du vælger det korrekte entydige id.

Hvordan vælger jeg det korrekte entydige id?

Du skal vælge et entydigt id for hver tabel for at opdatere en tegning, når dataene i datakilden ændres. Et entydigt id (eller en nøglekolonne) skal være en kolonne, der ikke ændres. Den pågældende nøgle giver mulighed for, at hver række i de opdaterede data stemmer nøjagtigt overens med en række i datakilden, som du opdaterer fra.

I følgende eksempel med et Microsoft Office Excel-regneark er det entydige id, eller nøglen, kolonnen Medarbejder-id.

Excel-tabel med data om medarbejdere

Toppen af siden

Løse konflikter mellem gamle og nye data

Du kan løse konflikter mellem nye data fra datakilder og gamle data i tegningen. Der kan f.eks. forekomme konflikter, hvis du sletter en række i dataene eller opretter en ny række med det samme entydige id som en anden række i datakilden. I begge tilfælde kan kommandoen Opdater data ikke opdatere dataene i alle figurerne, fordi den ikke længere kan knytte hver figur til en række i den opdaterede datakilde. Hvis denne type konflikter forekommer, vises vinduet Opdater konflikter. I vinduet findes indstillinger, der kan hjælpe dig med at løse konflikterne.

Løse konflikter, der er opstået på grund af slettede datarækker

Du kan enten fjerne eller bevare figurer, hvis datarækker er blevet slettet.

 1. Vælg de figurer, en af følgende kommandoer skal anvendes på, på listen med figurer i vinduet Opdateringskonflikter.

 2. Klik på en af følgende indstillinger:

  • Slet figur for kun at slette de valgte figurer

  • Slet alle figurer på listen for at slette alle figurerne med manglende rækker

  • Bevar figur for kun at bevare de valgte figurer

  • Bevar alle figurer på listen for at bevare alle figurerne med manglende rækker

   Bemærk!: Kommandoerne Slet figur og Bevar figur vises ikke tilgængelige (vises nedtonet), hvis der ikke vælges en figur på listen.

Løse konflikter, der er opstået på grund af data, som ikke kan identificeres entydigt

Hvis dataene ikke har et entydigt id, eller hvis det entydige id ændres i datakilden, før du opdaterer tegningen, kan kommandoen Opdater data muligvis ikke knytte den korrekte række til den tilsvarende figur.

 1. Vælg de figurer, en af følgende kommandoer skal anvendes på, på listen med figurer i vinduet Opdateringskonflikter.

 2. Klik på en af følgende indstillinger:

  • Marker tilsvarende række for at åbne dialogboksen Marker tilsvarende række, hvor du kan bestemme, hvilken række der skal knyttes til den pågældende figur.

  • Ignorer alle konflikter for at bevare de identiske rækker i vinduet Eksterne data. Eksisterende kæder til disse rækker slettes.

   Bemærk!: Hvis du klikker på Ignorer alle konflikter, bevares rækkerne med identiske entydige id'er i vinduet, de oprindelige data gemmes stadig i dialogboksen Figurdata, og der findes ingen kæder mellem figuren og dataene.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×