Opdatere dataene i et eksisterende diagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du har oprettet et diagram, kan det være nødvendigt at ændre dets kildedata på regneark For at inkorporere disse ændringer i diagrammet giver Microsoft Office Excel forskellige muligheder for at opdatere et diagram. Du kan hurtigt opdatere et diagram med ændrede værdier, eller du kan ændre de underliggende kildedata dynamisk. Du kan også opdatere et diagram ved at tilføje, ændre eller fjerne data.

Ændre de underliggende data, som et diagram er baseret på

Når du opdaterer de underliggende data i et diagram, ændres diagrammets data og udseende også. Omfanget af disse ændringer afhænger af, hvordan du definerer diagrammets datakilde. Du kan automatisk opdatere ændrede regnearksværdier i et diagram, eller du kan bruge forskellige metoder til at ændre diagrammets underliggende datakilde dynamisk.

Opdatere ændrede regnearksværdier automatisk i et eksisterende diagram

Værdierne i et diagram er sammenkædet med dataene i regnearket, hvor diagrammet er oprettet. Hvis beregningsindstillingerne er angivet til automatiske (fanen Formler gruppen Beregning, knappen Beregningsindstillinger), vises de ændringer, du foretager i dataene i regnearket, automatisk i diagrammet.

Bemærk: Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade i Excel 2007 > Excel-indstillinger > formler > beregning > Beregningsindstillinger.

 1. Åbn det regneark, der indeholder de data, som er afbildet i diagrammet.

 2. Skriv en ny værdi i den celle, som indeholder den værdi, der skal ændres.

 3. Tryk på ENTER.

Ændre den underliggende datakilde for et eksisterende diagram dynamisk

Hvis du vil diagrammets datakilde til at vokse dynamisk, er der to metoder, du kan vælge. Du kan basere et diagram på data i en Excel-tabel, eller du kan basere det på et defineret navn.

Basere diagrammet på en Excel-tabel

Hvis du opretter et diagram baseret på et celleområde, afspejles opdateringer til data i det oprindelige område i diagrammet. Men hvis du vil udvide størrelsen af området, ved at tilføje rækker og kolonner, og ændre diagrammets data og udseende, skal du manuelt ændre den oprindelige datakilde i diagrammet ved at ændre det celleområde, et diagram er baseret på.

Hvis du vil ændre diagrammets data og udseende, når datakilden udvides, kan du bruge en Excel-tabel som den underliggende datakilde.

 1. Klik på det diagram, som du vil ændre kildedataenes celleområde for.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Vælg data i gruppen Data under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. I dialogboksen Vælg datakilde skal du lægge mærke til dataområdets placering og derefter klikke på OK.

 4. Gå til placeringen af dataområdet, og klik på en vilkårlig celle i dataområdet.

 5. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

  Tastaturgenvej: Tryk på CTRL + L eller CTRL + T.

Basere diagrammet på et defineret navn

En anden metode til at ændre diagrammets data og udseende dynamisk, når datakilden udvides, er at bruge et defineret navn med funktionen FORSKYDNING. Denne metode er nyttig, når du har brug for en løsning, der også fungerer sammen med tidligere versioner af Excel.

Se Sådan bruger du definerede navne for automatisk at opdatere datasættet diagram i Excelkan finde flere oplysninger.

Føje data til et eksisterende diagram

Du kan bruge en af flere metoder til at medtage flere kildedata i et eksisterende diagram. Du kan hurtigt tilføje en anden dataserie, trække i størrelseshåndtagene for områderne med henblik på at medtage data i et diagram, der er integreret i det samme regneark, eller kopiere flere regnearksdata til et integreret diagram eller et separat diagramark.

Føje en dataserie til et diagram

 1. Klik på det diagram, som du vil føje endnu en dataserie til.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Vælg data i gruppen Data under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. I dialogboksen Vælg datakilde under Forklarende tekst (serie) skal du klikke på Tilføj.

 4. Udfør følgende handlinger i dialogboksen Rediger serie:

  • I boksen Serienavn skal du skrive det navn, du vil bruge til serien, eller vælge navnet på regnearket.

  • I boksen Serieværdier skal du skrive referencen til dataområdet for den dataserie, du vil tilføje, eller vælge området i regnearket.

   Du kan også klikke på knappen Skjul dialogboks Knappen Skjul  til højre for boksen Serienavn eller Serieværdier og derefter markere det område, du vil bruge til tabellen i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at få vist hele dialogboksen.

   Hvis du bruger piletasterne til at anbringe markøren med henblik på at angive referencen, kan du trykke på F2 for at sikre, at du er i redigeringstilstand. Hvis du trykker på F2 igen, skiftes der tilbage til punkttilstand. Du kan kontrollere den aktuelle tilstand på statuslinjen.

Trække i størrelseshåndtagene for områder for at føje data til et integreret diagram

Hvis du har oprettet et integreret diagram fra tilstødende regnearksceller, kan du tilføje data ved at trække i størrelseshåndtagene for kildedataområderne. Diagrammet skal være på samme regneark som de data, du brugte til at oprette diagrammet.

 1. I regnearket skal du angive de data og navne, du vil føje til diagrammet i celler, der støder op til de eksisterende regnearksdata.

 2. Klik på diagrammet for at vise størrelseshåndtagene omkring kildedataene i regnearket.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i regnearket:

  • Hvis du vil tilføje nye kategorier og dataserier i diagrammet, skal du trække i et blåt størrelseshåndtag for at medtage de nye data og navne i rektanglet.

  • Hvis du kun vil tilføje nye dataserier, skal du trække i et grønt størrelseshåndtag for at medtage de nye data og navne i rektanglet.

  • Hvis du vil tilføje nye kategorier og datapunkter, skal du trække i et lilla størrelseshåndtag for at medtage de nye data og kategorier i rektanglet.

Kopiere regnearksdata til et diagram

Hvis du har oprettet et integreret diagram fra separate markerede områder, eller hvis diagrammet er på et separat diagramark, kan du kopiere flere regnearksdata til diagrammet.

 1. Markér de celler, der indeholder de data, du vil tilføje, i regnearket.

  Hvis kolonne- eller rækkenavnet for de nye data skal vises i diagrammet, skal du medtage den celle, der indeholder navnet, i markeringen.

 2. Klik på Kopier Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

  Tastaturgenvej: Tryk på Ctrl+C.

 3. Klik på diagramarket eller det integrerede diagram, som du vil indsætte de kopierede data i.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan indsætte dataene i diagrammet ved at klikke på Sæt ind Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

   Tastaturgenvej: Tryk på CTRL + V.

  • Hvis du vil angive, hvordan de kopierede data skal afbildes i diagrammet, skal du under fanen Startside i gruppen Udklipsholder klikke på pilen på knappen Sæt ind, klikke på Indsæt speciel og derefter vælge de ønskede indstillinger.

Ændre dataene i et eksisterende diagram

Du kan ændre et eksisterende diagram ved at ændre det celleområde, som diagrammet er baseret på, eller ved at redigere den individuelle dataserie, der vises i diagrammet. Du kan også ændre aksenavnene på den vandrette akse (kategoriaksen).

Ændre det celleområde, som et diagram er baseret på

 1. Klik på det diagram, som du vil ændre kildedataenes celleområde for.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Vælg data i gruppen Data under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. I dialogboksen Vælg datakilde skal du sikre dig, at hele referencen i boksen Diagramdataområde er markeret.

  Du kan klikke på knappen Skjul dialogboks Knappen Skjul  til højre for boksen Diagramdataområde og derefter markere det område, du vil bruge til tabellen i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at få vist hele dialogboksen.

 4. I regnearket skal du markere de celler, der indeholder de data, du vil have vist i diagrammet.

  Hvis kolonne- og rækkenavnene skal vises i diagrammet, skal du medtage de celler, der indeholder dem, i markeringen.

  Hvis du bruger piletasterne til at anbringe markøren med henblik på at angive referencen, kan du trykke på F2 for at sikre, at du er i redigeringstilstand. Hvis du trykker på F2 igen, skiftes der tilbage til punkttilstand. Du kan kontrollere den aktuelle tilstand på statuslinjen.

Omdøbe eller redigere en dataserie, der vises i et diagram

Du kan ændre navnet og værdierne i eksisterende dataserier uden at påvirke dataene i regnearket.

 1. Klik på det diagram, der indeholder den dataserie, du vil ændre.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Vælg data i gruppen Data under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. I dialogboksen Vælg datakilde under Forklarende tekst (serie) skal du markere den dataserie, du vil ændre, og derefter klikke på Rediger.

 4. Hvis du vil omdøbe dataserien, skal du i boksen Serienavn skrive det navn, du vil bruge til serien, eller vælge navnet på regnearket. Det navn, du skriver, vises i diagramforklaringen, men føjes ikke til regnearket.

 5. Hvis du vil ændre dataområdet for dataserien, skal du i boksen Serieværdier skrive referencen til dataområdet for den dataserie, du vil tilføje, vælge området i regnearket eller angive værdierne i boksene. De værdier, du angiver, føjes ikke til regnearket.

  Hvis diagrammet er et xy-diagram (punktdiagram), vises boksene X-serieværdier og Y-serieværdier, så du kan ændre dataområdet for disse værdier. Hvis diagrammet er et boblediagram, vises boksene X-serieværdier, Y-serieværdier og Boblestørrelser for serie, så du kan ændre dataområdet for disse værdier.

For hver serieboks kan du klikke på knappen Skjul dialogboks Knappen Skjul  til højre for boksen Serienavn eller Serieværdier og derefter markere det område, du vil bruge til tabellen i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at få vist hele dialogboksen.

Hvis du bruger piletasterne til at anbringe markøren med henblik på at angive referencen, kan du trykke på F2 for at sikre, at du er i redigeringstilstand. Hvis du trykker på F2 igen, skiftes der tilbage til punkttilstand. Du kan kontrollere den aktuelle tilstand på statuslinjen.

Ændre rækkefølgen i dataserien

 1. Klik på det diagram, der indeholder den dataserie, du vil ændre.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Vælg data i gruppen Data under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. I dialogboksen Vælg datakilde under Forklarende tekst (serie) skal du markere den dataserie, du vil flytte til en anden placering i rækkefølgen.

 4. Klik på pilen Flyt op eller Flyt ned for at flytte dataserien.

 5. Gentag trin 3 og 4 for alle de dataserier, du vil flytte.

Ændre navnene på den vandrette akse (kategoriaksen)

Når du ændrer aksenavnene på den vandrette akse (kategoriaksen), ændres alle vandrette aksenavne. Du kan ikke ændre individuelle, vandrette aksenavne.

 1. Klik på det diagram, der indeholder de vandrette aksenavne, du vil ændre.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Vælg data i gruppen Data under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på Rediger under Vandrette (Kategori) akseetiketter.

 4. I boksen Aksens etiketområde skal du angive referencen til dataområdet for den dataserie, du vil bruge til de vandrette aksenavne, eller vælge området i regnearket.

  Du kan også klikke på knappen Skjul dialogboks Knappen Skjul  til højre for boksen Serienavn eller Serieværdier og derefter markere det område, du vil bruge til tabellen i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at få vist hele dialogboksen.

  Hvis du bruger piletasterne til at anbringe markøren med henblik på at angive referencen, kan du trykke på F2 for at sikre, at du er i redigeringstilstand. Hvis du trykker på F2 igen, skiftes der tilbage til punkttilstand. Du kan kontrollere den aktuelle tilstand på statuslinjen.

Fjerne data fra et diagram

Med beregningsindstillinger angivet til automatisk fjernet de data, slettes fra regnearket automatisk fra diagrammet. Du kan også fjerne data fra diagrammet uden at påvirke kildedataene i regnearket.

Slette kildedata i regnearket

 • I regnearket skal du markere den celle eller det celleområde, der indeholder de data, du vil fjerne fra diagrammet. Tryk derefter på DELETE.

  • Hvis du fjerner data fra markerede celler, afbildes der tomme celler i diagrammet. Du kan ændre den måde, tomme celler afbildes på, ved at højreklikke på diagrammet og derefter vælge Skjulte og tomme celler.

  • Hvis du sletter en kolonne, fjernes hele dataserien fra diagrammet. Hvis du sletter en række, modtager du muligvis en fejlmeddelelse. Når du klikker på OK, viser diagrammet muligvis et eller flere datapunkter i den dataserie, du har slettet. Du kan klikke på disse datapunkter og derefter trykke på DELETE.

Fjerne en dataserie i diagrammet

 1. Klik på det diagram eller den dataserie, du vil fjerne, eller benyt følgende fremgangsmåde til at vælge diagrammet eller dataserien på en liste over diagramelementer:

  1. Klik på et diagram.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramområdet i gruppen Aktuel markering under fanen Formatér, og klik derefter på det diagramelement, du vil bruge.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis du har markeret diagrammet, kan du gøre følgende:

   1. Klik på Vælg data i gruppen Data under fanen Design.

    billede af båndet i excel

   2. I dialogboksen Vælg datakilde under Forklarende tekst (serie) skal du markere den dataserie, du vil fjerne, og derefter klikke på Fjern.

  2. Hvis du har valgt en dataserie i diagrammet, skal du trykke på DELETE.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers communityeller foreslå en ny funktion eller forbedring af Excel bruger stemme.

Tilbage til toppen

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×