Diagrammer

Opdater dataene i et eksisterende diagram

Opdatere dataene i et eksisterende diagram

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du opretter et diagram, kan det være nødvendigt at ændre dets kildedata på regneark. Hvis du vil medtage disse ændringer i diagrammet, har Microsoft Excel forskellige måder at opdatere et diagram. Du kan opdatere et diagram med det samme med ændrede værdier, eller du kan ændre de underliggende kildedata dynamisk. Du kan også opdatere et diagram ved at tilføje, ændre eller fjerne data.

Ændre de underliggende data, som et diagram er baseret på

Når du opdaterer de underliggende data i et diagram, ændres diagrammets data og udseende også. Omfanget af disse ændringer, afhænger af, hvordan du definerer diagrammets datakilde. Du kan automatisk opdatere ændrede regneark værdierne i et diagram i Excel, eller du kan bruge måder at ændre dynamisk en diagrammets underliggende datakilde.

Opdatere ændrede regnearksværdier automatisk i et eksisterende diagram

Værdierne i et diagram er sammenkædet med dataene i regnearket, hvor diagrammet er oprettet. Med beregning indstillinger indstillet til automatisk (i Excel, skal du klikke på fanen filer > Indstillinger > fanen formler, Beregningsindstillinger knappen), ændringer, du foretager i dataene i regnearket automatisk vises i diagrammet.

Bemærk!: Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade i Excel 2007 > Excel-indstillinger > formler > beregning > Beregningsindstillinger.

 1. Åbn det regneark, der indeholder de data, som er afbildet i diagrammet.

 2. Skriv en ny værdi i den celle, som indeholder den værdi, der skal ændres.

 3. Tryk på ENTER.

Ændre den underliggende datakilde for et eksisterende diagram dynamisk

Hvis du vil diagrammets datakilde til at vokse dynamisk, er der to metoder, du kan vælge. Du kan basere et diagram på data i en Excel-tabel, eller du kan basere det på et defineret navn.

Basere diagrammet på en Excel-tabel

Hvis du opretter et diagram baseret på et celleområde, afspejles opdateringer til data i det oprindelige område i diagrammet. Men hvis du vil udvide størrelsen af området, ved at tilføje rækker og kolonner, og ændre diagrammets data og udseende, skal du manuelt ændre den oprindelige datakilde i diagrammet ved at ændre det celleområde, et diagram er baseret på.

Hvis du vil ændre diagrammets data og udseende, når datakilden udvides, kan du bruge en Excel-tabel som den underliggende datakilde.

 1. Klik på det diagram, som du vil ændre kildedataenes celleområde for.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Vælg data i gruppen Data under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. I dialogboksen Vælg datakilde skal du lægge mærke til dataområdets placering og derefter klikke på OK.

 4. Gå til placeringen af dataområdet, og klik på en vilkårlig celle i dataområdet.

 5. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

  Tastaturgenvej: Tryk på CTRL + L eller CTRL + T.

Basere diagrammet på et defineret navn

En anden metode til at ændre diagrammets data og udseende dynamisk, når datakilden udvides, er at bruge et defineret navn med funktionen FORSKYDNING. Denne metode er nyttig, når du har brug for en løsning, der også fungerer sammen med tidligere versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger, se, hvordan du bruger definerede navne for automatisk at opdatere datasættet diagram i Excel.

Føje data til et eksisterende diagram

Du kan bruge en af flere metoder til at medtage flere kildedata i et eksisterende diagram. Du kan hurtigt tilføje en anden dataserie, trække i størrelseshåndtagene for områderne med henblik på at medtage data i et diagram, der er integreret i det samme regneark, eller kopiere flere regnearksdata til et integreret diagram eller et separat diagramark.

Føje en dataserie til et diagram

 1. Klik på det diagram, som du vil føje endnu en dataserie til.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Vælg data i gruppen Data under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. I dialogboksen Vælg datakilde under Forklarende tekst (serie) skal du klikke på Tilføj.

 4. Udfør følgende handlinger i dialogboksen Rediger serie:

  • I boksen Serienavn skal du skrive det navn, du vil bruge til serien, eller vælge navnet på regnearket.

  • I boksen Serieværdier skal du skrive referencen til dataområdet for den dataserie, du vil tilføje, eller vælge området i regnearket.

   Du kan også klikke på knappen Skjul dialogboks Knappen Skjul  til højre for boksen Serienavn eller Serieværdier og derefter markere det område, du vil bruge til tabellen i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at få vist hele dialogboksen.

   Hvis du bruger piletasterne til at anbringe markøren med henblik på at angive referencen, kan du trykke på F2 for at sikre, at du er i redigeringstilstand. Hvis du trykker på F2 igen, skiftes der tilbage til punkttilstand. Du kan kontrollere den aktuelle tilstand på statuslinjen.

Trække i størrelseshåndtagene for områder for at føje data til et integreret diagram

Hvis du har oprettet et integreret diagram fra tilstødende regnearksceller, kan du tilføje data ved at trække i størrelseshåndtagene for kildedataområderne. Diagrammet skal være på samme regneark som de data, du brugte til at oprette diagrammet.

 1. I regnearket skal du angive de data og navne, du vil føje til diagrammet i celler, der støder op til de eksisterende regnearksdata.

 2. Klik på diagrammet for at vise størrelseshåndtagene omkring kildedataene i regnearket.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i regnearket:

  • Hvis du vil tilføje nye kategorier og dataserier i diagrammet, skal du trække i et blåt størrelseshåndtag for at medtage de nye data og navne i rektanglet.

  • Hvis du kun vil tilføje nye dataserier, skal du trække i et grønt størrelseshåndtag for at medtage de nye data og navne i rektanglet.

  • Hvis du vil tilføje nye kategorier og datapunkter, skal du trække i et lilla størrelseshåndtag for at medtage de nye data og kategorier i rektanglet.

Kopiere regnearksdata til et diagram

Hvis du har oprettet et integreret diagram fra separate markerede områder, eller hvis diagrammet er på et separat diagramark, kan du kopiere flere regnearksdata til diagrammet.

 1. Markér de celler, der indeholder de data, du vil tilføje, i regnearket.

  Hvis kolonne- eller rækkenavnet for de nye data skal vises i diagrammet, skal du medtage den celle, der indeholder navnet, i markeringen.

 2. Klik på Kopier Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

  Tastaturgenvej: Tryk på Ctrl+C.

 3. Klik på diagramarket eller det integrerede diagram, som du vil indsætte de kopierede data i.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan indsætte dataene i diagrammet ved at klikke på Sæt ind Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

   Tastaturgenvej: Tryk på CTRL + V.

  • Hvis du vil angive, hvordan de kopierede data skal afbildes i diagrammet, skal du under fanen Startside i gruppen Udklipsholder klikke på pilen på knappen Sæt ind, klikke på Indsæt speciel og derefter vælge de ønskede indstillinger.

Ændre dataene i et eksisterende diagram

Du kan ændre et eksisterende diagram ved at ændre det celleområde, som diagrammet er baseret på, eller ved at redigere den individuelle dataserie, der vises i diagrammet. Du kan også ændre aksenavnene på den vandrette akse (kategoriaksen).

Ændre det celleområde, som et diagram er baseret på

 1. Klik på det diagram, som du vil ændre kildedataenes celleområde for.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Vælg data i gruppen Data under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. I dialogboksen Vælg datakilde skal du sikre dig, at hele referencen i boksen Diagramdataområde er markeret.

  Du kan klikke på knappen Skjul dialogboks Knappen Skjul  til højre for boksen Diagramdataområde og derefter markere det område, du vil bruge til tabellen i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at få vist hele dialogboksen.

 4. I regnearket skal du markere de celler, der indeholder de data, du vil have vist i diagrammet.

  Hvis kolonne- og rækkenavnene skal vises i diagrammet, skal du medtage de celler, der indeholder dem, i markeringen.

  Hvis du bruger piletasterne til at anbringe markøren med henblik på at angive referencen, kan du trykke på F2 for at sikre, at du er i redigeringstilstand. Hvis du trykker på F2 igen, skiftes der tilbage til punkttilstand. Du kan kontrollere den aktuelle tilstand på statuslinjen.

Omdøbe eller redigere en dataserie, der vises i et diagram

Du kan ændre navnet og værdierne i eksisterende dataserier uden at påvirke dataene i regnearket.

 1. Klik på det diagram, der indeholder den dataserie, du vil ændre.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Vælg data i gruppen Data under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. I dialogboksen Vælg datakilde under Forklarende tekst (serie) skal du markere den dataserie, du vil ændre, og derefter klikke på Rediger.

 4. Hvis du vil omdøbe dataserien, skal du i boksen Serienavn skrive det navn, du vil bruge til serien, eller vælge navnet på regnearket. Det navn, du skriver, vises i diagramforklaringen, men føjes ikke til regnearket.

 5. Hvis du vil ændre dataområdet for dataserien, skal du i boksen Serieværdier skrive referencen til dataområdet for den dataserie, du vil tilføje, vælge området i regnearket eller angive værdierne i boksene. De værdier, du angiver, føjes ikke til regnearket.

  Hvis diagrammet er et xy-diagram (punktdiagram), vises boksene X-serieværdier og Y-serieværdier, så du kan ændre dataområdet for disse værdier. Hvis diagrammet er et boblediagram, vises boksene X-serieværdier, Y-serieværdier og Boblestørrelser for serie, så du kan ændre dataområdet for disse værdier.

For hver serieboks kan du klikke på knappen Skjul dialogboks Knappen Skjul  til højre for boksen Serienavn eller Serieværdier og derefter markere det område, du vil bruge til tabellen i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at få vist hele dialogboksen.

Hvis du bruger piletasterne til at anbringe markøren med henblik på at angive referencen, kan du trykke på F2 for at sikre, at du er i redigeringstilstand. Hvis du trykker på F2 igen, skiftes der tilbage til punkttilstand. Du kan kontrollere den aktuelle tilstand på statuslinjen.

Ændre rækkefølgen i dataserien

 1. Klik på det diagram, der indeholder den dataserie, du vil ændre.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Vælg data i gruppen Data under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. I dialogboksen Vælg datakilde under Forklarende tekst (serie) skal du markere den dataserie, du vil flytte til en anden placering i rækkefølgen.

 4. Klik på pilen Flyt op eller Flyt ned for at flytte dataserien.

 5. Gentag trin 3 og 4 for alle de dataserier, du vil flytte.

Ændre navnene på den vandrette akse (kategoriaksen)

Når du ændrer aksenavnene på den vandrette akse (kategoriaksen), ændres alle vandrette aksenavne. Du kan ikke ændre individuelle, vandrette aksenavne.

 1. Klik på det diagram, der indeholder de vandrette aksenavne, du vil ændre.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Vælg data i gruppen Data under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på Rediger under Vandrette (Kategori) akseetiketter.

 4. I boksen Aksens etiketområde skal du angive referencen til dataområdet for den dataserie, du vil bruge til de vandrette aksenavne, eller vælge området i regnearket.

  Du kan også klikke på knappen Skjul dialogboks Knappen Skjul  til højre for boksen Serienavn eller Serieværdier og derefter markere det område, du vil bruge til tabellen i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at få vist hele dialogboksen.

  Hvis du bruger piletasterne til at anbringe markøren med henblik på at angive referencen, kan du trykke på F2 for at sikre, at du er i redigeringstilstand. Hvis du trykker på F2 igen, skiftes der tilbage til punkttilstand. Du kan kontrollere den aktuelle tilstand på statuslinjen.

Fjerne data fra et diagram

Med beregningsindstillinger angivet til automatisk fjernet de data, slettes fra regnearket automatisk fra diagrammet. Du kan også fjerne data fra diagrammet uden at påvirke kildedataene i regnearket.

Slette kildedata i regnearket

 • I regnearket skal du markere den celle eller det celleområde, der indeholder de data, du vil fjerne fra diagrammet. Tryk derefter på DELETE.

  • Hvis du fjerner data fra markerede celler, afbildes der tomme celler i diagrammet. Du kan ændre den måde, tomme celler afbildes på, ved at højreklikke på diagrammet og derefter vælge Skjulte og tomme celler.

  • Hvis du sletter en kolonne, fjernes hele dataserien fra diagrammet. Hvis du sletter en række, modtager du muligvis en fejlmeddelelse. Når du klikker på OK, viser diagrammet muligvis et eller flere datapunkter i den dataserie, du har slettet. Du kan klikke på disse datapunkter og derefter trykke på DELETE.

Fjerne en dataserie i diagrammet

 1. Klik på det diagram eller den dataserie, du vil fjerne, eller benyt følgende fremgangsmåde til at vælge diagrammet eller dataserien på en liste over diagramelementer:

  1. Klik på et diagram.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramområdet i gruppen Aktuel markering under fanen Formatér, og klik derefter på det diagramelement, du vil bruge.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis du har markeret diagrammet, kan du gøre følgende:

   1. Klik på Vælg data i gruppen Data under fanen Design.

    billede af båndet i excel

   2. I dialogboksen Vælg datakilde under Forklarende tekst (serie) skal du markere den dataserie, du vil fjerne, og derefter klikke på Fjern.

  2. Hvis du har valgt en dataserie i diagrammet, skal du trykke på DELETE.

Word

Når du opretter et diagram, kan du redigere dataene i regnearket i Excel. Ændringerne, afspejles i diagrammet i Word.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på Rediger Data i Excel under fanen Diagramdesign.

  Excel åbnes og viser datatabellen for diagrammet.

  Datatabel til Office-diagram

 4. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I det følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Vælge flere data til et Office-diagram

 5. Hvis du vil føje data til eller redigere data i en celle, skal du klikke på cellen og derefter foretage ændringen.

 6. Hvis du vil have vist resultaterne af dine ændringer, skal du skifte til Word.

Når du har oprettet et diagram, kan du ændre den måde, som rækker og kolonner i tabeller afbildes på i diagrammet.  Det kan f.eks. være, at din første version af et diagram afbilder rækkerne af data fra tabellen på diagrammets lodrette (værdi-) akse og kolonnerne med data på den vandrette (kategori-) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter betalingsmiddel.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på Skift række/kolonne under fanen Diagramdesign.

  Skift række/kolonne er tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben og kun for visse diagramtyper. Hvis Skift række/kolonne ikke er tilgængelig:

  1. Klik på diagrammet.

  2. Klik på Rediger Data i Excel under fanen Diagramdesign.

Hvis du vil ændre rækkefølgen i en dataserie, skal du arbejde med et diagram, der har mere end én dataserie.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Vælg en dataserie i diagrammet. For eksempel i et søjlediagram, skal du klikke på en kolonne, og alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 3. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Vælg Data.

 4. I dialogboksen Vælg datakilde ud for forklarende tekst (serie), brug pil op og pil ned for at flytte serien op eller ned på listen.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk!: I de fleste diagramtyper påvirker det både forklaringen og selve diagrammet, når du ændrer rækkefølgen i dataserien.

 5. Klik på OK.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Vælg en dataserie i diagrammet. For eksempel i et søjlediagram, skal du klikke på en kolonne, og alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 3. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Vælg Data.

 4. Gør et af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde.

  Hvis du vil

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Fjerne en serie

  Vælg den dataserie, du vil fjerne under forklarende tekst (serie), og klik derefter på Fjern (-).

  Tilføje en serie

  Klik på Tilføj (+) under forklarende tekst (serie), og vælg derefter alle de data, du vil medtage i diagrammet i Excel-regneark.

 5. Klik på OK.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Vælg en dataserie i diagrammet. For eksempel i et søjlediagram, skal du klikke på en kolonne, og alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 3. Klik på fanen Format.

 4. Under Diagramelementtypografier skal du klikke på pilen ud for Fyld  Knappen Fyldfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

Du kan tilføje navne for at vise datapunktværdierne fra Excel-regnearket i diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Tilføj diagramelement, og klik derefter på Dataetiketter.

 4. Vælg den placering, hvor du vil datanavnet skal vises (for eksempel, Vælg Udvendige slutningen ).

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Tilføj diagramelement, og klik derefter på Datatabel.

 4. Vælg de ønskede indstillinger.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Når du opretter et diagram ud fra data, der anvender datoer, og datoerne er afbildet langs den vandrette akse i diagrammet, ændrer Office automatisk den vandrette akse til en datoakse (tidsskala). Du kan også ændre en vandret akse til en datoakse manuelt. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antal dage, måneder eller år, selvom datoerne i Excel-arket ikke er i løbende rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Office anvender som standard den mindste forskel mellem to datoer i dataene med henblik på at bestemme basisenheder for datoaksen. Hvis du f.eks. har data for aktiekurser, hvor den mindste forskel mellem datoer er syv dage, indstiller Office basisenheden til dage. Du kan dog ændre basisenheden til måneder eller år, hvis du vil se aktiekursens udvikling over et længere tidsrum.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Tilføj diagramelement, klik på akser og derefter klikke på Mere Akseindstillinger. Ruden Formatér akse vises.

 4. Sørg for, at akseetiketter er vist for den akse, du vil ændre.

 5. Klik på Datoakse under Aksetype.

 6. Vælg dage, måneder eller år i feltet Base rulleliste under enheder.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Bemærk!: Hvis du følger denne procedure, og dit diagram viser ikke datoer som en tidsskala, skal du kontrollere, at akseetiketterne skrives i datoformat i Excel-tabel, som 01-05/08 eller maj 08. Hvis du vil have mere for at vide om, hvordan du kan formatere celler som datoer skal se vist datoer, klokkeslæt, valuta, brøker, eller procenter.

PowerPoint

Når du opretter et diagram, kan du redigere dataene i regnearket i Excel. Ændringerne, afspejles i diagrammet i PowerPoint.

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på Rediger Data i Excel under fanen Diagramdesign.

  Excel åbnes og viser datatabellen for diagrammet.

  Datatabel til Office-diagram

 3. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I det følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Vælge flere data til et Office-diagram

 4. Hvis du vil føje data til eller redigere data i en celle, skal du klikke på cellen og derefter foretage ændringen.

 5. Skift til PowerPoint for at få vist ændringerne.

Når du har oprettet et diagram, kan du ændre den måde, som rækker og kolonner i tabeller afbildes på i diagrammet.  Det kan f.eks. være, at din første version af et diagram afbilder rækkerne af data fra tabellen på diagrammets lodrette (værdi-) akse og kolonnerne med data på den vandrette (kategori-) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter betalingsmiddel.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på diagrammet.

 2. Vælg Skift række/kolonne under fanen Diagramdesign.

  Skift række/kolonne er tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben og kun for visse diagramtyper. Hvis Skift række/kolonne ikke er tilgængelig:

  1. Klik på diagrammet.

  2. Klik på Rediger Data i Excel under fanen Diagramdesign.

Hvis du vil ændre rækkefølgen i en dataserie, skal du arbejde med et diagram, der har mere end én dataserie.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet. For eksempel i et søjlediagram, skal du klikke på en kolonne, og alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Vælg Data.

 3. I dialogboksen Vælg datakilde ud for forklarende tekst (serie), brug pil op og pil ned for at flytte serien op eller ned på listen.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk!: I de fleste diagramtyper påvirker det både forklaringen og selve diagrammet, når du ændrer rækkefølgen i dataserien.

 4. Klik på OK.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet. For eksempel i et søjlediagram, skal du klikke på en kolonne, og alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Klik på fanen Design i diagrammet, og klik derefter på Vælg Data.

 3. Gør et af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde.

  Hvis du vil

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Fjerne en serie

  Vælg den dataserie, du vil fjerne under forklarende tekst (serie), og klik derefter på Fjern (-).

  Tilføje en serie

  Klik på Tilføj (+) under forklarende tekst (serie), og vælg derefter alle de data, du vil medtage i diagrammet i Excel-regneark.

 4. Klik på OK.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet. For eksempel i et søjlediagram, skal du klikke på en kolonne, og alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Klik på fanen Format.

 3. Under Diagramelementtypografier skal du klikke på pilen ud for Fyld  Knappen Fyldfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

Du kan tilføje navne for at vise datapunktværdierne fra Excel-regnearket i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Tilføj diagramelement, og klik derefter på Dataetiketter.

 3. Vælg den placering, hvor du vil datanavnet skal vises (for eksempel, Vælg Udvendige slutningen ).

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Tilføj diagramelement, og klik derefter på Datatabel.

 3. Vælg de ønskede indstillinger.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Når du opretter et diagram ud fra data, der anvender datoer, og datoerne er afbildet langs den vandrette akse i diagrammet, ændrer Office automatisk den vandrette akse til en datoakse (tidsskala). Du kan også ændre en vandret akse til en datoakse manuelt. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antal dage, måneder eller år, selvom datoerne i Excel-arket ikke er i løbende rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Office anvender som standard den mindste forskel mellem to datoer i dataene med henblik på at bestemme basisenheder for datoaksen. Hvis du f.eks. har data for aktiekurser, hvor den mindste forskel mellem datoer er syv dage, indstiller Office basisenheden til dage. Du kan dog ændre basisenheden til måneder eller år, hvis du vil se aktiekursens udvikling over et længere tidsrum.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Tilføj diagramelement, klik på akser og derefter klikke på Mere Akseindstillinger. Ruden Formatér akse vises.

 3. Sørg for, at akseetiketter er vist for den akse, du vil ændre.

 4. Vælg Datoakse under Aksetype.

 5. Vælg dage, måneder eller år i feltet Base rulleliste under enheder.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Bemærk!: Hvis du følger denne procedure, og dit diagram viser ikke datoer som en tidsskala, skal du kontrollere, at akseetiketterne skrives i datoformat i Excel-tabel, som 01-05/08 eller maj 08. Hvis du vil have mere for at vide om, hvordan du kan formatere celler som datoer skal se vist datoer, klokkeslæt, valuta, brøker, eller procenter.

Excel

Når du har oprettet et diagram, kan du redigere dataene i et Excel-ark. Ændringerne afspejles i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet.

  Datatabellen, der bruges til diagrammet, fremhæves. Grå fyld angiver en række eller kolonne, der bruges til kategoriaksen. Rød farvefyld angiver en række eller kolonne, der indeholder dataserienavne. Blå fyld angiver datapunkter, der er afbildet i diagrammet.

  Datafelter i Excel

  Billedtekst 1 Dataserienavne

  Billedtekst 2 Værdier til kategoriaksen

  Billedtekst 3 Datapunkter, der er afbildet i diagrammet

 2. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I det følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Vælge flere data til et Excel-diagram

  Tip!: Hvis du vil forhindre disse data i at blive vist i diagrammet, kan du skjule rækker og kolonner i tabellen.

 3. Hvis du vil føje data til eller redigere data i en celle, skal du klikke på cellen og derefter foretage ændringen.

Når du har oprettet et diagram, kan du ændre den måde, som rækker og kolonner i tabeller afbildes på i diagrammet.  Det kan f.eks. være, at din første version af et diagram afbilder rækkerne af data fra tabellen på diagrammets lodrette (værdi-) akse og kolonnerne med data på den vandrette (kategori-) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter betalingsmiddel.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på Skift række/kolonne under fanen Diagramdesign.

Hvis du vil ændre rækkefølgen i en dataserie, skal du arbejde med et diagram, der har mere end én dataserie.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet. For eksempel i et søjlediagram, skal du klikke på en kolonne, og alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. På fanen Diagramdesign skal du klikke på Vælg Data.

 3. I dialogboksen Vælg datakilde ud for forklarende tekst (serie), brug pil op og pil ned for at flytte serien op eller ned på listen.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk!: I de fleste diagramtyper påvirker det både forklaringen og selve diagrammet, når du ændrer rækkefølgen i dataserien.

 4. Klik på OK.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet. For eksempel i et søjlediagram, skal du klikke på en kolonne, og alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Klik på fanen Design i diagrammet, og klik derefter på Vælg Data.

 3. Gør et af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde.

  Hvis du vil

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Fjerne en serie

  Vælg den dataserie, du vil fjerne under forklarende tekst (serie), og klik derefter på Fjern (-).

  Tilføje en serie

  Klik på Tilføj (+) under forklarende tekst (serie), og vælg derefter alle de data, du vil medtage i diagrammet i Excel-regneark.

 4. Klik på OK.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet. For eksempel i et søjlediagram, skal du klikke på en kolonne, og alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret..

 2. Klik på fanen Format.

 3. Under Diagramelementtypografier skal du klikke på pilen ud for Fyld  Knappen Fyldfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

  Tip!: Til varierer farven af datapunkt i et diagram med kun én dataserie, klik på serien, og klik derefter på Formatér fanen klikke på Fyld, og derefter markere afkrydsningsfeltet variere farve med punkt eller varierer farve på cirkeludsnit afhængigt af diagrammet, afkrydsningsfelt. Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Du kan tilføje navne for at vise datapunktværdierne fra Excel-regnearket i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Tilføj diagramelement, og klik derefter på Dataetiketter.

 3. Vælg den placering, hvor du vil datanavnet skal vises (for eksempel, Vælg Udvendige slutningen ).

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Tilføj diagramelement, og klik derefter på Datatabel.

 3. Vælg de ønskede indstillinger.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Når du opretter et diagram ud fra data, der anvender datoer, og datoerne er afbildet langs den vandrette akse i diagrammet, ændrer Office automatisk den vandrette akse til en datoakse (tidsskala). Du kan også ændre en vandret akse til en datoakse manuelt. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antal dage, måneder eller år, selvom datoerne i Excel-arket ikke er i løbende rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Office anvender som standard den mindste forskel mellem to datoer i dataene med henblik på at bestemme basisenheder for datoaksen. Hvis du f.eks. har data for aktiekurser, hvor den mindste forskel mellem datoer er syv dage, indstiller Office basisenheden til dage. Du kan dog ændre basisenheden til måneder eller år, hvis du vil se aktiekursens udvikling over et længere tidsrum.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Tilføj diagramelement, klik på akser og derefter klikke på Mere Akseindstillinger. Ruden Formatér akse vises.

 3. Sørg for, at akseetiketter er vist for den akse, du vil ændre.

 4. Vælg Datoakse under Aksetype.

 5. Vælg dage, måneder eller år i feltet Base rulleliste under enheder.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Bemærk!: Hvis du følger denne procedure, og dit diagram viser ikke datoer som en tidsskala, skal du kontrollere, at akseetiketterne skrives i datoformat i Excel-tabel, som 01-05/08 eller maj 08. Hvis du vil have mere for at vide om, hvordan du kan formatere celler som datoer skal se vist datoer, klokkeslæt, valuta, brøker, eller procenter.

Word

Når du opretter et diagram, kan du redigere dataene i regnearket i Excel. Ændringerne, afspejles i diagrammet i Word.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Excel åbnes og viser datatabellen for diagrammet.

  Datatabel til Office-diagram

 4. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I det følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Vælge flere data til et Office-diagram

 5. Hvis du vil føje data til eller redigere data i en celle, skal du klikke på cellen og derefter foretage ændringen.

 6. Hvis du vil have vist resultaterne af dine ændringer, skal du skifte til Word.

Når du har oprettet et diagram, kan du ændre den måde, som rækker og kolonner i tabeller afbildes på i diagrammet.  Det kan f.eks. være, at din første version af et diagram afbilder rækkerne af data fra tabellen på diagrammets lodrette (værdi-) akse og kolonnerne med data på den vandrette (kategori-) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter betalingsmiddel.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på Afbild serier efter række Afbild serie efter række eller Afbild serie efter kolonne Afbild serie efter kolonne under Data på fanen Diagrammer.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Hvis Skift afbildning ikke er tilgængelig

  Skift afbildning er kun tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben, og kun for visse diagramtyper.

  1. Klik på diagrammet.

  2. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel. Fanen Diagrammer, gruppen Data

Hvis du vil ændre rækkefølgen i en dataserie, skal du arbejde med et diagram, der har mere end én dataserie.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 3. Klik på Formatér markering under Aktuel markering.

  Fanen Diagrammer, gruppen Aktuel markering

 4. Klik på Rækkefølge i navigationsruden, klik på navnet på en serie, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk!: I de fleste diagramtyper påvirker det både forklaringen og selve diagrammet, når du ændrer rækkefølgen i dataserien.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagrammer.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 3. Under Data skal du klikke på pilen ud for Rediger, og derefter skal du klikke på Vælg data i Excel.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

 4. Gør et af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde.

  Hvis du vil

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Fjerne en serie

  Vælg den dataserie, du vil fjerne, under Serier, og klik derefter på Fjern.

  Tilføje en serie

  Klik på Tilføj under Serie, og markér derefter de data i Excel-regnearket, som du vil inkludere i diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Format.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 3. Under Diagramelementtypografier skal du klikke på pilen ud for Fyld  Knappen Fyldfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

  Tip!: Hvis du vil ændre farve efter datapunkt i et diagram, som kun har én dataserie, skal du klikke på serien og derefter klikke på fanen Diagramlayout. Klik på Formatér markering under Aktuel markering. Klik på Fyld i navigationsruden, og markér derefter afkrydsningsfeltet Varier farve efter punkt eller Varier farve efter udsnit afhængigt af diagrammet. Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Du kan tilføje navne for at vise datapunktværdierne fra Excel-regnearket i diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på den type datanavne, du vil bruge, i den øverste del af listen.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på det sted, datanavnet skal vises, i den nederste del af listen.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Datatabel under Navne, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Når du opretter et diagram ud fra data, der anvender datoer, og datoerne er afbildet langs den vandrette akse i diagrammet, ændrer Office automatisk den vandrette akse til en datoakse (tidsskala). Du kan også ændre en vandret akse til en datoakse manuelt. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antal dage, måneder eller år, selvom datoerne i Excel-arket ikke er i løbende rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Office anvender som standard den mindste forskel mellem to datoer i dataene med henblik på at bestemme basisenheder for datoaksen. Hvis du f.eks. har data for aktiekurser, hvor den mindste forskel mellem datoer er syv dage, indstiller Office basisenheden til dage. Du kan dog ændre basisenheden til måneder eller år, hvis du vil se aktiekursens udvikling over et længere tidsrum.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Sørg for, at akseetiketter er vist for den akse, du vil ændre.

 4. Klik på Akser under Akser, peg på Vandret akse, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 5. Klik på Skala i navigationsruden, og klik derefter på Dato under Vandret aksetype.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Bemærk!: Hvis du følger denne procedure, og dit diagram viser ikke datoer som en tidsskala, skal du kontrollere, at akseetiketterne skrives i datoformat i Excel-tabel, som 01-05/08 eller maj 08. Hvis du vil have mere for at vide om, hvordan du kan formatere celler som datoer skal se vist datoer, klokkeslæt, valuta, brøker, eller procenter.

PowerPoint

Når du opretter et diagram, kan du redigere dataene i regnearket i Excel. Ændringerne, afspejles i diagrammet i PowerPoint.

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Excel åbnes og viser datatabellen for diagrammet.

  Datatabel til Office-diagram

 3. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I det følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Vælge flere data til et Office-diagram

 4. Hvis du vil føje data til eller redigere data i en celle, skal du klikke på cellen og derefter foretage ændringen.

 5. Skift til PowerPoint for at få vist ændringerne.

Når du har oprettet et diagram, kan du ændre den måde, som rækker og kolonner i tabeller afbildes på i diagrammet.  Det kan f.eks. være, at din første version af et diagram afbilder rækkerne af data fra tabellen på diagrammets lodrette (værdi-) akse og kolonnerne med data på den vandrette (kategori-) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter betalingsmiddel.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på Afbild serier efter række Afbild serie efter række eller Afbild serie efter kolonne Afbild serie efter kolonne under Data på fanen Diagrammer.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Hvis Skift afbildning ikke er tilgængelig

  Skift afbildning er kun tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben, og kun for visse diagramtyper.

  1. Klik på diagrammet.

  2. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel. Fanen Diagrammer, gruppen Data

Hvis du vil ændre rækkefølgen i en dataserie, skal du arbejde med et diagram, der har mere end én dataserie.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Klik på Formatér markering under Aktuel markering.

  Fanen Diagrammer, gruppen Aktuel markering

 3. Klik på Rækkefølge i navigationsruden, klik på navnet på en serie, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk!: I de fleste diagramtyper påvirker det både forklaringen og selve diagrammet, når du ændrer rækkefølgen i dataserien.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagrammer.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Under Data skal du klikke på pilen ud for Rediger, og derefter skal du klikke på Vælg data i Excel.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

 3. Gør et af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde.

  Hvis du vil

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Fjerne en serie

  Vælg den dataserie, du vil fjerne, under Serier, og klik derefter på Fjern.

  Tilføje en serie

  Klik på Tilføj under Serie, og markér derefter de data i Excel-regnearket, som du vil inkludere i diagrammet.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Format.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Under Diagramelementtypografier skal du klikke på pilen ud for Fyld  Knappen Fyldfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

  Tip!: Hvis du vil ændre farve efter datapunkt i et diagram, som kun har én dataserie, skal du klikke på serien og derefter klikke på fanen Diagramlayout. Klik på Formatér markering under Aktuel markering. Klik på Fyld i navigationsruden, og markér derefter afkrydsningsfeltet Varier farve efter punkt eller Varier farve efter udsnit afhængigt af diagrammet. Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Du kan tilføje navne for at vise datapunktværdierne fra Excel-regnearket i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på den type datanavne, du vil bruge, i den øverste del af listen.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på det sted, datanavnet skal vises, i den nederste del af listen.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datatabel under Navne, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Når du opretter et diagram ud fra data, der anvender datoer, og datoerne er afbildet langs den vandrette akse i diagrammet, ændrer Office automatisk den vandrette akse til en datoakse (tidsskala). Du kan også ændre en vandret akse til en datoakse manuelt. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antal dage, måneder eller år, selvom datoerne i Excel-arket ikke er i løbende rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Office anvender som standard den mindste forskel mellem to datoer i dataene med henblik på at bestemme basisenheder for datoaksen. Hvis du f.eks. har data for aktiekurser, hvor den mindste forskel mellem datoer er syv dage, indstiller Office basisenheden til dage. Du kan dog ændre basisenheden til måneder eller år, hvis du vil se aktiekursens udvikling over et længere tidsrum.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Sørg for, at akseetiketter er vist for den akse, du vil ændre.

 3. Klik på Akser under Akser, peg på Vandret akse, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 4. Klik på Skala i navigationsruden, og klik derefter på Dato under Vandret aksetype.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Bemærk!: Hvis du følger denne procedure, og dit diagram viser ikke datoer som en tidsskala, skal du kontrollere, at akseetiketterne skrives i datoformat i Excel-tabel, som 01-05/08 eller maj 08. Hvis du vil have mere for at vide om, hvordan du kan formatere celler som datoer skal se vist datoer, klokkeslæt, valuta, brøker, eller procenter.

Excel

Når du har oprettet et diagram, kan du redigere dataene i et Excel-ark. Ændringerne afspejles i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet.

  Excel fremhæver den datatabel, der bruges til diagrammet. En lilla kontur angiver en række eller kolonne, der bruges til kategoriaksen. En grøn kontur angiver en række eller en kolonne, der indeholder dataserienavne. En blå kontur angiver datapunkter, der er afbildet i diagrammet.

  Excel-datatabel til diagram

  Billedtekst 1 Dataserienavne

  Billedtekst 2 Værdier til kategoriaksen

  Billedtekst 3 Datapunkter, der er afbildet i diagrammet

 2. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I det følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Vælge flere data til et Excel-diagram

  Tip!: Hvis du vil forhindre disse data i at blive vist i diagrammet, kan du skjule rækker og kolonner i tabellen.

 3. Hvis du vil føje data til eller redigere data i en celle, skal du klikke på cellen og derefter foretage ændringen.

Når du har oprettet et diagram, kan du ændre den måde, som rækker og kolonner i tabeller afbildes på i diagrammet.  Det kan f.eks. være, at din første version af et diagram afbilder rækkerne af data fra tabellen på diagrammets lodrette (værdi-) akse og kolonnerne med data på den vandrette (kategori-) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter betalingsmiddel.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på Afbild serier efter række Afbild serie efter række eller Afbild serie efter kolonne Afbild serie efter kolonne under Data på fanen Diagrammer.

  Fanen Excel-diagrammer, gruppen Data

Hvis du vil ændre rækkefølgen i en dataserie, skal du arbejde med et diagram, der har mere end én dataserie.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Klik på Formatér markering under Aktuel markering.

  Fanen Diagrammer, gruppen Aktuel markering

 3. Klik på Rækkefølge i navigationsruden, klik på navnet på en serie, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk!: I de fleste diagramtyper påvirker det både forklaringen og selve diagrammet, når du ændrer rækkefølgen i dataserien.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagrammer.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Klik på Markér under Data.

  Fanen Excel-diagrammer, gruppen Data

 3. Gør et af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vælg datakilde.

  Hvis du vil

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  Fjerne en serie

  Vælg den dataserie, du vil fjerne, under Serier, og klik derefter på Fjern.

  Tilføje en serie

  Klik på Tilføj under Serie, og markér derefter de data i Excel-regnearket, som du vil inkludere i diagrammet.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Format.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Under Diagramelementtypografier skal du klikke på pilen ud for Fyld  Knappen Fyldfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

  Tip!: Hvis du vil ændre farve efter datapunkt i et diagram, som kun har én dataserie, skal du klikke på serien og derefter klikke på fanen Diagramlayout. Klik på Formatér markering under Aktuel markering. Klik på Fyld i navigationsruden, og markér derefter afkrydsningsfeltet Varier farve efter punkt eller Varier farve efter udsnit afhængigt af diagrammet. Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Du kan tilføje navne for at vise datapunktværdierne fra Excel-regnearket i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på den type datanavne, du vil bruge, i den øverste del af listen.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på det sted, datanavnet skal vises, i den nederste del af listen.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datatabel under Navne, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Når du opretter et diagram ud fra data, der anvender datoer, og datoerne er afbildet langs den vandrette akse i diagrammet, ændrer Office automatisk den vandrette akse til en datoakse (tidsskala). Du kan også ændre en vandret akse til en datoakse manuelt. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antal dage, måneder eller år, selvom datoerne i Excel-arket ikke er i løbende rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Office anvender som standard den mindste forskel mellem to datoer i dataene med henblik på at bestemme basisenheder for datoaksen. Hvis du f.eks. har data for aktiekurser, hvor den mindste forskel mellem datoer er syv dage, indstiller Office basisenheden til dage. Du kan dog ændre basisenheden til måneder eller år, hvis du vil se aktiekursens udvikling over et længere tidsrum.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Sørg for, at akseetiketter er vist for den akse, du vil ændre.

 3. Klik på Akser under Akser, peg på Vandret akse, og klik derefter på Akseindstillinger.

 4. Klik på Skala i navigationsruden, og klik derefter på Dato under Vandret aksetype.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Bemærk!: Hvis du følger denne procedure, og dit diagram viser ikke datoer som en tidsskala, skal du kontrollere, at akseetiketterne skrives i datoformat i Excel-tabel, som 01-05/08 eller maj 08. Hvis du vil have mere for at vide om, hvordan du kan formatere celler som datoer skal se vist datoer, klokkeslæt, valuta, brøker, eller procenter.

Se også

Oprette et diagram

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×