Opdatere dataene i en database

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne artikel indeholder en beskrivelse af, hvordan du kan opdatere eksisterende data. Microsoft Office Access 2007 indeholder en række værktøjer til opdatering af eksisterende poster, herunder dataark, formularer, forespørgsler, søgninger og erstatninger samt den nye funktion Dataindsamling.

Når du fortsætter, skal du huske at opdatere data ikke er den samme fremgangsmåde som indtastning af nye data. Du kan finde oplysninger om at angive nye data i en database, i artiklen føje en eller flere poster til en database.

Denne artikel indeholder

Hvordan databasedesign påvirker opdatering

Sådan påvirkes opdatering af datatyper

Sådan påvirkes opdatering af egenskaber for tabel

Bruge en formular til at opdatere data

Bruge et dataark til at opdatere data

Bruge en opdateringsforespørgsel til at ændre eksisterende data

Bruge en tilføjelsesforespørgsel til at føje poster til tabeller

Bruge dataindsamling til at opdatere poster

Bruge kaskadevise opdateringer til at ændre primære og fremmede nøgle-værdier

Sådan påvirkes opdatering af databasedesign

Læs dette afsnit, hvis du er ny bruger af Access eller ikke kender begreberne bag relationsdatabaser. Det bliver nemmere at udføre store opdateringer, hvis du forstår nogle af grundprincipperne i databasedesign.

En Access-database er ikke en fil på samme måde som et Microsoft Office Word 2007-dokument eller et Microsoft Office PowerPoint 2007-dias. I stedet er en typisk Access-database en samling tabeller plus et sæt objekter, der er opbygget omkring tabellerne - formularer, rapporter, forespørgsler osv.

Disse objekter skal også overholde en række designprincipper, for ellers fungerer databasen dårligt eller slet ikke. Designprincipperne påvirker indtastningen af data. Husk på disse fakta om databaseobjekter og -design under arbejdet.

 • Med nogle få undtagelser (f.eks. en type liste, der kaldes en værdiliste) gemmer Access alle data i en eller flere tabeller. Antallet af tabeller afhænger af databasens design og kompleksitet. Du kan ganske vist se eller opdatere dataene i en formular, en rapport eller forespørgselsresultater, men dataene gemmes kun i tabeller.

 • Hver tabel bør gemme data for et enkelt emne, en enkelt kategori eller et enkelt formål. En tabel med kundekontakter bør f.eks. ikke indeholde salgsoplysninger. Hvis den gør det, kan det være vanskeligt eller ligefrem umuligt at finde de rette oplysninger.

 • Hvert felt i en tabel bør kun acceptere én datatype. Du bør f.eks. ikke gemme noter i et felt, der er indstillet til at acceptere tal. Hvis du forsøger at indtaste tekst i et felt af denne type, vises en fejlmeddelelse.

 • Med en enkelt undtagelse bør felterne i en post kun acceptere én værdi. En korrekt designet database vil f.eks. forhindre dig i at indtaste mere end én adresse i et adressefelt. Det er modsat Microsoft Office Excel 2007, hvor du som standard kan indtaste alle de ønskede navne, adresser eller billeder i samme celle, hvis du ikke indstiller den til kun at acceptere et begrænset udvalg af datatyper.

  Imidlertid indeholder Office Access 2007 også en ny funktion - det såkaldte felt med flere værdier. Du kan bruge felter med flere værdier til at vedhæfte flere datastykker til en enkelt post og til at oprette lister, der accepterer flere værdier. Du kan f.eks. vedhæfte en tekstfil, et Office PowerPoint 2007-dias og ethvert antal billeder til en post i databasen. Du kan også oprette en liste over navne og vælge så mange af navnene, som du har brug for. Brugen af felter med flere værdier kan forekomme at være i strid med reglerne for databasedesign, fordi du kan gemme mere end ét styk data pr. tabelfelt, men det er det faktisk ikke, fordi Access gennemtvinger reglerne "i baggrunden" ved at gemme dataene i særlige, skjulte tabeller.

Følgende hyperlinks fører til artikler, der indeholder flere oplysninger om de emner og funktioner, der er omtalt i dette afsnit.

Toppen af siden

Sådan påvirkes opdatering af datatyper

Læs dette afsnit, hvis du er ny bruger af Access eller ikke kender begreberne bag relationsdatabaser. Det bliver nemmere at udføre store opdateringer, hvis du forstår nogle af grundprincipperne i databasedesign.

Når du designer en databasetabel, skal du vælge en datatype for hver enkelt felt i tabellen for at sikre korrekt dataindtastning. Du kan f.eks. angive datatypen Tal for et felt, fordi du skal beregne salgstal. Hvis nogen forsøger at indtaste tekst i dette felt, vises en fejlmeddelelse, og brugeren vil ikke kunne gemme posten, hvilket beskytter salgstallene.

Vis mig, hvordan du får vist-datatyper

Access indeholder nu to måder, hvorpå du kan få vist datatyperne for et tabelfelt. Du kan bruge kommandoerne under fanen Dataark, eller du kan åbne tabellen i designvisning. Følgende fremgangsmåder forklarer brugen af begge metoder.

Få vist datatyper ved hjælp af kommandoer under fanen Dataark

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil bruge.

 2. Klik på det felt, du vil undersøge.

 3. Klik på pil ned for listen Datatype i gruppen Datatype og formatering under fanen Dataark for at få vist den datatype, der er angivet for feltet.

Få vist datatyper i designvisning

 • Højreklik på tabellen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  Tabellen åbnes i designgitteret, og i øverste sektion vises det enkelte tabelfelts navn og datatype.

  Felter i designvisning

Datatypen for hvert tabelfelt udgør den overordnede styring af, hvad du kan og ikke kan indtaste i et felt. I nogle tilfælde forhindrer datatypen dig helt i at indtaste nogen form for data. I følgende tabel vises datatyperne i Office Access 2007 med en beskrivelse af, hvordan de påvirker dataindtastning.

Datatype

Indvirkning på dataindtastning

Tekst

Tekstfelter accepterer enten tekst eller numeriske tegn, herunder afgrænsede lister over elementer. Et tekstfelt accepterer færre tegn end et notatfelt: fra 0 til 255 tegn. I visse tilfælde kan du bruge konverteringsfunktioner til at udføre beregninger på data i et tekstfelt.

Notat

Du kan indtaste store mængder tekst og numeriske data i denne type felt. Hvis databasedesigneren indstiller feltet til at understøtte RTF-formatering, kan du anvende de formateringstyper, som du normalt finder i tekstbehandlingsprogrammer, f.eks. Office Word 2007. Du kan f.eks. anvende forskellige skrifttyper og -størrelser på bestemte tegn i teksten og formatere teksten som fed eller kursiveret tekst osv. Du kan også føje HTML-koder (Hypertext Markup Language) til dataene.

Du kan finde flere oplysninger om brug af RTF-formatering i et notatfelt, i artiklen formatere data i rækker og kolonner.

Ligesom med tekstfelter kan du også bruge konverteringsfunktioner på data i et notatfelt.

Tal

Du kan kun indtaste tal i denne felttype, og du kan udføre beregninger af værdierne i et felt med datatypen Tal.

Dato og klokkeslæt

Du kan kun indtaste datoer og klokkeslæt i denne felttype. Afhængig af databasedesignerens indstillinger af feltet kan du komme ud for disse betingelser:

 • Hvis databasedesigneren har angivet en inputmaske for feltet (en række konstanttegn og pladsholdertegn, der vises, når du markerer feltet), skal du indtaste data på pladserne og i det format, som masken tilvejebringer. Hvis du ser en maske som f.eks. DD_MMM_ÅÅÅÅ, skal du skrive en dato i det format på de dertil beregnede pladser - f.eks. 11 okt 2006. Du må ikke skrive månedens navn fuldt ud (f.eks. juli) eller angive et årstal med to cifre.

 • Hvis designeren ikke har oprettet en inputmaske for at styre indtastningen af dato eller klokkeslæt, kan du indtaste værdien i et hvilket som helst gyldigt dato- eller klokkeslætsformat. Du kan f.eks. skrive 11. okt. 2006, 11-10-06 eller 11. oktober 2006.

 • Databasedesigneren kan have anvendt et visningsformat på feltet. I så fald kan du, hvis der ikke findes en inputmaske, indtaste en værdi i stort set ethvert format, men datoerne vises i overensstemmelse med visningsformatet. Du kan f.eks. skrive 11/10/2006, men visningsformatet kan være indstillet, så det viser værdien som 11-okt-2006.

  Du kan finde flere oplysninger om inputmasker artiklen formatere data i rækker og kolonner.

Valuta

Du kan kun indtaste valutaværdier i denne felttype. Du skal ikke indtaste valutasymbolet manuelt. I Access anvendes som standard det valutasymbol (kr., £, $ osv.), der er angivet under Internationale indstillinger i Windows.

Autonummerering

Du kan ikke indtaste eller ændre data i denne felttype på noget tidspunkt. Access øger værdien i et autonummereringsfelt, hver gang du tilføjer en ny post i en tabel.

Ja/Nej

Når du klikker på et felt, der er indstillet til denne datatype, vises enten et afkrydsningsfelt eller en rulleliste, afhængigt af, hvordan du har formateret feltet. Hvis du formaterer feltet, så det viser en liste, kan du vælge enten Ja eller Nej, Sand eller Falsk eller Til eller Fra på listen, igen afhængigt af, hvilket format, du har anvendt på feltet. Du kan ikke indtaste værdier på listen eller ændre værdierne på listen direkte i en formular eller tabel.

OLE-objekt

Du kan bruge denne felttype, når du vil vise data fra en fil, der er oprettet i et andet program. Du kan f.eks. få vist en tekstfil, et Excel-diagram eller et PowerPoint-dias i et OLE-objektfelt.

Det er hurtigere, nemmere og mere fleksibelt at få vist data fra andre programmer, hvis du bruger vedhæftede filer. Flere oplysninger finder du under Vedhæftet fil længere nede i denne tabel.

Hyperlink

Du kan angive data i denne type felt, og Access ombrydes det i en webadresse. Eksempelvis hvis du skriver en værdi i feltet, Access omgiver din tekst med Uniform Resource Locator (URL) tekst, som vist her: http://www. your_text.com. Hvis du angiver en gyldig webadresse, dit link fungerer – ellers dit link medfører en fejlmeddelelse. Også kan redigere eksisterende hyperlinks være svært fordi at klikke på et hyperlink med musen starter din webbrowser og fører dig til det websted, der er angivet i feltet link. For at redigere et hyperlink skal du vælge et tilstødende felt, Brug tasterne TAB eller pil for at flytte fokus til hyperlinkfeltet og derefter trykke på F2 for at aktivere redigering.

Vedhæftet fil

Du kan vedhæfte data fra andre programmer til denne felttype, men du kan ikke skrive eller på anden måde angive tekst eller numeriske data.

Du kan finde oplysninger om brug af et felt til vedhæftede filer, i artiklen vedhæfte filer og grafik til poster i databasen.

Guiden Opslag

Guiden Opslag er ikke en datatype. Du bruger i stedet guiden til at oprette to typer rullelister: værdilister og opslagsfelter. En værdiliste bruger en afgrænset liste over elementer, du kan indtaste manuelt, når du bruger guiden Opslag. Værdierne kan være uafhængige af alle andre data eller objekter i databasen.

Til gengæld anvender et opslagsfelt en forespørgsel til at hente data fra en eller flere af de andre tabeller i en database eller et andet sted, som f.eks. en server, der kører med Windows SharePoint Services 3.0. Opslagsfeltet viser derefter dataene på en rulleliste. Som standard indstiller guiden Opslag tabelfeltet til datatypen Tal.

Du kan arbejde med opslagsfelter direkte i tabeller, og i formularer og rapporter. Som standard vises værdier i et opslagsfelt i en listetype kaldes en kombinationsboks – en liste, der indeholder en rullepilen: Tom opslagsliste . Afhængigt af hvordan databasedesign har valgt opslagsfeltet og kombinationsboksen, kan du redigere elementerne på listen og føje elementer til listen. Det gør databasedesign skal angive en egenskab for opslagsfeltet (egenskaben kaldes BegrænsTilListeog designer er at slå den fra).

Hvis du ikke redigere værdierne i en opslagsliste direkte, er det nødvendigt at tilføje eller ændre dataene i din foruddefinerede liste over værdier eller i den tabel, der fungerer som kilde for opslagsfeltet. Du kan finde oplysninger om at gøre dette, i afsnittet "Redigere elementer i et opslagsfelt" i artiklen føje en eller flere poster til en database.

Endelig kan du, når du opretter et opslagsfelt, vælge at indstille det, så det understøtter flere værdier. Gør du det, indeholder den resulterende liste et afkrydsningsfelt ud for hvert listeelement, og du kan markere eller fjerne markeringen for så mange af elementerne, som du har brug for. Denne figur viser en typisk liste med flere værdier:

Liste med afkrydsningsfelter.

Du kan finde oplysninger om oprettelse af opslagsfelter og bruge de resulterende lister artiklerne Brug en liste, der lagrer flere værdier og vejledning til felter med flere værdier.

Toppen af siden

Sådan påvirkes opdatering af tabelfelters egenskaber

Læs dette afsnit, hvis du er ny bruger af Access eller ikke kender begreberne bag relationsdatabaser. Du kan ikke udføre store opdateringer korrekt, hvis ikke du forstår, hvordan de egenskaber, der angives for tabelfelter, påvirker opdateringen.

Når du designer en database, skal du typisk starte med at designe en eller flere tabeller. Du skal bestemme, hvilke data den enkelte tabel skal indeholde, og du skal angive de primære nøgler – et felt, der entydigt identificerer hver post (række) – for hver tabel, og du skal oprette relationerne mellem tabellerne.

Som et led i denne proces skal du angive egenskaber for felterne i hver tabel. Du kan f.eks. indstille et tekstfelt til højst at acceptere 50 tegn, og du kan indstille et talfelt til kun at acceptere valutaværdier.

Du kan angive egenskaber for de fleste ved hjælp af designvisning. Du kan også angive nogle af de egenskaber, ved hjælp af kommandoerne i grupperne på båndet, en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). For eksempel kan du angive visuelle formater for felterne tekst og Notat ved hjælp af kommandoerne i gruppen skrifttype under fanen Startside. Du kan finde flere oplysninger om brug af kommandoerne, i artiklen formatere data i rækker og kolonner.

Vis mig, hvordan du kan angive eller ændre egenskaberne for et tabelfelt.

Access indeholder nu to måder, hvorpå du kan få vist egenskaberne for et tabelfelt - du kan bruge kommandoerne under fanen Dataark, eller du kan åbne tabellen i designvisning. Følgende fremgangsmåder forklarer brugen af begge metoder.

Få vist tabelegenskaber ved hjælp af kommandoer under fanen Dataark

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil bruge.

 2. Klik på fanen Dataark, og brug kommandoerne i gruppen Datatype og formatering til at få vist egenskaberne for hvert enkelt tabelfelt.

Få vist tabelegenskaber i designvisning

 1. Højreklik på tabellen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

  Tabellen åbnes i designgitteret.

 2. Klik på fanen Generelt under Feltegenskaber nederst i gitteret, hvis den ikke allerede er valgt.

  Eller

  Klik på fanen Opslag, hvis du vil se egenskaberne for et opslagsfelt.

  Et opslagsfelt er et tabelfelt, der enten bruger en fast værdiliste eller en forespørgsel, der henter værdier fra en eller flere tabeller i databasen. Som standard præsenterer opslagsfeltet de værdier i form af en liste. Afhængig af databasedesignerens indstilling af opslagsfeltet kan du vælge et eller flere elementer på listen.

  Opslagsfeltet forvirrer ofte nye brugere af Access, fordi der vises en liste over elementer ét sted (den liste, der er oprettet ud fra dataene i opslagsfeltet), mens dataene kan være placeret et andet sted (tabellen, der indeholder dataene). Husk på, at når du opdaterer dataene i et opslagsfelt, skal du opdatere kildetabellen (det andet sted). Du kan ikke opdatere et opslagsfelt på listen.

I følgende tabel vises de tabelegenskaber, der har størst indvirkning på dataindtastningen, sammen med en beskrivelse af deres indvirkning.

Egenskab

Placering i tabeldesign-
gitteret

Mulige værdier

Funktionsmåde, når du forsøger at indtaste data

Feltstørrelse

Fanen Generelt

0 til 255

Tegngrænsen gælder kun i felter, der er indstillet til datatypen Tekst. Hvis du forsøger at indtaste flere end det angivne antal tegn, afkortes de i feltet.

Påkrævet

Fanen Generelt

Ja/Nej

Når denne egenskab er aktiveret, skal du indtaste en værdi i feltet, og du kan ikke gemme nye data, før du har udfyldt feltet. Når egenskaben er deaktiveret, accepteres Null-værdier i feltet, så feltet kan være tomt.

Bemærk!: En Null-værdi er ikke det samme som tallet nul. Nul er et ciffer, som kan bruges i beregninger. En Null-værdi er en manglende, udefineret eller ukendt værdi.

TilladNullængde

Fanen Generelt

Ja/Nej

Når denne egenskab er aktiveret, kan du indtaste strenge af længden nul – strenge, der ikke indeholder tegn. Hvis du vil indtaste en streng af længden nul, skal du skrive to dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("") og derefter trykke på ENTER.

Indekseret

Fanen Generelt

Ja/Nej

Når du indekserer et tabelfelt, kan du ikke tilføje dubletværdier.

Inputmaske

Fanen Generelt

Foruddefinerede eller brugerdefinerede sæt af konstanter og pladsholdertegn

En inputmaske tvinger dig til at indtaste data i et foruddefineret format. Maskerne vises, når du markerer et felt i en tabel eller et kontrolelement i en formular. Når du klikker på et datofelt, kan du f.eks. se disse tegn: DD-MMM-ÅÅÅÅ. Dette sæt tegn kaldes en inputmaske. Den tvinger dig til at indtaste månedsværdier som forkortelser på tre bogstaver, f.eks. OKT, og årstallet med fire cifre i stedet for to. Hvis du ser denne maske, skal du indtaste en dato, som f.eks. 15-OKT-2006.

Bemærk!: Husk, at inputmasker kun styrer, hvordan du indtaster data, ikke hvordan dataene vises i Access. Du kan f.eks. indtaste en dato som 15-OKT-2006, men Access lagrer måske værdien som 15102006 - dvs. uden formateringstegn. Når du så ser datoen i en tabel, formular eller rapport, kan Access være indstillet til at vise den som 15/10/2006.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og brug af inputmasker artiklen formatere data i rækker og kolonner.

VisKontrolelement

Fanen Opslag

Værdierne afhænger af den datatype, der er angivet for feltet

Til tekst- og talfelter kan du vælge mellem en tekstboks, en kombinationsboks eller en liste. Til Ja/Nej-felter kan du vælge et afkrydsningsfelt, en tekstboks eller en kombinationsboks.

Bemærk!: Hvis du vælger alt andet end Liste eller Kombinationsboks, skjules de resterende egenskaber under fanen Opslag.

Rækkekildetype

Fanen Opslag

Tabel/forespørgsel
Værdiliste
Feltliste

Hvis du indstiller egenskabsboksen VisKontrolelement til enten Liste eller Kombinationsboks, kan du indstille denne egenskab til Tabel/forespørgsel, Værdiliste eller Feltliste. Denne egenskab styrer så, hvilken type værdi, du kan bruge i egenskaben Rækkekilde. Se det efterfølgende.

Rækkekilde

Fanen Opslag

Afhænger af egenskaben Rækkekildetype.

Hvis du indstiller egenskaben Rækkekildetype til Tabel/forespørgsel, kan dette egenskabsfelt indeholde navnet på en tabel eller forespørgsel. Hvis du indstiller egenskaben til Værdiliste, indeholder denne egenskab en liste over værdier, der er adskilt af semikolon (;). Hvis du indstiller egenskaben Rækkekildetype til Feltliste, indeholder denne egenskab navnet på en tabel, forespørgsel eller SQL-sætning (Structured Query Language).

BegrænsTilListe

Fanen Opslag

Ja/Nej

Når den er indstillet til Ja, finder Access tilsvarende værdier, som brugerne indtaster tekst i en kombinationsboks. Sætte en anden måde, aktiverer indstillingen Ja til Autoudfyldning. Indstillingen Ja forhindrer også brugere i at redigere elementer på en liste direkte fra den liste eller kombinationsboks objekt. I stedet skal brugere redigere elementerne i egenskabsfeltet Rækkekilde eller i tilfælde af opslagsfelter, redigere elementerne på tabellen, der indeholder kildedataene for opslagsfeltet. Du kan finde flere oplysninger om brug af opslagsfelter, i afsnittet "Redigere elementer i et opslagsfelt" i artiklen føje en eller flere poster til en database.

Tillad redigering af værdiliste

Fanen Opslag

Ja/Nej

Aktiverer eller deaktiverer kommandoen Rediger listeelementer for værdilister, men ikke for opslagsfelter. Hvis du vil aktivere kommandoen for opslagsfelter, skal du indtaste et gyldigt formularnavn i egenskaben Redigeringsformular til listeelementer. Kommandoen Tillad redigering af værdiliste vises i en genvejsmenu, der åbnes, når du højreklikker på en liste eller kombinationsboks. Når du kører kommandoen, åbnes dialogboksen Rediger listeelementer. Hvis du derimod angiver navnet på en formular i egenskabsboksen Redigeringsformular til listeelementer, åbnes denne formular i stedet for dialogboksen.

Du kan køre kommandoen Rediger listeelementer fra listen og kombinationsboksen på formularer og fra kombinationsbokse i tabeller og forespørgselsresultatsæt. Formularerne skal være åbnet i enten designvisning eller browservisning, mens tabeller og forespørgselsresultatsæt skal være åbnet i dataarkvisning.

Redigeringsformular til listeelementer

Fanen Opslag

Navn på dataindtastningsformular

Hvis du angiver navnet på en dataindtastningsformular i denne tabelegenskab, åbnes formularen, når en bruger kører kommandoen Rediger listeelementer. Ellers åbnes dialogboksen Rediger listeelementer, når brugerne kører kommandoen.

Flere oplysninger om design af databasetabeller og angivelse af egenskaber finder du i følgende artikler:

 • Databasedesign beskriver grundlæggende begreber som planlægning af en database, designe data og normalisering – processen med at opdele dataene i relaterede tabeller og fjerne overflødige data.

 • Opret tabeller i en database forklares det, hvordan du kan oprette tabeller, tilføje primære nøgler (felter, der entydigt identificerer hver række eller post i tabellen), og hvordan du kan angive datatyper og egenskaber for tabel.

Toppen af siden

Bruge en formular til at opdatere data

Du skal bruge en formular til at opdatere små datamængder. Her betyder "små" et antal poster, du vil opdatere manuelt. Formularer kan være en nemmere, hurtigere og mere nøjagtig måde at redigere og opdatere små datamængder på.

Hvordan du bruger en formular til at redigere data, afhænger af designet af formularen. Formularer kan indeholde et vilkårligt antal kontrolelementer som lister, tekstbokse, knapper og dataark – gitre, der ligner Excel-regneark. Også de enkelte kontrolelementer i formularen enten læser data fra eller skriver data til et underliggende tabelfelt. Hvad jeg gøre med et givent kontrolelement afhænger af datatypen for det underliggende tabelfelt, en hvilken som helst egenskaber, der er angivet for det pågældende felt, og muligvis flere egenskaber, der angiver databasedesign for hvert kontrolelement. Se Sådan datatyper påvirker den måde, du angiver data , og Sådan tabel feltegenskaber påvirker den måde, du angiver data, du kan finde flere oplysninger om, hvordan datatyper og feltegenskaber påvirker dataindtastning tidligere i denne artikel.

I nedenstående afsnit forklares det, hvordan du kan bruge de mest almindelige kontrolelementer til dataindtastning. Hvis du har spørgsmål til en bestemt database, skal du kontakte systemadministratoren eller databasedesigneren.

Tilføje eller redigere tekst i en tekstboks

I Access findes ét tekstkontrolelement, du kan bruge sammen med tekst- og notatfelter. Du kan ofte se, om det underliggende felt er tekst eller et notat, på størrelsen af kontrolelementet, der normalt afspejler størrelsen af det underliggende tabelfelt. Hvis du f.eks. binder kontrolelementet til et tekstfelt, der højst accepterer 50 tegn, får kontrolelementet en tilsvarende størrelse. Hvis du derimod binder kontrolelementet til et notatfelt, kan du give kontrolelementet en størrelse, så det kan vise et eller to tekstafsnit, uden at det er nødvendigt at rulle gennem teksten.

Du kan også indstille et notatfelt til at understøtte RTF-formatering. Du kan derefter anvende forskellige skrifttyper, skriftstørrelser, typografier og farver på teksten.

Redigere tekst i en tekstboks

 • Placer markøren i tekstboksen, og rediger dataene. Husk, at du ikke kan foretage beregninger af tal i tekst- og notatfelter.

Anvende RTF-formatering

Bemærk!: Kun, når et tekstfelt er bundet til et notatfelt, kan du følge disse trin. Se trin i få vist egenskaber for et tabelfelt, tidligere i denne artikel.

 1. Marker notatfeltet, mens tabellen er åben i dataarkvisning. Du skal typisk finde et felt med navnet "Kommentarer", "Noter" eller "Beskrivelse".

 2. Under fanen Startside i gruppen skrifttype bruge knapper og menuer til at formatere teksten.

  Du kan anvende forskellige skrifttyper og -størrelser, fed eller kursiv tekst, farver osv.

Toppen af siden

Bruge et dataark til at opdatere data

Du kan ændre data direkte i dataarkvisning (et række- og kolonnegitter i stil med et Excel-regneark). Du kan ændre data i tabeller, forespørgselsresultatsæt og formularer, der viser dataark.

Du skal typisk bruge dataark, når du kun vil ændre et lille antal poster eller dele af en enkelt post. Hvis du har kendskab til Excel, vil du have forholdsvist nemt ved at forstå dataark, og du kan foretage ændringer uden at have dybere kendskab til Access, f.eks. muligheden for at oprette og køre forespørgsler.

Husk på følgende under arbejdet:

 • Du behøver ikke at gemme ændringerne manuelt. De gemmes i en tabel, når du flytter markøren til et nyt felt i samme række eller flytter markøren til en anden række.

 • Felterne i en Access-database bør som standard være indstillet til at acceptere en bestemt datatype, f.eks. tekst eller tal. Du skal indtaste den type data, som feltet er indstillet til at acceptere. Gør du ikke det, vises der en fejlmeddelelse.

 • Der kan være anvendt en inputmaske på et felt. En inputmaske er et sæt konstanter og pladsholdertegn, der tvinger dig til at indtaste data i et bestemt format. En inputmaske for et postnummer kan f.eks. kræve data i fransk format, mens en inputmaske for et telefonnummer kan kræve, at du indtaster numre i tysk format.

  Du kan finde flere oplysninger om inputmasker artiklen formatere data i rækker og kolonner.

 • Med undtagelse af vedhæftede filer og lister med flere værdier kan du kun indtaste én værdi i de fleste felter. Hvis du ikke ved, om et felt accepterer vedhæftede filer, skal du kontakte databasedesigneren eller systemadministratoren. Du kan altid identificere en liste med flere værdier, fordi der vises et afkrydsningsfelt ud for hvert punkt på listen.

Ændre data i et dataark

 1. Dobbeltklik på den tabel eller forespørgsel, der indeholder de data, du vil ændre, i navigationsruden.

  Som standard åbnes tabeller eller forespørgslen i dataarkvisning, som er et gitter i stil med et Excel-regneark.

 2. Klik på, eller flyt på anden måde markøren til det første felt, du vil ændre, og rediger dataene.

 3. Flyt til næste felt ved at trykke på TAB, bruge en piletast eller klikke på feltet.

  Når du trykker på TAB, bruger Access som standard Internationale indstillinger i Windows til at fastsætte, om markøren skal flyttes mod højre eller venstre. Hvis computeren er indstillet til at bruge et sprog, der læses fra venstre mod højre, flyttes markøren mod højre, når du trykker på TAB-tasten. Hvis computeren er indstillet til at bruge et sprog, der læses fra højre mod venstre, flyttes markøren mod venstre.

Anvende RTF-formatering på data i et notatfelt

 1. Marker notatfeltet, mens tabellen eller forespørgselsresultatet er åben i dataarkvisning.

  Typisk, kan du søge efter et felt med navnet "Kommentarer", "Noter" eller "Beskrivelse". Hvis du stadig ikke kan finde feltet Notat, kan du se trin i få vist egenskaber for et tabelfelt, tidligere i denne artikel.

 2. Under fanen Startside i gruppen skrifttype bruge knapper og menuer til at formatere teksten.

  Du kan anvende forskellige skrifttyper og -størrelser, fed eller kursiv tekst, farver osv.

Toppen af siden

Bruge en opdateringsforespørgsel til at ændre eksisterende data

Du skal bruge opdateringsforespørgsler til at tilføje, ændre eller slette dele af (ikke hele) en eller flere eksisterende poster. Du kan betragte opdateringsforespørgsler som en stærk formular i dialogboksen Søg og erstat. Du skal angive et udvælgelseskriterium (svarer stort set til en søgestreng) og et opdateringskriterium (svarer til en erstatningsstreng). I modsætning til dialogboksen kan opdateringsforespørgsler acceptere flere kriterier, så du kan opdatere et stort antal poster på en gang, og du kan ændre poster i mere end én tabel.

Husk, at du ikke kan bruge opdateringsforespørgsler til at tilføje hele poster. Til dette formål skal du bruge en tilføjelsesforespørgsel.

Du kan finde yderligere oplysninger i artiklen tilføje poster til en tabel ved hjælp af en tilføjelsesforespørgsel.

Bemærk!: Den sikreste måde at bruge en opdateringsforespørgsel på er først at oprette en udvælgelsesforespørgsel, der tester udvælgelseskriterierne. Lad os f.eks. antage, at du skal opdatere en række Ja/Nej-felter fra Nej til Ja for en bestemt kunde. Til det formål skal du føje kriterier til udvælgelsesforespørgslen, indtil den returnerer alle de ønskede Nej-poster for kunden. Når du er sikker på, du har de rigtige poster, skal du konvertere udvælgelsesforespørgslen til en opdateringsforespørgsel, angive opdateringskriterierne og derefter køre forespørgslen for at opdatere de valgte værdier. Trinnene i dette afsnit beskriver, hvordan du skal oprette en udvælgelsesforespørgsel og derefter konvertere den til en opdateringsforespørgsel.

Oprette en udvælgelsesforespørgsel

 1. Åbn den database, der indeholder de poster, du vil opdatere.

 2. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

  Forespørgselsdesigneren åbnes, fanen Design vises, og dialogboksen Vis tabel åbnes.

 3. Vælg den eller de tabeller, der indeholder de poster, du vil opdatere, klik på Tilføj, og klik derefter på Luk.

  Tabellen eller tabellerne vises som et eller flere vinduer i den øverste sektion af forespørgselsdesigngitteret, og i vinduerne vises alle felterne i hver tabel. Følgende figur viser Forespørgselsdesigner med en typisk tabel.

  En tabel i Forespørgselsdesigner

 4. Dobbeltklik på de felter, du vil opdatere. De valgte felter vises i rækken Felt i nederste sektion af forespørgselsdesigneren.

  Du kan tilføje ét tabelfelt pr. kolonne i den nederste sektion, eller du kan hurtigt tilføje alle felterne i en tabel ved at dobbeltklikke på stjernen (*) øverst på listen over tabelfelter. Følgende figur viser Forespørgselsdesigner med alle felter tilføjet.

  En forespørgsel med alle tabelfelter tilføjet.

 5. Du kan vælge at angive et eller flere kriterier i rækken Kriterier i designgitteret. I følgende tabel vises nogle eksempelkriterier med en beskrivelse af, hvordan de påvirker forespørgslen.

Kriterier

Virkning

> 234

Returnerer alle tal, der er større end 234. Hvis du vil finde alle tal, der er mindre end 234, skal du indtaste < 234.

>= "Callahan"

Returnerer alle poster fra og med Callahan til slutningen af alfabetet

Between #2/2/2006# And #12/1/2006#

Returnerer datoer fra 2-feb-06 til 1-dec-06 (ANSI-89). Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du bruge enkelte anførselstegn (') i stedet for nummertegn. Eksempel: Between '2/2/2006' And '12/1/2006'

Not "Tyskland"

Finder alle poster, hvor det nøjagtige indhold i feltet ikke er nøjagtigt lig med "Tyskland". Kriteriet returnerer poster, der indeholder tegn ud over "Tyskland", f.eks. "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Not "T*"

Finder alle de poster, der ikke begynder med T. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne.

Not "*t"

Finder alle de poster, der ikke ender på t. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne.

In(Canada,USA)

Finder alle de poster på listen, der indeholder Canada eller USA.

Like "[A-D]*"

Finder alle de poster i et tekstfelt, der begynder med bogstaverne A til D. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne.

Like "*ar*"

Finder alle de poster, der indeholder bogstavkombinationen "ar". Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne.

Like "Maison Dewe?"

Finder alle de poster, der begynder med "Maison" og har en anden streng på fem bogstaver, hvoraf de fire første er "Dewe", og det sidste er ukendt. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste understregningstegn (_) i stedet for spørgsmålstegn.

#2/2/2006#

Finder alle posterne for 2. februar 2006. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indsætte datoen i anførselstegn i stedet for nummertegn ('2/2/2006').

< Date()- 30

Returnerer alle datoer, der ligger mere end 30 dage tilbage.

Date()

Returnerer alle de poster, der indeholder dags dato.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Returnerer alle poster mellem dags dato og tre måneder efter dags dato.

Is Null

Returnerer alle de poster, der indeholder en Null-værdi (tom eller ikke defineret).

Is Not Null

Returnerer alle de poster, der indeholder en værdi.

""

Returnerer alle de poster, der indeholder en streng af længden nul. Du kan bruge strenge af længden nul, når du skal tilføje en værdi i et obligatorisk felt, men du endnu ikke kender værdien. Hvis et felt f.eks. skal indeholde et faxnummer, men nogle af kunderne ikke har en faxmaskine, skal du indtaste to dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("") i stedet for et nummer.

 1. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Kontroller, at forespørgslen kun har returneret de poster, du vil opdatere. Efter behov kan du markere felter, du ikke ønsker, og trykke på DELETE for at slette dem, du kan trække flere felter til designgitteret, og du kan ændre kriterierne, indtil du er tilfreds med forespørgselsresultaterne.

 2. Gå til næste trin.

Opdatere poster

 1. Klik på Opdater i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

  Dette ændrer udvælgelsesforespørgslen til en opdateringsforespørgsel. Rækken Opdater til tilføjes i nederste sektion af forespørgselsdesigneren.

  En opdateringsforespørgsel med et enkelt opdateringskriterium

 2. Find det felt, der indeholder de data, du vil ændre, og indtast udtrykket (som ændrer dataene) i rækken Opdater til for det pågældende felt.

  I denne tabel vises nogle eksempeludtryk med en forklaring på, hvordan de ændrer data.

Udtryk

Resultat

"Sælger"

Ændrer værdien i et tekstfelt til Sælger.

#8/10/06#

Ændrer værdien i et dato- og klokkeslætsfelt til 10-aug-06.

Ja

Ændrer værdien Nej til Ja i et Ja/Nej-felt.

"VN" & [Varenummer]

Føjer "VN" til begyndelsen af det angivne varenummer.

[Enhedspris] * [Antal]

Multiplicerer værdierne i felter med navnet Enhedspris og Antal.

[Fragt] * 1,5

Øger værdierne i et felt med navnet Fragt med 50 procent.

DSum("[Antal] * [Enhedspris]",
"Ordredetaljer", "[ProduktID]=" & [ProduktID])

Hvis ProduktID-værdierne i den aktuelle tabel matcher ProduktID-værdierne i tabellen Ordredetaljer, opdaterer dette udtryk salgstotalerne ved at multiplicere værdierne i feltet Antal med værdierne i feltet Enhedspris.

Right([Postnummer], 5)

Fjerner tegnene yderst til venstre i en tekststreng eller numerisk streng, så det kun er de fem tegn yderst til højre, der er tilbage.

IIf(IsNull([Enhedspris]), 0, [Enhedspris])

Ændrer en Null-værdi (ukendt eller ikke defineret) til et nul (0) i et felt med navnet Enhedspris.

 1. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Der vises en advarselsmeddelelse. Følgende figur viser meddelelsen:

  Advarselsmeddelelse om opdateringsforespørgsel

 2. Klik på Ja, hvis du vil køre forespørgslen.

  Bemærk!: Du kan deaktivere advarselsmeddelelser. Gøre det, klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , skal du klikke på Access-indstillinger, klik på Avanceret, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet handlingsforespørgsler under Bekræft.

 3. Hvis du vil se resultaterne af opdateringsforespørgslen, skal du klikke på Vis og derefter klikke på Dataarkvisning i gruppen Visninger under enten fanen Startside eller fanen Design. Du kan også klikke på knappen Dataarkvisning, som findes på statuslinjen i Access.

  Bemærk!: Når du kører forespørgslen, vil du måske opdage, at nogle felter mangler i resultatsættet. Hvis forespørgslen indeholder felter, du ikke opdaterer, fjernes felterne som standard. Du kan f.eks. medtage id-felter fra to tabeller for at sikre dig, at forespørgslen returnerer og behandler de korrekte poster. Hvis du ikke opdaterer disse id-felter, fjernes de.

Toppen af siden

Bruge en tilføjelsesforespørgsel til at føje poster til tabeller

En af de hyppigste anvendelser af en tilføjelsesforespørgsel er at føje en gruppe poster fra en eller flere tabeller i en kildedatabase til en eller flere tabeller i en destinationsdatabase. Lad os f.eks. antage, at du skaffer nogle nye kunder og en database, der indeholder en tabel med oplysninger om disse kunder. Hvis du vil undgå at skulle indtaste de nye data manuelt, kan du føje dem til den eller de relevante tabeller i databasen. Du kan også bruge tilføjelsesforespørgsler til at:

 • Tilføje poster på basis af kriterier. Du vil måske kun tilføje navne og adresser på de kunder, der har udestående ordrer.

 • Tilføje poster, når nogle af felterne i en tabel ikke findes i den anden tabel. Du har måske en kundetabel med 11 felter, mens felterne i kundetabellen i en anden database matcher 9 af de 11 felter. Du kan bruge en tilføjelsesforespørgsel til kun at tilføje dataene i de felter, der matcher, og ignorere resten.

Processen med at oprette en tilføjelsesforespørgsel for at tilføje data fra én database til en anden følger disse grundlæggende trin:

 • Åbn kildedatabasen (den database, der indeholder de poster, du vil tilføje), og opret en udvælgelsesforespørgsel, der kun returnerer de poster, du vil tilføje.

 • Omdan den pågældende udvælgelsesforespørgsel til en tilføjelsesforespørgsel.

 • Føj destinationstabellerne og -felterne til tilføjelsesforespørgslen. Hvis du skal tilføje poster til en anden database, skal du først åbne den pågældende database og derefter vælge tabellerne.

 • Kør forespørgslen for at tilføje posterne.

Bemærk!: Sikkerhedskopier dine data, før du går i gang. Hvis du begår en fejl, kan du slette de tilføjede poster fra destinationstabellen, men det kan tage lang tid at slette et stort antal poster manuelt. Hvis du har en sikkerhedskopi ved hånden kan du rette eventuelle fejl hurtigere.

Oprette en udvælgelsesforespørgsel

 1. Åbn kildedatabasen - den database, der indeholder de poster, du vil tilføje.

 2. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

  Forespørgselsdesigngitteret vises, og dialogboksen Vis tabel åbnes.

 3. Vælg den tabel, der indeholder de poster, du vil tilføje, klik på Tilføj, og klik derefter på Luk.

  Tabellen vises som et vindue i øverste sektion i forespørgslens designgitter. I vinduet vises alle felterne i tabellen. Denne figur viser en typisk tabel i Forespørgselsdesigner:

  En tabel i Forespørgselsdesigner

 4. Træk de felter, du vil tilføje, fra tabellen til rækken Felt i nederste sektion af forespørgslens designgitter.

  Du kan tilføje ét tabelfelt pr. kolonne i den nederste sektion. Hvis du vil tilføje alle felterne hurtigt, skal du klikke på stjernen (*) øverst på listen over tabelfelter. Denne figur viser Forespørgselsdesigner med flere tabelfelter tilføjet:

  Forespørgsel med tre felter i designgitteret

  Denne figur viser Forespørgselsdesigner med alle felter tilføjet:

  Forespørgsel med alle tabelfelter.

 5. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Kontroller, at forespørgslen har returneret de poster, du vil tilføje. Efter behov kan du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis eller trykke på DELETE for at slette uønskede felter. Du kan også trække flere felter til designgitteret, indtil du er tilfreds med forespørgselsresultaterne.

 6. Fortsæt til næste trin.

Konvertere forespørgslen til en tilføjelsesforespørgsel

 1. Klik på Tilføj i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

  Dialogboksen Tilføj vises.

 2. Nu kan du føje poster fra den ene tabel til den anden i samme database, eller du kan føje poster til en tabel i en anden database.

  • Føje poster til en tabel i samme database

   1. Klik på Aktuel database i dialogboksen Tilføj (hvis den ikke allerede er valgt), og vælg derefter destinationstabellen på listen Tabelnavn.

   2. Klik på OK.

    I trin 4 i det forrige afsnit føjede du en del af eller alle felterne i kildetabellen til forespørgslens designgitter. Hvis du tilføjede hele tabellen i det trin, tilføjer Access nu hele destinationstabellen til rækken Føj til, som vist her:

    Tilføjelsesforespørgsel med alle felter fra to tabeller

    Eller

    Hvis du har tilføjet individuelle felter i trin 4 i forrige afsnit, og feltnavnene i kilde- og destinationstabellerne er identiske, føjes destinationsfeltnavnene automatisk til rækken Føj til, som vist her:

    Tilføjelsesforespørgsel med identiske felter

    eller

    Hvis du har tilføjet individuelle felter, og nogle af eller alle navnene i kilde- og destinationstabellerne ikke er identiske, lader Access de felter, der ikke er identiske, stå tomme i rækken Føj til. Klik på hvert enkelt tomt felt, og vælg det ønskede kildefelt på den resulterende liste, som vist her:

    Vælge destinationsfelter til en tilføjelsesforespørgsel

   3. Klik på Vis for at se ændringerne.

   4. Skift til designvisning, og klik derefter på Kør for at tilføje posterne.

  • Føje poster til en tabel i en anden database

   1. Klik på En anden database i dialogboksen Tilføj.

   2. Skriv placeringen og navnet på destinationsdatabasen i feltet Filnavn.

   3. Skriv navnet på destinationstabellen i feltet Tabelnavn, og klik derefter på OK.

    eller

    Klik på Gennemse, og brug den anden Tilføj-dialogboks til at finde destinationsdatabasen. Klik på OK, når du har fundet og valgt destinationsdatabasen. Den anden dialogboks lukkes. Angiv navnet på destinationstabellen i feltet Tabelnavn i den første dialogboks, og klik derefter på OK.

    Skriv navnet på destinationstabellen, og klik derefter på OK for at lukke den første Tilføj-dialogboks.

    I trin 4 i det forrige afsnit føjede du en del af eller alle felterne i kildetabellen til rækken Felt i forespørgslens designgitter. Hvis du tilføjede hele tabellen i det trin, føjer Access nu hele destinationstabellen til rækken Føj til, som vist her:

    Tilføjelsesforespørgsel med alle felter fra to tabeller

    Eller

    Hvis du tilføjede individuelle felter i trin 4, og feltnavnene i kilde- og destinationstabellerne er identiske, føjes destinationsfeltnavnene automatisk til rækken Føj til, som her:

    Tilføjelsesforespørgsel med identiske felter

    Eller

    Hvis du tilføjede individuelle felter, og nogle af eller alle navnene i kilde- og destinationstabellerne ikke er identiske, lader Access de felter, der ikke er identiske, stå tomme i rækken Føj til. Klik på hvert enkelt tomt felt, og vælg det ønskede destinationsfelt på listen, som her:

    Vælge destinationsfelter til en tilføjelsesforespørgsel

   4. Klik på Vis for at se ændringerne.

   5. Skift til designvisning, og klik derefter på Kør for at tilføje posterne.

Toppen af siden

Bruge dataindsamling til at opdatere data

Office Access 2007 indeholder en ny funktion, der hedder Dataindsamling. Du kan oprette en dataindtastningsformular i Microsoft Office Outlook 2007, indsamle oplysninger og gemme disse data i en Access-database. En forklaring på, hvordan funktionen Dataindsamling bruges, vil være for vidtgående i denne artikel.

Du kan finde oplysninger om brug af funktionen Dataindsamling, i artiklen indsamle data via e-mail-meddelelser.

Toppen af siden

Bruge dialogboksen Søg og erstat til at opdatere data

Du kan også bruge dialogboksen Søg og erstat dialog til at ændre små datamængder på en hurtigere måde. En forklaring på, hvordan denne dialogboks bruges, vil være for vidtgående i denne artikel.

Du kan finde oplysninger om brug af dialogboksen, i artiklen Brug af dialogboksen Søg og Erstat for at ændre data.

Toppen af siden

Bruge kaskadevise opdateringer til at ændre primære og fremmede nøgleværdier

Du kan få brug for at opdatere en primær nøgleværdi. Hvis du indstiller den primære nøgle til en fremmed nøgle, kan du automatisk få opdateret ændringerne via alle underordnede forekomster af den fremmede nøgle.

En primær nøgle er en værdi, der entydigt identificerer den enkelte række (post) i en databasetabel. En fremmed nøgle er en kolonne, der matcher den primære nøgle. Fremmede nøgler placeres typisk i andre tabeller, og de gør det muligt at oprette en relation (kæde) mellem dataene i tabellerne.

Lad os f.eks. antage, at du bruger et produkt-id-nummer som primær nøgle. Et id-nummer identificerer entydigt ét produkt. Du kan også bruge dette id-nummer som fremmed nøgle i en tabel med ordredata. På denne måde kan du finde alle de ordrer, der involverer det enkelte produkt, for hver gang nogen afgiver en ordre på produktet, bliver id'et en del af ordren.

Disse id-numre (eller andre typer primære nøgler) kan ændre sig. Når det sker, kan du ændre den primære nøgleværdi og automatisk få ændringen kaskaderet gennem alle de relaterede, underordnede poster. Du kan aktivere denne funktionalitet ved at aktivere referentiel integritet og kaskadevise opdateringer mellem de to tabeller.

Husk på følgende regler under arbejdet:

 • Du kan kun aktivere kaskadevise opdateringer for primære nøglefelter, der er indstillet til datatypen Tekst eller Tal. Du kan ikke bruge kaskadevise opdateringer i felter, der er indstillet til datatypen Autonummerering.

 • Du kan kun aktivere kaskadevise opdateringer mellem tabeller med en en-til-mange-relation.

Følgende fremgangsmåder forklarer, hvordan du kan oprette en relation og aktivere kaskadevise opdateringer for den pågældende relation.

Oprette relationen

 1. Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul under fanen Databaseværktøjer.

 2. Klik på Vis tabel i gruppen Relationer under fanen Design.

  Dialogboksen Vis tabel åbnes.

 3. Hvis den ikke allerede er valgt, skal du klikke på fanen Tabeller, markere de tabeller, du vil ændre, klikke på Tilføj og derefter klikke på Luk.

  Du kan trykke på SKIFT, hvis du vil vælge flere tabeller, eller du kan tilføje hver tabel individuelt. Du må kun vælge tabellerne på relationens "en"- og "mange"-sider.

 4. I vinduet Relationer skal du trække den primære nøgle fra tabellen på relationens "en"-side over i feltet Fremmed nøgle i tabellen på relationens "mange"-side.

  Dialogboksen Rediger relationer åbnes. Følgende figur viser dialogboksen:

  Dialogboksen Rediger relationer

 5. Marker afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet, og klik på Opret.

 6. Gå til næste sæt trin.

Aktivere kaskadevise opdateringer i primære nøgler

 1. Hvis du ikke fulgte trinnene i det forrige afsnit, skal du åbne den database, der indeholder de relationer, du vil ændre.

 2. Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul under fanen Databaseværktøjer.

  Vinduet Relationer åbnes og viser joinforbindelserne (vist som forbindelseslinjer) mellem tabellerne i databasen. Følgende figur viser en typisk relation:

  Relation mellem to tabeller

 3. Højreklik på forbindelseslinjen mellem de overordnede og underordnede tabeller, og klik på Rediger relationer.

  Dialogboksen Rediger relationer åbnes. Følgende figur viser dialogboksen:

  Dialogboksen Rediger relationer med eksisterende relation

 4. Marker Kaskadevis opdatering af relaterede felter, kontroller, at afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet er markeret, og klik derefter på OK.

Flere oplysninger om oprettelse af relationer finder du i følgende artikler:

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×