Opbygge et udtryk

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil opbygge et udtryk i Access-databaser, Markér det objekt eller egenskab, hvor du vil bruge et udtryk og derefter trykke på Ctrl + F2 – åbner dette udtryksgeneratoren ved et værktøj med masser af delvist indbygget udtryk til at spare tid og indbyggede Hjælp for at spare problemer med at. Du kan bruge udtryk til at gøre alle typer ting med dine data – for eksempel afgøre, hvor mange dage der er gået, da en ordre blev sendt, eller at et fornavn og et efternavn i et fuldt navn. Hvis du er en Excel-person, du betragte udtryk som Access-versionen af formler.

Nogle udtryk fungerer ikke på samme måde i Access web-apps og databaser på computeren. Alt i denne artikel gælder for både webapps og databaser, medmindre andet er angivet. Du kan finde flere oplysninger om Access-webapps, i artiklen oprette en Access-app.

Du kan finde flere oplysninger om udtryk – hvornår du skal bruge dem, og hvordan du opbygger dem. du læse videre.

I denne artikel

Oversigt over udtryk

Brug af Udtryksgenerator

Beregne værdier for kontrolelementer i formularer og rapporter

Brug af udtryk som kriterier for forespørgsler

Oprette et beregnet felt i en forespørgsel

Oprette et beregnet felt i en tabel

Føje en valideringsregel til et tabelfelt eller en post

Føje en valideringsregel til et kontrolelement

Angivelse af standardværdier for et tabelfelt

Angivelse af standardværdier for kontrolelementer

Styring af hvilke makrohandlinger der køres

Gruppering og sortering af data i rapporter

Oversigt over udtryk

Kan du huske ligningerne i matematiktimerne? Brugx2+z = (2y-1)/7 til at finde x... den slags? Du kan måske også huske, at ligninger er grundlaget for moderne ingeniørkunst – hvis du vil bygget noget, der skal holde, bruger du ligninger til at besvare visse spørgsmål, f.eks. "hvilken tykkelse skal de bolte have, der holder trappen?". Det er det, udtryk handler om – men i stedet for at tænke x, y og z, så tænk [Enhedspris], [Rabat] og [Mængde]. Og udtryk handler ikke kun om matematik, du kan også foretage dig en masse ting med tekstdata.

Ting, du kan udføre med udtryk

Følgende er blot eksempler på nogle af de mange ting, du kan gøre med udtryk.

 • Beregne alder

 • Sætte for- og efternavne sammen

 • Markere en ændret post med datoen og klokkeslættet for ændringen

 • Angive et mønster, som datainput skal overholde

 • Beskære tegn i begge ender af en tekstlinje

Teknisk oversigt

Bemærk:  Dette afsnit er ikke påkrævet læsning for at kunne opbygge udtryk, men det kan give dig en bedre idé om, hvordan udtryk fungerer, og det benytter tekniske begreber, der kan hjælpe dig med at finde relaterede oplysninger på mere tekniske websteder, f.eks. MSDN.

Et udtryk er en kombination af nogle eller alle følgende elementer: indbyggede eller brugerdefinerede funktioner, id'er, operatorer og konstanter. Et udtryk evalueres til en enkelt værdi.

komponenterne i et udtryk

Følgende eksempel indeholder f.eks. alle disse fire elementer:

=Sum([Indkøbspris])*0,08

I dette eksempel er Sum() en indbygget funktion, [Indkøbspris] er en identifikator, * er en matematisk operator og 0,08 er en konstant. Dette udtryk kan bruges i et tekstfelt i en formularfod eller rapportfod til at beregne momsen for en gruppe varer.

Udtryk kan være meget mere komplekse eller meget mere enkle end i dette eksempel. Dette booleske udtryk (et udtryk, der vurderes til at være enten Sandt eller Falsk) består kun af en operator og en konstant:

>0

Dette udtryk returnerer Sandt, når det sammenlignes med et tal, der er større end 0, og Falsk, når det sammenlignes med et tal, der er mindre end eller lig med 0. Du kan bruge dette udtryk i egenskaben Valideringsregel for et kontrolelement eller tabelfelt for at sikre, at der kun angives værdier, som er større end 0.

I Access bruges udtryk mange steder til at udføre beregninger, manipulere med tegn eller teste data. Tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter og makroer har alle egenskaber, der kan acceptere et udtryk. Du kan f.eks. bruge udtryk i egenskaberne Kontrolelementkilde og Standardværdi for et kontrolelement. Når du skriver Microsoft VBA-kode (Visual Basic for Applications) til en hændelsesprocedure eller et modul, kan du ofte bruge udtryk, som ligner dem, der bruges i et Access-objekt, f.eks. en tabel eller en forespørgsel.

Toppen af siden

Brug af Udtryksgenerator

Udtryksgenerator har følgende fordele:

 • Det er let at søge efter og indsætte funktioner, operatorer, konstanter og id'er (f.eks. navne på felter, tabeller, formularer og forespørgsler), hvilket sparer tid og mindsker antallet af fejl.

 • Udtryksgenerator begrænser de tilgængelige udtryksdele ud fra udtrykkets kontekst.

 • Du kan vælge mellem en lang række færdige udtryk, for eksempel sidetal, dags dato eller den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.

 • IntelliSense er tilgængeligt i Udtryksgenerator – så du ikke behøver at huske alle de argumenter, et udtryk kræver.

 • Der er hjælp lige ved fingerspidserne i Udtryksgenerator – klik på de links, der vises i værktøjet Hurtig information.

Starte Udtryksgenerator :

Tastaturgenvejen for start af Udtryksgenerator er Ctrl + F2. Første gang, du benytter genvejen, åbner dialogboksen Vælg generator – herefter skal du bare dobbeltklikke på Udtryksgenerator i dialogboksen for at fortsætte.

Få vist mere detaljerede oplysninger om Brug af Udtryksgenerator.

Indlejre grænsen for udtryk i en webdatabase er 65

Udtryk indlejret mere end 65 niveauer deep ikke virker i browseren, så du ikke bruge disse udtryk i en Access-webdatabase. Du kan ikke få vist alle fejlmeddelelser – udtrykket bare fungerer ikke.

Vigtigt: Brugen af operatorerne &, OG og ELLER kan medføre yderligere indlejringsniveauer på serveren, der ikke afspejles i Access-klienten. Udtrykket "a" & "b" & "c" indlejres f.eks. ikke i udtryksgeneratoren, men i SharePoint. Det bliver til sammekædning.Db("a", sammenkædning.Db("b", "c") ). Denne konvertering skaber ét indlejringsniveau. Hvis du bruger mange fortløbende &-, OG- eller ELLER--operatorer i et enkelt udtryk, kan det potentielt overskride serverens indlejringsgrænse på 65, så udtrykket ikke fungerer i browseren.

Toppen af siden

Beregning af værdier for kontrolelementer i formularer og rapporter

Når du bruger et udtryk som datakilde for et kontrolelement, opretter du et beregnet kontrolelement. Antag, at du f.eks. har en rapport, hvor der vises flere lagerposter, og du vil oprette en total i rapportfoden, hvor alle linjeelementer i rapporten lægges sammen.

En total i en rapport

Du kan beregne totalen ved at indsætte et tekstfeltelement i rapportfoden og derefter angive følgende udtryk for egenskaben Kontrolelementkilde for tekstfeltet:

= Sum ([ table_field ])

I dette tilfælde er table_field navnet på det felt, der indeholder dine subtotal værdier. Dette felt kan komme fra en tabel eller en forespørgsel. Funktionen Sum beregner totalen for alle værdierne i table_field.

I fremgangsmåden nedenfor vises, hvordan du kan føje et udtryk til et tekstfelt.

Sådan føjes et udtryk til et tekstfelt

 1. Højreklik på den formel, der skal ændres, i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning eller Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Vælg det kontrolelement, som du vil skrive et udtryk i.

 3. Hvis egenskabsarket ikke vises korrekt, skal du trykke på F4 for at se det.

 4. Du kan oprette et udtryk manuelt via fanen Data på egenskabsarket. Klik på egenskaben Kontrolelementkilde for tekstfeltet, og indtast derefter = efterfulgt at resten af udtrykket. For at beregne den subtotal, der er vist ovenfor, skal du f.eks. indtaste =Sum([tabelfelt]). Husk at erstatte [tabelfelt] med feltets navn.

 5. Hvis du vil oprette et udtryk ved hjælp af Udtryksgenerator, skal du klikke på den opbygge knappen Knapflade i egenskabsfeltet.

  Når du er færdig med at skrive dit udtryk, ser egenskabsarket ud som følger:

  Et udtryk i egenskaben Kontrolelementkilde for et tekstfelt

Toppen af siden

Brug af udtryk som kriterier for forespørgsler

Du kan bruge kriterier i en forespørgsel til at indskrænke resultaterne af forespørgslen. Du angiver kriterier som et udtryk, og Access returnerer kun de rækker, der svarer til udtrykket. For at se et omfattende sæt eksempler skal du se artiklen eksempler på forespørgselskriterier.

Prøv at forestille dig, at du vil se alle de ordrer, der blev afsendt i de første 3 måneder af 2010. Du indtaster kriterierne ved at angive følgende udtryk i cellen Kriterier for kolonnen Dato/klokkeslæt i din forespørgsel. I dette eksempel bruges en Dato/klokkeslæt-kolonne, der hedder Forsendelsesdato. Datointervallet defineres ved at indtaste kriterierne således:

Between #01-01-2010# And #31-03-2010#

Kolonnen Forsendelsesdato vil minde om følgende.

Et udtryk i rækken Kriterier i forespørgselsgitteret

For de enkelte poster gælder det, at hvis værdien i kolonnen Forsendelsesdato ligger inden for det datointerval, du har angivet, medtages posten i resultatet af forespørgslen. Vær opmærksom på, at datoværdierne i udtrykket skal omgives af nummertegn (#). En værdi, der er omgivet af nummertegn, behandles som datatypen Dato og klokkeslæt i Access. Hvis disse værdier behandles som data af typen dato og klokkeslæt, kan du udføre beregninger for disse værdier, f.eks. trække én dato fra en anden.

Sådan angives kriterier i forespørgselsdesigngitteret

 1. Højreklik på den forespørgsel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på cellen Kriterier i den kolonne, for hvilke du vil angive kriterier.

 3. Hvis du vil oprette udtrykkene manuelt, skal du skrive kriterieudtrykket.

  Bemærk: Operatoren = må ikke indsættes foran kriterieudtrykket.

 4. Du opretter udtryk ved hjælp af udtryksgeneratoren ved på båndet, klik på Design, og klik derefter på generator Knapflade i gruppen Konfiguration af forespørgsel.

  Hvis du ønsker et større område, hvor du kan redigere udtrykket, skal du anbringe markøren i cellen Kriterier og derefter trykke på Skift+F2 for at få vist feltet Zoom:

  Et udtryk i dialogboksen Zoom

Toppen af siden

Oprettelse af et beregnet felt i en forespørgsel

Antag, at du udformer en forespørgsel, og du vil have vist resultaterne af en beregning ved hjælp af andre felter i forespørgslen. Du opretter det beregnede felt ved at skrive et udtryk i en tom celle i rækken Felt i forespørgslen. Hvis du f.eks. har en forespørgsel, der indeholder feltet Antal og feltet Enhedspris, så kan du gange de to for at oprette et beregnet felt for Varetotal ved at indtaste følgende udtryk i rækken Felt for forespørgslen:

Varetotal: [Antal] * [Enhedspris]

Hvis du skriver teksten Varetotal: før udtrykket, bliver navnet på den nye kolonne Varetotal. Dette navn kaldes ofte et alias. Hvis du ikke angiver et alias, opretter Access et, f.eks. Udtryk1.

Bruge et udtryk til at oprette et beregnet felt i en forespørgsel

Når du kører en forespørgsel, udføres beregningen på de enkelte rækker som vist i følgende eksempel:

Et beregnet felt, der vises i dataarkvisning

Oprette et beregnet felt i forespørgslens designvisning

 1. Højreklik på den forespørgsel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på cellen Felt i den kolonne, hvor det beregnede felt skal oprettes.

 3. Hvis du vil oprette udtrykkene manuelt, skal du skrive udtrykket.

  Bemærk: Kriterieudtrykket må ikke starte med operatoren =. Du skal i stedet starte med et beskrivende navn efterfulgt af et kolon. Skriv f.eks. Varetotal: for at angive navnet på et udtryk, der opretter et beregnet felt, som kaldes Varetotal. Herefter indtastes kriterierne for udtrykket efter kolonet.

 4. Du opretter udtryk ved hjælp af udtryksgeneratoren ved at klikke på Design på båndet og derefter på Generator i gruppen Konfiguration af forespørgsel

Toppen af siden

Oprettelse af et beregnet felt i en tabel

I Access kan du oprette et beregnet felt i en tabel. Så behøver du ikke længere at udføre beregninger i en separat forespørgsel. Hvis du f.eks. har en tabel, der indeholder mængden, prisen og skatteprocenten for hver vare i en ordre, kan du tilføje et beregnet felt, der viser den samlede pris som følger:

[Quantity]*([UnitPrice]+([UnitPrice]*[TaxRate]))

 • Beregningen kan ikke indeholde felter fra andre tabeller eller forespørgsler.

 • Resultaterne af beregningerne er skrivebeskyttet.

Hvis du vil oprette det beregnede felt:

 1. Åbn tabellen ved at dobbeltklikke på den i navigationsruden.

 2. Rul vandret hen til den yderste, højre kolonne i tabellen og klik på kolonneoverskriften Klik for at tilføje.

 3. Klik på Beregnet felt i den liste, der vises, og klik derefter på den datatype, du ønsker til resultatet.

  Udtryksgenerator vises.

 4. Skriv den beregning, du ønsker for dette felt, f.eks.:

  [Antal] * [Enhedspris]

  Bemærk: For et beregnet felt skal du ikke starte udtrykket med et lighedstegn (=).

 5. Klik på OK.

  Access tilføjer det beregnede felt og fremhæver derefter felthovedet, så du kan skrive et feltnavn.

 6. Skriv et navn til det beregnede felt, og tryk på ENTER.

Toppen af siden

Tilføjelse af en valideringsregel til et tabelfelt eller en tabelpost

Udtryk er særdeles nyttige til at validere data, når de indtastes i databasen, så ugyldige data holdes ude. I tabeller er der to typer af valideringsregler: Feltvalideringsregler (der forhindrer brugerne i at indtaste ugyldige data i et enkelt felt) og postvalideringsregler (der forhindrer brugerne i at oprette poster, som ikke overholder valideringsreglen). Du bruger udtryk til begge typer af valideringsregler.

Antag, at du f.eks. vil anvende en regel, der angiver, at feltet Enheder til rådighed i tabellen Lager skal have en værdi, der er større end eller lig med nul. Lagerbeholdningen kan med andre ord aldrig blive negativ. Det kan du gøre ved at bruge følgende udtryk som feltvalideringsregel i feltet Enheder til rådighed:

>=0

Angivelse af en valideringsregel

Benyt følgende fremgangsmåde til at indtaste enten en feltvalideringsregel eller en postvalideringsregel:

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 2. Vælg det felt, der skal ændres, for at oprette en feltvalideringsregel.

 3. Klik på Felter på båndet, derefter på Validering i gruppen Feltvalidering og til sidst på Feltvalideringsregel eller Postvalideringsregel.

  Udtryksgenerator vises.

 4. Skriv de kriterier, du ønsker. Skriv f.eks. følgende for en feltvalideringsregel, der kræver, at alle værdier er større end eller lig med nul:

  > = 0

  Bemærk: Der må ikke indsættes et lighedstegn (=) foran udtrykket.

Udtryk for valideringsregler er booleske, dvs. at de enten er Sande eller Falske for samtlige inputværdier. Hvis en valideringsregel ikke er Sand for værdien, gemmer Access ikke det indtastede, men viser en valideringsmeddelelse, der angiver fejlen. Hvis du i dette eksempel skriver en værdi for feltet Enheder til rådighed, der er mindre end nul, er valideringsreglen Falsk, og Access godkender ikke værdien. Hvis du ikke har skrevet en valideringsmeddelelse som beskrevet i følgende afsnit, viser Access sin egen meddelelse for at angive, at den indtastede værdi er forbudt i henhold til valideringsreglen for feltet.

Angivelse af en valideringsmeddelelse

Hvis du vil gøre databasen lettere at bruge, kan du indtaste brugerdefinerede valideringsmeddelelser. De erstatter de standardmeddelelser, der vises, når data ikke overholder en valideringsregel. Du kan tilpasse valideringsmeddelelsen, så den giver bestemte oplysninger, der hjælper brugeren med at indtaste de korrekte data, f.eks. "Værdien i Enheder til rådighed må ikke være et negativt tal." Brug følgende metode til at oprette en valideringsmeddelelse:

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 2. Vælg det felt, som du føjede valideringsreglen til, for at oprette en feltvalideringsmeddelelse.

 3. Klik på Felter på båndet, derefter på Validering i gruppen Feltvalidering og til sidst på Feltvalideringsmeddelelse eller Postvalideringsmeddelelse.

 4. Brug dialogboksen Angivelse af en valideringsmeddelelse til at indtaste den meddelelse, der skal vises, når data ikke passer til valideringsreglen, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Tilføjelse af en valideringsregel til et kontrolelement

Bemærk: Valideringsregler er ikke tilgængelige for kontrolelementer i Access web-apps eller webdatabaser. Brug feltet eller postvalideringsregler i stedet, som det er beskrevet i forrige afsnit.

Ud over tabelfelter og poster har kontrolelementer også egenskaben Valideringsregel, der kan godkende udtrykket. Antag, at du f.eks. har en formular, hvor der skal angives et datointerval til en rapport, og du vil sikre, at startdatoen ikke ligger før 1/1/2010. Du kan angive egenskaberne Valideringsregel og Valideringsmeddelelse for det tekstfelt, hvor du skriver startdatoen, således:

Egenskab

Indstilling

Valideringsregel

>=#1/1/2010#

Valideringsmeddelelse

Du kan ikke angive en dato, der ligger før 1/1/2010.

Hvis du forsøger at angive en dato, der ligger før 1/1/2010, vises der en meddelelse med teksten fra egenskaben Valideringsmeddelelse. Hvis der ikke er skrevet nogen tekst i egenskabsboksen Valideringsmeddelelse, vises en generel meddelelse. Access åbner tekstfeltet igen, når du klikker på OK.

Tip: Hvis du angiver en valideringsregel for et tabelfelt, gælder reglen for hele databasen, uanset hvor feltet ændres. Hvis du derimod angiver en valideringsregel for et kontrolelement i en formular, gælder reglen kun, når den pågældende formular bruges. Det kan være en god idé at angive valideringsregler for tabelfelter og kontrolelementer i formularer hver for sig, hvis du vil oprette forskellige valideringsregler for forskellige brugere.

Sådan angives en valideringsregel for et kontrolelement

 1. Højreklik på den formel eller rapport, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning eller Layoutvisning i genvejsmenuen.

 2. Højreklik på det kontrolelement, du vil ændre, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen.

  Kontrolelementets egenskabsark vises.

 3. Klik på fanen Alt og derefter på egenskabsfeltet Valideringsregel.

 4. Skriv udtrykket, eller klik på den opbygge knappen Knapflade i egenskabsfeltet for at oprette et udtryk ved hjælp af udtryksgeneratoren.

  Bemærk: Operatoren = må ikke indsættes foran kriterieudtrykket.

 5. Hvis du vil tilpasse den tekst, der vises, når en bruger indtaster data, der ikke overholder valideringsreglen, skal du skrive den ønskede tekst i egenskaben Valideringsmeddelelse.

Toppen af siden

Angivelse af standardværdier for et tabelfelt

Du kan bruge et udtryk til at angive en standardværdi for et felt i en tabel – en værdi, som Access bruger til nye poster, medmindre der angives en anden værdi. Du kan f.eks. vælge at få indsat dato og klokkeslæt automatisk i feltet Ordredato, når en bruger tilføjer en ny post. Det kan du gøre ved at angive følgende udtryk:

Now()

Angivelse af en standardværdi for et felt i en tabel

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 2. Vælg det felt, der skal ændres.

 3. Klik på Felter på båndet og derefter på Standardværdi i gruppen Egenskaber.

  Dialogboksen Udtryksgenerator vises.

 4. Skriv udtrykket i feltet, og Sørg for at starte med et lighedstegn (=).

Bemærk: Hvis kontrolelementet er bundet til et tabelfelt, og både kontrolelementet og tabelfeltet har en standardværdi, bruges kontrolelementets standardværdi i stedet for tabelfeltets standardværdi.

Toppen af siden

Angivelse af standardværdier for kontrolelementer

Et andet sted, hvor der ofte bruges udtryk, er i egenskaben Standardværdi for kontrolelementer. Egenskaben Standardværdi for et kontrolelement svarer til egenskaben Standardværdi for et felt i en tabel. Hvis du f.eks. vil bruge dags dato som standardværdi for et tekstfelt, kan du bruge følgende udtryk:

Date()

I dette udtryk bruges funktionen Dato til at returnere dags dato, men ikke klokkeslættet. Hvis tekstfeltet er bundet til et tabelfelt, og tabelfeltet har en standardværdi, bruges kontrolelementets standardværdi i stedet for tabelfeltets standardværdi. Det er ofte en god idé at angive egenskaben Standardværdi for feltet i tabellen. På denne måde kan du oprette flere kontrolelementer for forskellige formularer ud fra det samme tabelfelt, samtidig med at samme standardværdi gælder for de enkelte kontrolelementer, hvilket hjælper dig med at sikre en ensartet angivelse af data på de enkelte formularer.

Sådan angives en standardværdi for et kontrolelement

 1. Højreklik på den formel eller rapport, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning eller Layoutvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det kontrolelement, du vil ændre.

 3. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 4. Klik på fanen Alt i egenskabsarket og derefter på egenskabsfeltet Standardværdi.

 5. Skriv udtrykket, eller klik på den opbygge knappen Knapflade i egenskabsfeltet for at oprette et udtryk ved hjælp af udtryksgeneratoren.

Toppen af siden

Styring af, hvilke makrohandlinger der køres

Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at udføre en eller flere handlinger i en makro, hvis en bestemt betingelse er sand. Antag, at der f.eks. kun skal køres en makrohandling, når værdien i et tekstfelt er større end eller lig med 10. Du konfigurerer denne regel ved at bruge et udtryk i blokken Hvis i makroen til at definere betingelsen i makroen.

I dette eksempel anvendes der et tekstfelt med navnet "Elementer". Det udtryk, der konfigurerer betingelsen, er [Elementer]=10.

Et udtryk, der bruges i blokken If i en makro

Angive et udtryk i blokken If i en makro

 1. Højreklik på den makro, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på den Hvis-blok, du vil redigere, eller tilføj en Hvis-blok fra ruden Handlingskatalog.

 3. Klik på øverste linje i blokken Hvis.

 4. Skriv din betinget udtryk i feltet, eller klik på den opbygge knappen Knapflade ud for feltet udtryk til at starte Udtryksgenerator.

Bemærk: Det udtryk, du skriver, skal være boolesk, dvs. at det enten skal være Sandt eller Falsk. Makrohandlingerne i blokken Hvis køres kun, når betingelsen er Sand.

Toppen af siden

Gruppering og sortering af data i rapporter

Du kan bruge ruden Gruppering, sortering og total til at definere grupperingsniveauer og sorteringsrækkefølger for dataene i en rapport. Du grupperer eller sorterer typisk på et felt, du vælger på en liste. Men hvis du vil gruppere eller sortere på en beregnet værdi, kan du angive et udtryk i stedet.

Gruppering er den proces, hvor kolonner, der indeholder dubletværdier, kombineres. Hvis vi f.eks. antager, at din database indeholder salgsoplysninger for afdelinger i forskellige byer, og at en af rapporterne i databasen hedder "Salgsdata efter by", så grupperer den forespørgsel, der leverer data til rapporten, dataene efter dine byværdier. Denne form for gruppering kan gøre det nemmere at læse og forstå oplysningerne.

Sortering er derimod den proces, hvor der angives en sorteringsrækkefølge for rækkerne (posterne) i forespørgslens resultater. Du kan f.eks. sortere poster efter de primære nøgleværdier (eller et andet værdisæt i et andet felt) i enten en stigende eller faldende rækkefølge, eller du kan sortere posterne efter et eller flere tegn i en bestemt rækkefølge, f.eks. i alfabetisk rækkefølge.

Sådan anvendes gruppering og sortering i en rapport

 1. Højreklik på den rapport, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning eller Layoutvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på Design på båndet og derefter på Gruppering og sortering i gruppen Gruppering og totaler.

  Ruden Gruppering, sortering og total vises under rapporten.

 3. Hvis du vil tilføje et grupperingsniveau til rapporten, skal du klikke på Tilføj en gruppe.

 4. Hvis du vil tilføje en sorteringsrækkefølge til rapporten, skal du klikke på Tilføj en sortering.

  Der vises et nyt grupperingsniveau eller en ny sorteringsrækkefølge i ruden samt en liste over de felter, der leverer data til rapporten. I figuren nedenfor vises ruden med et typisk nyt grupperingsniveau (gruppering efter kategori) og en sorteringsrækkefølge (sortering efter producent) samt en liste, der indeholder de tilgængelige felter til gruppering og sortering:

  Vælge indstillingen Udtryk i ruden Gruppering, sortering og total

 5. Klik på Udtryk på listen over tilgængelige felter for at starte udtryksgeneratoren.

 6. Angiv det udtryk, du vil bruge i udtryksfeltet (det øverste felt) i Udtryksgenerator. Udtrykket skal starte med et lighedstegn (operatoren =).

Sådan føjes et udtryk til en eksisterende gruppering eller sortering

 1. Højreklik på den rapport, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning eller Layoutvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det grupperingsniveau eller den sorteringsrækkefølge, du vil ændre.

 3. Klik på Pil ned ud for Grupper efter (for grupperingsniveauer) eller Sorter efter (for sorteringsniveauer).

  Der vises en liste, som indeholder de tilgængelige felter.

 4. Klik på Udtryk nederst på listen over felter for at starte udtryksgeneratoren.

 5. Angiv udtrykket i udtryksfeltet (det øverste felt) i udtryksgeneratoren. Udtrykket skal starte med et lighedstegn (operatoren =).

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×