OneNote Mobile 2007 – guiden Hurtig start

Hvis du har Microsoft Office OneNote 2007 og en smartphone eller Pocket PC med Microsoft Windows Mobile, kan du udvide din oplevelse med OneNote ved at tage noter på den mobile enhed, når du er på farten, og derefter synkronisere noterne med en notesbogsektion i den komplette version af OneNote på computeren. Dette er nyttigt i en række forskellige private og professionelle situationer. Du kan f.eks.:

 • Tage billeder af visitkort med telefonen og overføre dem til OneNote.

 • Registrere resultater fra brainstormingmøder ved at tage billeder af flipovers og tavler i konferencelokaler.

 • Tage korte tekstnoter og lave stemmeindspilninger på telefonen (f.eks. påmindelser om vigtige begivenheder, ideer til projekter, prissammenligninger, anbefalinger, blogideer osv.) og synkronisere dem med dine noter.

 • Forberede møde- eller rejseoplysninger i OneNote på computeren og overføre dem til den mobile enhed, hvor de er tilgængelige for dig, mens du er på farten.

OneNote Mobile følger gratis med den komplette version af Office OneNote 2007.

Denne artikel indeholder

Installere OneNote Mobile på den mobile enhed

Konfigurere et partnerskab mellem den mobile enhed og computeren

Bruge OneNote Mobile

Synkronisere de mobile noter med OneNote på computeren

Installere OneNote Mobile på den mobile enhed

Hvis computeren og den mobile enhed opfylder systemkravene, bliver OneNote Mobile i de fleste tilfælde automatisk installeret. Hvis automatisk installation ikke er mulig, kan du installere OneNote Mobile manuelt.

Systemkrav

Systemkrav til OneNote Mobile:

 • En pc

 • En Windows Mobile-kompatibel enhed, f.eks. en smartphone eller en Pocket PC

 • En fysisk eller trådløs forbindelse mellem pc'en og den mobile enhed (USB, Bluetooth eller infrarød)

 • Microsoft Office OneNote 2007-software

 • Microsoft ActiveSync-synkroniseringsprogram til enheder med Windows Mobile

Automatisk installation

Hvis du allerede har installeret Office OneNote 2007 og Microsoft ActiveSync 4.2 på computeren, og hvis den mobile enhed tidligere har oprettet forbindelse til computeren, bør du automatisk blive spurgt, om du vil installere OneNote Mobile-programmet på den mobile enhed.

 1. Slut den mobile enhed til computeren.

  • Hvis du har en smartphone, skal du slutte den til computeren med et USB-kabel eller over en trådløs forbindelse, f.eks. en Bluetooth-aktiveret eller infrarød forbindelse.

  • Hvis din Pocket PC har en holder, skal du placere den i holderen.

 2. Hvis der oprettes forbindelse, finder OneNote den mobile enhed og spørger, om du vil installere OneNote Mobile på enheden. Følg instruktionerne på computerskærmen for at fuldføre installationen.
  OneNote Mobile-installationsprompt

  Bemærk: Den automatiske installationsprompt vises kun, hvis OneNote-ikonet vises i meddelelsesområdet yderst til højre på Windows-proceslinjen. Hvis du tidligere har fjernet dette ikon, må du enten gendanne det (klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på Andet) eller følge nedenstående fremgangsmåde for at installere manuelt.

Manuel installation

Hvis du tidligere ikke har udnyttet eller har afvist den automatiske installationsprompt, kan du installere OneNote Mobile manuelt på følgende måde:

 1. Start Office OneNote 2007.

 2. Slut den mobile enhed til computeren.

  • Hvis du har en smartphone, skal du tilslutte den med et USB-kabel eller over en trådløs forbindelse, f.eks. en Bluetooth-aktiveret eller infrarød forbindelse.

  • Hvis din Pocket PC har en holder, skal du placere den i holderen.

 3. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner i OneNote.

 4. Klik på OneNote Mobile på listen Kategori i dialogboksen Indstillinger, og klik derefter på Installer OneNote Mobile.

 5. Følg instruktionerne på computerskærmen for at fuldføre installationen.

Toppen af siden

Konfigurere et partnerskab mellem den mobile enhed og computeren

Første gang du slutter den mobile enhed til computeren, beder Microsoft ActiveSync dig om at oprette et partnerskab. I ActiveSync er et partnerskab en softwareforbindelse mellem computeren og andre hardwareenheder, som du kan bruge, når du vil overføre og synkronisere computerfiler, f.eks. dokumenter, e-mails, kalendere og noter. Et ActiveSync-partnerskab kan betragtes som en fortolker, der leverer ét enkelt sprog, som bruges af alle de elektroniske enheder og gør, at de forstår hinanden. Når der er oprettet et partnerskab, kan du udveksle filer mellem den mobile enhed og computeren.

Bemærk: Inden du følger nedenstående fremgangsmåde, skal du have installeret Office OneNote 2007 og den seneste version af Microsoft ActiveSync på computeren. Du skal også have installeret OneNote Mobile på den mobile enhed som beskrevet i foregående afsnit, Installere OneNote Mobile på den mobile enhed.

 1. Start Office OneNote 2007.

 2. Start Microsoft ActiveSync.

 3. Slut den mobile enhed til computeren.

  • Hvis du har en smartphone, skal du tilslutte den med et USB-kabel eller over en trådløs forbindelse, f.eks. en Bluetooth-aktiveret eller infrarød forbindelse.

  • Hvis din Pocket PC har en holder, skal du placere den i holderen.

 4. Hvis der oprettes forbindelse, starter Microsoft Active Sync guiden Nyt partnerskab.
  Guiden Nyt partnerskab i Microsoft ActiveSync

 5. Klik på Standardpartnerskab i guiden Nyt partnerskab, og klik derefter på Næste.

 6. Klik på Synkroniser med denne pc for at dele oplysninger mellem OneNote Mobile og Office OneNote 2007 på computeren, og klik derefter på Næste.

 7. Sørg for, at der er valgt Microsoft Office OneNote på listen over synkroniseringsindstillinger (du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for andre indstillinger, du ikke vil bruge på den mobile enhed), og klik derefter på Næste.

 8. Klik på Udfør for at starte partnerskabet mellem den mobile enhed og computeren.

  Bemærk: Nogle mobile enheder kræver, at du fjerner enheden fra holderen og sætter den i igen, før der kan oprettes et partnerskab.

Toppen af siden

Bruge OneNote Mobile

Hensigten med OneNote Mobile er ikke at tilbyde alle de samme funktioner, som findes i Microsoft Office OneNote 2007, men du finder en stor del af den samme grundlæggende funktionalitet til notetagning på den mobile enhed. Nedenfor kan du se en liste over de grundlæggende funktioner, der findes i OneNote Mobile. Husk, at den væsentligste fordel ved OneNote Mobile er, at du kan tage noter, mens du er på farten. Når du vil formatere, organisere, søge i og dele noterne, anbefales det kraftigt, at du overfører dem til den komplette version af OneNote på computeren.

Starte OneNote Mobile

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • På en smartphone med Windows Mobile: Vælg Start, og vælg derefter OneNote Mobile.

 • På en Pocket PC med Windows Mobile: Vælg Start, derefter Programmer og til sidst OneNote Mobile.

Bemærk: I modsætning til den komplette version af OneNote på computeren åbner OneNote Mobile notebrowseren i stedet for en tom note. Brug kommandoerne på den mobile enhed til at oprette en ny note eller åbne en eksisterende.

Læse introduktionen

Når du har installeret OneNote Mobile, føjes der en eksempelnote med navnet Introduktion til notebrowseren. Du kan åbne og læse denne eksempelnote for at få en hurtig oversigt over, hvordan du bruger OneNote Mobile på den mobile enhed.

 1. Vælg Introduktion i notebrowseren i OneNote Mobile, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk på tasten Handling, hvis du bruger en smartphone.

  • Brug pennen til at trykke på noten, hvis du bruger en Pocket PC.

 2. Tryk på retningstasterne på enhedens tastatur for at rulle gennem indholdet i eksempelnoten.

  Tip: Når du læser en note på en smartphone, kan du bruge knapperne Lydstyrke op og Lydstyrke ned på den mobile enhed til at rulle op og ned i noten. Hvis du har en Pocket PC, kan du bruge pennen til at rulle gennem noten.

 3. Vælg Udført for at lukke introduktionsnoten og vende tilbage til notebrowseren.

  Tip: Hvis du ikke længere har brug for introduktionsnoten på enheden, kan du slette den for at frigøre plads. Marker noten Introduktion i notebrowseren, vælg Menu, og vælg derefter Slet.

Bruge notebrowseren til at administrere mobile noter

Hver gang du starter OneNote Mobile på enheden, vises notebrowseren. Den indeholder alle tilgængelige noter på enheden. Du kan bruge notebrowseren til at oprette, åbne, omdøbe, slette, sortere og administrere noter, du tager med OneNote Mobile.

Oprette og gemme en ny note

 1. Vælg Ny i notebrowseren.

 2. Begynd at skrive noter på enheden.

  Tip: Når du tager noter, kan du fortryde en indtastning ved at vælge Menu og derefter Fortryd.

  Bemærk: Den første tekstlinje, du skriver, er notens filnavn. Du kan ændre filnavnene i notebrowseren ved at omdøbe noterne på listen.

 3. Vælg Udført, når du er færdig med at tage noter. Notebrowseren vises igen.

  Bemærk: Ligesom i den komplette version af Office OneNote 2007 er det ikke nødvendigt at gemme noterne. OneNote gemmer løbende ændringer af den aktuelle note, mens du redigerer den, og ændringerne gemmes også, når du lukker noten.

Åbne eller lukke en note

Benyt følgende fremgangsmåde for at åbne en note, du vil læse eller redigere:

 • Marker den note, du vil åbne, i notebrowseren, og tryk derefter på tasten Handling på enheden.

Benyt følgende fremgangsmåde for at lukke en note og vende tilbage til notebrowseren:

 • Vælg Udført, mens du læser eller redigerer en note.

  Bemærk: Ligesom i den komplette version af Office OneNote 2007 er det ikke nødvendigt at gemme noterne. OneNote Mobile gemmer løbende ændringer af den aktuelle note, mens du redigerer den, og ændringerne gemmes også, når du lukker noten.

Omdøbe en note

 1. Marker den note, du vil omdøbe, i notebrowseren.

 2. Vælg Menu, og vælg derefter Omdøb.

Slette en note

 1. Marker den note, du vil slette, i notebrowseren.

 2. Vælg Menu, og vælg derefter Slet.

Sortere noter

Når du er færdig med at læse eller redigere en note, kan du lukke den og vende tilbage til notebrowseren.

 1. Vælg Menu, og vælg derefter Indstillinger for at lukke en note og vende tilbage til notebrowseren.

 2. Brug højre og venstre retningstast på enhedens tastatur til at vælge de ønskede sorteringskriterier (Navn eller Ændret den), og vælg derefter Udført.

Føje tekstformatering til mobile noter

I OneNote Mobile kan du formatere tekst som fed, understreget og gennemstreget, nøjagtigt som i et tekstbehandlingsprogram. Du kan også oprette opstillinger med punkttegn, tal og bogstaver og indsætte hyperlinks til websteder.

Formatere tekst

 1. Placer markøren midt i det ord, du vil formatere.

 2. Vælg Menu, vælg Formater, og vælg den ønskede formatering.

  Tip: Hvis du vil fjerne al formatering for den markerede tekst, skal du vælge Ryd alt i menuen Formater.

Oprette en opstilling med tal og bogstaver

 1. Placer markøren det sted, hvor listen skal starte.

 2. Klik på Menu, vælg Liste, og vælg derefter Tal og bogstaver.

  Tip: Hvis du vil fjerne formateringen med tal og bogstaver, skal du placere markøren på et punkt på listen og vælge Ryd alt i menuen Liste.

Oprette en opstilling med punkttegn

 1. Placer markøren det sted, hvor listen skal starte.

 2. Vælg Menu, vælg Liste, og vælg derefter Punkttegn.

  Tip: Hvis du vil fjerne formateringen med punkttegn, skal du placere markøren på et punkt på listen og vælge Ryd alt i menuen Liste.

Oprette et hyperlink

 • Skriv den internetadresse, som hyperlinket skal pege på. Hvis du f.eks. vil oprette et hyperlink til Microsofts websted, skal du skrive http://www.microsoft.com.

  Tip: Hvis du vil åbne et hyperlink i en note, skal du placere markøren et sted i hyperlinket og trykke på tasten Handling på enheden.

Føje et billede eller en lydindspilning til mobile noter

I OneNote Mobile kan du indsætte billeder i noterne. Det gælder både billeder, du har taget med den mobile enhed, og billeder, du har overført til enheden. Du kan også indspille lydnoter og placere dem i de skrevne noter.

Indsætte et billede

Du kan føje billeder til noterne, som du har taget med enhedens kamera, eller som du har overført fra computeren til enheden.

 1. Klik på Menu, og vælg derefter Indsæt billede.

 2. Tryk på retningstasterne på enhedens tastatur for at vælge det billede, du vil indsætte, og vælg derefter Indsæt.

  Bemærk: Hvis du vil annullere, skal du vælge Menu og derefter Annuller.

  Tip: Du kan zoome ind og ud på indsatte billeder for at se flere eller færre detaljer. Flyt markøren hen på billedet for at markere det, tryk på tasten Handling på enheden, og tryk derefter på retningstasterne på tastaturet på at styre zoomniveauet.

Indsætte en lydindspilning

Du kan tage lydnoter ved hjælp af mikrofonen i den mobile enhed og kæde lydnoterne sammen med de skrevne noter. Dette er særligt nyttigt, når du har brug for at registrere mange oplysninger, og det bliver for besværligt at skrive på den mobile enhed.

 1. Klik på Menu, og vælg derefter Indsæt indspilning.

 2. Vælg Indspil for at starte indspilningen af lydnoter.

  Bemærk: Hvis du vil annullere, skal du vælge Menu og derefter Annuller.

Afspille en lydindspilning

 1. Placer markøren på ikonet for lydindspilningen i noterne for at markere det. Markerede objekter vises med en tyk, rød kant.

 2. Tryk på tasten Handling på enheden.

Toppen af siden

Synkronisere de mobile noter med OneNote på computeren

Benyt følgende fremgangsmåde for at synkronisere noter mellem den mobile enhed og computeren:

 1. Slut den mobile enhed til computeren.

  • Hvis du har en smartphone, skal du slutte den til computeren med et USB-kabel eller over en trådløs forbindelse, f.eks. en Bluetooth-aktiveret eller infrarød forbindelse.

  • Hvis din Pocket PC har en holder, skal du placere den i holderen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder, når der er oprettet forbindelse:

  • Klik på Synkroniser i Microsoft ActiveSync på computeren.

  • Vælg Start, vælg ActiveSync, og vælg derefter Synkroniser på den mobile enhed.

Under synkroniseringen bliver de mobile noter kopieret til en ny notesbog i Office OneNote 2007 på computeren. Notesbogen hedder OneNote Mobile. Når synkroniseringen er udført, kan du trække de overførte noter til alle andre sektioner og andre notesbøger på computeren.

Tip: Hvis du foretrækker at synkronisere de mobile noter automatisk, kan du konfigurere ActiveSync, så synkronisering foregår fortløbende eller efter en tidsplan. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner i ActiveSync på computeren, og klik derefter på fanen Planlægning.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×