Omdøbe billeder

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

 1. Marker de billeder, du vil omdøbe.

  Sådan gør du

  1. Kontrollér, at de mapper, der indeholder de billeder, du vil arbejde med vises i ruden Genveje til billeder. Hvis mapperne, der ikke er angivet, skal du føje dem til ruden.

   Sådan gør du

   1. Klik på Tilføj genvej til billede i ruden Genvej til billeder.

   2. Gå til den mappe, du vil oprette en genvej til.

   3. Klik på Tilføj.

    Den nye genvej vises på listen Genveje til billede.

  2. Marker de mapper, som indeholder de billeder, du vil arbejde med.

   Sådan gør du

   Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Genveje til billeder:

   1. Vælg mappen, hvis du vil arbejde med billeder i én mappe.

   2. Hvis du vil arbejde med billeder i flere mapper, som ligger ved siden af hinanden, skal du markere den første mappe i gruppen, holde SKIFT nede, mens du markerer den sidste mappe i gruppen.

   3. Hvis du vil arbejde med billeder i flere mapper, der ikke er ved siden af hinanden, Vælg en mappe, hold CTRL nede, og vælg derefter hver enkelt mappe, du vil arbejde med.

    Hvis du markerer flere mapper, vises alle billeder i de markerede mapper i den aktuelle sorteringsrækkefølge i indholdsruden.

  3. Marker de billeder, du vil arbejde med.

   Sådan gør du

   Benyt en af følgende fremgangsmåder i visningsruden:

   1. Hvis du vil markere et enkelt billede, skal du klikke på billedet. I miniature- og billedserievisning skal du klikke på Næste Knapflade eller Forrige Button Image for at ændre markeringen. Hvis du arbejder i enkeltbilledvisning, er det aktuelle billede som standard markeret.

   2. Hvis du vil markere flere billeder, der ligger ved siden af hinanden, skal du i miniature- eller billedserievisning markere det første billede i gruppen, holde SKIFT nede og markere det sidste billede i gruppen.

   3. Vælg ét billede for at markere flere billeder, der ikke ved siden af hinanden, i visningen miniature eller billedserie, hold CTRL nede og derefter vælge hvert enkelt billede, du vil arbejde med.

   4. Hvis du vil markere alle billeder, skal du i miniature- eller billedserievisning klikke på Marker alt i menuen Rediger.

 2. Højreklik for at få vist genvejsmenuen, og vælg derefter Omdøb.

 3. Skriv det nye navn på billederne i opgaverudeOmdøb.

 4. Angiv, hvad der skal ske med det nye navn:

  Erstatte det eksisterende navn med det nye navn

  1. Klik på Erstat eksisterende filnavn.

  Tilføje det nye navn i begyndelsen af det eksisterende filnavn

  1. Klik på Sæt foran eksisterende filnavn.

  Tilføje det nye navn i slutningen af det eksisterende filnavn

  1. Klik på Sæt efter eksisterende filnavn.

 5. Angiv, om der skal anvendes automatisk nummerering i filnavnene.

  1. Markér eller fjern markeringen i feltet Tilføj fortløbende tal. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, Vælg de ønskede resterende indstillinger.

Bemærk: Når du vælger indstillinger for omdøbning, vises de resulterende filnavne i opgaveruden omdøbe under eksempel. Kontrollér, at navnene vises som du ønsker, før du gemmer dine ændringer.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×