Om tilladelsesniveauer i SharePoint

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du har oprettet et SharePoint-websted, kan du vil give eller begrænse brugeradgang til webstedet eller dens indhold. For eksempel kan du vil give adgang til kun til medlemmer af teamet, eller du muligvis vil give adgang til alle, men Begræns redigering for nogle. Den nemmeste måde at arbejde med tilladelser er at bruge grupper og tilladelser, som standard, forudsat, som dækker de mest almindelige scenarier. Men hvis du vil, kan du angive flere rettighedsstyring ud over standardtilladelsesniveauerne. I denne artikel beskrives de forskellige tilladelser og tilladelsen niveauer, hvordan SharePoint-grupper og tilladelser fungerer sammen, og hvordan tilladelser kaskadevis en gruppe af websteder.

Bemærk: Vil du gå direkte til trinnene til ændring eller indstilling tilladelsesniveauer? Se, hvordan du oprette og redigere tilladelsesniveauer.

En visuel oversigt, se Video: forstå tilladelser i SharePoint.

Hvis du arbejder på et websted, arbejder du i en gruppe af websteder. Hver websted findes i en gruppe af websteder, som er en gruppe af websteder under et enkelt websted på øverste niveau. Webstedet på øverste niveau er kaldet rodwebstedet for gruppen af websteder.

Den følgende illustration af en gruppe af websteder viser et enkelt hierarki af websteder, lister og listeelementer. Tilladelsernes omfang har tal, som starter på det bredeste niveau, hvor tilladelsesniveauer kan indstilles, og slutter på det smalleste niveau (et enkelt element på en liste).

Et billede, der viser SharePoint-sikkerhedsomfanget for websted, underordnet websted, liste og element.

Nedarvning af

En vigtige konceptet at forstå er nedarvning af tilladelser. Som design nedarver alle websteder og indhold i en samling indstillingerne for tilladelser på rod eller webstedet på øverste niveau. Når du tildeler separate tilladelser til websteder, biblioteker og elementer, arve disse elementer ikke længere tilladelser fra det overordnede websted. Her er yderligere oplysninger om, hvordan tilladelser fungerer i hierarkiet:

 • Administrator af en gruppe af websteder konfigurerer tilladelser for websted på øverste niveau eller rodwebstedet for hele gruppen af websteder.

 • Hvis du er ejer af webstedet, kan du ændre tilladelsesindstillinger for det websted, så stopper nedarvning af tilladelser for webstedet.

 • Nedarver tilladelser fra det websted, som de tilhører, lister og biblioteker. Hvis du er ejer af webstedet, kan du stoppe nedarvning af tilladelser og ændre tilladelsesindstillingerne for listen eller biblioteket.

 • Nedarver tilladelser fra sin overordnede liste eller et bibliotek, listeelementer og biblioteksfiler. Hvis du har kontrollen over en liste eller et bibliotek, kan du stoppe nedarvning af tilladelser og ændre tilladelsesindstillinger direkte på et bestemt element.

  Det er vigtigt at vide, at en bruger kan afbryde standard nedarvning for et element på listen eller biblioteket ved at dele et dokument eller element med en person, der ikke har adgang. I så fald stopper SharePoint automatisk nedarvning på dokumentet.

Standardtilladelsesniveauer gør det muligt at hurtigt og yde nemt almindelige niveauer af tilladelser for én bruger eller grupper af brugere.

Du kan foretage ændringer til en af standard tilladelsesniveauer bortset fra Fuld kontrol og Begrænset adgang, hvor begge er beskrevet mere fuldt ud i tabellen nedenfor.

Tilladelsesniveau

Beskrivelse

Fuld kontrol

Indeholder alle tilgængelige SharePoint-tilladelser. Dette tilladelsesniveau tildeles som standard til gruppen Ejere. Det kan ikke tilpasses eller slettes.

Designe

Opret lister og dokumentbiblioteker, rediger sider, samt anvend temaer og typografiark på et websted. Der er ingen SharePoint-gruppe, som får tildelt dette tilladelsesniveau automatisk.

Redigere

Tilføj, rediger og slet lister. Få vist, tilføj, opdater og slet listeelementer og dokumenter. Dette tilladelsesniveau tildeles gruppen Medlemmer som standard.

Bidrage

Få vist, tilføj, opdater og slet listeelementer og dokumenter.

Læse

Få vist sider og elementer i eksisterende lister og dokumentbiblioteker og hente dokumenter.

Begrænset adgang

Gør det muligt for en bruger eller gruppe til at finde frem til et websted eller et bibliotek, til at få adgang til et bestemt indhold element, når de ikke har tilladelse til at åbne eller redigere de andre elementer på websted eller i biblioteket. Dette niveau tildeles automatisk af SharePoint, når du giver adgang til et bestemt element. Du kan ikke tildele tilladelser til begrænset adgang direkte til en bruger eller gruppe dig selv. I stedet, når du tildeler Rediger eller åbne tilladelser til enkelt element, SharePoint automatisk tildeler begrænset adgang til andre nødvendige placeringer, som webstedet eller det bibliotek, hvor det enkelte element er placeret.

Godkende

Rediger og godkend sider, listeelementer og dokumenter. Som standard har gruppen Godkendere denne tilladelse.

Administrere hierarki

Kan oprette websteder og redigere sider, listeelementer og dokumenter. Som standard tildeles dette tilladelsesniveau til gruppen Hierarkiadministratorer.

Begrænset læsning

Vis sider og dokumenter, men ikke historiske versioner eller brugertilladelser.

Kun visning

Vis sider, elementer og dokumenter. Alle dokumenter, som har en filbehandler på serversiden, kan vises i browseren, men de kan ikke hentes. Filtyper, der ikke har en filhandler på serversiden (kan ikke åbnes i browseren), f.eks. videofiler, .pdf- og .png-filer, kan stadigvæk downloades.

Sikkerhedsnote : Office 365-planer opretter en sikkerhedsgruppe med navnet "Alle undtagen eksterne brugere", som indeholder alle personer, du tilføjer i Office 365-adresselisten (undtagen personer, du tilføjer udtrykkeligt som Eksterne brugere). Denne sikkerhedsgruppe føjes automatisk til gruppen Medlemmer, så alle brugere i Office 365 kan få adgang til og redigere SharePoint Online-webstedet. Desuden opretter Office 365-planer en sikkerhedsgruppe med navnet "Virksomhedsadministratorer", som indeholder Office 365-administratorer (f.eks. globale administratorer og faktureringsadministratorer). Denne sikkerhedsgruppe føjes til gruppen Administratorer af grupper af websteder.

Tilladelsesniveauer arbejde sammen med SharePoint-grupper. En SharePoint-gruppe er et sæt af brugere, der har samme adgangsniveau.

Den måde, det fungerer er, at du placerer relaterede tilladelser sammen i et tilladelsesniveau. Derefter kan du tildele pågældende tilladelsesniveau til en SharePoint-gruppe.

Websted tilladelse dialogboksen under indstillinger/brugere og tilladelser/webstedstilladelser

Hver type SharePoint-websted indeholder som standard bestemte SharePoint-grupper. Et teamwebsted indeholder f.eks. automatisk grupperne Ejere, Medlemmer og Besøgende. En Publiceringsportal indeholder disse grupper og flere andre, f.eks. Godkendere, Designere, Hierarkiadministratorer osv. Når du opretter et websted, opretter SharePoint automatisk et foruddefineret sæt af SharePoint-grupper til webstedet. En SharePoint-administrator kan desuden angive brugerdefinerede grupper og tilladelsesniveauer.

Hvis du vil have mere at vide om SharePoint-grupper, skal du se Om SharePoint-grupper.

De SharePoint-grupper og tilladelsesniveauer, der inkluderes i webstedet som standard, kan variere og afhænger af følgende:

 • Den skabelon, du vælger til webstedet.

 • Om webstedet er et internt websted eller et offentligt websted

 • Om SharePoint-administratoren har oprettet et sæt entydige tilladelser på webstedet, som har et bestemt formål, f.eks. Søg.

Følgende tabel indeholder en beskrivelse af standardtilladelsesniveauerne og de tilknyttede tilladelser for tre standardgrupper: Besøgende, Medlemmer og Ejere.

Gruppe

Tilladelsesniveau

Gæster

Læse    Dette niveau omfatter disse tilladelser:

 • Åbne

 • Få vist elementer, versioner, sider og programsider

 • Gennemse brugeroplysninger

 • Opret beskeder

 • Brug Oprettelse af nyt websted

 • Brug eksterne grænseflader

 • Brug funktioner for klientintegration

Medlemmer

Redigere    Dette niveau omfatter alle tilladelser i Læse samt:

 • Få vist, tilføje, opdatere og slette elementer

 • Tilføj, Rediger og slet lister

 • Slet versioner

 • Gennemse kataloger

 • Rediger personlige brugeroplysninger

 • Administrer personlige visninger

 • Tilføj, Opdater eller Fjern personlige webdele

Ejere

Fuld kontrol    Dette niveau omfatter alle SharePoint-tilladelser.

Webstedstilladelser gælder generelt for et SharePoint-websted. Den følgende tabel beskriver de tilladelser, der gælder for websteder, og viser de tilladelsesniveauer, der bruger dem.

Tilladelse

Fuld kontrol

Designe

Redigere

Bidrage

Læse

Begrænset adgang

Godkende

Administrer hierarki

Begrænset læsning

Kun visning

Administrer tilladelser

x

x

Vis Web Analytics-data

x

x

Opret underordnede websteder

x

x

Administrer websted

x

x

Tilføj og tilpas sider

X

X

x

X

Anvend temaer og kanter

x

X

Anvend typografiark

x

X

Opret grupper

x

Gennemse kataloger

X

X

X

x

X

X

Brug Oprettelse af nyt websted

X

X

x

X

x

X

X

X

Vis sider

X

X

x

X

X

X

X

X

X

Optæl tilladelser

X

x

Gennemse brugeroplysninger

X

X

X

X

X

X

X

X

x

Administrer beskeder

X

x

Brug eksterne grænseflader

X

X

X

X

X

X

X

X

Brug funktioner for klientintegration

X

X

x

X

X

X

X

X

X

Åbn

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

Rediger personlige brugeroplysninger

x

X

X

X

X

X

Listetilladelser gælder for indhold på lister og i biblioteker. Den følgende tabel beskriver de tilladelser, der gælder for lister og biblioteker, og viser de tilladelsesniveauer, der bruger dem.

Tilladelse

Fuld kontrol

Designe

Redigere

Bidrage

Læse

Begrænset adgang

Godkende

Administrer hierarki

Begrænset læsning

Kun visning

Administrer lister

x

x

x

x

Tilsidesæt udtjekning

x

x

x

x

Tilføj elementer

x

x

x

X

X

X

Rediger elementer

x

X

X

X

X

x

Slet elementer

X

X

X

X

X

x

Vis elementer

X

X

X

X

X

x

X

X

X

Godkend elementer

X

X

x

Åbn elementer

X

X

X

X

X

X

X

X

Vis versioner

X

X

X

x

X

X

X

X

Slet versioner

X

X

X

x

X

X

Opret beskeder

X

X

X

X

X

x

X

X

Vis programsider

X

X

X

x

X

X

X

X

Personlige tilladelser gælder for indhold, der tilhører en enkelt bruger. Den følgende tabel beskriver de tilladelser, der gælder for personlige visninger og webdele, og viser de tilladelsesniveauer, der bruger dem.

Tilladelse

Fuld kontrol

Designe

Redigere

Bidrage

Læse

Begrænset adgang

Godkende

Administrer hierarki

Begrænset læsning

Kun visning

Administrer personlige visninger

x

x

x

x

x

x

Tilføj/fjern private webdele

x

x

x

x

x

x

Opdater personlige webdele

X

X

X

X

X

X

SharePoint-tilladelser kan afhænge af andre SharePoint-tilladelser. Du skal f.eks. kunne åbne et element for at kunne få det vist. På den måde afhænger tilladelsen Vis elementer af tilladelsen Åbn.

Når du vælger en SharePoint-tilladelse, der afhænger af en anden, vælger SharePoint automatisk den tilknyttede tilladelse. Når du fjerner en SharePoint-tilladelse, fjerner SharePoint ligeledes automatisk eventuelle tilladelser, der afhænger af den. Hvis du f.eks. fjerner Vis elementer, fjerner SharePoint automatisk Administrer lister (du kan ikke administrere en liste, hvis du ikke kan få vist et element).

Tip: Den eneste SharePoint-tilladelse, som ikke afhænger af andre, er Åbn. Alle andre SharePoint-tilladelser afhænger af den. Hvis du vil teste et brugerdefineret tilladelsesniveau, kan du bare fjerne "Åbn". Så fjernes alle andre tilladelser automatisk.

De følgende afsnit indeholder tabeller med beskrivelser af SharePoint-tilladelserne for hver tilladelseskategori. Tabellen viser de afhængige tilladelser for hver enkelt tilladelse.

Webstedstilladelser og afhængige tilladelser

Den følgende tabel beskriver de tilladelser, der gælder for websteder, og viser de tilladelser, der er afhængige af dem.

Tilladelse

Beskrivelse

Afhængige tilladelser

Administrer tilladelser

Opret og skift tilladelsesniveauer på webstedet, og tildel tilladelser til brugere og grupper.

Godkend elementer, Optæl tilladelser, Åbn

Vis Web Analytics-data

Vis rapporter for brug af webstedet.

Godkend elementer, Åbn

Opret underordnede websteder

Opret underordnede websteder som f.eks. websteder for team, mødearbejdsområder og dokumentarbejdsområder.

Vis sider, Åbn

Administrer websted

Udfør alle administrationsopgaver for webstedet, hvilket omfatter at administrere indholdet.

Vis sider, Åbn

Tilføj og tilpas sider

Tilføj, rediger eller slet HTML-sider eller webdelssider, og rediger webstedet med et Windows SharePoint Services-kompatibelt redigeringsprogram.

Vis elementer, Gennemse kataloger, Vis sider, Åbn

Anvend temaer og kanter

Anvend et tema eller kanter på hele webstedet.

Vis sider, Åbn

Anvend typografiark

Anvend et typografiark (.css-fil) på webstedet.

Vis sider, Åbn

Opret grupper

Opret en gruppe af brugere, der kan bruges overalt i gruppen af websteder.

Vis sider, Åbn

Gennemse kataloger

Optæl filer og mapper på et websted ved hjælp af en grænseflade som f.eks. SharePoint Designer eller webbaseret Distributed Authoring and Versioning (Web DAV).

Vis sider, Åbn

Brug Oprettelse af nyt websted

Opret et websted ved hjælp af Oprettelse af nyt websted.

Vis sider, Åbn

Vis sider

Vis sider på et websted.

Åbn

Optæl tilladelser

Optæl tilladelser på webstedet, på listen, i mappen, i dokumentet eller i listeelementet.

Vis elementer, Åbn elementer, Vis versioner, Gennemse kataloger, Vis sider, Åbn

Gennemse brugeroplysninger

Vis oplysninger om brugere på webstedet.

Åbn

Administrer beskeder

Administrer beskeder for alle brugere af webstedet

Vis elementer, Opret beskeder, Vis sider, Åbn

Brug eksterne grænseflader

Brug Simple Object Access Protocol- (SOAP), Web DAV- eller SharePoint Designer-grænseflader til at få adgang til webstedet.

Åbn

Åbne*

Åbn et websted, en liste eller en mappe for at få adgang til elementer i det pågældende elementbeholder.

Ingen afhængige tilladelser

Rediger personlige brugeroplysninger

Tillad, at en bruger ændrer personlige oplysninger, f.eks. at tilføje et billede.

Rediger personlige brugeroplysninger, Åbn

Listetilladelser og afhængige tilladelser

Den følgende tabel beskriver de tilladelser, der gælder for lister og biblioteker, og viser de tilladelser, der afhænger af dem.

Tilladelse

Beskrivelse

Afhængige tilladelser

Administrer lister

Opret og slet lister, tilføj eller fjern kolonner på en liste, samt tilføj og fjern offentlige visninger på en liste.

Vis elementer, Vis sider, Åbn, Administrer personlige visninger

Tilsidesæt udtjekning

Slet eller tjek et dokument, der er tjekket ud af en anden bruger, ind.

Vis elementer, Vis sider, Åbn

Tilføj elementer

Tilføj elementer til lister, tilføj dokumenter til dokumentbiblioteker, og tilføj webdiskussionskommentarer.

Vis elementer, Vis sider, Åbn

Rediger elementer

Rediger elementer på lister, rediger dokumenter i dokumentbiblioteker, rediger webdiskussionskommentarer i dokumenter, og tilpas webdelssider i dokumentbiblioteker.

Vis elementer, Vis sider, Åbn

Slet elementer

Slet elementer fra en liste, dokumenter fra et dokumentbibliotek og webdiskussionskommentarer i dokumenter.

Vis elementer, Vis sider, Åbn

Vis elementer

Vis elementer på lister, dokumenter i dokumentbiblioteker og webdiskussionskommentarer.

Vis sider, Åbn

Godkend elementer

Godkend en underordnet version af et listeelement eller dokument.

Rediger elementer, Vis elementer, Vis sider, Åbn

Åbn elementer

Vis kilden for de dokumenter, der anvender filbehandlere på serversiden.

Vis elementer, Vis sider, Åbn

Vis versioner

Vis tidligere versioner af et listeelement eller dokument.

Vis elementer, Vis sider, Åbn

Slet versioner

Slet tidligere versioner af et listeelement eller dokument.

Vis elementer, Vis versioner, Vis sider, Åbn

Opret beskeder

Opret e-mail-beskeder.

Vis elementer, Vis sider, Åbn

Vis programsider

Vis dokumenter og visninger på en liste eller i et dokumentbibliotek.

Åbn

Personlige tilladelser og afhængige tilladelser

Den følgende tabel indeholder en beskrivelse af de tilladelser, der gælder for personlige visninger og webdele, og viser de tilladelser, der afhænger af dem.

Tilladelse

Beskrivelse

Afhængige tilladelser

Administrer personlige visninger

Opret, rediger og slet personlige visninger af lister.

Vis elementer, Vis sider, Åbn

Tilføj/fjern private webdele

Tilføj eller fjern personlige webdele på en webdelsside.

Vis elementer, Vis sider, Åbn, Opdater personlige webdele

Opdater personlige webdele

Opdater webdele for at vise tilpassede oplysninger.

Vis elementer, Vis sider, Åbn

Nu hvor du har lært om tilladelser, nedarvning af og tilladelsesniveauer, kan du planlægge din strategi, så du kan angive retningslinjer for dine brugere, minimere vedligeholdelse og sikre overholdelse af organisationens politikker til styring af data. Tip til at planlægge din strategi, se planlægge din strategi for tilladelser.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×