Om syntaks for Time Intelligence-udtryk

Når du opretter et Time Intelligence- eller Time Intelligence-bogføringsformelfilter i PerformancePoint-dashboarddesigner, bruger du en særlig syntaks kaldet STPS (Simple Time Period Specification) til at oprette udtryk, der angiver tidsperioderne i filteret. STPS antager formatet Periode + n eller Periode - n, hvor 'n' er et positivt heltal, der repræsenterer antallet af perioder, der skal inkluderes i filteret. "Year - 6" er f.eks. et STPS-udtryk, som PerformancePoint-overvågningsserver bruger til at hente oplysninger for de seneste seks år.

Hvad vil du have mere at vide om?

Sådan bruges Time Intelligence-udtryk

Eksempler på Time Intelligence-udtryk

Det generelle format for et Time Intelligence-udtryk

Time Intelligence-medlemmer

Funktioner, du kan bruge med Time Intelligence-medlemmer

Næste trin

Sådan bruges Time Intelligence-udtryk

Du kan bruge Time Intelligence-udtryk til at angive mange forskellige former for tid:

  • Tidsdimensionsmedlemmer på alle niveauer som en forskydning fra det aktuelle tidspunkt, f.eks. "Months to date" eller "Most recent 2 quarters".

  • Starten af en standardkalenderperiode eller starten af en regnskabskalender. Du kan f.eks. vælge startmåneden for et givet regnskabsår eller startdagen for en given kalendermåned.

  • En sammenhængende række tidsmedlemmer, f.eks. "Months 3-10".

  • De tidsværdier, der vises i en rapport.

Vigtigt: Inden du opretter dit Time Intelligence- eller Time Intelligence-bogføringsformelfilter, skal du kontrollere, at den datakilde, du bruger til dit filter, er konfigureret til at fungere med Time Intelligence. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere indstillinger for tid og akkumulering for en datakilde.

Toppen af siden

Eksempler på Time Intelligence-udtryk

I følgende tabel vises nogle Time Intelligence-udtryk sammen med nogle eksempler.

Time Intelligence-udtryksformat

Eksempel


» Angiv den aktuelle periode med en forskydning
   Medlem
   Member + Integer
   Member – IntegerMåned
Day+10
Year-1


» Angiv et område med sammenhængende tidsperioder
   MemberExpression1: MemberExpression2Month:Month+5


» Angiv en parallel periode med en angivet mellemliggende tid
   (MemberExpression1-Integer). MemberExpression2(Year-1).Day


» Angiv en periode med år-til-dato eller måned-til-dato
   Year.MemberFunction:MemberYear.FirstMonth:Month


» Angiv tidshierarkiniveauer med en funktion
   Member.MemberFunctionYear.FirstChild


» Angiv en liste over tidsperioder
   MemberExpression1,MemberExpression2Day,Day-5

Du kan kombinere forskellige syntaksformer. Følgende udtryk er f.eks. en liste over flere medlemmer:

Year-1,Week+2,Month-5:Month-2

Bemærk, at et af medlemsudtrykkene på listen er et områdeudtryk, Month-5:Month-2. Dette intervaludtryk angiver faktisk fire individuelle medlemmer: Month-5, Month-4, Month-3 og Month-2.

Toppen af siden

Det generelle format for et Time Intelligence-udtryk

Når du skriver et Time Intelligence-udtryk, angiver du de oplysninger, som overvågningsserveren bruger til at køre en forespørgsel og til udelukkende at returnere de tidsdimensionsmedlemmer, du har angivet.

Hvert Time Intelligence-udtryk, repræsenteret som < TI_Expression > i følgende eksempel, består af en kommasepareret liste over medlemsudtryk eller en række medlemsudtryk. Hvert medlemsudtryk er en kombination af Time Intelligence-medlemmer og medlemsfunktioner. I følgende eksempel vises en formel definition af denne syntaks. <TI_Expression> ::=<MemberExpression> , <TI_Expression> | <MemberExpression> : <MemberExpression>

Toppen af siden

Time Intelligence-medlemmer

I et Time Intelligence-udtryk, er et Medlem bare et standardkalenderhierarkinavn. I følgende tabel vises de mulige medlemsværdier , du kan bruge i et Time Intelligence-udtryk.

År

Halvår

Kvartal

Måned

Uge

Dag

Time

Minut

Sekund

Toppen af siden

Funktioner, du kan bruge med Time Intelligence-medlemmer

Time Intelligence-udtryk kan også inkludere en medlemsfunktion i formatet Member.MemberFunction. I følgende tabel vises de Time Intelligence-medlemsfunktioner, du kan bruge i dine filtre.

MemberFunction

Beskrivelse

Eksempler

Overordnet

Det overordnede niveau af tidsakkumulering fra datakilden

Day.Parent

FirstChild

Det første underordnede akkumuleringsniveau fra datakilden

Month.FirstChild

LastChild

Det sidste underordnede akkumuleringsniveau fra datakilden

Month.LastChild

FirstSemester

Returnerer det første halvår i den overordnede tidsperiode. Det overordnede medlem for denne funktion skal være Year.

Year.FirstSemester

LastSemester

Returnerer det sidste halvår i den overordnede tidsperiode. Det overordnede medlem for denne funktion skal være Year.

Year.LastSemester

FirstQuarter

Returnerer det første kvartal i den overordnede tidsperiode. Det overordnede medlem for denne funktion skal være Semester eller Year.

Year.FirstQuarter Semester.FirstQuarter

LastQuarter

Returnerer det sidste kvartal i den overordnede tidsperiode. Det overordnede medlem for denne funktion skal være Semester eller Year.

Year.LastQuarter (Semester-1).LastQuarter

FirstMonth

Returnerer den første måned i den overordnede tidsperiode.

Year.FirstMonth (Year-1).FirstMonth

LastMonth

Returnerer den sidste måned i den overordnede tidsperiode.

Year.LastMonth (Quarter+1).LastMonth

FirstWeek

Returnerer den første hele uge i den overordnede tidsperiode.

Year.FirstWeek (Semester-1).FirstWeek

LastWeek

Returnerer den sidste hele uge i den overordnede tidsperiode.

Year.LastWeek (Semester+1).LastWeek

FirstDay

Returnerer den første dag i den overordnede tidsperiode.

Month.FirstDay (Month-1).FirstDay

LastDay

Returnerer den sidste dag i den overordnede tidsperiode.

Month.LastDay (Month+1).LastDay

FirstHour

Returnerer den første time i den overordnede tidsperiode.

Day.FirstHour (Day-1).FirstHour

LastHour

Returnerer den sidste time i den overordnede tidsperiode.

Day.LastHour (Day+1).LastHour

FirstMinute

Returnerer det første minut i den overordnede tidsperiode.

Day.FirstMinute (Hour-2).FirstMinute

LastMinute

Returnerer det sidste minut i den overordnede tidsperiode.

Day.LastMinute (Hour+2).LastMinute

FirstSecond

Returnerer det første sekund i den overordnede tidsperiode.

Hour.FirstSecond (Minute-10).FirstSecond

LastSecond

Returnerer det sidste sekund i den overordnede tidsperiode.

Hour.LastSecond (Minute+9).LastSecond

Toppen af siden

Næste trin

Få mere at vide om, hvordan du opretter et filter, der bruger Time Intelligence, under Oprette et filter ved hjælp af en Time Intelligence-skabelon i Dashboarddesigner.

Få mere at vide om de forskellige filtertyper, du kan oprette vha. Dashboarddesigner, under Oprette filtre i Dashboarddesigner.

Få mere at vide om den overordnede proces til oprettelse af et dashboardfilter under Hvordan opretter jeg et dashboardfilter i Dashboarddesigner?

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×