Om roller og tilladelser i Dashboarddesigner

Du bruger PerformancePoint Monitoring Server til at oprette, redigere og implementere dashboards på websteder, der bruger Windows SharePoint Services eller Office SharePoint Server 2007. Når du implementerer dashboards, skal du have bestemte tilladelser, som tildeles på Monitoring Server og andre servere, afhængigt af hvilke dashboardelementer du opretter. Derudover skal dashboardbrugerne have tilladelser til at få vist og bruge dashboardelementerne.

Når du har indsigt i, hvordan roller og tilladelser påvirker adgangen til at bruge dashboardelementer, kan du styre, hvordan dashboardforfattere og -brugere anvender de elementer, du opretter, ved hjælp af roller.

Hvad ønsker du at gøre?

Få mere at vide om roller og tilladelser

Forstå, hvordan roller og tilladelser påvirker brugere

Få flere oplysninger om sikkerhed og roller

Få mere at vide om roller og tilladelser

Du skal have bestemte tilladelser, før du kan oprette, redigere eller få vist dashboardelementer. Disse tilladelser stammer fra den rolle, du tildeles på brugerniveau på Monitoring Server og på elementniveau i Dashboard Designer. Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af rollerne samt effekten af den enkelte rolle.

Bemærk: Hvis et element ikke har nogen tilladelser tilknyttet, har alle brugere fuld adgang til det pågældende element. Hvis du f.eks. opretter en rapport i Dashboard Designer og udgiver den til Monitoring Server uden at knytte nogen Editor- eller Læser-tilladelser til den, har alle andre brugere af Dashboard Designer også adgang til at få den vist.

Når denne rolle

tildeles her

har den denne effekt

Administrator

Monitoring Server

 • Tildeler tilladelser på brugerniveau.

 • Giver brugerne adgang til at oprette, redigere, slette eller udgive alle dashboardelementer.

 • Giver brugerne adgang til at få vist alle dashboardelementer, uafhængigt af hvilke tilladelser der er knyttet til det enkelt element.

 • Giver brugerne adgang til at tildele roller til andre brugere.

Forfatter

Monitoring Server

 • Tildeler tilladelser på brugerniveau.

 • Giver brugerne adgang til at oprette rapporter, nøgletalsindikatorer (KPI'er), scorecards og indikatorer, men ikke datakilder.

 • Giver brugerne adgang til at udgive rapporter, KPI'er, scorecards og indikatorer.

 • Giver brugere med Editor-tilladelser til et bestemt sæt elementer i Dashboard Designer adgang til at slette de pågældende elementer.

Datakildestyring

Monitoring Server

 • Tildeler tilladelser på brugerniveau.

 • Giver brugerne adgang til at oprette, redigere, slette eller udgive datakilder.

 • Giver ikke brugerne adgang til at tildele flere tilladelser til andre brugere.

Strømaflæser

Monitoring Server

 • Tildeler tilladelser på brugerniveau.

 • Giver brugerne adgang til at få vist elementer, der er blevet udgivet.

 • Tilsidesætter de Læser-tilladelser, der tildeles på elementniveau i Dashboard Designer, så brugere med Strømaflæser-tilladelser kan få vist alle udgivne elementer.

 • Giver ikke brugerne adgang til at oprette, redigere, slette eller udgive elementer.

Editor

Dashboard Designer

 • Tildeler tilladelser på elementniveau.

 • Giver brugerne adgang til at oprette, redigere, slette eller udgive dashboardelementer, forudsat at de pågældende brugere også er tildelt tilladelser af typen Forfatter og/eller Datakildestyring på Monitoring Server.

Læser

Dashboard Designer

 • Tildeler tilladelser på elementniveau.

 • Giver dashboardforfattere og dashboardbrugere adgang til at få vist dashboardelementer, forudsat at eventuelle afhængige elementer også er tildelt Læser-tilladelser.

 • Giver ikke dashboardforfattere adgang til at oprette, redigere, slette eller udgive elementer.

Bemærk: Dashboardelementer, der består af andre elementer, kaldes afhængige elementer. Et scorecard er f.eks. et afhængigt element, fordi det består af et eller flere KPI'er, som er en anden type dashboardelement. Derudover er KPI'erne afhængige elementer, fordi de består af indikatorer, som er endnu en anden type dashboardelement osv. Det er vigtigt, at du tildeler de relevante brugertilladelser til alle dashboardelementerne, herunder eventuelle afhængige elementer.

Du har muligvis brug for flere roller og tilladelser på andre servere, afhængigt af hvilke dashboardelementer du opretter eller bruger. Når du f.eks. opretter en datakildeforbindelse til en datakube i SQL Server 2005 Analysis Services, skal du som minimum have læsetilladelser i Analysis Services. Når du medtager en SQL Server 2005 Reporting Services-rapport i dit dashboard, skal du som minimum have læsetilladelser på Reporting Services-rapportserveren.

Dashboardbrugerne skal ligeledes have læsetilladelser på de relevante servere for at få vist data i de rapporter og scorecards, du medtager i dine dashboards. De roller og tilladelser, der beskrives i tabellen, gælder kun for Monitoring Server og Dashboard Designer. Vi anbefaler på det kraftigste, at du sætter dig ind i det indhold, der er beskrevet under Få flere oplysninger om sikkerhed og roller.

Toppen af siden

Forstå, hvordan roller og tilladelser påvirker brugere

De roller og tilladelser, der tildeles på Monitoring Server og i Dashboard Designer, har betydning for, hvilke handlinger du og andre brugere har adgang til at udføre i forbindelse med dashboardelementer.

Du skal f.eks. være tildelt Forfatter-tilladelser på Monitoring Server for at kunne oprette en rapport i Dashboard Designer. Når du opretter og udgiver din rapport, tildeles du automatisk Editor-tilladelser til den pågældende rapport i Dashboard Designer.

Når du er tildelt Editor-tilladelser til en rapport, kan du tildele Editor-tilladelser til andre brugere for at give dem adgang til at foretage ændringer i rapporten. Du kan også tildele Læser-tilladelser til andre brugere for at give dem adgang til at få vist, men ikke foretage ændringer, i rapporten.

Endelig skal dashboardbrugere, der skal have adgang til at få vist rapporten, være tildelt Læser-tilladelser til rapporten i Dashboard Designer samt læsetilladelser på den server, der er vært for de data, der vises i rapporten.

Sådan påvirker roller i Dashboard Designer brugerne

De roller, du og andre dashboardforfattere knytter til individuelle elementer i Dashboard Designer, giver jer adgang til at styre, hvilke handlinger andre brugere kan udføre i forbindelse med de pågældende elementer.

Eksempel: Brug Læser-tilladelser til at styre, hvem der kan få vist et scorecard

Et eksempel kan være, at du opretter og implementerer dashboards i organisationen, og du ønsker at styre, hvem der har adgang til at få vist bestemte elementer, f.eks. scorecards. Du har allerede oprettet flere forskellige scorecards for salgsgruppen. De scorecards, du har oprettet for salgscheferne, indeholder ikke de oplysninger, der er af interesse for de enkelte sælgere. Tilsvarende indeholder de scorecards, du har oprettet for de enkelte sælgere, ikke den detaljeringsgrad, som salgscheferne har behov for. Du kan styre, hvem der har adgang til at få vist hvilke scorecards, ved at give salgscheferne Læser-tilladelser til deres scorecards og undlade at give de enkelte sælgere denne tilladelse. Tilsvarende skal du give sælgerne Læser-tilladelser til deres scorecards, men undlade at give salgscheferne denne tilladelse. På denne måde kan du sikre, at salgschefer og sælgere kun har adgang til at få vist scorecards med de oplysninger, der er relevante for dem, selvom alle scorecards er implementeret i dashboardet.

Tilladelser har en overlappende effekt på Monitoring Server. Hvis du f.eks. giver dashboardbrugere Læser-tilladelser til en eller flere nøgletalsindikatorer (KPI'er), men undlader at give dem tilsvarende tilladelser til et scorecard, som anvender de pågældende KPI'er, vil dashboardbrugerne ikke kunne få vist scorecardet. Hvis du knytter Læser-tilladelser til en rapport, f.eks. en Reporting Services-rapport, men undlader at tildele dashboardbrugerne Læser-tilladelser på Reporting Services-rapportserveren, vil brugerne ikke have adgang til at få vist rapporten. Kontroller, at dashboardbrugerne er tildelt de relevante tilladelser til alle de dashboardelementer, de skal have adgang til at få vist.

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tildeler eller redigerer tilladelser til et element, under Oprette eller redigere egenskaber i Dashboarddesigner.

Sådan påvirker roller på andre servere brugerne

Du og andre brugere af Monitoring Server har typisk flere roller, som I er blevet tildelt på forskellige servere, der er værter for de data, I anvender i jeres dashboards. Hver rolle har betydning for, hvordan du kan interagere med en bestemt server. Du kan f.eks. være tildelt en databaserolle på en server, som er vært for SQL Server 2005 Analysis Services-data, og en forfatterrolle på Monitoring Server. Kombinationen af disse to roller giver dig adgang til at oprette rapporter i Dashboard Designer, som viser Analysis Services-dataene. Tilsvarende kan du være tildelt en helt anden databaserolle på en anden server, som er vært for SharePoint-lister, der bruges i andre rapporter i Dashboard Designer.

De roller, der tildeles på en server, giver brugerne tilladelse til at udføre bestemte handlinger på den pågældende server. En rolle, der tildeles på en bestemt server, gælder ikke nødvendigvis for andre servere. Forfatter-rollen på Monitoring Server giver f.eks. brugere af Dashboard Designer adgang til at oprette forskellige elementer, herunder rapporter, KPI'er, scorecards, indikatorer, dashboardsider og filtre. Men disse tilladelser gælder kun for Monitoring Server og ikke for andre eventuelle servere, som er værter for de data, som dashboardelementerne bruger. Selvom databaserollen i Analysis Services giver en bruger adgang til at få vist objekter, f.eks. dimensioner og medlemmer, er en tilsvarende rolle ikke nogen automatisk garanti for, at en dashboardforfatter har adgang til at oprette en datakilde i Dashboard Designer. Brugerne skal tildeles de nødvendige tilladelser på alle de servere, der er knyttet til dashboardelementer.

Toppen af siden

Få flere oplysninger om sikkerhed og roller

Du kan finde flere oplysninger om sikkerhed og roller i følgende ressourcer:

Roller og sikkerhed i Overvågningsserver

Planlægge sikkerhed for websted og indhold

Sikkerhedsovervejelser i SQL Server

Planlægge sikkerhed i Excel Services

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×