Om navne og etiketter

Betingelserne navn og etiket er specielt vigtige i PerformancePoint-forretningsplanlægningsmodel. Hvert enkelt objekt i Forretningsplanlægningsmodel skal både have et navn og en etiket. Navnet identificerer objektet for brugere, og etiketten identificerer objektet for softwaren. I Forretningsplanlægningsmodel findes specielle konventioner for deres oprettelse og anvendelse.

Objekter i Forretningsplanlægningsmodel omfatter:

  • Programmer, modelwebsteder, modeller, modeldimensionsaliaser, modelegenskaber og tilknytninger.

  • Regler, regelsæt og regelparametre.

  • Dimensioner, medlemmer, medlemssæt, medlemsvisninger og medlemsegenskaber.

  • Brugere og roller.

  • Jobskabeloner, cyklusser, tildelinger og job.

I denne artikel

Begrænsninger for navne

Begrænsninger for etiketter

Begrænsninger for strukturerede dataobjekter og referencedataobjekter

Reserverede ord

Begrænsede tegn

Begrænsninger for navne

I PerformancePoint-forretningsplanlægningsmodel er et navn en brugervenlig beskrivelse af et objekt. Navne behøver ikke være entydige, og bortset fra et par bemærkelsesværdige undtagelser har de ingen reserverede ord eller tegnbegrænsninger.

Normalt er navnet på et objekt i Forretningsplanlægningsmodel kun underlagt en længdebegrænsning. Navnet må højst bestå af 256 tegn. Visse objekter har dog entydige navnebegrænsninger:

  • Navne på medlemsegenskaber må højst bestå af 100 tegn.

  • Kalendernavne og kalendervisningsnavne skal være entydige og må højst bestå af 40 tegn. Desuden må de ikke indeholde reserverede ord eller begrænsede tegn.

Toppen af siden

Begrænsninger for etiketter

I Forretningsplanlægningsmodel og planlægningsserveren bruges et objekts etiket til formelt at identificere det pågældende objekt internt. Derfor er etiketter en af de vigtigste egenskaber, du kan angive i Forretningsplanlægningsmodel.

I oversigten nedenfor beskrives kravene til etiketter.

Hvis det er muligt i forbindelse med multinationale installationer, anbefaler vi, at du opretter etiketter, der kan genkendes i flere landestandarder.

Toppen af siden

Begrænsninger for strukturerede dataobjekter og referencedataobjekter

Reserverede ord og begrænsede tegn må ikke bruges i kalendernavne, kalendervisningsnavne eller etiketter til strukturerede dataobjekter. Følgende elementer er strukturerede dataobjekter:

Programmer

Modelwebsteder

Modeller

Tilknytninger

Modelegenskaber

Modeldimensionsaliaser

Forretningsregler

Regelsæt

Regelparametre

Dimensioner

Medlemssæt

Medlemsvisninger

Medlemsegenskaber

Etiketterne til følgende referencedataobjekter er ikke begrænsede:

Medlemmer

Brugere

Roller

Cyklusdefinitioner og -forekomster

Tildelingsdefinitioner og -forekomster

Jobdefinitioner og -forekomster

Jobskabeloner

Toppen af siden

Reserverede ord

Følgende ord er reserverede og må ikke bruges i kalendernavne, kalendervisningsnavne eller etiketter til strukturerede dataobjekter:

AUX

CON

NUL

PRN

COM1

COM3

COM5

COM7

COM2

COM4

COM6

COM8

COM9

LPT1

LPT2

LPT3

LPT4

LPT5

LPT6

LPT7

LPT8

LPT9

Toppen af siden

Begrænsede tegn

Følgende begrænsede tegn må ikke bruges i kalendernavne, kalendervisningsnavne eller i etiketter til strukturerede dataobjekter:

\

.

^

)

*

,

!

[

|

;

~

]

?

'

-

{

"

`

+

}

&

:

=

<

%

/

(

>

$

Bemærk: Disse begrænsninger er forbundet med SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS). Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til SSAS.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×