Om mapping af Microsoft Visual C#-kode til UML

Når der foretages reverse engineering, svarer følgende kodestrukturer i Visual C# til UML-elementer:

Navneområde

Et navneområde i C# bliver ved reverse engineering til en UML-pakke og indeholder:

 • Navn

 • Medlemmer

Klasser

C#-klasser bliver ved reverse engineering til UML-pakkeklasse og indeholder:

 • Navn

 • Nedarvede klasser og implementerede grænseflader

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • ErAbstrakt

 • ErLeaf

 • Basisklasser og implementerede grænseflader

 • Medlemshandlinger/-funktioner

 • Medlemsvariabler

Bemærk: Følgende klassestrukturer i C# understøttes ikke i Microsoft Office Visio UML:

 • Ny

 • Intern

Grænseflader

C#-grænseflader bliver ved reverse engineering til UML-pakkeklassegrænsefladeformer og indeholder:

 • Navn

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • ErLeaf

 • Basisgrænseflader

 • Medlemshandlinger

Optællingstype

En C#-optællingstype bliver ved reverse engineering til en UML-pakkeklassegrænsefladedatatype med <<enum>> pakkeklassegrænsefladedatatypestereotyper og indeholder:

 • Navn

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • ErLeaf

 • Medlemmer

Bemærk: I C# understøttes oplysningerne fra basistypen ikke af Microsoft Office Visio UML.

Struktur

En struktur i C# bliver ved reverse engineering til en UML-klasse med <<struct>>-pakkeklassegrænsefladedatatypestereotyper og indeholder:

 • Navn

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • ErAbstrakt

 • ErLeaf

 • Basisklasser og implementerede grænseflader

 • Medlemmer

Egenskaber

Egenskaber i C# bliver ved reverse engineering til UML-pakkeklassegrænsefladedatatypestereotyperhandling og omfatter:

 • Navn

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • Type

 • Get- og Set-metoder (tilføjes som indstillinger for generering af kode)

Bemærk: Følgende C#-egenskaber understøttes ikke i Microsoft Office Visio UML:

 • Ny

 • Intern

 • Override

Delegerede

 • Delegerede i C# bliver ved reverse engineering til UML-klasser med stereotypen <<delegate>> og indeholder:

 • Navn

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • Signatur (føjes til klassen som en handling)

Medlemshandlinger

C#-medlemshandlinger bliver ved reverse engineering til UML-pakkeklassegrænsefladedatatypestereotyperhandling og indeholder:

 • Navn

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • Område (statisk eller delt)

 • ErPolymorf

 • ErAbstrakt

 • Handlingstype

Handlinger har etiketter efter type, f.eks. konstruktor, destruktor, egenskab, hændelse, indeksering eller procedure. Du kan få vist etikettyperne i UML-modellen på fanen Indstillinger for kodegenerering i dialogboksen Egenskaber for UML-handling.

 • Returtype

 • Parametre

Bemærk: Følgende C#-medlemshandlinger understøttes ikke i Microsoft Office Visio-UML:

 • Ny

 • Intern

 • Ekstern

 • Override

Konstanter

Konstanter i C# bliver ved reverse engineering til UML-pakkeklassegrænsefladedatatypestereotyperhandlingattribut og indeholder:

 • Synlighed (offentlig eller privat)

 • Type

 • Startværdi

Konstanter føjes til modellen som attributter, hvor feltet redigerbart er angivet til fastlåst.

Bemærk: Skrivebeskyttede kodeelementer bliver til konstanter ved reverse engineering.

Medlemsvariabler

C#-medlemsvariabler bliver ved reverse engineering til UML-pakkeklassegrænsefladedatatypestereotyperhandlingattribut og indeholder:

 • Navn

 • Type

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • Område (statisk eller delt)

 • Redigerbar (fastlåst eller redigerbar)

 • Startværdi

Metodeparametre

C#-metodeparametre bliver ved reverse engineering til UML-pakkeklassegrænsefladedatatypestereotyperhandlingattributparameter og indeholder:

 • Navn

 • Type

 • Retning (ind, ind-/udgående, ud eller retur)

 • Standardværdi

C#-kodestrukturer, der ikke understøttes i UML

Følgende C#-kodestrukturer knyttes ikke til UML-elementer, når der foretages reverse engineering fra Visual Studio. NET til Microsoft Office Visio:

 • Klasser: ny, intern, statiske konstruktorer

 • Datamedlemmer: ny, intern

 • Optællingstype: basistype

 • Hændelser: ny, intern

 • Undtagelser

 • Parametre: paramArray

 • Egenskaber: ny, intern, tilsidesættelse, forseglet

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×