Om logfiler over telefonopkald i Business Contact Manager

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge logfiler over telefonopkald i Business Contact Manager til Outlook til at holde styr på din telefon interaktion med firmaer eller forretningskontaktpersoner. Når du åbner telefon log formular fra en konto eller Forretningskontaktpost eller menuen Business Contact Manager, kan du registrere længden på et opkald og skrive kommentarer om samtalen. Logfiler over telefonopkald, der er oprettet fra poster er automatisk sammenkædes med kommunikationsoversigten for disse poster, men logfiler over telefonopkald i Business Contact Manager-menuen har oprettet, der skal sammenkædes med en post manuelt. Du kan også få vist alle logfiler over telefonopkald, du har gemt ved at få dem vist i mappen Kommunikationsoversigt.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en logfil over telefonopkald og sammenkæde med en post

Sammenkæde en eksisterende logfil over telefonopkald med en post

Redigere en logfil over telefonopkald

Flytte en logfil over telefonopkald

Fjerne eller fjerne sammenkædningen mellem en logfil over telefonopkald fra en post

Slette en logfil over telefonopkald

Oprette en logfil over et telefonopkald og sammenkæde den med en post

Når du opretter en logfil over et telefonopkald fra visning Kommunikationsoversigt i en post i Business Contact Manager til Outlook, kædes den automatisk sammen med posten. Du kan også oprette en logfil over et telefonopkald og derefter sammenkæde den med en eller flere poster.

Oprette en logfil over telefonopkald fra en post

 1. Klik på Firmaer, Forretningskontaktpersoner, Salgsmuligheder eller Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på den post, som du vil tilføje en logfil over et telefonopkald i.

 3. Klik på Nyt oversigtsemne på båndet i gruppen Kommuniker, og vælg Log over telefonopkald.

 4. Skriv emnet, og vælg typen af logfil over telefonopkald i sektionen Forretningslogfil over telefonopkald.

 5. Skriv startdato og -klokkeslæt og, når opkaldet er afsluttet, opkaldets samlede varighed, i sektionen Opkaldstidspunkt.

  Bemærk: Du kan tidsberegne telefonopkaldet ved at klikke på Start timer i gruppen Timer. Når du bruger timeren, angives opkaldets varighed automatisk.

 6. Klik på Sammenkæd med i sektionen Sammenkædet firma, forretningskontaktperson, salgsmulighed eller projekt for at sammenkæde logfilen over telefonopkaldet med en eller flere andre poster.

  Tip: Du kan markere navne, der kommer lige efter hinanden, ved at trykke på SKIFT og derefter klikke på det første og sidste navn. Hvis du vil markere navne, der ikke kommer efter hinanden, skal du trykke på CTRL og derefter klikke på de enkelte navne.

 7. I sektionen Dato og klokkeslæt angives datoen og klokkeslættet for logfilen over telefonopkaldet automatisk, når du gemmer logfilen over telefonopkaldet.

 8. Skriv dine notater i boksen Kommentarer.

  Hvis datoen og klokkeslættet for, hvornår du skrev kommentarer, skal vises, skal du klikke på knappen Tilføj tidsstempel.

 9. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger på båndet.

  Bemærk: Udskrive en logfil over telefonopkald før du lukker den, klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Udskriv.

Oprette en logfil over et telefonopkald og derefter sammenkæde den med en post

 1. Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Logfil over telefonopkald.

 2. Identificer emnet og typen af logfil over telefonopkald i sektionen Forretningslogfil over telefonopkald.

 3. Skriv startdato og -klokkeslæt og, når opkaldet er afsluttet, opkaldets samlede varighed, i sektionen Opkaldstidspunkt.

 4. Klik på Sammenkæd med i sektionen Sammenkædet firma, forretningskontaktperson, salgsmulighed eller projekt.

 5. Vælg den type post, du vil sammenkæde logfilen over telefonopkald med, på listen Mappe i dialogboksen Sammenkæd med Business Contact Manager-post.

 6. Skriv et navn til posten, eller vælg et på listen. Du kan markere navne, som kommer lige efter hinanden, ved at trykke på SKIFT og derefter klikke på det første og sidste navn. Hvis du vil markere navne, der ikke kommer lige efter hinanden, skal du trykke på CTRL og derefter klikke på de enkelte navne.

 7. Klik på Sammenkæd med, og klik derefter på OK.

 8. I sektionen Dato og klokkeslæt angives datoen og klokkeslættet for logfilen over telefonopkaldet automatisk, så snart du gemmer logfilen over telefonopkaldet.

 9. Skriv dine notater i boksen Kommentarer.

  Hvis datoen og klokkeslættet for, hvornår du skrev kommentarerne, skal vises, skal du klikke på knappen Tilføj tidsstempel.

 10. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger på båndet.

  Bemærk: Udskrive en logfil over telefonopkald før du lukker den, klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Udskriv.

Toppen af siden

Sammenkæde en eksisterende logfil over et telefonopkald med en post

Når du opretter en logfil over et telefonopkald fra en post, sammenkæder Business Contact Manager til Outlook automatisk logfilen med kommunikationsoversigten for posten.

Du kan sammenkæde logfiler over telefonopkald med flere poster. Hver gang du sammenkæder en logfil med en post, vises en ekstra kopi af logfilen i mappen Kommunikationsoversigt.

Føje sammenkædninger til en logfil over et telefonopkald fra en post

 1. Klik på Firmaer, Forretningskontaktpersoner, Salgsmuligheder eller Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på posten, der indeholder den logfil over telefonopkaldet, du vil sammenkæde med en anden post.

 3. Klik på Oversigt i gruppen Vis på båndet, og dobbeltklik derefter på den logfil, du vil sammenkæde med en anden post.

 4. Klik på Sammenkæd med.

 5. Vælg den type post, du vil sammenkæde logfilen over telefonopkald med, på listen Mappe i dialogboksen Sammenkæd med Business Contact Manager-post.

 6. Skriv et navn, eller vælg et på listen. Du kan markere navne, der kommer lige efter hinanden, ved at trykke på SKIFT og derefter klikke på det første og sidste navn. Hvis du vil markere navne, der ikke kommer efter hinanden, skal du trykke på CTRL og derefter klikke på de enkelte navne.

  Føje sammenkædninger til en logfil over telefonopkald fra mappen Kommunikationsoversigt

 7. Klik på Sammenkæd med, og klik derefter på OK.

 8. Klik på Kommunikationsoversigt i menuen Business Contact Manager.

 9. Dobbeltklik på den logfil over telefonopkald, du vil sammenkæde med flere poster.

 10. Klik på Sammenkæd med.

 11. Vælg den type post, du vil sammenkæde med logfilen over telefonopkaldet, på listen Mappe i dialogboksen Sammenkæd med Business Contact Manager-post.

 12. Skriv et navn, eller vælg et på listen. Du kan markere navne, der kommer lige efter hinanden, ved at trykke på SKIFT og derefter klikke på det første og sidste navn. Hvis du vil markere navne, der ikke kommer efter hinanden, skal du trykke på CTRL og derefter klikke på de enkelte navne.

 13. Klik på knappen Sammenkæd med, og klik derefter på OK.

Føje sammenkædninger til en logfil over telefonopkald fra mappen Kommunikationsoversigt

 1. Klik på Kommunikationsoversigt i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på den logfil, du vil sammenkæde med en anden post.

 3. Klik på Sammenkæd med.

 4. Vælg den type post, du vil sammenkæde med logfilen over telefonopkaldet, på listen Mappe i dialogboksen Sammenkæd med Business Contact Manager-post.

 5. Skriv et navn, eller marker et på listen. Du kan markere navne, som kommer umiddelbart efter hinanden, ved at trykke på SKIFT og derefter klikke på det første og det sidste navn. Hvis du vil markere navne, som ikke står umiddelbart efter hinanden, skal du trykke på CTRL og derefter klikke på de enkelte navne.

 6. Klik på Sammenkæd med, og klik derefter på OK.

 7. Klik på Kommunikationsoversigt i menuen Business Contact Manager.

 8. Dobbeltklik på den logfil over telefonopkald, du vil sammenkæde med flere poster.

 9. Klik på Sammenkæd med.

 10. Vælg den type post, du vil sammenkæde med logfilen over telefonopkaldet, på listen Mappe i dialogboksen Sammenkæd med Business Contact Manager-post.

 11. Du kan markere sammenhængende navne ved at trykke på SKIFT og derefter klikke på det første og det sidste navn. Du kan markere ikke-sammenhængende navne ved at trykke på CTRL og derefter klikke på de enkelte navne.

 12. Klik på knappen Sammenkæd med, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Redigere en logfil over telefonopkald

Du kan redigere en logfil over telefonopkald i posten, som den er knyttet til, eller i mappen Kommunikationsoversigt.

Sådan redigeres en logfil over telefonopkald i en post

 1. Klik på Firmaer, Forretningskontaktpersoner, Salgsmuligheder eller Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på posten, der indeholder den logfil over telefonopkald, du vil redigere.

 3. Klik på Oversigt i gruppen Vis i visningen Logfil over telefonopkald, og dobbeltklik derefter på den logfil, du vil redigere.

 4. Udfør de ønskede ændringer i formularen Logfil over telefonopkald, og klik derefter på Gem og luk i gruppen Handlinger.

Sådan redigeres en logfil over telefonopkald i mappen Kommunikationsoversigt

 1. Klik på Kommunikationsoversigt i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på den logfil over telefonopkald, du vil redigere.

 3. Udfør de ønskede ændringer i formularen til logfilen over telefonopkald, og klik derefter på Gem og luk i gruppen Handlinger.

Toppen af siden

Flytte en logfil over telefonopkald

Når du fjerner en logfil over telefonopkald fra en posts Kommunikationsoversigt, sletter Business Contact Manager til Outlook den automatisk fra mappen Kommunikationsoversigt. Hvis du vil fjerne en logfil over telefonopkald fra én post og derefter sammenkæde den med en anden, skal du derfor sammenkæde logfilen med den anden post, før du fjerner den fra den første post.

 1. Klik på Firmaer, Forretningskontaktpersoner, Salgsmuligheder eller Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på posten, der indeholder den sammenkædede logfil over telefonopkald, som du vil flytte.

 3. Klik på Oversigt i gruppen Vis.

 4. Dobbeltklik på den logfil over telefonopkald, du vil flytte.

 5. Klik på Sammenkæd med.

 6. Vælg den type post, du vil sammenkæde med logfilen over telefonopkaldet, på listen Mappe i dialogboksen Sammenkæd med Business Contact Manager-post.

 7. Du kan markere sammenhængende navne ved at trykke på SKIFT og derefter klikke på det første og det sidste navn. Du kan markere ikke-sammenhængende navne ved at trykke på CTRL og derefter klikke på de enkelte navne.

 8. Hvis du vil fjerne link af logfilen fra posten, skal du markere posten på listen over Kommunikationsoversigtsemner og derefter klikke på Fjern.

 9. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger på båndet.

Toppen af siden

Fjerne en logfil over telefonopkald eller fjerne sammenkædningen mellem en logfil og en post

Når en logfil over telefonopkald er sammenkædet med kun én post, og sammenkædningen fjernes, fjernes logfilen over telefonopkaldet fra kommunikationsoversigten for posten og fra mappen Kommunikationsoversigt, og den kan ikke gendannes. Hvis en logfil over telefonopkald er sammenkædet med mere end én post, findes der en særskilt kopi i hver post. Når sammenkædningen af en logfil over telefonopkald fjernes fra én post, forbliver disse kopier sammenkædede med de andre poster.

Fjerne sammenkædningen af en logfil over telefonopkald fra en post

 1. Klik på Firmaer, Forretningskontaktpersoner, Salgsmuligheder eller Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på den post, du vil fjerne sammenkædningen til logfilen fra.

 3. Klik på Oversigt i gruppen Vis.

 4. Dobbeltklik på den logfil over telefonopkald, du vil fjerne sammenkædningen fra.

 5. Klik på Sammenkæd med.

 6. Vælg den type post, du vil sammenkæde med logfilen over telefonopkaldet, på listen Mappe i dialogboksen Sammenkæd med Business Contact Manager-post.

 7. Hvis du vil sammenkæde en logfil over telefonopkald med en anden post, skal du skrive et navn eller vælge et på listen og derefter klikke på Sammenkæd med.

 8. Hvis du vil fjerne sammenkædningen af logfilen fra posten, skal du markere posten på listen over Kommunikationsoversigtsemner og derefter klikke på Fjern.

 9. Klik på OK.

 10. Klik på Gem og luk.

Toppen af siden

Slette en logfil over telefonopkald

Når du fjerne sammenkædningen mellem en logfil over telefonopkald og en post, og der er sammenkædninger mellem denne logfil og andre poster, er det kun sammenkædningen, der slettes, og ikke logfilen. Hvis du vil slette en logfil over telefonopkald fra Business Contact Manager til Outlook, skal du fjerne sammenkædningen til den fra hver post, den er sammenkædet med.

Vigtigt: Når alle kæder til en post er fjernet, slettes logfilen og kan ikke gendannes.

Slette en logfil over telefonopkald med en sammenkædning til en enkelt post

 1. Klik på Firmaer, Forretningskontaktpersoner, Salgsmuligheder eller Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på posten, der indeholder den sammenkædede logfil over telefonopkald, som du vil slette.

 3. Klik på Oversigt i gruppen Vis.

 4. Vælg logfil over telefonopkald, du vil slette, og klik derefter på Fjern.

Slette en logfil over telefonopkald med flere sammenkædninger

 1. Klik på Kommunikationsoversigt i menuen Business Contact Manager.

 2. Vælg en eller flere kopier af den logfil over telefonopkald, du vil slette. Læg mærke til, at hvis en logfil over telefonopkald er sammenkædet med mere end én post, findes der en særskilt kopi i hver post.

 3. Højreklik, og klik på Slet, mens kopierne er markerede.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×