Om grafikobjekter i Microsoft Graph

Tilføje billeder   Du kan kopiere billeder og scannede fotografier fra andre programmer og placeringer og indsætte dem i et Microsoft Graph-diagram. Sådan indsættes et importeret billede.

Redigere billeder   Der er to typer billeder: bitmap, der normalt ser ud som fotografier, og metafiler, der normalt ser ud som illustrationer.

Bitmaps er lavet af punkter og kan ikke opdeles. Når du vælger en bitmap, kommer værktøjslinjen Billede til syne med værktøjer, du kan bruge til at beskære billedet, tilføje en ramme og justere lysstyrke og kontrast.

Metafiler kan opdeles, konverteres til tegneobjekter og siden redigeres med Microsoft Graphs tegneværktøjer. De fleste illustrationer eller clipart er i metafilformat. Marker et billede, og klik på Opdel gruppe i menuen Tegning (værktøjslinjen Tegning) for at opdele og konvertere clipart til et tegneobjekt. Du kan derefter ændre det, som du kan med alle andre objekter, du tegner. Du kan f.eks. indsætte et clipart-billede af en person, opdele det, ændre farven på personens tøj og så tilføje det ændrede billede i et andet clipart-billede.

Tegne dine egne billeder   Du kan også tegne dine egne billeder ved hjælp af værktøjerne på værktøjslinjen Tegning. Du kan tilføje og kombinere færdige autofigurer eller tegne dine egne linjer, frihåndstegninger og kombinationstegninger.

Yderligere oplysninger

Vise eller skjule værktøjslinjen Tegning

Tilføje en cirkel, firkant eller anden autofigur

Om kombinationstegninger og kurver

Grafikfiltre   Microsoft Graph genkender en lang række billedformater. Da alle Office-programmerne deler de samme grafikfiltre, hvis du har installeret et grafikfilter sammen med et andet Office-program, f.eks. Word, kan du bruge det samme filter i dette program. Få mere at vide om at installere grafikfiltre.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×