Om forretningsnotater i Business Contact Manager

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I Business Contact Manager til Outlook, kan du oprette forretningsnotater og føje dem til kommunikationsoversigten for en eller flere Konto, forretningskontakt, Salgsmulighed eller Forretningsprojekt poster. Et forretningsnotat indeholder emnet for noten, navnet på den person, der oprettes, og kommentarer om dens sammenkædede firma, forretningskontakt, salgsmulighed eller forretningsprojekt.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette et forretningsnotat og sammenkæde med en post

Sammenkæde et forretningsnotat med en post

Redigere et forretningsnotat

Flytte et forretningsnotat

Fjerne linket til et forretningsnotat

Slette et forretningsnotat

Oprette et forretningsnotat og sammenkæde det med en post

Når du opretter et forretningsnotat fra visning Kommunikationsoversigt i en post i Business Contact Manager til Outlook, kædes det automatisk sammen med posten. Du kan også oprette et forretningsnotat først og derefter kæde det sammen med en eller flere poster.

Oprette et forretningsnotat fra en post

 1. Klik på Firmaer, Forretningskontaktpersoner, Salgsmuligheder eller Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på den post, du vil føje et forretningsnotat til.

 3. Klik på Nyt oversigtsemne på båndet i gruppen Kommuniker, og vælg Forretningsnotat.

 4. Skriv emnet for notatet i boksen Emne.

 5. Skriv dine notater i boksen Kommentarer.

  Hvis datoen og klokkeslættet for, hvornår du skrev kommentaren, skal vises, skal du klikke på knappen Tilføj tidsstempel.

 6. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger på båndet.

  Bemærk: Udskrive et forretningsnotat før du lukker den, klikke på Microsoft Office-knappen   Office-knapflade , og klik derefter på Udskriv.

Oprette et forretningsnotat og derefter sammenkæde det med en post

 1. Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Forretningsnotat.

 2. Skriv emnet for notatet i boksen Emne.

 3. Klik på Sammenkæd med i sektionen Sammenkædet firma, forretningskontaktperson, salgsmulighed eller projekt.

 4. Vælg den type post, du vil sammenkæde forretningsnotatet med, på listen Mappe i dialogboksen Sammenkæd med Business Contact Manager-post.

 5. Skriv et navn til posten, eller vælg et på listen. Du kan markere navne, som kommer lige efter hinanden, ved at trykke på SKIFT og derefter klikke på det første og sidste navn. Hvis du vil markere navne, der ikke kommer lige efter hinanden, skal du trykke på CTRL og derefter klikke på de enkelte navne.

 6. Klik på Sammenkæd med, og klik derefter på OK.

 7. Skriv dine notater i boksen Kommentarer.

  Hvis datoen og klokkeslættet for, hvornår du skrev kommentarerne, skal vises, skal du klikke på knappen Tilføj tidsstempel.

 8. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger på båndet.

  Bemærk: Udskrive et forretningsnotat før du lukker den, klikke på Microsoft Office-knappen   Office-knapflade , og klik derefter på Udskriv.

Toppen af siden

Sammenkæde et forretningsnotat med en post

Når du opretter et forretningsnotat fra en post, sammenkæder Business Contact Manager til Outlook automatisk forretningsnotatet med kommunikationsoversigten for posten.

Du kan sammenkæde forretningsnotater med flere poster. Hver gang du sammenkæder et forretningsnotat med en post, vises en ekstra kopi af notatet i mappen Kommunikationsoversigt.

Tilføje sammenkædning af et forretningsnotat fra en post

 1. Klik på Firmaer, Forretningskontaktpersoner, Salgsmuligheder eller Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på den post, der indeholder det forretningsnotat, du vil sammenkæde med en anden post.

 3. Klik på Oversigt i gruppen Vis på båndet, og dobbeltklik derefter på det forretningsnotat, du vil sammenkæde med en anden post.

 4. Klik på Sammenkæd med.

 5. Vælg den type post, du vil kæde sammen med forretningsnotatet, på listen Mappe i dialogboksen Sammenkæd med Business Contact Manager-post.

 6. Skriv et navn, eller vælg et på listen. Du kan markere navne, der kommer efter hinanden, ved at trykke på SKIFT og derefter klikke på det første og sidste navn. Hvis du vil markere navne, der ikke kommer efter hinanden, skal du trykke på CTRL og derefter klikke på de enkelte navne.

 7. Klik på Sammenkæd med, og klik derefter på OK.

Føje sammenkædninger til en post fra et forretningsnotat

 1. Klik på Kommunikationsoversigt i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på det forretningsnotat, du vil sammenkæde med flere poster.

 3. Klik på Sammenkæd med.

 4. Vælg den type post, du vil kæde sammen med forretningsnotatet, på listen Mappe i dialogboksen Sammenkæd med Business Contact Manager-post.

 5. Skriv et navn, eller vælg et på listen. Du kan markere navne, der kommer efter hinanden, ved at trykke på SKIFT og derefter klikke på det første og sidste navn. Hvis du vil markere navne, der ikke kommer efter hinanden, skal du trykke på CTRL og derefter klikke på de enkelte navne.

 6. Klik på Sammenkæd med, og klik derefter på OK.

Føje sammenkædninger til et forretningsnotat fra mappen Kommunikationsoversigt

 1. Klik på Kommunikationsoversigt i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på det forretningsnotat, du vil sammenkæde med en anden post.

 3. Klik på Sammenkæd med.

 4. Vælg den type post, du vil kæde sammen med forretningsnotatet, på listen Mappe i dialogboksen Sammenkæd med Business Contact Manager-post.

 5. Skriv et navn, eller vælg et på listen. Du kan markere navne, der kommer efter hinanden, ved at trykke på SKIFT og derefter klikke på det første og sidste navn. Hvis du vil markere navne, der ikke kommer efter hinanden, skal du trykke på CTRL og derefter klikke på de enkelte navne.

 6. Klik på Sammenkæd med, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Redigere et forretningsnotat

Du kan redigere et forretningsnotat i en post, der er knyttet til eller i mappen Kommunikationsoversigt.

Redigere et forretningsnotat i en post

 1. Klik på Firmaer, Forretningskontaktpersoner, Salgsmuligheder eller Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på posten, der indeholder det forretningsnotat, du vil redigere.

 3. Klik på Oversigt i gruppen Vis på båndet, og dobbeltklik derefter på det forretningsnotat, du vil redigere.

 4. Udfør de ønskede ændringer i formularForretningsnotat, og klik derefter på Gem og luk i gruppen Handlinger på båndet.

Redigere et forretningsnotat i mappen Kommunikationsoversigt

 1. Klik på Kommunikationsoversigt i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på det forretningsnotat, du vil redigere.

 3. Udfør de ønskede ændringer i formularen Forretningsnotat, og klik derefter på Gem og luk i gruppen Handlinger på båndet.

Toppen af siden

Flytte et forretningsnotat

Hvis du fjerner et forretningsnotat fra kommunikationsoversigten for en post, sletter Business Contact Manager til Outlook det automatisk fra mappen Kommunikationsoversigt. Hvis du vil fjerne et forretningsnotat fra én post og derefter sammenkæde det med en anden, skal du derfor sammenkæde notatet med den anden post, før du fjerner det fra den første post.

 1. Klik på Firmaer, Forretningskontaktpersoner, Salgsmuligheder eller Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på den post, der indeholder det sammenkædede forretningsnotat, du vil flytte.

 3. Klik på Oversigt i gruppen Vis på båndet.

 4. Dobbeltklik på det forretningsnotat, du vil flytte.

 5. Klik på Sammenkæd med.

 6. Vælg den type post, du vil kæde sammen med forretningsnotatet, på listen Mappe i dialogboksen Sammenkæd med Business Contact Manager-post.

 7. Skriv et navn, eller vælg et på listen. Du kan markere navne, der kommer lige efter hinanden, ved at trykke på SKIFT og derefter klikke på det første og sidste navn. Hvis du vil markere navne, der ikke kommer efter hinanden, skal du trykke på CTRL og derefter klikke på de enkelte navne.

 8. Hvis du vil fjerne link af forretningsnotatet fra posten, skal du markere posten på listen over Kommunikationsoversigtsemner og derefter klikke på Fjern.

 9. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger på båndet.

Bemærk: Når du kopierer eller flytter et forretningsnotat i Business Contact Manager til Outlook til en Outlook-mappe, ændres det til et emne i Outlook Journal, men det indeholder de samme oplysninger som det oprindelige forretningsnotat.

Toppen af siden

Fjerne sammenkædningen med et forretningsnotat

Når du fjerner et forretningsnotat fra en post, og forretningsnotatet ikke er sammenkædet med andre poster, slettes forretningsnotatet fra Business Contact Manager til Outlook og kan ikke gendannes. Hvis der findes kæder til dette forretningsnotat i andre poster, er det imidlertid kun kæden, der slettes, og ikke forretningsnotatet. Hvis du f.eks. fjerner kæden mellem et forretningsnotat og en post af typen Salgsmulighed, og forretningsnotatet også er kædet sammen med en post i Business Contact Manager til Outlook, ændres denne kæde ikke.

Men hvis den pågældende post er den eneste post, forretningsnotatet er sammenkædet med, fjerner Business Contact Manager til Outlook sammenkædningen, og også forretningsnotatet fjernes fra mappen Kommunikationsoversigt. Når dialogboksen Sammenkæd med Business Contact Manager-post er åben, kan du se, om et forretningsnotat er kædet sammen med en anden firma-, forretningskontaktperson-, salgsmuligheds- eller forretningsprojektpost, ved at se sektionen Sammenkædede poster for de enkelte posttyper.

Fjerne kæden mellem et forretningsnotat og en post

 1. Klik på Firmaer, Forretningskontaktpersoner, Salgsmuligheder eller Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på den post, du vil fjerne sammenkædningen med forretningsnotatet fra.

 3. Klik på Oversigt i gruppen Vis på båndet.

 4. Dobbeltklik på det forretningsnotat, du vil fjerne sammenkædningen fra.

 5. Klik på Sammenkæd med.

 6. Vælg den type post, du vil kæde sammen med forretningsnotatet, på listen Mappe i dialogboksen Sammenkæd med Business Contact Manager-post.

 7. Hvis du vil sammenkæde et forretningsnotat med en anden post, skal du skrive et navn eller vælge et på listen og derefter klikke på Sammenkæd med.

 8. Hvis du vil fjerne sammenkædningen af forretningsnotatet fra posten, skal du markere posten på listen over Kommunikationsoversigtsemner og derefter klikke på Fjern.

 9. Klik på OK.

 10. Klik på Gem og luk.

Toppen af siden

Slette et forretningsnotat

Når du fjerner sammenkædningen mellem et forretningsnotat og en post, og der er kæder til dette forretningsnotat i andre poster, er det kun kæden, der slettes og ikke forretningsnotatet. Hvis du vil slette et forretningsnotat fra Business Contact Manager til Outlook, skal du fjerne kæden til det fra hver post, det er sammenkædet med.

Vigtigt: Når alle kæder til en post er fjernet, slettes forretningsnotatet og kan ikke gendannes.

Slette et forretningsnotat med en sammenkædning til en enkelt post

 1. Klik på Firmaer, Forretningskontaktpersoner, Salgsmuligheder eller Forretningsprojekter i menuen Business Contact Manager.

 2. Dobbeltklik på den post, der indeholder det sammenkædede forretningsnotat, du vil slette.

 3. Klik på Oversigt i gruppen Vis på båndet.

 4. Marker det forretningsnotat, du vil slette, og klik på Fjern.

Slette et forretningsnotat med flere sammenkædninger

 1. Klik på Kommunikationsoversigt i menuen Business Contact Manager.

 2. Marker en eller flere kopier af det forretningsnotat, du vil slette. Læg mærke til, at der oprettes en separat kopi af et forretningsnotat, hver gang det sammenkædes med en anden post i Business Contact Manager til Outlook.

 3. Højreklik, mens kopierne er markerede, og vælg Slet.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×