Om brug af datoer i Project

Microsoft Office Project bruger datoer til at planlægge opgaver i dit projekts plan. Datoer, som du angiver, bruges til mange formål, herunder beregning af varighed, tildeling af datoer til andre Opgave og udjævningressourcetildeling. Da datoer er en nøglefaktor i projektplanen, er det nødvendigt at vide, hvordan datoer formateres, så de dækker organisationens behov.

Hvilke faktorer har indflydelse på beregningen af mit projekts datoer?

Project beregner datoer på basis af en række faktorer. Når du opretter en ny projektplan, angiver du en startdato for projektet. Hvis du ikke angiver startdatoer, når du angiver nye opgaver, bruges projektets startdato som standard. Projektets slutdato er beregnet ud fra den sidste slutdato for projektets opgaver.

Tip: Hvis du vil starte på nye opgaver på dags dato i stedet for projektstartdatoen, skal du klikke på Indstillinger i menuen Funktioner og derefter klikke på fanen Tidsplan. Klik på Start dags dato på listen Nye opgaver. Når du vælger denne tidsplansindstilling, og du angiver opgaver uden at angive datoer, anvendes begrænsning Start tidligst (SNET).

Nogle få faktorer, der kan påvirke datoberegningen er:

  • Varighed    Project bruger varigheden af en opgave til at planlægge opgavens slutdato. Hvis en opgave f.eks. starter 1. november, og dens varighed er tre dage, og hvis projektet eller opgavekalenderen viser 1. - 3. november som arbejdsdage, beregnes opgavens slutdato som 3. november.

  • Ressourcetilgængelighed    Ressourcetilgængelighed kan påvirke datoberegning. Hvis du f.eks. har en ressource, der kun er tilgængelig til at arbejde 20 timer om ugen, og du har en opgave med 40 timers arbejde, der kræver denne ressources kvalifikationer, beregnes slutdatoen for opgaven ud fra ressourcens tilgængelighed. Hvis startdatoen for opgaven således er 12. marts, beregnes slutdatoen til ti arbejdsdage senere eller 23. marts.

  • Opgaveafhængigheder    opgaveafhængigheder kan også påvirke datoberegningen. Hvis du f.eks. har to opgaver, og den ene af dem ikke kan starte, før den anden er færdig, beregnes startdatoen for den anden opgave, så den falder efter den første opgaves slutdato.

Mange andre faktorer kan have indflydelse på de datoer, der beregnes for dit projekt og dine opgaver. Microsoft Office Project 2007 indeholder ruden Opgavens drivkraft, der hjælper dig med at identificere de faktorer, der har indflydelse på en opgaves startdato. Find hyperlinks til yderligere oplysninger om ruden Opgavens drivkraft i afsnittet Se også.

Hvilke dato- og klokkeslætsformater kan jeg bruge?

Mange felter i Project accepterer datoer, og de fleste datofelter accepterer klokkeslætsoplysninger. Project accepterer også en lang række dato- og klokkeslætsformater. Disse dato- og klokkeslætsformater er baseret på systemets dato- og klokkeslætsformater. Hvis du f.eks. angiver en dato som 2/3/07, bliver dette fortolket som enten 3. februar eller 2. marts afhængigt af systemets internationale indstillinger for dato - og klokkeslætsformater.

Du kan adskille numeriske datoelementer med tegn (som f.eks. / eller -) eller et mellemrum. For 14. august 2007 kan du f.eks. skrive 8/14/07, 8-14-07 eller 8 14 07.

Bemærk: Du kan let ændre det datoformat, der bruges i dit projekt og i specifikke tabeller i dit projekt. Se linkene i afsnittet Se også for at få yderligere oplysninger om ændring af datoformater.

Følgende tabel viser, hvordan de datoer og klokkeslæt, du angiver, håndteres:

Element

Detaljer

Måned

Du kan angive måneden med det fulde navn, en forkortelse eller et tal. Du kan f.eks. skrive August, Aug eller 8.

Uge

Du kan angive en uge dag med det fulde navn eller en forkortelse. Du kan f.eks. skrive Onsdag eller Ons. I start- og slutfelter vises hele datoen for den næste forekomst af den angivne dag i ugen.

AM og PM

Hvis du ikke inkluderer AM eller PM (dvs. hvis du ikke skriver AM eller PM), når du angiver et klokkeslæt, og standardklokkeslætsformatet er 12 timer, sættes klokkeslættet til PM, medmindre du angiver en værdi mellem 7:00 and 11:59. I så fald sættes klokkeslættet til AM.

Klokkeslætsformatet styres af Microsoft Windows og indstilles ved hjælp af Kontrolpanel. Se dokumentationen til Microsoft Windows for at få yderligere oplysninger om angivelse af klokkeslætsformater.

Foranstillet nul

Du behøver ikke skrive et foranstillet nul før klokkeslæt med et enkelt ciffer. F.eks. kan du for klokken to skrive 2:00 eller 02:00.

I mange felter kan du skrive i dag eller i morgen. Project angiver dags dato som "i dag" og dags dato plus en dag for "i morgen". Du kan muligvis også indtaste dagen i ugen, som f.eks. fredag. Project angiver datoen for den første fredag efter dags dato.

Du kan angive klokkeslættet og datoen i en hvilken som helst rækkefølge. Du kan f.eks. skrive 2:00 PM 8/14/07 eller 8/14/07 2:00 PM.

Hvad nu, hvis mit land bruger et andet klokkeslætsformat?

Datoer vises baseret på systemets indstillinger. Hvis dit projekt i øjeblikket viser datoer i et format, der ikke bruges i dit land, kan du ændre formatet i Kontrolpanel. Se dokumentationen til Microsoft Windows for at få yderligere oplysninger om angivelse af internationale datoformater.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×