Om at knytte Microsoft Visual Basic .NET-kode til UML

Når der foretages reverse engineering, svarer følgende kodestrukturer i Visual Basic .NET til UML-elementer.

Navneområde

Et navneområde i Visual Basic bliver ved reverse engineering til en UML-pakke og indeholder:

 • Navn

 • Medlemmer

Klasse

En klasse i Visual Basic bliver ved reverse engineering til en UML-pakkeklasse og indeholder:

 • Navn

 • Nedarvede klasser og implementerede grænseflader

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • ErAbstrakt

 • ErLeaf

 • Medlemshandlinger/-funktioner (Medlemsvariabler)

Følgende Visual Basic-klassestrukturer understøttes ikke i Microsoft Office Visio-UML:

 • Friend

 • Shadows

Grænseflade

En grænseflade i Visual Basic bliver ved reverse engineering til en UML-pakkeklassegrænseflade og indeholder:

 • Navn

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • ErLeaf

 • Basisgrænseflader

 • Medlemshandlinger

Optællingstype

En optællingstype i Visual Basic bliver ved reverse engineering til en UML-pakkeklassegrænsefladedatatype med <<enum>>-pakkeklassegrænsefladedatatypestereotyper og indeholder:

 • Navn

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • ErLeaf

 • Basisklasser

 • Medlemmer

Bemærk: I Visual Basic foretages der ikke reverse engineering af integraltyper.

Struktur

En struktur i Visual Basic bliver ved reverse engineering til en UML-klasse med <<struct>>-pakkeklassegrænsefladedatatypestereotyper og indeholder:

 • Navn

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • ErAbstrakt

 • ErLeaf

 • Basisklasser og implementerede grænseflader

 • Medlemmer

Egenskaber

Egenskaber i Visual Basic bliver ved reverse engineering til UML-pakkeklassegrænsefladedatatypestereotyperhandling og indeholder:

 • Navn

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • Type

 • Getter og Setter

Bemærk: I Visual Basic understøttes standardegenskaben ikke.

Delegerede

Delegerede i Visual Basic bliver ved reverse engineering UML-klasser med <<delegate>>-stereotypen og indeholder:

 • Navn

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • Signatur (føjes til klassen som en handling)

Medlemshandlinger

Medlemshandlinger i Visual Basic føjes til UML-modellen som UML-handlinger og indeholder:

 • Navn

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • Område (statisk eller delt)

 • ErPolymorf

 • ErAbstrakt

 • Handlingstype

Handlinger har etiketter efter type, f.eks. konstruktor, destruktor, operator eller procedure. Du kan få vist etikettyperne i UML-modellen på fanen Indstillinger for kodegenerering i dialogboksen Egenskaber for UML-handling.

 • Returtype

 • Parametre

 • mustOverride

Bemærk: Følgende Visual Basic-medlemshandlinger understøttes ikke i Microsoft Office Visio-UML:

 • Not overridable – understøttes ikke direkte, tilknyttes til UML-element: handling::ErLeaf

 • Overloads – understøttes ikke

 • Handles – understøttes ikke

Hændelser

Hændelser i Visual Basic føjes til modellen som handlinger og indeholder:

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • pakkeklassegrænsefladedatatypestereotyperhandlingparameter

Konstanter

Konstanter i Visual Basic bliver ved reverse engineering til UML-pakkeklassegrænsefladedatatypestereotyperhandlingparameterattribut og indeholder:

 • Synlighed (offentlig eller privat)

 • Type

 • Startværdi

Konstanter føjes til modellen som attributter, hvor feltet redigerbart er angivet til fastlåst.

Eksempelvis får Visual Basic-strengen:

Const str As String = "some text"

følgende startværdi:

"some text"

hvorimod

Const x As Integer = 1

gives startværdien 1.

Bemærk: Skrivebeskyttede kodeelementer bliver til konstanter ved reverse engineering.

Medlemsvariabler

Medlemsvariabler i Visual Basic føjes til UML-modellen som UML-attributter og indeholder:

 • Navn

 • Type

 • Synlighed (offentlig, beskyttet eller privat)

 • Område (statisk eller delt)

 • Redigerbar (fastlåst eller redigerbar)

 • Startværdi

Metodeparametre

Metodeparametre i Visual Basic føjes til UML-modellen som UML-pakkeklassegrænsefladedatatypestereotyperhandlingparameter og indeholder:

 • Navn

 • Type

 • Retning (ind, ind-/udgående, ud eller retur)

 • Standardværdi

Bemærk: Følgende Visual Basic-parameterstrukturer understøttes ikke i Microsoft Office Visio-UML:

 • Optional

 • ParamArray

Visual Basic-kodestrukturer, der ikke understøttes i UML

Følgende Visual Basic-kodestrukturer knyttes ikke til UML-elementer, når der foretages reverse engineering fra Visual Studio. NET til Microsoft Office Visio.

 • Klasser: Friend, Protected Friend, Shadows.

 • Datamedlemmer: Dim, New, WithEvents.

 • Optællingstype: Der foretages ikke reverse engineering af integraltyper.

 • Medlemshandlinger: Overloads, Handles, Not overridable (knyttes til UML-elementet: operation::ErLeaf).

 • Parameter: optional, paramArray.

 • Egenskab: standard.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×