Om at dele formularer med andre på et SharePoint-websted

Mange arbejdsgrupper benytter Microsoft Windows SharePoint Services til at indsamle data og dele filer. Hvis det er tilfældet på din arbejdsplads, kan du udgive Microsoft Office InfoPath 2003-formularer til formularbiblioteker, der er specialdesignet til deling af indbyrdes relaterede formularer. En salgsafdeling kan f.eks. bruge et formularbibliotek til at udfylde, gemme og læse salgsrapportformularer.

Formularbiblioteker fungerer som en filserver, hvor brugerne kan udfylde og gemme formularer, der er baseret på den samme formularskabelon. Hver formularskabelon knyttes til hvert formularbibliotek, så hver eneste formular, der oprettes i formularbiblioteket, har samme struktur og udseende.

Du kan ganske vist udgive formularer til enhver netværksadresse, men hvis du udgiver dem til formularbiblioteker, giver det større fordele for brugerne, f.eks. muligheden for at flette flere formularer og eksportere formularbiblioteksdata til et regneark.

Forudsætninger for arbejdet med formularbiblioteker

Hvis du vil udgive en formular til et formularbibliotek, skal du have adgang til et Windows SharePoint Services-websted og have tilladelse til at oprette et formularbibliotek på webstedet.

Før brugerne kan udfylde formularer i et formularbibliotek, skal de have en netværks- eller internetforbindelse til Windows SharePoint Services-webstedet samt tilladelse til at tilføje udfyldte formularer i formularbiblioteket.

Udforme formularer til formularbiblioteker

Når du arbejder i designtilstand i InfoPath, kan du gøre følgende:

  • Angive kolonner til formularbiblioteker    I designtilstand kan du angive de dele af formularen, der skal fremhæves i Office InfoPath 2003formularbibliotekkolonner. Formularbibliotekskolonner er nyttige til at fremvise vigtige oplysninger i en formular, så det ikke er nødvendigt at åbne hver formular for sig. Hvis du f.eks. bruger et formularbibliotek til at gemme udgiftsrapportformularer, kan du automatisk oprette formularbibliotekskolonner, der viser hver medarbejders navn og de samlede udgifter.

  • Kæde kontrolelementer til SharePoint-lister og -biblioteker     Du kan oprette forbindelse mellem kontrolelementer i formularen og et Windows SharePoint Services-bibliotek eller en liste. Du kan f.eks. angive, at punkterne på en rulleliste skal stamme direkte fra en Windows SharePoint Services-liste. Når brugerne åbner formularen, opdateres indholdet af listen, så den afspejler de seneste ændringer af Windows SharePoint Services-listen.

  • Udgive en formular til et formularbibliotek     Du kan bruge kommandoen Udgiv i menuen Filer til at åbne en guide, der viser dig, hvordan du skal udgive en formular til et formularbibliotek. Denne guide kan også gøre det hurtigere at udgive en ny version af en eksisterende formular.

  • Få adgang til formularbiblioteker    Kommandoen Åbn fra et SharePoint-websted i menuen Filer giver direkte adgang til eksisterende formularbiblioteker. Med denne kommando kan du hurtigt finde og redigere formularskabeloner i InfoPath.

Arbejde med formularer i formularbiblioteker

Fra selve Windows SharePoint Services-webstedet kan du gøre følgende:

  • Udfylde formularer    I et formularbibliotek kan du klikke på knappen Udfyld denne formular i standardvisningen for at udfylde en formular i InfoPath. Når du klikker på Gem i InfoPath, gemmes formularen automatisk som et element i formularbiblioteket.

  • Flette formularer    Hvis formularfletning er aktiveret, indeholder formularbiblioteket hyperlinket Flet formularer, som du kan bruge til at vælge de formularer, du vil flette. Det er især nyttigt, hvis du skal opsummere oplysninger. Hvis du f.eks. er leder af en gruppe, der udfylder telefonsalgsrapporter, kan du flette navne og telefonnumre på kundeemner i en enkelt formular, så alle de nødvendige data er samlet på ét sted.

  • Eksportere data    Afhængigt af formularskabelonen og konfigurationen af formularbiblioteket kan kolonnerne i formularbiblioteket vise både data, der er gemt i formularen, og selve formularens egenskaber. Du kan eksportere data fra kolonnerne i formularbiblioteket til et Windows SharePoint Services-kompatibelt regnearksprogram som f.eks. Microsoft Office Excel 2003.

Bemærk: Oplysningerne i dette emne gælder muligvis ikke, hvis du arbejder med en formular, som er udviklet vha. Microsoft Office InfoPath 2003, uden at Service Pack er installeret.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×