Om at bruge MDX i Dashboarddesigner

Du kan udvide funktionaliteten i dine dashboards vha. MDX-forespørgsler i PerformancePoint-dashboarddesigner, og det kan du gøre i mange forskellige kontekster:

  • Oprette avancerede dashboardfiltre ved hjælp af Formeleditor.

  • Tilpasse analytiske diagrammer og gitre ved hjælp af MDX-forespørgsler under fanen Forespørgsel.

  • Oprette beregnede medlemmer for nøgletalsindikatorer (KPI'er) i et scorecard ved at skrive MDX-tupler i dialogboksen Tilknytning af dimensional datakilde.

Hvad vil du have mere at vide om?

Brug af MDX i dialogboksen Formeleditor

Brug af MDX under fanen Forespørgsel

Brug af MDX i dialogboksen Tilknytning af dimensional datakilde

Hvor får jeg flere oplysninger?

Brug af MDX i dialogboksen Formeleditor

Du kan bruge dialogboksen Formeleditor til at oprette komplekse filtre uden nødvendigvis at skrive kompleks kode. Du kan f.eks. oprette et filter, der automatisk viser et lavere eller højere detaljeniveau, end der vises i standardvisningen.

Du kan skrive en MDX-formel, som kan indeholde en eller flere moniker, f.eks. <<uniquename>> i dialogboksen Formeleditor. Den moniker, du bruger, kan omfatte yderligere MDX-kode, men kræver det ikke nødvendigvis. Du kan f.eks. bruge <<uniquename>> alene for at få vist generelle oplysninger om det dimensionsmedlem, du vil filtrere. Eller du kan bruge <<uniquename>>.children til at vise det næste detaljeniveau om den dimension, du vil filtrere.

I følgende tabel findes et par kodeeksempler, du kan bruge i Formeleditor.

Beskrivelse

Syntaks

Underordnede elementer for det valgte medlem

<<UniqueName>>.Children

Overordnet element for det valgte medlem

<<UniqueName>>.Parent

Underordnede elementer til medlemmet på niveau 2

Descendants(<<UniqueName>>,2)

Top 10 over underordnede elementer til medlemmet på niveau 2 for målet "Internetsalgsbeløb" for kvartal 3 i 2003

TopCount({Descendants(<<UniqueName>>,2)}, 10, ([Date].[Calendar].[Calendar Quarter].&[2003]&[3],[Measures].[Internet Sales Amount]))

Hierarchize er en funktion, der gør det muligt at sammenligne flere lande eller områder og vælge de øverste to medlemmer (byer) i hvert område

Hierarchize(Union(<<UniqueName>>, Generate(<<UniqueName>>, TopCount(Descendants([Geography].[Geography].CurrentMember, [Geography].[Geography].[City]), 2, ([Measures].[Sales Amt], [Time].[FY Year].&[2006]) )) ))

Toppen af siden

Brug af MDX under fanen Forespørgsel

Du kan bruge fanen Forespørgsel til at oprette en brugerdefineret MDX-forespørgsel til analytiske diagrammer og gitre. MDX-forespørgsler er især nyttige for avancerede dashboardforfattere, der er meget fortrolig med MDX- og SQL Server 2005 Analysis Services-data, som de analytiske rapporter bruger. Denne indstilling gør det muligt at oprette bestemte analytiske visninger, som ikke kan replikeres ved hjælp af den træk og slip-funktionalitet, som findes under fanen Design. Du kan f.eks. bruge brugerdefineret MDX-kode til at oprette et analytisk diagram, der har et indbygget TopCount-filter.

Bemærk: Dashboardbrugere kan muligvis ikke undersøge data for at få vist højere eller lavere detaljeniveauer i analytiske diagrammer og gitre, der anvender brugerdefineret MDX-kode. Husk at tage dette i betragtning, når du bruger brugerdefinerede MDX-forespørgsler.

I følgende tabel findes et par kodeeksempler, du kan bruge under fanen Forespørgsel for analytiske diagrammer og gitre.

Beskrivelse

Syntaks

Kode, du kan bruge til at føje en konstant linje til et analytisk diagram for at angive en målværdi. Når du opretter din visning ved hjælp af træk og slip-funktionalitet, kan du klikke på fanen Forespørgsel og derefter tilføje delsætningen WITH MEMBER.

WITH MEMBER [Measures].[Target] As 0.04, FORMAT_STRING="0.0%" SELECT { DESCENDANTS( [Date].[Fiscal].[FY 2003], [Date].[Fiscal].[Month] ) } ON COLUMNS, { [Measures].[Reseller Gross Profit Margin], [Measures].[Target] } ON ROWS FROM [Adventure Works]

Kode, som du kan bruge til at oprette en brugerdefineret MDX-forespørgsel, der kan bruges til at specificere et medlem, der er angivet for et analytisk diagram. Dette forespørgselseksempel returnerer et medlemssæt, der indeholder de øverste 20 produkter efter salgsbeløb i kalenderåret 2006.

SELECT {[Time].[Calendar].[Year].&[2006]} ON COLUMNS, {TOPCOUNT({DESCENDANTS(<<Product>>, [Product].[Product].[Product]) }, 20, ( [Time].[Calendar].[Year].&[2006], [Measures].[Sales Amt]) ) } ON ROWS FROM [Sales] WHERE ( <<Geography>>, [Measures].[Sales Amt] )

Toppen af siden

Brug af MDX i dialogboksen Tilknytning af dimensional datakilde

Du kan bruge dialogboksen Tilknytning af dimensional datakilde til at angive beregnede målværdier. Du kan f.eks. oprette en målværdi, der er baseret på en beregning af et andet medlem, såsom et kvotebeløb. Dette er nyttigt i forbindelse med scorecards, der indeholder målværdier, der ændres med tiden, f.eks. salgsmål, der øges med 10 % hvert regnskabsår.

I følgende tabel findes et par kodeeksempler, du kan bruge i forbindelse med tilknytning af dimensional datakilde.

Beskrivelse

Syntaks

Tuple, som du kan bruge til at beregne en mål-KPI, der er 10 % højere end i samme periode sidste år.

([Measures].[Sales Amt], [Time].[Fiscal].CurrentMember.PrevMember)*1.1

Tuple, som du kan bruge til at oprette en tendensindikator for en KPI.

(([Time].[Calendar].CurrentMember, [Measures].[Units])-([Time].[Calendar].CurrentMember.PrevMember, [Measures].[Units]))/([Time].[Calendar].CurrentMember.PrevMember, [Measures].[Units])

Tuple, som du kan bruge til at beregne en 20 % forøgelse i salgsbeløbværdien fra samme periode i det foregående år.

([Measures].[Sales Amt], ParallelPeriod([Time].[Fiscal].[Year],1, [Time].[Calendar].CurrentMember))*1.2

Toppen af siden

Hvor får jeg flere oplysninger?

Oprette et brugerdefineret MDX-filter ved hjælp af dialogboksen Formeleditor
Oprette filtre i Dashboarddesigner
Hvad er Formeleditor, og hvordan bruger jeg den?

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×