Om Yammer-netværk og Office 365-lejere

Efterhånden som Yammer udvikler sig fra at være en enkeltstående tjeneste til at være en del af Office 365, har et Yammer-netværks rolle også udviklet sig. Desuden er indkøb, administration og slutbrugerens oplevelser i Yammer-tjenesten problemfrit integreret med Office 365. Det er derfor vigtigt for kunder, som tidligere har oprettet enkeltstående Yammer-netværk at se, hvordan Yammer kan administreres som en tjeneste i Office 365. For at opnå den bedst mulige slutbruger- og administrationsoplevelse anbefales det desuden, at én Office 365-lejer kun er tilknyttet ét Yammer-netværk. Hvis dette ikke er tilfældet i din konfiguration, anbefaler vi, at du konsoliderer dine netværk/lejere til at overgå til denne opsætning.

Bemærk!: Har du for nylig modtaget en meddelelse fra Yammer om, at din Office 365-lejer er knyttet til to eller flere Yammer-netværk? Hvis du undrer dig over, hvad det betyder, skal du læse denne artikel for at få mere at vide og det mere detaljerede blogindlæg fra Yammer-support for at få oplysninger om, hvad du kan gøre.

Yammer-netværkets ændrede rolle

Et Yammer-netværk repræsenterer personer, der er en del af den samme organisation og arbejder tæt sammen. Et Yammer-netværk fungerer som en organisatorisk ramme og som en administrationsenhed. Efterhånden som Yammer bliver en integreret del af Office 365, bruger Yammer den tilknyttede Office 365-lejer som organisatorisk ramme og til administration af vigtige funktioner.

Yammer-netværk som en organisatorisk ramme    Kun brugere, der er en del af samme organisation, kan deltage i netværket, hvilket sikrer tillid mellem medlemmer af netværket, så de kan samarbejde frit. Efterhånden som Yammer bliver en integreret del af Office 365, bliver den organisatoriske ramme for Yammer og Office 365 den samme. Alle Office 365-brugere, der er en del af den samme Office 365-lejer (med et Yammer-abonnement), kan få adgang til Yammer. Når organisationen vokser, og der f.eks. føjes et nyt domæne til Office 365-lejeren, synkroniseres dette domæne automatisk til Yammer, så brugerne på domænet nemt kan få adgang til Yammer.

Yammer-netværk som en administrativ enhed    Alle aspekter af Yammer-tjenesten blev tidligere administreret på netværksniveau, herunder administration af identitet, domæne og brugere. Efterhånden som Yammer bliver en integreret del af Office 365, kan vigtige aspekter af Yammer-tjenesten administreres i Office 365, herunder identitet, domæne, brugere og licenser. Dette giver et fælles og effektivt sæt værktøjer til Office 365-administratorer til administration af alle Office 365-tjenester, herunder Yammer. Vi anbefaler, at Yammer-administratorer kun administrerer Yammer specifikke konfigurationer (f.eks. standardindstillinger for beskeder eller indstillinger for eksterne netværk) på netværksniveau.

Sådan knyttes Yammer-netværk til Office 365-lejere

Mange kunder har indført Yammer, før det blev tæt integreret med Office 365, hvilket har resulteret i følgende konfigurationer.

I dette scenarie er din Office 365-lejer knyttet til et enkelt Yammer-netværk. Det kunne f.eks. være:

 • Bekræftede domæner i Office 365-lejeren:     contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Domæner i Yammer-netværk:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

Følgende illustration viser dette forhold for en Office 365-lejer, der er knyttet til ét Yammer-netværk:

En Office 365-lejer, der er knyttet til ét Yammer-netværk

Hvordan får kunder denne konfiguration: Da Yammer som standard er slået til i Office 365, oprettes der automatisk et nyt Yammer-netværk, når der oprettes en ny Office 365-lejer, og domænerne fra Office 365 føjes til Yammer. Som en del af etaperne for aktivering af Yammer aktiverer vi desuden Yammer for alle lejere med et Yammer-abonnement. Når der tilføjes eller fjernes domæner fra Office 365-lejeren, synkroniseres domænerne fortsat med Yammer-netværket.

Dette er den mest almindelige og anbefalede konfiguration. Nedenfor kan du se en liste over vigtige fordele ved denne konfiguration.

 • Reducer omkostningerne til Yammer-administration:    Du kan administrere én enkelt Yammer-tjeneste i stedet for at administrere individuelle Yammer-netværk.

 • Administrer Yammer problemfrit fra Office 365:    Du kan administrere Yammer-tjenesten problemfrit fra Office 365, på samme måde som du administrerer andre Office 365-tjenester. Du kan f.eks. administrere alle Yammer-brugeres livscyklus centralt i Office 365, og du kan administrere Yammer-domæners livscyklus fra Office 365.

 • Reducer informationssiloer i organisationen:    Med en konsolideret Yammer-tjeneste, der deles af alle dine brugere, kan de oprette forbindelse og arbejde med alle i organisationen.

Nedenfor kan du se en liste over de vigtigste funktioner (vedrørende administration af Yammer i Office 365), der understøttes i denne konfiguration.

Funktion

Understøttet i 1-lejer: 1 netværkskonfiguration

Logon

Ja

Enkeltlogon

Ja

Administration af brugerlivscyklus

Ja

Administration af livscyklus for administratorer

Ja

Licensadministration

Ja

Administration af domænelivscyklus

Ja

Konsolidering af gratis Yammer Basic-netværk

Ja

Integration af fremtidige Yammer-Office 365 Grupper

Ja

Andre fremtidige Yammer-Office 365-integrationer

Ja

Integration af Yammer-Office 365-grupper:    Som offentliggjort på Yammer-bloggen arbejder vi på at integrere Yammer-grupper med infrastrukturen for Office 365 Grupper. Denne funktion vil være tilgængelig for kunder i 1 lejer: 1 netværkskonfigurationen.

Fremtidige Yammer-Office 365-integrationer:    Fremover kan vi introducere andre integrationsfunktioner til Yammer-Office 365. Disse funktioner vil være tilgængelige for kunder i 1 lejer: 1 netværkskonfigurationen.

I dette scenarie er din Office 365-lejer knyttet til to eller flere Yammer-netværk. Det kunne f.eks. være:

 • Bekræftede domæner i Office 365-lejeren:     contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Domæner i Yammer-netværk1:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Domæner på Yammer-netværk2:    fabrikam.com

Følgende illustration viser dette forhold for en Office 365-lejer, der er knyttet til mange Yammer-netværk:

En Office 365-lejer, der er knyttet til mange Yammer-netværk

Hvordan får kunder denne konfiguration: Store kunder vil typisk befinde sig i dette scenarie. En stor organisation (contoso.com) kan have flere datterselskaber (fabrikam.com kunne f.eks. være et af dem). Organisationen har selv en officiel Office 365-lejer og et officielt Yammer-netværk (netværk contoso.com), men brugerne i datterselskaberne kan uafhængigt af dette have tilmeldt deres egne Yammer-netværk med deres maildomæner (fabrikam.com-netværk). For meget store virksomheder kan det dreje sig om dusinvis af Yammer-netværk, og de fleste af disse datterselskabsnetværk bruges kun lidt eller slet ikke – sandsynligvis fordi de er adskilt fra mere aktive større netværk. Vi anbefaler på det kraftigste, at organisationen konsoliderer disse mindre netværk med det større overordnede netværk ved at udføre en netværksoverførsel. Når netværket er konsolideret, får organisationen de vigtige fordele, der er angivet ovenfor for organisationer i 1 lejer: 1 netværkskonfigurationen.

Selv efter en konsolidering kan du befinde dig i en situation, hvor det af vigtige forretningsgrunde kan være nødvendigt, at én Office 365-lejer er tilknyttet nogle få Yammer-netværk. Denne konfiguration understøttes, men med begrænsninger. Nedenfor kan du se en liste over vigtige begrænsninger ved denne konfiguration.

 • Forøgede omkostninger til Yammer-administration:    Du skal administrere flere Yammer-netværk, hvilket øger omkostningerne til administration.

 • Manglende mulighed for at samarbejde med alle i organisationen:    Alle medarbejdere i din organisation er ikke på det samme Yammer-netværk, så brugerne kan ikke komme i forbindelse med alle i organisationen ved hjælp af Yammer. Se nogle eksempler nedenfor.

  • Meddelelser på tværs af hele virksomheden: Hvis den administrerende direktør i firmaet skal kommunikere en meddelelse til alle i organisationen, skal hun gøre det i hvert enkelt netværk separat, og medarbejdernes reaktioner på meddelelsen vil ikke være tilgængelig for alle i organisationen.

  • Organisk opsporing af oplysninger: Hvis medarbejdere i ét netværk arbejder på et projekt og har brug for at referere til et lignende projekt, der tidligere er gennemført i et andet datterselskab, kan de ikke uden videre få adgang til det. Derved skabes der ekstra besvær, som kan medføre manglende organisk samarbejde.

 • Forvirring, der opstår, fordi organisationsgrænser er forskellige i Yammer sammenlignet med Office 365:    I denne konfiguration er den organisatoriske ramme i Office 365 større end de individuelle Yammer-netværk, hvilket kan medføre forvirring. Se nogle eksempler nedenfor.

  • Yammer-kommentarer til Office 365-indhold: En Office 365-video kan deles med alle i organisationen. En contoso.com-netværksbruger kan tilføje en Yammer-kommentar til videoen, men denne kommentar er kun synlig for andre brugere på netværket contoso.com. En fabrikam.com-netværksbruger tilføjer derefter en anden kommentar, der ligner contoso.com-brugerens, men denne kommentar er ikke synlig for contoso.com-brugeren (da de er på forskellige netværk).

  • Yammer-samtaler under en udsendelse af et Skype-møde: Du kan føje et Yammer-feed til en udsendelse af et Skype-møde Du vælger typisk en gruppe i Yammer, som skal inkluderes i udsendelsen af mødet, og gruppen tilhører et bestemt Yammer-netværk. Men selve udsendelsen af mødet kan omfatte alle fra Office 365-lejeren. Der kan derfor forekomme en situation, hvor en bruger er logget på udsendelsen af Skype-mødet, men ikke er medlem af den tilknyttede Yammer-gruppe og derfor ikke kan deltage i samtalen.

 • Integration af Yammer-Office 365-grupper er ikke tilgængelig:    Som offentliggjort på Yammer-bloggen arbejder vi på at integrere Yammer-grupper med infrastrukturen for Office 365 Grupper. Denne funktion vil ikke være tilgængelig for kunder i 1 lejer: mange netværkskonfigurationer. Dette skyldes også de forskellige organisatoriske rammer i Office 365 og Yammer. Se eksempelscenariet nedenfor.

  • Administration af gruppemedlemskaber: Når Yammer-grupper integreres med infrastrukturen for Office 365 Grupper, oprettes f.eks. en gruppe i contoso.com-netværket, og den vil kun indeholde brugere, der kan være en del af netværket contoso.com. Når denne integrerede gruppe administreres i Office 365, vil en bruger med fabrikam.com-domænet dog kunne føjes til gruppen. Nu vil denne fabrikam.com-bruger ikke kunne føjes til gruppen i Yammer.

 • Fremtidige Yammer-Office 365-integrationer vil ikke være tilgængelige    Fremover kan vi introducere andre integrationsfunktioner til Yammer-Office 365. Disse funktioner vil ikke være tilgængelige for kunder i 1 lejer: mange netværkskonfigurationer.

 • En Office 365-lejer kan have 150 netværk eller mindre: Office 365-lejere kan kun have 150 Yammer-netværk eller mindre. Kunder med mere end 150 domæner vil kun kunne se forbindelser mellem 150 af dem. Resten af netværkene vil ikke være tilknyttet deres lejer. Administratorer skal konsolidere deres netværk ved hjælp af overflytningsværktøjer til 150 netværk eller færre.

Nedenfor kan du se en liste over de vigtigste funktioner (vedrørende administration af Yammer i Office 365), der understøttes i denne konfiguration.

Funktion

Understøttet i 1-lejer: mange netværkskonfigurationer

Logon

Ja

Enkeltlogon

Ja

Administration af brugerlivscyklus

Ja

Administration af livscyklus for administratorer

Ja

Licensadministration

Ja

Administration af domænelivscyklus

Ja

Konsolidering af gratis Yammer Basic-netværk

Ja

Integration af fremtidige Yammer-Office 365 Grupper

Nej

Andre fremtidige Yammer-Office 365-integrationer

Nej

Logon:    Selv om en Office 365-lejer er knyttet til mange Yammer-netværk, vil én bruger i Office 365 kun være knyttet til ét Yammer-netværk. Og når brugere opretter forbindelse til Yammer, vil de komme på det korrekte netværk.

 • Linda og John er brugere i samme Office 365-lejer, men medlemmer af forskellige netværk. Antag, at linda@contoso.com forsøger at få adgang til Yammer ved enten at klikke på Yammer-feltet eller at logge på via www.yammer.com. Linda vil blive bedt om sine legitimationsoplysninger til Office 365 og vil komme på netværket contoso.com. Tilsvarende kan john@fabrikam.com få adgang til Yammer, logge på med sine legitimationsoplysninger til Office 365 og vil komme på netværket fabrikam.com. Hvis Linda eller John tidligere var Yammer-brugere, vil deres Office 365-konti blive tilknyttet den allerede eksisterende Yammer-bruger (der oprettes ikke en ny bruger).

 • Dorena er bruger i Office 365-lejeren og har flere mailkonti, der svarer til flere netværk. Antag, at dorena@contoso.com forsøger at få adgang til Yammer. Hendes primære mailkonto er dorena@contoso.com, men hun har også en proxymailkonto, dorena@fabrikam.com. I dette scenarie vil Dorena blive bedt om sine legitimationsoplysninger til Office 365 og komme på netværket contoso.com (hun tilknyttes kun ét af Yammer-netværkene)

  • Hvis brugerens primære mailkonto svarer til et netværk, logges brugeren på det netværk.

  • Er dette ikke tilfældet, og brugerens ikke-primære mailkonto svarer til et netværk, logges brugeren på det netværk. Hvis der er mere end én ikke-primær mailkonto, der svarer til et netværk, vælges et af dem.

  • Hvis det er tilfældet, men brugerens UPN (brugerens hovednavn, f.eks bruger@domæne.com) svarer til netværket, logges brugeren på det netværk

  • Hvis den pågældende bruger tidligere var Yammer-bruger, knyttes Office 365-kontoen til den allerede eksisterende Yammer-bruger (der oprettes ikke en ny bruger).

  Dorena kan gøre følgende for at få adgang det andet netværk.

  • Blive inviteret som gæstebruger fra det andet fabrikam.com-netværk. Hvis begge netværk er konfigureret til at bruge indstillingen "Gennemtving Office 365-identitet", er dette den eneste mulighed.

  • Oprette en ny konto i det andet netværk og logge på med mail og adgangskode.

Når alle brugere i lejeren kan logge på netværket med deres Office 365-konti, kan du administrere alle brugeres livscyklus i Office 365 og derudover konfigurere enkeltlogon til Office 365.

Administration af livscyklus for administratorer    Administratorer med global administratorrolle i Office 365-lejeren føjes til matchende netværk som Yammer-bekræftede administratorer. Når den globale administratorrolle fjernes fra deres brugerkonti, vil de ikke længere være bekræftede administratorer på Yammer. Hvis en global administrator i eksemplet ovenfor har 2 mailkonti, admin@contoso.com og admin@fabrikam.com, føjes denne administrator både til netværket contoso.com og netværket fabrikam.com som bekræftet administrator. Som beskrevet i afsnittet Logon, vil de dog kun kunne logge på ét af netværkene med deres Office 365-legitimationsoplysninger.

Administration af domænelivscyklus    Når en Office 365-lejer er knyttet til mange Yammer-netværk, kan du stadig administrere Yammer-domæner på tværs af deres livscyklus i Office 365.

 • Når et domæne tilføjes i Office 365, føjes det til det netværk, der er angivet som det primære netværk til administration af domænelivscyklus. På det tidspunkt hvor Yammer aktiveres i Office 365-lejeren, bliver netværket med det største antal aktiverede brugere angivet som det primære netværk til administration af domænelivscyklus. Det sker for at sikre, at eventuelle nye domæner føjes til det største netværk. Bemærk, at domænet .onmicrosoft.com i Office 365-lejeren (domænet kan ikke fjernes fra lejeren) føjes til dette primære netværk.

 • Når et domæne fjernes i Office 365, fjernes det fra det tilsvarende netværk. Hvis dette er det sidste domæne på netværket, deaktiveres netværket.

Du har følgende muligheder for at flytte til en 1 lejer: 1 netværkskonfiguration:

 • Konsolider de mindre netværk til et større netværk ved at udføre netværksoverførsel. Gør følgende i eksemplet ovenfor. Sørg først for, at Yammer er aktiveret i din Office 365-lejer. Udfør Yammer Enterprise-aktivering, hvis du ikke allerede har gjort det, og aktivér Yammer på det domæne, der er tilknyttet det større overordnede netværk (i dette tilfælde contoso.com). Gå derefter til afsnittet om netværksoverførsel (som er en del af Yammer-administrationssiderne), og overfør det mindre fabrikam.com-netværk til contoso.com-netværket. Du skal være bekræftet Yammer-administrator og global administrator i Office 365 for at udføre denne handling. Til sidst når du denne tilstand:

  Domæner i Office 365-lejeren

  Domæner på Yammer-netværket

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Hvis datterselskabet er blevet fuldt integreret med moderorganisationen eller er blevet udskilt fra den, kan datterselskabets firmadomæne fjernes fra Office 365-lejeren. I eksemplet ovenfor ville du skulle fjerne fabrikam.com fra Office 365-lejeren. Til sidst når du denne tilstand:

  Domæner i Office 365-lejeren

  Domæner på Yammer-netværket

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

Når du flytter til en 1 lejer vil følgende stadig være tilfældet: Ved 1 netværkskonfiguration kan du utilsigtet komme til at flytte tilbage til en 1 lejer: mange netværkskonfigurationer. Antag f.eks., at contoso.com overtager virksomheden tailspin.com, der har et gratis Yammer Basic-netværk. Contoso føjer derefter tailspin.com til Office 365-lejeren, hvilket medfører, at tailspin.com-netværket opgraderes til Enterprise, og nu er lejeren knyttet til 2 Yammer-netværk. Vi anbefaler, at du i disse situationer bruger vejledningen ovenfor til at komme tilbage til den anbefalede 1 lejer: 1 netværkskonfiguration og genvinder alle fordelene ved det.

Du kan have to eller flere Office 365-lejere, der er knyttet til et enkelt Yammer-netværk. Det kunne f.eks. være:

 • Bekræftede domæner i Office 365-lejer1:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Bekræftede domæner i Office 365-lejer2:      fabrikam.onmicrosoft.com, fabrikam.com

 • Domæner på Yammer-netværket:     contoso.com, fabrikam.com

Følgende illustration viser dette forhold for mange Office 365-lejere, der er knyttet til ét Yammer-netværk:

Mange Office 365-lejere, der er knyttet til ét Yammer-netværk

Hvordan får kunder denne konfiguration: Store kunder vil typisk befinde sig i dette scenarie. En stor organisation (contoso.com) kan have flere datterselskaber (fabrikam.com kunne f.eks. være et af dem). Denne organisation har et Yammer-netværk og har måske føjet alle domæner i virksomheden til Yammer-netværket. Organisationen har selv en officiel Office 365-lejer, men datterselskabet kan på egen hånd have oprettet en anden Office 365-lejer (fabrikam.com).

Dette er ikke en understøttet konfiguration. Efter aktivering af Yammer vil kun én af lejerne være knyttet til netværket til administration og logon. Nedenfor kan du se en liste over de vigtigste funktioner (vedrørende administration af Yammer i Office 365), der understøttes i denne konfiguration. Du kan læse yderligere oplysninger om disse funktioner i artiklen under Administrer Yammer-tjenesten i Office 365.

Funktion

Understøttelse i mange lejere: 1 netværkskonfiguration

Detaljer

Logon

Nej

Kun brugerne fra én af Office 365-lejerne kan logge på Yammer med deres Office 365-logon. Den første, der logger på med sine legitimationsoplysninger til Office 365, afgør, hvilken Office 365-lejer der knyttes til Yammer-netværket til logon. Hvis netværket er konfigureret med Yammer SSO, vil ingen bruger kunne logge på netværket med sine Office 365-legitimationsoplysninger, og ingen lejere vil derfor blive knyttet til netværket til logon.

Enkeltlogon

Nej

Da ikke alle brugere kan logge på Yammer med deres Office 365-legitimationsoplysninger, kan du ikke gennemtvinge office 365-identitet i Yammer og implementere den Office 365-baserede enkeltlogonløsning. Yammer SSO frarådes fra 1. december 2016, og alternativet er at indføre en Office 365-baseret enkeltlogonløsning, som ikke kan gennemføres med mange lejere: 1 netværkskonfigurationen.

Administration af brugerlivscyklus

Nej

Brugerlivscyklus kan kun administreres for brugere, der kan logge på Yammer med deres Office 365-legitimationsoplysninger. Du kan derfor ikke administrere alle Yammer-brugere på tværs af deres livscyklus i Office 365.

Administration af livscyklus for administratorer

Nej

Kun globale administratorer af en af lejerne tilføjes som bekræftede administratorer i Yammer. Du kan derfor ikke administrere livscyklussen for alle Yammer-administratorer på tværs af deres livscyklus i Office 365.

Licensadministration

Nej

Licenser kan kun administreres for brugere, der kan logge på Yammer med deres Office 365-legitimationsoplysninger. Da du ikke kan gennemtvinge office 365-identitet, kan du heller ikke blokere Office 365-brugere uden Yammer-licens.

Administration af domænelivscyklus

Nej

Denne konfiguration understøttes ikke til administration af domænelivscyklus, og du kan derfor ikke administrere Yammer-domæner på tværs af deres livscyklus i Office 365.

Konsolidering af gratis Yammer Basic-netværk

Ja

Du kan logge på Yammer og konsolidere Yammer Basic-netværket til den Office 365-lejer, der er knyttet til Yammer-netværket til administration.

Integration af fremtidige Yammer-Office 365 Grupper

Nej

Andre fremtidige Yammer-Office 365-integrationer

Nej

Du har følgende muligheder for at komme ud af denne ikke-understøttede konfiguration:

 • Føj alle de relevante domæner til én lejer ved hjælp af Office 365 Administration.  I eksemplet ovenfor ville du sikre, at både contoso.com og fabrikam.com er i samme lejer. Til sidst når du denne tilstand:

  Domæner i Office 365-lejeren

  Domæner på Yammer-netværket

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Opret separate Yammer-netværk, ét pr. lejer. I eksemplet ovenfor ville du skulle fjerne enten contoso.com og fabrikam.com fra Yammer-netværket og oprette et nyt netværk med det pågældende domæne. Hvis du vil fjerne Yammer-domæner fra dit netværk, skal du kontakte Yammer-supportteamet. Før du fjerner et domæne fra et netværk, skal du slette alle de brugerkonti, der indeholder domænet. Hvis det er nødvendigt, kan disse brugere senere blive inviteret som gæster fra det netop oprettede netværk. Til sidst når du denne tilstand:

  Domæner i Office 365-lejer1

  Domæner på Yammer-netværket

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Domæner i Office 365-lejer2

  Domæner på Yammer-netværket

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

Når du flytter til en 1 lejer vil følgende stadig være tilfældet: Ved 1 netværkskonfiguration kan du ved et uheld komme til at flytte tilbage til en mange lejere: 1 netværkskonfiguration. Antag f.eks, at netværket contoso.com af en eller anden grund har et ekstra domæne, tailspin.com, som endnu ikke er blevet føjet til Office 365-lejeren. I denne situation oprettes en ny Office 365-lejer til tailspin.com. Nu er der knyttet to lejere (contoso.com og tailspin.com) til det samme Yammer-netværk. For at undgå denne situation anbefaler vi, at du føjer alle domæner i dit Yammer-netværk til din Office 365-lejer. Hvis du kommer i denne situation, kan du bruge vejledningen ovenfor til at komme tilbage til den anbefalede 1 lejer: 1 netværkskonfiguration og genvinde alle fordelene ved det.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×