Om Arbejdsområde i SharePoint Workspace 2010

SharePoint- og Groove-arbejdsområder vises i Arbejdsområde. Udover det vindue, der indeholder det aktuelt valgte værktøj, består Arbejdsområde af følgende dele:

Ruden Indhold

Værktøjsområde

Ruden Medlemmer

Igangsætte aktiviteter med arbejdsområdemedlemmer

Ruden Chat

Ruden Indhold

Ruden Indhold viser værktøjerne i arbejdsområdet.

Hvis du vil have vist eller skjult ruden Indhold, skal du markere eller fjerne markeringen i Indhold under fanen Vis.

I Groove-arbejdsområder vises der et tal ud for alle værktøjer. Det angiver, hvor mange arbejdsområdemedlemmer der aktuelt har valgt det pågældende værktøj. Peg på værktøjet for at se et statusvindue.

Værktøjsfanen Arbejdsområde angiver antallet af medlemmer, der aktuelt har valgt værktøjet. Peg på værktøjsnavnet for at se et statusvindue.

Tilstedeværelsesstatus for et værktøj i et Groove-arbejdsområde

Toppen af siden

Værktøjsområde

Værktøjsområdet indeholder det værktøj, du har valgt i ruden Indhold. Afhængigt af værktøjet kan du ændre layout for værktøjsområdet ved at vælge indstillingerne på fanen Vis på båndet. Klik f.eks. på Læserude under fanen Vis i et diskussions- eller listeværktøj for at se indstillingerne for ændring af layout.

Hvis du vil have et større visningsområde for værktøjsområdet, kan du åbne det valgte værktøj i et nyt vindue. Gå til fanen Vis og klik på Nyt vindue, efterfulgt af Valgte værktøj.

Toppen af siden

Ruden Medlemmer

Ruden Medlemmer viser navnene på samtlige arbejdsområdemedlemmer og giver dig mulighed for at se deres aktuelle status.

Du kan vise eller skjule ruden Medlemmer ved på fanen Vis at markere eller fjerne markeringen af Medlemmer.

Du kan sortere medlemslisten ved på fanen Vis at klikke på rullemenuen Medlemmer og derefter vælge den ønskede indstilling.

 • Alfabetisk. Viser medlemmerne i alfabetisk rækkefølge efter fornavn.

 • Status. Kategoriserer medlemmerne i henhold til deres aktuelle status. Statuskategorierne er:

  • I arbejdsområdet. Viser de medlemmer, der aktuelt har arbejdsområdet åbent.

  • Online. Viser de medlemmer, der er online i øjeblikket, men som ikke har arbejdsområdet åbent.

  • Offline. Viser medlemmer, der aktuelt ikke er online.

  • Afbrudt. Viser medlemmer, hvis arbejdsområdedata ikke længere synkroniseres. Se Administrere problemer med arbejdsområdesynkronisering for flere oplysninger.

 • Bekræftelsesstatus. Kategoriserer medlemmerne i henhold til bekræftelsesstatus for kontaktperson.

 • Rolle. Kategoriserer medlemmerne i henhold til deres rolle i arbejdsområdet.

Igangsætte aktiviteter med arbejdsområdemedlemmer

Uanset deres status kan du starte nye aktiviteter med de personer, der er vist i ruden Medlemmer. Se Starte aktiviteter med dine kontaktpersoner for flere oplysninger.

Toppen af siden

Ruden Chat

Du kan chatte i realtid med andre arbejdsområdemedlemmer. Klik på knappen Udvid for at udvide eller skjule chatområdet:

Ikonet Udvid/Skjul

Se Chatte i et arbejdsområde for flere oplysninger om funktionen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×