Office Communicator 2007 – erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Senest opdateret: juni 2007

Microsoft beskytter dine personlige oplysninger og leverer software, der giver dig den ydeevne, effektivitet og brugervenlighed, du har brug for i dit arbejde ved computeren. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer mange aspekter af den praksis, der gælder for dataindsamling og anvendelse i Microsoft Office Communicator 2007 (“Office Communicator”). Beskrivelsen fokuserer på funktioner, der kommunikerer med internettet, og skal ikke betragtes som en udtømmende liste. Den gælder ikke for andre af Microsofts websteder, produkter eller tjenester, hverken online eller offline. Hvis du eller din virksomhed bruger dette produkt med en separat Microsoft-tjeneste, kan nogle af funktionerne afvige væsentligt fra dem, der beskrives herunder. Nogle af de funktioner, der beskrives nedenfor, kan være integreret med Microsoft-tjenesten, eller Microsoft-tjenesten kan indeholde yderligere funktioner. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan Microsoft håndterer dine personlige oplysninger, når du bruger dette produkt sammen med en Microsoft-tjeneste, skal du læse erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for den pågældende Microsoft-tjeneste.

Indsamling og brug af dine personlige oplysninger

Når vi har brug for oplysninger, der identificerer dig personligt eller giver os mulighed for at kontakte dig, vil vi udtrykkeligt bede dig om dem. De personlige oplysninger, vi indsamler fra dig, vil blive brugt af Microsoft og Microsofts datterselskaber og associerede selskaber til at levere de tjenester eller udføre de transaktioner, du har anmodet om eller givet tilladelse til. Til støtte for disse anvendelser kan Microsoft bruge personlige oplysninger til at yde dig mere effektiv kundeservice, til at forbedre Office Communicator og relaterede Microsoft-websteder, -produkter eller -tjenester og til at gøre Office Communicator nemmere at bruge ved at fjerne dit behov for gentagne gange at angive de samme oplysninger eller ved at tilpasse tjenesten til netop dine præferencer eller interesser. Bortset fra i de tilfælde, der er omtalt i denne erklæring, vil de personlige oplysninger, som du opgiver, ikke blive overført til tredjepart uden dit samtykke. Microsoft engagerer lejlighedsvis andre virksomheder til at udføre begrænsede tjenester på vores vegne, f.eks. kundesupport, behandling af transaktioner eller udførelse af statistiske analyser af vores tjenester. Vi udleverer kun de personlige oplysninger, der er nødvendige, for at disse virksomheder kan udføre tjenesterne, og de har forbud mod at bruge oplysningerne til andre formål. Oplysninger, der indsamles af eller sendes til Microsoft, kan gemmes og behandles i USA eller ethvert andet land, hvor Microsoft eller dets associerede selskaber, datterselskaber eller agenter har faciliteter hertil. Når du bruger et Microsoft-websted eller en Microsoft-tjeneste, giver du tilladelse til sådanne overførsler af oplysninger uden for dit land. Microsoft overholder gældende lovgivning om indsamling, anvendelse og tilbageholdelse af data fra EU, som den er fastlagt i rammeaftalen "Safe Harbor" fra det amerikanske handelsministerium. Microsoft kan videregive personlige oplysninger om dig, hvis det er et lovkrav, eller hvis vi i god tro finder en sådan handling nødvendig: (a) i overensstemmelse med lovkrav eller i forbindelse med retssager, der involverer Microsoft, (b) ved beskyttelse og forsvar af Microsofts rettigheder (herunder håndhævelse af vores aftaler) eller (c) i særlige tilfælde for at beskytte den personlige sikkerhed for Microsofts ansatte, brugere af Microsoft-websteder, -produkter eller -tjenester eller offentligheden.

Indsamling og brug af oplysninger om din computer

Dette program indeholder internetaktiverede funktioner, der indsamler visse standardoplysninger fra din computer (“standardcomputeroplysninger”) og sender dem til Microsoft. Standardcomputerpoplysninger omfatter typisk oplysninger som din IP-adresse, operativsystemversion, browserversion, dit hardware-id, som angiver producent, enhedsnavn og version og dine internationale og sproglige indstillinger. Hvis en bestemt funktion eller tjeneste sender oplysninger til Microsoft, bliver der også sendt standardcomputeroplysninger.

I erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for de enkelte Office Communicator-funktioner, -programmer, eller -tjenester, der er angivet her, kan du læse, hvilke yderligere oplysninger der indsamles, og hvordan de bruges.

Dine oplysningers sikkerhed

Microsoft beskytter dine oplysninger. Vi bruger en række teknologier og procedurer, der beskytter oplysningerne mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse. Vi gemmer f.eks. de oplysninger, du opgiver, på computersystemer med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede omgivelser.

Ændringer af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Microsoft opdaterer fra tid til anden denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at afspejle ændringer i vores produkter og tjenester samt feedback fra kunderne. Når vi sender ændringer, ændrer vi datoen for "senest opdateret" øverst i denne erklæring. Hvis der er omfattende ændringer i denne erklæring eller i den måde, Microsoft bruger dine personlige oplysninger på, giver vi dig besked ved enten at placere en meddelelse om sådanne ændringer på et synligt sted, inden ændringerne implementeres, eller ved at sende dig en besked direkte. Vi anbefaler, at du jævnligt gennemser denne erklæring for at holde dig informeret om, hvordan Microsoft beskytter dine oplysninger.

Yderligere oplysninger

Microsoft modtager gerne kommentarer til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du mener, at Microsoft ikke har overholdt denne erklæring, kan du kontakte os via vores webformular.

Microsoft Privacy - UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399

Specifikke funktioner

Resten af dette dokument behandler følgende specifikke funktioner:

Tilstedeværelses- og kontaktoplysninger

Hvad denne funktion bruges til:     Office Communicator er en integreret kommunikationsklient, som giver dig mulighed for at kommunikere med kontaktpersoner inden og uden for virksomheden. Office Communicator giver dig mulighed for at få adgang til oplysninger, som er udgivet om andre brugere, og giver andre brugere adgang til oplysninger, der er udgivet om dig, f.eks. status, titel, telefonnummer og noter. Din administrator kan også konfigurere integration med Microsoft Office Outlook® og Microsoft Exchange Server for at vise ikke til stede-meddelelser og andre statusoplysninger, f.eks. hvornår du har planlagt et møde i din Outlook-kalender.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Du bruger din logonadresse og en adgangskode til at oprette forbindelse til Office Communications Server 2007. Du og din administrator kan udgive oplysninger om din status, der bliver knyttet til dine logonoplysninger.

Brug af oplysninger:     Andre Office Communicator-brugere og -programmer kan få adgang til dine tilstedeværelses- og kontaktoplysninger for at bestemme din udgivelsesstatus og kommunikere bedre med dig.

Valg/styring:     Du kan vælge, hvilke oplysninger der udgives om dig. Din administrator kan også konfigurere udgivelsesoplysninger på dine vegne. Hvis administratoren ikke har deaktiveret din mulighed for at styre dine udgivelsesoplysninger, kan du når som helst ændre indstillingerne:

 1. Klik på knappen Menu, klik på Funktioner, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Angiv din logonadresse under Mine kontooplysninger på fanen Personligt. Du kan bruge knappen Avanceret til at angive navnet på den server, der skal oprettes forbindelse til.

 3. På fanen Telefoner kan du se oplysninger om de telefonnumre, som administratoren har udgivet. Du kan også angive flere numre og beslutte, at de må udgives til andre brugere, som har adgang til disse oplysninger.

 4. Klik på OK.

Du kan også angive adgangsniveauer for at bestemme, hvad de enkelte brugere kan se vedrørende dit tilstedeværelsesniveau og dine tilstedeværelsesoplysninger. Sådan gør du:

 1. Højreklik på en kontaktperson.

 2. Vælg indstillingen Skift adgangsniveau.

 3. Vælg det ønskede adgangsniveau for brugeren.

Program til forbedring af kundeoplevelsen

Hvad denne funktion bruges til: Hvis du vælger at deltage, indsamler programmet til forbedring af kundeoplevelsen grundlæggende oplysninger om din hardwarekonfiguration, og hvordan du bruger vores programmer og tjenester, for at finde tendenser og forbrugsmønstre. Programmet til forbedring af kundeoplevelsen indsamler også oplysninger som typen af og nummeret på fejlmeddelelser, du modtager, oplysninger om software- og hardwareydeevne og oplysninger om tjenesternes hastighed. Disse oplysninger sendes til Microsoft, hvor vi bruger dem til at forbedre de funktioner, som vores kunder oftest bruger, og til at oprette løsninger på almindelige problemer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Når du vælger at deltage i programmet til forbedring af kundeoplevelsen ved at vælge det i panelet Indstillinger i Office Communicator, bliver oplysninger om din anvendelse af Office Communicator på computeren sendt til Microsoft. Hvis du bruger Office Communicator på flere computere, kan du konfigurere indstillingen for programmet til forbedring af kundeoplevelsen separat på de enkelte computere.

Brug af oplysninger:     Vi bruger disse oplysninger til at forbedre kvaliteten, pålideligheden og ydeevnen i Microsoft-software og -tjenester.

Valg/styring:     Programmet til forbedring af kundeoplevelsen er som standard deaktiveret, medmindre din administrator har valgt at aktivere det for dig. Medmindre administratoren har deaktiveret funktionen, kan du til enhver tid ændre dine indstillinger:

 1. Klik på knappen Menu, vælg Funktioner, og vælg derefter Indstillinger.

 2. Marker eller fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Tillad, at Microsoft indsamler oplysninger om, hvordan jeg bruger Communicator på fanen Generelt.

 3. Klik på OK.

Logføring på klientsiden

Hvad denne funktion bruges til:     Med logføring på klientsiden kan du registrere oplysninger om dine Office Communicator-sessioner i din brugerprofil. Oplysningerne er beregnet til at blive brugt ved fejlfinding i forbindelse med eventuelle problemer i Office Communicator.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du eller din administrator vælger at aktivere logføring på klientsiden, bliver oplysninger som mødeemne og -sted samt SIP-meddelelser (Session Initiation Protocol) og -svar i tilknytning til alle dine Office Communicator-sessioner registreret på computeren. SIP-data, der kan blive registreret, omfatter oplysninger om afsender og modtager af de enkelte Office Communicator-meddelelser og den rute, som meddelelsen følger. Desuden bliver din liste over kontaktpersoner og dine tilstedeværelsesoplysninger registreret. Men indholdet af dine samtaler via onlinemeddelelser bliver ikke registreret af denne funktion. Logføring på klientsiden sender ingen af disse oplysninger væk fra computeren. Din administrator kan dog vælge at registrere tilsvarende data ved hjælp af arkivering. Der er flere oplysninger i afsnittet Arkivering nedenfor.

Brug af oplysninger: Logfiler kan bruges til fejlfinding i forbindelse med eventuelle problemer, du oplever i Office Communicator. De sendes ikke til Microsoft af Office Communicator, men du kan vælge at sende dem manuelt.

Valg/styring:     Logføring er som standard deaktiveret. Administratoren kan konfigurere logføring på dine vegne. Hvis administratoren ikke har deaktiveret din mulighed for at styre logføring, kan du når som helst ændre indstillingerne:

 1. Klik på knappen Menu, klik på Funktioner, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Aktiver logføring i Communicator og Aktiver Windows-hændelseslogføring i Communicator på fanen Generelt.

 3. Klik på OK.

Du eller administratoren kan også registrere mødeemner og -steder ved at vælge at bruge Microsoft Office Outlook som kalender- og adresseprogram på fanen Personligt på panelet Indstillinger i Communicator.

Arkivering

Hvad denne funktion bruges til:     Administratoren har mulighed for at arkivere samtaler via onlinemeddelelser, mødeaktiviteter og -indhold samt anvendelseskarakteristika, f.eks. brugerlogon og start af og deltagelse i konferencer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Indhold af samtaler via onlinemeddelelser og oplysninger om din anvendelse af onlinemeddelelser gemmes på en server, som administratoren konfigurerer. Ingen af disse oplysninger sendes til Microsoft.

Brug af oplysninger:     Administratoren kan bruge oplysningerne til at administrere din virksomheds brug af Office Communicator.

Valg/styring:     Arkivering er deaktiveret som standard og skal konfigureres af en administrator. Gennemgå dit firmas politikker for dataanvendelse og overvågning for at se, om arkivering må aktiveres.

Samtaleoversigt

Hvad denne funktion bruges til:     Med funktionen Samtaleoversigt kan du gemme indholdet af dine samtaler via onlinemeddelelser i mappen Samtaleoversigt i Outlook.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Hvis du vælger at aktivere Samtaleoversigt, gemmes indholdet af dine samtaler via onlinemeddelelser i Outlook.

Brug af oplysninger:     Du kan bruge oplysningerne til at gennemse indholdet af tidligere samtaler via onlinemeddelelser.

Valg/styring:     Samtaleoversigt er som standard deaktiveret. Administratoren kan konfigurere Samtaleoversigt på dine vegne. Hvis administratoren ikke har deaktiveret din mulighed for at styre Samtaleoversigt, kan du når som helst ændre indstillingerne:

 1. Klik på knappen Menu, klik på Funktioner, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på fanen Personligt, og marker derefter Gem mine samtaler via onlinemeddelelser i mappen Samtaleoversigt i Outlook.

 3. Klik på OK.

Hvis du aktiverer Samtaleoversigt, skal du give dine kontaktpersoner besked om, at deres onlinesessioner bliver gemt.

Onlinefeedback

Hvad denne funktion bruges til:     Med Onlinefeedback kan du give feedback om Office Communicator direkte til Microsoft.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Hvis du vælger at bruge Onlinefeedback, bliver indholdet af din meddelelse samt standardcomputeroplysninger sendt til Microsoft.

Brug af oplysninger:     De oplysninger, du sender, kan bruges af Microsoft til at forbedre Office Communicator eller andre Microsoft-websteder, -produkter eller -tjenester.

Valg/styring:     Brug af Onlinefeedback er valgfri.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×