Office 365 grupperer naming politik

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Senest opdateret: 25 maj, 2018

Oplysningerne i emne gælder for offentlige preview-versionen af grupperne navngive politikfunktion.

Du bruger en gruppe, navngive politik for at gennemtvinge en ensartet naming strategi for Office 365-grupper, der er oprettet af brugere i organisationen. En politik for navngivning kan hjælpe dig og dine brugere identificere funktionen på gruppen, medlemskab, geografiske område, eller hvem der har oprettet gruppen. Politikken naming kan også hjælpe kategorisere grupper i adressekartoteket. Du kan bruge politikken blokere bestemte ord fra bruges i gruppenavne og aliasser.

Naming politikken anvendes til grupper, der er oprettet på tværs af alle grupper arbejdsbelastninger (som Outlook, Microsoft Teams, SharePoint, teamplanlægning, Yammer osv). Det bliver anvendt på gruppenavn og gruppealias. Anvendes, når en bruger opretter en gruppe, og når gruppenavn eller alias redigeres for en eksisterende gruppe.

Gruppen navngive politik består af følgende funktioner:

 • Præfiks suffiks navngive politik Du kan bruge præfikser eller suffikser til at definere navnekonventionen af grupper (for eksempel: "GRP_US_My Group_Engineering"). Præfikser/suffikser kan enten være fast strenge eller brugerattributter som [afdeling], vil få erstattet baseret på den bruger, der oprettelse af gruppen.

 • Brugerdefineret blokeret ord Du kan overføre et sæt af blokerede bestemte ord til deres organisation, der ville være blokeret i grupper, der er oprettet af brugere. (For eksempel: "CEO, løn, HR").

Navngivningspolitik for præfiks-suffiks

Præfikser og foranstillede navne kan enten være fast, strenge eller brugerattributter.

Faste strenge

Du kan bruge korte strenge, som kan hjælpe dig med at skelne grupper til global Adresseliste og til venstre i navigationen af gruppen arbejdsmængder. Nogle af de almindelige præfikser suffikser er nøgleord som 'Grp_Name', "#Name", "navn"

Attributter

Du kan bruge attributter, der kan hjælpe med at identificere, hvem der har oprettet gruppen som [afdeling], og hvor den blev oprettet fra som [land].

Eksempler

Politik = "GRP [gruppenavn] [afdeling]"

Brugerens afdeling = Teknik

Oprettet gruppenavn = "GRP Min gruppe Teknik"

Understøttede Azure Active Directory (Azure AD) attributter er [afdeling], [firma], [Office], [StatEllerLand], [CountryOrRegion], [Titel]

 • Ikke-understøttede brugerattributter betragtes som faste strenge. F.eks. "[postnummer]"

 • Udvidelsesattributter og brugerdefinerede attributter understøttes ikke.

Vi anbefaler, at du bruger attributter, der indeholder værdier, der udfyldes for alle brugere i organisationen og ikke bruger attributter, der har længere værdier.

Ting, du skal holde øje med:

 • Under oprettelse af politikken er den samlede strenglængde for præfikser og suffikser begrænset til 53 tegn.

 • Præfikser og suffikser kan indeholde specialtegn, der understøttes i gruppenavn og gruppealias. Når præfikserne og suffikserne indeholder specialtegn, der ikke er tilladt i gruppealias, fjernes de og anvendes i gruppealiasset. Så i dette tilfælde, ville de præfikser og suffikser, der er anvendt på gruppenavnet være forskellige fra dem, der er anvendt på gruppealiasset.

Brugerblokerede ord

Du kan angive en kommasepareret liste over blokerede ord, der blokeres i gruppenavne og aliasser.

Kontrollér blokerede ord er udført på gruppenavnet bruger har angivet. Så hvis bruger indtaster 'darnit' og 'Prefix_' er politikken naming, mislykkes 'Prefix_darnit'.

Ingen underordnede streng søgninger udføres; nærmere betegnet kan kræves et nøjagtigt match mellem angivet brugernavn og de brugerdefinerede blokerede ord for at udløse en fejl. Underordnet streng Søg ikke er færdig, så brugerne kan bruge nogle af de almindelige ord som 'Class', selvom 'ass' er en blokeret word.

Ting, du skal holde øje med:

 • De blokerede ord skelner ikke mellem store og små bogstaver.

 • Når en bruger indtaster et blokeret ord, viser gruppeklienten en fejlmeddelelse med det blokerede ord.

 • Der er ingen tegnbegrænsninger i de blokerede ord, der anvendes.

 • Der er en øvre grænse på 5000 ord, der kan angives som blokerede ord.

Tilsidesat af administrator

Udvalgte administratorer er fritaget for disse politikker på tværs af alle gruppeprocesser og slutpunkter, så de kan oprette grupper med disse blokerede ord og deres ønskede navngivningskonventioner. I det følgende vises listen over administratorroller, der er fritaget fra gruppen for navngivningspolitik.

 • Global administrator

 • Partnerniveau 1 Support

 • Partnerniveau 2 Support

 • Brugerkontoadministrator

 • Mappeskrivere

Licensering

Gruppen navngive politik kræver Azure Active Directory Premium P1 licens til forskellige brugere, der er medlemmer af Office 365-grupper.

Installer prøveversionen af Azure Active Directory PowerShell til Graf

VIGTIGT! Du kan ikke installere både forhåndsvisninger og GA-versioner på samme computer, på samme tid.

Som bedste fremgangsmåde, anbefaler vi at du altid holder dig opdateret: Fjern den gamle AzureADPreview eller den gamle AzureAD-version og hent den nyeste.

 1. Åbn Windows PowerShell som administrator:

  Vinduet Windows PowerShell åbnes. Prompten C:\Windows\system32 betyder, at du har åbnet det som administrator.

  Sådan ser PowerShell ud første gang, du åbner den.

  1. I søgelinjen skal du skrive Windows PowerShell.

  2. Højreklik på Windows PowerShell, og vælg Kør som administrator.

   Åbn PowerShell med "Kør som administrator."

 2. Kontrollér installeret modul:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Hvis du vil fjerne en tidligere version af AzureADPreview eller AzureAD, skal du køre denne kommando:

  Uninstall-Module AzureADPreview

eller

  Uninstall-Module AzureAD

4. Hvis du vil installere den nyeste version af AzureADPreview, skal du køre denne kommando:

  Install-Module AzureADPreview

Når meddelelsen om et upålideligt lager vises, skal du angive Y. Det tager cirka et minut at installere det nye modul.

Hvordan du konfigurerer politikken navngive i Azure AD PowerShell

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du åbne et Windows PowerShell-vindue på computeren (det gør ikke noget, hvis det er et normalt Windows PowerShell-vindue, eller et du har åbnet ved at vælge Kør som administrator).

 2. Kør følgende kommandoer. Tryk på Enter efter hver kommando.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  På skærmbilledet Log på din konto, der åbnes, skal du indtaste din Office 365-administratorkonto og adgangskode for at oprette forbindelse til din tjeneste og derefter klikke på Log på.

  Indtast dine legitimationsoplysninger til Office 365

Følg trinnene i Azure Active Directory-cmdletter til at konfigurere gruppeindstillinger for at oprette gruppeindstillinger.

Få vist de aktuelle indstillinger

 1. Hent den aktuelle navngivningspolitik for at få vist de aktuelle indstillinger. Skriv følgende kommando i Azure AD PowerShell-vinduet, og tryk på Enter:

  $Setting = Get-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id
 2. Angiv herefter følgende kommando:

  $Setting.Values

  Derved vises de aktuelle gruppeindstillinger.

Angiv navngivningspolitik og brugerblokerede ord

 1. Nu kan du angive præfikserne og suffikserne. Kør følgende kommandoer i Azure AD PowerShell:

  $Setting["PrefixSuffixNamingRequirement"] = “Grp_[Department]_[GroupName]_[Country]"
 2. Angiv nu de brugerblokerede ord, du vil begrænse ved at skrive nedenfor. Tilføj de brugerdefinerede ord, du ønsker:

  $Setting["CustomBlockedWordsList"]=“Payroll,CEO,HR"
 3. Gem indstillingerne for den nye politik, så de træder i kraft ved skrivning:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id -DirectorySetting $Setting

  Det var det. Du har angivet din navngivningspolitik og tilføjet dine blokerede ord.

Erfaringer med navngivningspolitik på tværs af Office 365-apps

Office 365-appsene er blevet opdateret til at vise et eksempel på gruppenavnet til navngivningspolitikken (med præfikser og suffikser), når brugeren skriver gruppenavnet og aliasset. Når brugeren indtaster blokerede ord, får de vist en fejlmeddelelse, så de kan fjerne de blokerede ord.

Outlook på nettet (OWA)

Outlook på nettet viser navnet, der er ændret af navngivningspolitikken, når brugeren skriver et gruppenavn eller gruppealias. Når en bruger indtaster et brugerblokeret ord, vises en fejlmeddelelse i brugergrænsefladen sammen med det blokerede ord, så brugeren kan fjerne det. Eksempler på OWA-oplevelsen er vist nedenfor.

Skærmbillede: Side om side-visning af politik for gruppenavngivning i Office 365 Grupper

Outlook til skrivebordet

Grupper der er oprettet i Outlook på skrivebordet er kompatible med navngivningspolitik. Outlook-programmet til skrivebordet viser endnu ikke eksemplet for navngivningspolitikken og returnerer ikke fejlene for brugerblokerede ord, når brugeren indtaster gruppenavnet. Navngivningspolitik vil dog automatisk anvendes, når der klikkes på opret/rediger, og brugerne vil få vist fejl, hvis der er brugerblokerede ord i gruppenavnet eller aliasset.

Microsoft Teams

Microsoft Teams viser naming dekoreret politiknavnet, når brugeren skriver et gruppenavn. Når en bruger indtaster et brugerdefineret blokerede ord, vises en fejlmeddelelse om sammen med de blokerede word, så brugeren kan fjerne den.

Skærmbillede: Politik for gruppenavngivning i Microsoft Teams blokeret eksempel

SharePoint

SharePoint viser naming politikkens navn, når brugeren skriver et websted navngive eller gruppere mailadresse. Når en bruger indtaster et brugerdefineret blokerede ord, en fejlmeddelelse om der vises sammen med de blokerede word så brugeren kan fjerne den.

Skærmbillede: Politik for gruppenavngivning – SharePoint-websted blokeret navn

Microsoft Stream

Microsoft Stream viser navnet, der er ændret af navngivningspolitikken, når brugeren skriver et gruppenavn eller gruppemailalias. Når en bruger indtaster et brugerblokeret ord, vises en fejlmeddelelse med det blokerede ord, så brugeren kan fjerne det.

Skærmbillede: Politik for gruppenavngivning blokeret eksempel for Microsoft Stream

Outlook i iOS og Android-app

Grupper, der er oprettet i Outlook-apps, er kompatible med navngivningspolitik. Outlook-mobilapp viser endnu ikke eksemplet for navngivningspolitikken og returnerer ikke fejlene for brugerblokerede ord, når brugeren indtaster gruppenavnet. Navngivningspolitik vil dog automatisk anvendes, når der klikkes på opret/rediger, og brugerne vil få vist fejl, hvis der er brugerblokerede ord i gruppenavnet eller aliasset.

Planner

Teamplanlægning er kompatibel med navngivning af politik. Teamplanlægning viser naming politik eksemplet ved indtastning af plannavnet. Når en bruger indtaster et brugerdefineret blokerede ord, vises en fejlmeddelelse om oprettelse af planen, så brugeren kan fjerne de blokerede word.

Skærmbillede: Politik for gruppenavngivning – opret ny plan blokeret eksempel

Dynamics 365 til kunde aftale

Dynamics 365 til kunde aftale er kompatibel med navngivning af politik. Dynamics 365 viser naming dekoreret politiknavnet, når brugeren skriver et gruppenavn eller gruppe mail-alias. Når brugeren angiver et brugerdefineret blokerede ord, vises en fejlmeddelelse med blokerede ordet, så brugeren kan fjerne den.

Dynamics 365

Skoledatasynkronisering (SDS)

Grupper der er oprettet via SDS overholder navngivningspolitikken, men navngivningspolitikken anvendes ikke automatisk. SDS-administratorer skal føje præfikserne og suffikserne til klassenavne, som der skal oprettes grupper for, og derefter uploade til SDS. Eller vil oprettelse/redigering af grupper blive afvist.

Outlook kunde styring

Outlook Customer Manager er kompatibel med navngivning af politik. Politikken naming bliver automatisk anvendt på den gruppe, der er oprettet i Outlook Customer Manager. Hvis et af ord i "Alle salgsteam" er defineret som et brugerdefineret blokerede ord, blokeres oprettelsen i OCM. Brugeren vil ikke kunne oprette gruppen OCM og blokeres fra ved hjælp af appen OCM."

Classroom-app

Grupper der er oprettet i Classroom-appen overholder navngivningspolitik, men navngivningspolitikken anvendes ikke automatisk, og eksempel på navngivningspolitik vises ikke til brugerne, mens du indtaster et gruppenavn for klasseværelset. Derfor skal brugerne angive det forsynede gruppenavn for klasseværelset med præfikser og suffikser. Ellers vil oprettelse eller redigering af klasseværelsesgruppen mislykkes med fejl.

Power BI

Grupper, der er oprettet i Power BI arbejdsområder overholde naming politikken, men naming politikken anvendes ikke automatisk.  Og naming politik eksemplet vises ikke for brugere, når de skriver et navn på Power BI arbejdsområde.

Anbefalede navnet - er med naming politikken anvendes - vist i fejlen oplysninger under oprette eller redigere arbejdsområder. Det betyder, at brugerne skal angive navnet på dekoreret arbejdsområdet med præfikser og foranstillede navne. Ellers arbejdsområdet Opret eller rediger mislykkes med fejl.

Yammer

Når en bruger, der er logget på Yammer med deres Azure Active Directory-konto opretter en gruppe eller redigerer et gruppenavn, overholde gruppenavnet navngive politik. Dette gælder både Office 365 tilsluttet grupper og alle andre Yammer-grupper.

Hvis en forbundne Office 365-gruppe er blevet oprettet, før politikken naming er på plads, følger gruppenavnet ikke automatisk naming politikker. Når en bruger redigerer gruppenavn, vil de bedt om at tilføje præfiks og suffiks.

StaffHub

StaffHub teams Følg ikke politikken naming, men de underliggende Office 365-gruppe gør. StaffHub gruppenavn gælder ikke præfikser og foranstillede navne og søger ikke efter brugerdefinerede blokerede ord. Men StaffHub gælder præfikser og foranstillede navne og fjerner blokerede ord fra den underliggende Office 365-gruppe.

Exchange PowerShell

Exchange PowerShell-cmdletter er kompatible med navngivningspolitik. Brugerne får vist relevante fejlmeddelelser med foreslåede præfikser og suffikser og for brugerblokerede ord, hvis navnekonventionen ikke bruges i gruppenavnet og gruppealiasset.

Azure Active Directory-PowerShell-cmdletter

Azure Active Directory-PowerShell-cmdletter er kompatible med navngivning af politik. Brugere kan få vist relevante fejlmeddelelser med foreslåede præfikser og foranstillede navne og for brugerdefineret blokerede ord, hvis navnekonventionen ikke bruges i gruppenavne og gruppealias.

Exchange Administration

Exchange Administration er kompatibel med navngivningspolitik. Ved oprettelse eller redigering af handlinger vil brugerne få vist relevante fejlmeddelelser med foreslåede præfikser og suffikser og for brugerblokerede ord, hvis navnekonvention ikke bruges i gruppenavnene og gruppealiasset.

Office 365 Administration

Office 365 Administration er kompatibel med navngivningspolitik. Ved oprettelse eller redigering af handlinger, anvendes navngivningspolitikker automatisk. Brugerne får vist relevante fejl, når de skriver brugerblokerede ord. Office 365 Administration viser endnu ikke eksemplet for navngivningspolitikken og returnerer ikke fejlene for brugerblokerede ord, når brugeren indtaster gruppenavnet.

Azure Active Directory-portal

Portalen Azure Active Directory er kompatibel med navngivning af politik. Azure Active Directory-portal viser naming politik eksemplet ved indtastning af gruppenavn. Når en bruger indtaster et brugerdefineret blokerede ord, vises en fejlmeddelelse om at oprette gruppen, så brugeren kan fjerne de blokerede word.

Flere artikler om navngivning af politik

Gennemtvinge en naming politik for Office 365-grupper i Azure Active Directory

Azure Active Directory-cmdletter til konfiguration af gruppeindstillinger

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×