ODBC-skalarfunktioner

Microsoft Access SQL understøtter brug af den definerede ODBC-datakilde-syntaks for skalarfunktioner. Eksempel:

SELECT DAILYCLOSE, DAILYCHANGE FROM DAILYQUOTE
WHERE {fn ABS(DAILYCHANGE)} > 5

Alle de rækker, hvor den absolutte værdi af prisændringen på værdipapirer er større end fem, returneres.

Et delsæt af de definerede ODBC-skalarfunktioner understøttes. Følgende tabel viser de funktioner, der understøttes.

I dokumentationen til ODBC finder du en beskrivelse af argumenterne og en udførlig forklaring på escape-syntaksen, som du kan bruge til at medtage funktioner i en SQL-sætning.

Strengfunktioner

ASCII

LENGTH

RTRIM

CHAR

LOCATE

SPACE

CONCAT

LTRIM

SUBSTRING

LCASE

RIGHT

UCASE

LEFT


Numeriske funktioner

ABS

FLOOR

SIN

ATAN

LOG

SQRT

CEILING

POWER

TAN

COS

RAND

MOD

EXP

SIGN


Klokkeslæts- og datofunktioner

CURDATE

DAYOFYEAR

MONTH

CURTIME

YEAR

WEEK

NOW

HOUR

QUARTER

DAYOFMONTH

MINUTE

MONTHNAME

DAYOFWEEK

SECOND

DAYNAME


Konvertering af datatype

CONVERT

Strengkonstanttegn kan konverteres til følgende datatyper: SQL_FLOAT, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC, SQL_INTEGER, SQL_REAL, SQL_SMALLINT, SQL_VARCHAR og SQL_DATETIME.Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×