Nyttige tip til OneNote 2007

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Nyttige tip til OneNote

Du lærer at bruge Microsoft Office OneNote 2007, er du sikker på, at finde mange genveje og tidsbesparende teknikker. I denne artikel indeholder nogle af de mest populære tidsbesparende tip, der indsamles fra OneNote-brugere, ligesom du. Disse tip kan hjælpe dig med at finde og arbejde med en række nyttige funktioner i OneNote, som du måske har overset.

Denne artikel indeholder

Tip til at komme i gang med OneNote

Tip til at tage noter

Tip til formatering af noter

Tip til at organisere og søge i noterne

Tip til at dele noter

Tip til at gøre opslag med OneNote

Tip til at beskytte personlige noter

Tip til tilpasning af OneNote 2007

Tip til at komme i gang med OneNote

 • Du kan øge din notetagning område på en lille skærm, kan du skjule titlerne på sidefanerne ved at klikke på pilen Skjul sidefaner i kolonnen med sidefaner.

 • Du kan maksimere den tilgængelige plads på skærmen, mens du tager noter, ved at trykke på F11 for at bruge OneNote i visningen Hel side (tryk på F11 igen for at afslutte visning af hele siden).

 • Sidefaner vises som standard i højre side af din notesbog. Faner i venstre side af notesbogen i kategorien vises i dialogboksen Indstillinger (menuenFunktioner ), Markér afkrydsningsfeltet sidefaner vises til venstre for at få vist siden.

 • Hvis du vil ændre den standardfarve, der anvendes på en ny sektion, skal du højreklikke på sektionsfanen øverst på siden, pege på Sektionsfarve i genvejsmenuen, og derefter klikke på den farve, du vil anvende. Klik på Ingen for at fjerne farverne helt fra en sektion.

 • Hvis du vil ændre den måde OneNote er konfigureret på, kan du tilpasse de ønskede elementer i menuer og værktøjslinjer ved at højreklikke på en værktøjslinje og derefter klikke på Tilpas i genvejsmenuen.

 • Hvis du har en mikrofon og et webcam, skal du køre guiden Lydtilpasning, inden du forsøger at optage lyd- og videonoter. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på Lyd og video i dialogboksen Indstillinger, og klik derefter på Lydtilpasning.

 • Hvis du har en Microsoft Windows Mobile-baseret smartphone eller Pocket PC, kan du installere OneNote Mobile og synkronisere noter mellem computeren og din smartphone. Slut mobilenheden til computeren, mens OneNote 2007 og Microsoft ActiveSync kører. Vælg at installere OneNote Mobile, når du bliver spurgt, eller installer programmet manuelt senere. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på OneNote Mobile i dialogboksen Indstillinger, og klik derefter på Installer OneNote Mobile.

 • Hvis du vil have vist en liste over nyttige genvejstaster, der gør det hurtigere og nemmere at få adgang til OneNote-værktøjer, -kommandoer og -dialogbokse, skal du klikke på Genvejstaster i menuen Hjælp.

Toppen af siden

Tip til at tage noter

 • Hvis tekst og grafik, du kopierer og indsætter fra en webside til notesbogen, ikke ser ud til at bevare formateringen korrekt, kan du prøve at registrere oplysningerne i et skærmklip i stedet for. Klik på Skærmklip i menuen Indsæt, og træk derefter markøren for at oprette en rektangulær markering rundt om det indhold på skærmen, du vil registrere.

 • Spar tid ved at oprette autokorrekturelementer for ord og udtryk, du ofte skriver. Når du skriver den korte form af autokorrekturtekst på en noteside, erstatter OneNote den automatisk med den fulde tekst, du angav. Klik på Indstillinger for Autokorrektur i menuen Funktioner. Skriv et ord eller udtryk, som OneNote automatisk skal erstatte, når du skriver det, i boksen Erstat. Skriv den tekst, der skal vises i stedet for det erstattede ord eller udtryk, i boksen Med.

 • Hvis du vil se, hvornår en blok med noter sidst blev skrevet eller opdateret, skal du højreklikke på afsnit håndtaget Afsnitshåndtag før teksten i en hvilken som helst noteobjektbeholder. De sidste to elementer i genvejsmenuen viser dig, når teksten blev oprettet eller opdateret, og af hvem.

 • Hvis du vil flytte et element, som en blok med tekst eller et billede, så den vises over eller under et andet element på siden, skal du holde ALT nede, mens du flytter elementet.

 • Hvis du hurtigt vil fjerne et notemærke, skal du placere markøren i teksten med mærket og derefter trykke på genvejstaten for det pågældende notemærke (CTRL+1 til og med CTRL+9). Du kan også bruge denne genvejstast til hurtigt at vælge eller fravælge opgavenotemærket.

 • Hvis du vil skjule noter, du allerede har fulgt op på og markeret som udført, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis kun elementer, der ikke er markeret i opgaveruden Oversigt over mærker.

 • Du kan nemt ændre de skabeloner, der følger med OneNote, og oprette dit eget brugerdefinerede design. Start med at anvende en eksisterende skabelon på en ny, tom side, og tilføj eller rediger derefter det, du vil. Klik på Skabeloner i menuen Formater. Klik på Gem aktuel side som skabelon i opgaveruden Skabeloner.

Toppen af siden

Tip til at formatere noter

 • Hvis du hurtigt vil oprette en opstilling med tal, skal du skrive 1., efterfulgt af et mellemrum, skrive punktet og trykke på ENTER. Den næste tekstlinje vil automatisk begynde med 2.

 • Hvis du hurtigt vil oprette en opstilling med punkttegn, skal du skrive en stjerne *, efterfulgt af et mellemrum, skrive punktet og trykke på ENTER. Stjernen ændres til et punkttegn, og den næste tekstlinje starter automatisk med endnu et punkttegn.

 • Hvis du skriver i en liste med punkttegn, og du vil starte et nyt afsnit af tekst i det samme listeelement, skal du trykke på SKIFT + ENTER.

 • For at slå en opstilling med tal/bogstaver til eller fra, skal du trykke på CTRL + SKRÅSTREG (/). Tryk på CTRL + PUNKTUM for at aktivere eller deaktivere en punktopstilling.

 • Hvis du hurtigt vil øge eller mindske indrykningen af en tekstlinje, skal du placere markøren foran den tekst, du vil flytte, og derefter trykke på ALT+SKIFT+HØJRE PIL for at øge indrykningen eller ALT+SKIFT+VENSTRE PIL for at mindske indrykningen.

 • Hvis du vil oprette et hyperlink til en anden side i notesbogen, skal du åbne den notesbogsektion, som indeholder den side, du vil oprette et hyperlink til, højreklikke på sidens fane i margenen, klikke på Kopier hyperlink til denne side og derefter indsætte hyperlinket det ønskede sted i noterne.

 • Hvis du vil oprette et hyperlink til en anden sektion i notesbogen, skal du højreklikke på fanen for den sektion, du vil oprette et hyperlink til, klikke på Kopier hyperlink til denne sektion og derefter indsætte hyperlinket det ønskede sted i noterne.

 • Hvis du vil oprette et hyperlink til en anden notesbog på computeren, skal du højreklikke i navigationslinjen på navnet på den notesbog, du vil oprette et hyperlink til, klikke på Kopier hyperlink til denne notesbog og derefter indsætte hyperlinket det ønskede sted i noterne.

 • Hvis du vil oprette et link til et websted, hvis URL-Adresse indeholder mellemrum, Skriv en vinkelparentes (sammen) i begyndelsen og slutningen af URL-Adressen (for eksempel Skriv < http://wide verden indfører >).

 • Hvis du vil oprette et link til en e-mailadresse, skal du skrive mailto: og derefter skrive e-mail-adressen (for eksempel Skriv mailto:someone@example.com).

 • Hvis du vil oprette et link i dine noter i et dokument på din computer, skal du skrive file:// og derefter skrive dokumentets placering og filnavn (for eksempel type file://C:\My Documents\Resume.doc). Hvis filnavnet indeholder mellemrum, skal du skrive en vinkelparentes i starten og slutningen af stien (for eksempel type < file://C:\My Dokumenter\My CV.doc >).

Toppen af siden

Tip til at organisere og søge i noter

 • Hvis du vil flytte rundt på sidefanerne langs kanten af den aktuelle side i en notesbog, skal du trække de enkelte sidefaner til den ønskede placering.

 • Hvis du vil flytte sektionsfanerne langs toppen af en notesbog, skal du trække de enkelte sektionsfaner til den ønskede placering.

 • Hvis du vil flytte rundt på notesbøgerne i navigationslinjen, skal du trække de enkelte notesbogstitler til den ønskede placering.

 • Hvis du vil søge hurtigere i noterne, kan du installere Hurtigsøgning. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på Andet i dialogboksen Indstillinger, og klik derefter på Installer Hurtigsøgning.

 • Efter søger i noterne, skal du trykke på ENTER for at navigere i søgeresultaterne.

Toppen af siden

Tip til at dele noter

 • Inden du deler noter, bør du stavekontrollere dem. Tryk på F7 for at åbne opgaveruden Stavekontrol og starte stavekontrollen. Hvis opgaveruden allerede er åben, skal du klikke på Start stavekontrol.

 • Hvis du vil bevare udseendet af noter, der indeholder speciel eller kompleks formatering (f.eks. diagrammer, overlappende noteobjektbeholdere eller noter med en masse håndskrevne anmærkninger) og dele dem nogen, som ikke har OneNote, kan du gemme noterne som en webside. Klik på Udgiv sider i menuen Filer. Klik på Webside i én fil (*.mht) på listen Filtype i dialogboksen Udgiv. Når filen er oprettet, kan du sende den i e-mail, kopiere den til en delt placering på et netværk eller udgive den på et websted.

 • Du kan hurtigt sende noter i en e-mail-meddelelse til en anden bruger, skal du vælge en eller flere noter ved at klikke på deres sidefaner. Derefter skal du klikke på E-mail på værktøjslinjen Standard, og skriv derefter de relevante oplysninger i felterne til, Cc og Bcc. Hvis det er nødvendigt, ændre emnet for e-mailen, og Skriv kommentarer til modtageren i feltet Introduktion. Hvis du skifter mening, før du sender meddelelsen, skal du klikke på E-mail på værktøjslinjen Standard igen for at annullere meddelelsen og vende tilbage til dine noter.

 • Hvis du ofte sender noter til andre i e-mail, kan du føje en e-mail-signatur til noterne. Signaturer kan hjælpe med at identificere emnet for eller kilden til noter, f.eks. dit navn eller dine kontaktoplysninger. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på Sender e-mail i dialogboksen Indstillinger. Marker afkrydsningsfeltet Tilføj denne signatur i e-mails og på websider, som oprettes i OneNote, og skriv derefter den tekst, som skal medtages i sidefoden på notesider.

 • Anvende brevpapiret til en ny, tom side for hurtigt at dele din egen tilpassede brevpapir med andre OneNote-brugere, pege på Send til i menuen filer, og klik derefter på Postmodtager (som vedhæftet fil). Modtagere, der har Office OneNote 2007 installeret kan bruge indstillingen Gem aktuel side som en skabelon i opgaveruden skabeloner til at føje designet til sin liste over tilgængelige skabeloner.

 • Bruge forskellige farver til at identificere deltagere i en direkte delt session. Bed hver person om at bruge en bestemt pen eller skrifttype farve, når han eller hun føjer noter til den delte side. Du kan for eksempel Skriv dine noter med blå tekst og bruge en blå pen til at markere et diagram. En anden person kan bruge grøn tekst eller en grøn pen. Tilføje en liste over navne og tilsvarende tekstfarver øverst på notesiden delte, så session deltagerne ved, hvem der at skrive eller skrive.

Toppen af siden

Tip til at søge efter oplysninger med OneNote

 • Brug OneNote som en hjælp, når du læser til eksamen. Hvis du tager noter i dispositionsformat, kan du skjule alle andre niveauer i dispositionen end det højeste og derefter høre dig selv i oplysningerne i de skjulte niveauer. Hvis du vil arbejde med dispositioner, skal du aktivere værktøjslinjen Disposition. Peg på Værktøjslinjer i menuen Vis, og klik derefter på Disposition.

 • Funktionen lyd i OneNote kan hjælpe spare tid, når du udfører opslag på internettet. Når du trækker oplysninger til margennoter, kan du prøve at anmærkninger oplysninger med lydnoter, du optager.

 • For at begynde at optage lyd uden først at starte OneNote, skal du højreklikke på OneNote-ikonet i meddelelsesområdet (i højre side af proceslinjen), og klik derefter på Start lydoptagelse i genvejsmenuen.

 • Du kan oprette en lydbaseret opgaveliste ved at optage noter til dig selv ved hjælp af lydfunktionen i OneNote. Følg op på de enkelte punkter ved at føje et opgavenotemærke til de enkelte lydklip og derefter afkrydse punkterne, når du har udført dem.

 • Du kan hurtigt åbne en margennote, selvom OneNote ikke er åben, tryk på Windows-tasten + N.

 • Margennoter gemmes automatisk i en særlig sektion, der hedder Ikke-arkiverede. Klik på knappen Ikke-arkiverede på notesbogens navigationslinje for at vise oplysninger, du har indsamlet i margennoter. Du kan kopiere eller flytte oplysninger fra margennoter til enhver side, sektion eller notesbog.

Toppen af siden

Tip til at beskytte private noter

 • For at holde noter i en bestemt sektion mod andres nysgerrighed, skal du højreklikke på fanen for den sektion, og klik derefter på Beskyttelse med adgangskode i genvejsmenuen.

 • Hvis du automatisk vil låse en sektion, der er beskyttet med adgangskode, i notesbogen, kan du angive et tidsinterval i kategorien Adgangskoder i dialogboksen Indstillinger (menuen Funktioner).

Toppen af siden

Tip til at tilpasse OneNote 2007

 • Kan du justere elementer på dine sider (for eksempel, notebeholdere eller billeder), OneNote automatisk Fastgør elementer til et usynligt gitter, når du flytter og flytte dem. For at deaktivere midlertidigt gitteret skal du holde ALT nede, mens du flytter et element på den aktuelle side. Hvis du vil slå permanent indstillingen siden gitter til eller fra, skal du klikke på kommandoen Fastgør til gitter i menuen Rediger.

 • Hvis du ved et uheld deaktivere OneNote-ikonet i meddelelsesområdet på proceslinjen, kan du slå den igen. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på andre i dialogboksen Indstillinger, og derefter markere afkrydsningsfeltet Placer OneNote-ikon i meddelelsesområdet på proceslinjen.

 • Hvis du bruger OneNote på en bærbar computer eller en Tablet PC, kan du optimere batteriforbruget i OneNote. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på Andet i dialogboksen Indstillinger, og vælg derefter den ønskede indstilling under Optimer batterilevetid med henblik på følgende.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×