Nyttige tip til OneNote 2007

Nyttige tip til OneNote

Efterhånden som du lærer at bruge Microsoft Office OneNote 2007, opdager du helt sikkert mange genveje og tidsbesparende teknikker. Denne artikel indeholder nogle af de mest populære tidsbesparende tip, indsamlet fra OneNote-brugere som dig selv. Disse tip kan hjælpe dig med at opdage og arbejde med en lang række nyttige OneNote-funktioner, du måske har overset.

Denne artikel indeholder

Tip til at komme i gang med OneNote

Tip til at tage noter

Tip til at formatere noter

Tip til at organisere og søge i noter

Tip til at dele noter

Tip til at søge efter oplysninger med OneNote

Tip til at beskytte private noter

Tip til at tilpasse OneNote 2007

Tip til at komme i gang med OneNote

 • Du kan skjule titlerne på sidefanerne for at gøre hovedområdet til noteskrivning større på en lille skærm ved at klikke på pilen Skjul sidefaner i kolonnen med sidefaner.

 • Du kan maksimere den tilgængelige plads på skærmen, mens du tager noter, ved at trykke på F11 for at bruge OneNote i visningen Hel side (tryk på F11 igen for at afslutte visning af hele siden).

 • Der vises som standard sidefaner langs siden af notesbogen. Hvis du vil vise sidefaner langs venstre side af notesbogen, skal du markere afkrydsningsfeltet Sidefaner vises til venstre i kategorien Vis i dialogboksen Indstillinger (menuen Funktioner).

 • Hvis du vil ændre den standardfarve, der anvendes på en ny sektion, skal du højreklikke på sektionsfanen øverst på siden, pege på Sektionsfarve i genvejsmenuen, og derefter klikke på den farve, du vil anvende. Klik på Ingen for at fjerne farverne helt fra en sektion.

 • Hvis du vil ændre den måde OneNote er konfigureret på, kan du tilpasse de ønskede elementer i menuer og værktøjslinjer ved at højreklikke på en værktøjslinje og derefter klikke på Tilpas i genvejsmenuen.

 • Hvis du har en mikrofon og et webcam, skal du køre guiden Lydtilpasning, inden du forsøger at optage lyd- og videonoter. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på Lyd og video i dialogboksen Indstillinger, og klik derefter på Lydtilpasning.

 • Hvis du har en Microsoft Windows Mobile-baseret smartphone eller Pocket PC, kan du installere OneNote Mobile og synkronisere noter mellem computeren og din smartphone. Slut mobilenheden til computeren, mens OneNote 2007 og Microsoft ActiveSync kører. Vælg at installere OneNote Mobile, når du bliver spurgt, eller installer programmet manuelt senere. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på OneNote Mobile i dialogboksen Indstillinger, og klik derefter på Installer OneNote Mobile.

 • Hvis du vil have vist en liste over nyttige genvejstaster, der gør det hurtigere og nemmere at få adgang til OneNote-værktøjer, -kommandoer og -dialogbokse, skal du klikke på Genvejstaster i menuen Hjælp.

Toppen af siden

Tip til at tage noter

 • Hvis tekst og grafik, du kopierer og indsætter fra en webside til notesbogen, ikke ser ud til at bevare formateringen korrekt, kan du prøve at registrere oplysningerne i et skærmklip i stedet for. Klik på Skærmklip i menuen Indsæt, og træk derefter markøren for at oprette en rektangulær markering rundt om det indhold på skærmen, du vil registrere.

 • Spar tid ved at oprette autokorrekturelementer for ord og udtryk, du ofte skriver. Når du skriver den korte form af autokorrekturtekst på en noteside, erstatter OneNote den automatisk med den fulde tekst, du angav. Klik på Indstillinger for Autokorrektur i menuen Funktioner. Skriv et ord eller udtryk, som OneNote automatisk skal erstatte, når du skriver det, i boksen Erstat. Skriv den tekst, der skal vises i stedet for det erstattede ord eller udtryk, i boksen Med.

 • Hvis du vil se, hvornår en blok af noter sidst blev skrevet eller opdateret, skal du højreklikke på afsnitshåndtaget Afsnitshåndtag , der står før teksten i en noteobjektbeholder. De to sidste elementer i genvejsmenuen viser, hvornår teksten er oprettet eller opdateret, og af hvem.

 • Hvis du vil flytte et element, f.eks. en tekstblok eller et billede, så det vises over eller under et andet element på siden, skal du holde ALT nede, mens du flytter elementet.

 • Hvis du hurtigt vil fjerne et notemærke, skal du placere markøren i teksten med mærket og derefter trykke på genvejstaten for det pågældende notemærke (CTRL+1 til og med CTRL+9). Du kan også bruge denne genvejstast til hurtigt at vælge eller fravælge opgavenotemærket.

 • Hvis du vil skjule noter, du allerede har fulgt op på og markeret som udført, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis kun elementer, der ikke er markeret i opgaveruden Oversigt over mærker.

 • Du kan nemt ændre de skabeloner, der følger med OneNote, og oprette dit eget brugerdefinerede design. Start med at anvende en eksisterende skabelon på en ny, tom side, og tilføj eller rediger derefter det, du vil. Klik på Skabeloner i menuen Formater. Klik på Gem aktuel side som skabelon i opgaveruden Skabeloner.

Toppen af siden

Tip til at formatere noter

 • Hvis du hurtigt vil oprette en opstilling med tal, skal du skrive 1., efterfulgt af et mellemrum, skrive punktet og trykke på ENTER. Den næste tekstlinje vil automatisk begynde med 2.

 • Hvis du hurtigt vil oprette en opstilling med punkttegn, skal du skrive en stjerne *, efterfulgt af et mellemrum, skrive punktet og trykke på ENTER. Stjernen ændres til et punkttegn, og den næste tekstlinje starter automatisk med endnu et punkttegn.

 • Hvis du skriver i en punktopstilling, og du vil starte et nyt tekstafsnit inden for samme punkt, skal du trykke på SKIFT+ENTER.

 • Hvis du vil aktivere eller deaktivere en opstilling med tal, skal du trykke på CTRL+SKRÅSTREG (/). Hvis du vil aktivere eller deaktivere en punktopstilling, skal du trykke på CTRL+PUNKTUM.

 • Hvis du hurtigt vil øge eller mindske indrykningen af en tekstlinje, skal du placere markøren foran den tekst, du vil flytte, og derefter trykke på ALT+SKIFT+HØJRE PIL for at øge indrykningen eller ALT+SKIFT+VENSTRE PIL for at mindske indrykningen.

 • Hvis du vil oprette et hyperlink til en anden side i notesbogen, skal du åbne den notesbogsektion, som indeholder den side, du vil oprette et hyperlink til, højreklikke på sidens fane i margenen, klikke på Kopier hyperlink til denne side og derefter indsætte hyperlinket det ønskede sted i noterne.

 • Hvis du vil oprette et hyperlink til en anden sektion i notesbogen, skal du højreklikke på fanen for den sektion, du vil oprette et hyperlink til, klikke på Kopier hyperlink til denne sektion og derefter indsætte hyperlinket det ønskede sted i noterne.

 • Hvis du vil oprette et hyperlink til en anden notesbog på computeren, skal du højreklikke i navigationslinjen på navnet på den notesbog, du vil oprette et hyperlink til, klikke på Kopier hyperlink til denne notesbog og derefter indsætte hyperlinket det ønskede sted i noterne.

 • Hvis du vil oprette et hyperlink til et websted, hvis URL-adresse indeholder mellemrum, skal du skrive en vinkelparentes (< >) i starten og slutningen af URL-adressen (skriv f.eks. <http://wide world importers>).

 • Hvis du vil oprette et hyperlink til en e-mail-adresse, skal du skrive mailto: og derefter skrive e-mail-adressen (skriv f.eks. mailto:someone@example.com).

 • Hvis du vil oprette et hyperlink i noterne til et dokument på computeren, skal du skrive file:// og derefter skrive dokumentets placering og filnavn (skriv f.eks. file://C:\Dokumenter\Cv.doc). Hvis filnavnet indeholder mellemrum, skal du skrive en vinkelparentes i starten og slutningen af stien (skriv f.eks. <file://C:\Dokumenter\Mit cv.doc>).

Toppen af siden

Tip til at organisere og søge i noter

 • Hvis du vil flytte rundt på sidefanerne langs kanten af den aktuelle side i en notesbog, skal du trække de enkelte sidefaner til den ønskede placering.

 • Hvis du vil flytte sektionsfanerne langs toppen af en notesbog, skal du trække de enkelte sektionsfaner til den ønskede placering.

 • Hvis du vil flytte rundt på notesbøgerne i navigationslinjen, skal du trække de enkelte notesbogstitler til den ønskede placering.

 • Hvis du vil søge hurtigere i noterne, kan du installere Hurtigsøgning. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på Andet i dialogboksen Indstillinger, og klik derefter på Installer Hurtigsøgning.

 • Når du har søgt i noterne, kan du trykke på ENTER for at navigere gennem søgeresultaterne.

Toppen af siden

Tip til at dele noter

 • Inden du deler noter, bør du stavekontrollere dem. Tryk på F7 for at åbne opgaveruden Stavekontrol og starte stavekontrollen. Hvis opgaveruden allerede er åben, skal du klikke på Start stavekontrol.

 • Hvis du vil bevare udseendet af noter, der indeholder speciel eller kompleks formatering (f.eks. diagrammer, overlappende noteobjektbeholdere eller noter med en masse håndskrevne anmærkninger) og dele dem nogen, som ikke har OneNote, kan du gemme noterne som en webside. Klik på Udgiv sider i menuen Filer. Klik på Webside i én fil (*.mht) på listen Filtype i dialogboksen Udgiv. Når filen er oprettet, kan du sende den i e-mail, kopiere den til en delt placering på et netværk eller udgive den på et websted.

 • Hvis du hurtigt vil sende noter i en e-mail til en anden bruger, skal du markere en eller flere notesider ved at klikke på sidefanerne. Derefter skal du klikke på E-mailstandardværktøjslinjen og så skrive de relevante oplysninger i boksene Til, Cc og Bcc. Rediger eventuelt boksen Emne for e-mailen, og skriv de ønskede kommentarer til modtageren i boksen Introduktion. Hvis du skifter mening og ikke vil sende meddelelsen alligevel, skal du klikke på E-mailstandardværktøjslinjen igen for at annullere meddelelsen og vende tilbage til noterne.

 • Hvis du ofte sender noter til andre i e-mail, kan du føje en e-mail-signatur til noterne. Signaturer kan hjælpe med at identificere emnet for eller kilden til noter, f.eks. dit navn eller dine kontaktoplysninger. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på Sender e-mail i dialogboksen Indstillinger. Marker afkrydsningsfeltet Tilføj denne signatur i e-mails og på websider, som oprettes i OneNote, og skriv derefter den tekst, som skal medtages i sidefoden på notesider.

 • Hvis du hurtigt vil dele dit eget brugerdefinerede brevpapir med andre OneNote-brugere, kan du anvende brevpapiret på en ny, tom side, pege på Send til i menuen Filer og derefter klikke på Postmodtager (som vedhæftet fil). Modtagere, som har installeret Office OneNote 2007, kan bruge indstillingen Gem aktuel side som skabelon i opgaveruden Skabeloner til at føje designet til deres liste over tilgængelige skabeloner.

 • Brug forskellige farver til at identificere deltagere i en direkte delt session. Bed hver enkelt person om at bruge en bestemt penne- eller skriftfarve, når vedkommende føjer noter til den delte side. Du kan f.eks. skrive dine noter med blå tekst og bruge en blå pen til at foretage markeringer i et diagram. En anden person kan bruge grøn tekst og en grøn pen. Tilføj en liste over navne og tilsvarende tekstfarver øverst på den delte noteside, så sessionsdeltagerne ved, hvem der skriver.

Toppen af siden

Tip til at søge efter oplysninger med OneNote

 • Brug OneNote som en hjælp, når du læser til eksamen. Hvis du tager noter i dispositionsformat, kan du skjule alle andre niveauer i dispositionen end det højeste og derefter høre dig selv i oplysningerne i de skjulte niveauer. Hvis du vil arbejde med dispositioner, skal du aktivere værktøjslinjen Disposition. Peg på Værktøjslinjer i menuen Vis, og klik derefter på Disposition.

 • Lydfunktionen i OneNote kan hjælpe dig med at spare tid, når du søger efter data på internettet. Når du trækker oplysninger til margennoterne, kan du kommentere oplysningerne med lydnoter, du optager.

 • Hvis du vil begynde at optage lyd uden først at starte OneNote, skal du højreklikke på OneNote-ikonet i meddelelsesområdet (længst til højre på proceslinjen), og derefter klikke på Start lydoptagelse i genvejsmenuen.

 • Du kan oprette en lydbaseret opgaveliste ved at optage noter til dig selv ved hjælp af lydfunktionen i OneNote. Følg op på de enkelte punkter ved at føje et opgavenotemærke til de enkelte lydklip og derefter afkrydse punkterne, når du har udført dem.

 • Du kan hurtigt åbne en margennote, også selvom OneNote ikke er åben, ved at trykke på Windows-tasten+N.

 • Margennoter gemmes automatisk i en særlig sektion, der hedder Ikke-arkiverede. Klik på knappen Ikke-arkiverede på notesbogens navigationslinje for at vise oplysninger, du har indsamlet i margennoter. Du kan kopiere eller flytte oplysninger fra margennoter til enhver side, sektion eller notesbog.

Toppen af siden

Tip til at beskytte private noter

 • Du kan beskytte noter i en bestemt sektion mod nysgerrige blikke ved at højreklikke på sektionsfanen og derefter klikke på Beskyttelse med adgangskode i genvejsmenuen.

 • Hvis du automatisk vil låse en sektion, der er beskyttet med adgangskode, i notesbogen, kan du angive et tidsinterval i kategorien Adgangskoder i dialogboksen Indstillinger (menuen Funktioner).

Toppen af siden

Tip til at tilpasse OneNote 2007

 • For at gøre det nemmere at opstille elementerne på siderne (f.eks. noteobjektbeholdere eller billeder) fastgør OneNote automatisk elementerne til et usynligt gitter, når du flytter og placerer dem. Hvis du midlertidigt vil deaktivere gitteret, skal du holde ALT nede, mens du flytter et element på den aktuelle side. Hvis du vil permanent vil aktivere eller deaktivere sidegitteret, skal du klikke på kommandoen Fastgør til gitter i menuen Rediger.

 • Hvis du ved et uheld kommer til at deaktivere OneNote-ikonet i meddelelsesområdet på proceslinjen, kan du aktivere det igen. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på Andet i dialogboksen Indstillinger, og marker derefter afkrydsningsfeltet Placer OneNote-ikon i meddelelsesområdet på proceslinjen.

 • Hvis du bruger OneNote på en bærbar computer eller en Tablet PC, kan du optimere batteriforbruget i OneNote. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner. Klik på Andet i dialogboksen Indstillinger, og vælg derefter den ønskede indstilling under Optimer batterilevetid med henblik på følgende.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×